logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej w Opolu Joanna Szurgut 2017-03-24 10:56:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-24 10:26:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-24 10:21:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-24 09:37:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-24 09:35:54
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-03-24 09:11:54
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-03-24 08:54:21
Przebudowa ulic: Agnieszki Osieckiej, Marka Geruchuty i Anny Jantar, Gen. J. Zajączka, Gen. W. Sikorskiego, Gen. H. Dąbrowskiego Gen. K. Pułaskiego, Ks. J. Poniatowskiego, Gen. W. Andersa w Opolu w Joanna Szurgut 2017-03-24 08:42:11
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-23 16:51:27
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-23 16:44:46
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-23 16:22:27
Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Karolina Balcer 2017-03-23 15:13:34
Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Karolina Balcer 2017-03-23 15:07:45
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-03-23 14:58:10
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-03-23 14:33:46
Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Karolina Balcer 2017-03-23 14:19:54
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-03-23 12:41:38
Konkursy z dziedziny Ochrony i Promocji Zdrowia Zofia Duda-Bezara 2017-03-23 12:24:41
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-23 11:47:36
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-03-23 11:20:49
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-23 10:14:42
Przebudowa ulic: Agnieszki Osieckiej, Marka Geruchuty i Anny Jantar, Gen. J. Zajączka, Gen. W. Sikorskiego, Gen. H. Dąbrowskiego Gen. K. Pułaskiego, Ks. J. Poniatowskiego, Gen. W. Andersa w Opolu w Magdalena Brulewska 2017-03-23 10:08:03
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-22 13:13:51
Wykonanie projektu, przygotowanie do druku i wydruk 50 sztuk plakatów formatu A2 wykonanych w kolorze Joanna Szurgut 2017-03-22 13:02:40
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola Katarzyna Bil 2017-03-22 12:49:06
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-22 12:08:44
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-22 11:55:17
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-22 11:25:17
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Żeromskiego 6) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 5A POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 Anna Bystrzykowska 2017-03-22 09:10:07
Przeprowadzenie zajęć przez Native speakera w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Beata Jasińska 2017-03-22 08:57:38
Usługa cateringowa w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". Joanna Szurgut 2017-03-22 08:37:03
Ubezpieczenie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin Magdalena Brulewska 2017-03-21 14:49:31
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 26 w Opolu Beata Jasińska 2017-03-21 13:41:25
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-21 12:38:55
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-21 12:37:28
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-21 12:15:52
konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grażyna Lech 2017-03-21 12:15:00
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-03-21 12:11:30
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-21 11:10:56
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2017-03-21 10:36:06
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2017-03-21 10:12:35
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2017-03-21 10:02:09
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Marcin Lontkowski 2017-03-21 09:15:24
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2017-03-21 09:01:18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.8.2017.SŻ dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Skrajnej na terenie dz. nr 1162/4, 1163/5 k.m.19, obr Sandra Żur 2017-03-20 14:56:16
Obieszczenie w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.7.2017.SŻ dla inwestycji: budowa sieci gazowej przy ul.Skrajnej na terenie dz. nr 1162/4, 1163/5 k.m.19, obręb Gosławice, ul. Skrajna w Opol Sandra Żur 2017-03-20 14:53:53
Obieszczenie w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.7.2017.SŻ dla inwestycji: budowa sieci gazowej przy ul.Skrajnej na terenie dz. nr 1162/4, 1163/5 k.m.19, obręb Gosławice, ul. Skrajna w Opol Sandra Żur 2017-03-20 14:52:01
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2017-03-20 14:42:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-20 11:36:44
Usługa cateringowa w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". Joanna Szurgut 2017-03-20 11:28:10
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-20 11:15:17
Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Opola w zakresie wykonania ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem Katarzyna Bil 2017-03-20 11:08:06
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-20 10:48:05
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-20 09:13:55
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-03-20 09:08:38
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-20 09:00:05
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-03-20 08:21:52
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2017-03-17 12:24:37
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-17 10:42:09
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-03-17 10:17:08
Ubezpieczenie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin Magdalena Brulewska 2017-03-17 10:13:47
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-03-17 10:04:05
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 26 w Opolu Beata Jasińska 2017-03-17 09:38:40
OŚR.6341.41.KWS - inform. do publ. wiadom.-zaw. o wszcz. post. dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprow. ścieków przemysłowych do kanalizacji w zakresie zmiany prow. instalację-myjnia na sta Kamila Wnuk-Skóbel 2017-03-17 09:06:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-03-16 13:41:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-03-16 13:40:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-03-16 13:38:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-03-16 13:37:00
Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Opola w zakresie wykonania ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem Katarzyna Bil 2017-03-16 11:24:49
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-03-16 11:02:44
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-16 10:08:29
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-03-16 09:26:43
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-15 15:16:46
Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Karolina Balcer 2017-03-15 14:57:05
Budowa i wyznaczanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Opola - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 14:40:36
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 14:01:57
Budowa i wyznaczanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Opola - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 13:31:05
Budowa i wyznaczanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Opola - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 10:35:18
Budowa i wyznaczanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Opola - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 09:11:46
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-15 08:57:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-15 08:49:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-15 08:47:30
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-14 13:19:24
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-14 12:40:27
Oferta pozakonkursowa - pn „Nocne spotkania z piosenką artystyczną – Opolska Noc Kultury 2017” Karolina Balcer 2017-03-14 11:47:33
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Dorota Ozimek 2017-03-14 11:34:32
Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, roboty polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na te Joanna Szurgut 2017-03-14 11:07:12
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-14 09:53:44
Usługa cateringowa w ramach projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". Joanna Szurgut 2017-03-14 09:42:36
Godziny urzędowania Jadwiga Kost 2017-03-14 09:23:00
Godziny urzędowania Jadwiga Kost 2017-03-14 09:18:11
Godziny urzędowania Jadwiga Kost 2017-03-14 09:17:09
Godziny urzędowania Jadwiga Kost 2017-03-14 09:15:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-14 09:08:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-14 09:05:16
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-03-13 15:46:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-03-13 15:41:01
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-03-13 15:31:15
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-03-13 15:05:40
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-03-13 13:48:38
Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-13 11:40:55
Całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola, a w tym chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-13 11:38:09
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-13 11:26:14
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt na terenie miasta Opola Katarzyna Bil 2017-03-13 11:08:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-13 09:44:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-13 09:42:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-13 09:22:06
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-13 09:20:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-13 09:17:37
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Katarzyna Bil 2017-03-10 13:36:37
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" Marcin Lontkowski 2017-03-10 13:20:12
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-03-10 13:04:56
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-10 10:48:50
Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej w Opolu Magdalena Brulewska 2017-03-10 09:20:58
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2017) Emilia Twardowska 2017-03-09 14:51:28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010) Emilia Twardowska 2017-03-09 14:36:49
Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej w Opolu Joanna Szurgut 2017-03-09 14:34:25
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010) Emilia Twardowska 2017-03-09 14:26:43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-03-09 14:17:27
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola Emilia Twardowska 2017-03-09 14:07:05
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-03-09 13:45:43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-03-09 13:30:33
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-09 13:20:47
Wykaz nieruchomości Leszek Budyłowski 2017-03-09 12:47:23
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-03-09 11:24:49
Intormacja o wydanej DECYZJI środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: „Budowa hali produkcyjno -magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokaliz Magdalena Wójciak 2017-03-09 08:31:08
Intormacja o wydanej DECYZJI środowiskowej dla przedsięwziecia pn.: „Budowa hali produkcyjno -magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokaliz Magdalena Wójciak 2017-03-09 08:06:34
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-03-08 14:41:55
2017 Paweł Chmiel 2017-03-08 13:21:29
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-03-08 09:49:58
Usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz ze stabilizacją punktów granicznych, okazania granic i wznowienia granic oraz weryfikacji danych Magdalena Brulewska 2017-03-08 09:43:10
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-03-08 09:42:03
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-08 08:42:15
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa na terenie nieruchomosci przy ul. Kościuszki 22-28 Aneta Szwed 2017-03-08 08:04:14
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa Aneta Szwed 2017-03-08 07:52:45
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-03-07 16:04:19
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-03-07 15:25:25
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2017-03-07 12:51:54
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2017-03-07 12:38:35
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-07 12:10:01
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-07 12:09:32
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-03-07 10:58:32
PSP Nr 20 Jadwiga Kost 2017-03-07 09:11:56
Oferta pozakonkursowa "Sputnik nad Opolem" Jadwiga Kost 2017-03-07 08:40:10
Oferta pozakonkursowa "Najstarsze organy Opola" Jadwiga Kost 2017-03-07 08:38:45
Oferta pozakonkursowa „III Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych” Jadwiga Kost 2017-03-07 08:36:50
Oferta pozakonkursowa Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu” Jadwiga Kost 2017-03-07 08:34:30
Oferta pozakonkursowa Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu” Jadwiga Kost 2017-03-07 08:33:09
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Magdalena Brulewska 2017-03-06 14:06:03
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-03-06 11:23:02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola wraz z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków Joanna Szurgut 2017-03-06 11:06:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-06 09:34:40
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-06 08:56:29
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-06 08:53:35
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-06 08:47:57
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Dorota Ozimek 2017-03-06 07:24:03
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-03-03 13:49:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-03-03 12:23:25
Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola Grzegorz Mroczek 2017-03-03 12:10:17
Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola Grzegorz Mroczek 2017-03-03 11:50:06
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-03 11:32:27
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-03-03 11:09:46
Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola Grzegorz Mroczek 2017-03-03 10:31:08
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Beata Jasińska 2017-03-03 09:01:46
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Magdalena Brulewska 2017-03-03 08:58:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2017-03-03 08:18:05
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-03-02 16:50:36
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-03-02 15:21:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-03-02 14:48:38
Zapytanie ofertowe w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna–zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opol. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi pub.–etap I Dorota Ozimek 2017-03-02 14:25:55
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-03-02 13:39:45
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Dorota Ozimek 2017-03-02 13:23:11
Wydział PolitykiSpołecznej Joanna Parobecka 2017-03-02 11:51:25
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-03-02 11:23:08
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-03-02 10:50:29
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-03-02 09:07:17
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usuniecia krzewów i odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew Aneta Szwed 2017-03-01 15:26:04
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Joanna Parobecka 2017-03-01 14:17:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-03-01 14:03:50
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-03-01 14:00:07
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-03-01 13:55:58
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-03-01 11:11:37
Zapytanie ofertowe w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna–zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opol. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi pub.–etap I Dorota Ozimek 2017-03-01 08:33:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-28 14:58:17
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-02-28 14:12:41
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2017-02-28 13:14:05
w sprawie przydzielania, użytkowania oraz likwidacji odzieży i obuwia roboczego, innych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży reprezentacyjnej Joanna Kaleta 2017-02-28 13:11:35
Zespół Szkół Małgorzata Rodzeń 2017-02-28 10:30:13
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-28 08:51:06
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-02-28 07:57:40
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-02-28 07:54:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-27 16:05:09
w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Miasta Opola, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Opo Joanna Kaleta 2017-02-27 15:09:11
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-27 14:59:27
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-02-27 14:10:20
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-02-27 14:07:06
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-02-27 14:04:18
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Joanna Szurgut 2017-02-27 13:50:57
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-02-27 13:23:48
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-02-27 13:08:52
III transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-27 12:51:43
III transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-27 12:49:21
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-02-27 11:05:14
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-27 11:00:01
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-02-27 10:54:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola na lata 2017 – 2032”. Monika Czech 2017-02-27 10:29:35
Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Marcin Kowal 2017-02-27 08:27:26
Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Marcin Kowal 2017-02-27 08:26:14
Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Marcin Kowal 2017-02-27 08:25:06
Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Marcin Kowal 2017-02-27 08:24:41
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-27 08:21:18
Zawiadomienie dotyczące możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Marcin Kowal 2017-02-27 08:21:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-27 08:15:33
2016 Jadwiga Kost 2017-02-24 14:06:58
otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2017-02-24 14:06:09
2016 Jadwiga Kost 2017-02-24 14:04:33
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 13:36:47
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 13:35:21
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-02-24 13:24:14
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 13:00:31
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 12:58:40
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-02-24 12:30:34
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 11:28:29
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-24 11:14:59
Informacja o zgłoszonych kandydaturach do nagrody im. Jana Całki Karolina Balcer 2017-02-24 10:10:07
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-24 07:55:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-24 07:54:19
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-24 07:52:41
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-24 07:49:16
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-24 07:35:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-24 07:33:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Anna Caputa 2017-02-23 16:34:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Anna Caputa 2017-02-23 16:33:53
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2017-02-23 14:37:10
Zapytanie ofertowe w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna–zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opol. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi pub.–etap I Dorota Ozimek 2017-02-23 14:16:56
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn.: "Bezpieczny transport w Opolu" Dorota Ozimek 2017-02-23 12:21:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:55:52
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:54:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:51:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:50:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:48:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-02-23 11:45:13
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja systemu uwzględniającego warunki akustyczne i wymagania użytkownika systemu nagłośnienia obiektu HWS Okrąglak w ramach zadania inwestycyjnego pn. Katarzyna Bil 2017-02-23 11:08:32
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-02-23 10:52:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-23 10:45:28
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-23 09:44:25
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Beata Jasińska 2017-02-23 07:53:36
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-22 14:58:08
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Dorota Ozimek 2017-02-22 14:50:52
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz umarzajacej postępowanie w sprawie usunięcia drzew z terenu przy Al. W. Witosa 26 Aneta Szwed 2017-02-22 14:46:01
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz umarzajacej postępowanie w sprawie usunięcia drzew Aneta Szwed 2017-02-22 14:33:29
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2017-02-22 11:10:38
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-02-22 09:51:50
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-21 15:43:01
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2017-02-21 14:32:34
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2017-02-21 14:31:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-21 14:17:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-21 14:15:59
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-21 13:37:24
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-02-21 13:32:47
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-21 13:31:02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach organizowanej uroczystości 94. rocznicy I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech - w Opolu. Joanna Szurgut 2017-02-21 13:01:34
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomosci sąsiednich) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WAWRZYŃCA ŚWIERZEGO Anna Bystrzykowska 2017-02-21 12:43:24
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomosci sąsiednich) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WAWRZYŃCA ŚWIERZEGO Anna Bystrzykowska 2017-02-21 12:10:36
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY AL. PRZYJAŹNI Anna Bystrzykowska 2017-02-21 12:10:05
Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Agnieszka Nowacka 2017-02-21 11:09:53
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 11:04:51
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:56:13
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:55:07
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-02-21 10:54:37
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:53:41
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:51:40
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:48:48
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:46:23
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-02-21 10:44:31
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:44:21
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:43:06
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:40:59
II transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-21 10:36:08
Petycje Joanna Kaleta 2017-02-21 10:36:08
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2017-02-20 13:59:50
2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2017-02-17 12:09:42
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Joanna Szurgut 2017-02-17 11:39:54
Sporządaznie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole Joanna Szurgut 2017-02-17 11:38:54
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-17 10:41:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-17 09:20:31
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu przy ul. Kosnego 31-47 i Katowickiej 81- Żaneta Botta 2017-02-17 08:38:48
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-02-16 13:36:53
Usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz ze stabilizacją punktów granicznych, okazania granic i wznowienia granic oraz weryfikacji danych Beata Jasińska 2017-02-16 11:42:42
Sporządaznie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole Beata Jasińska 2017-02-16 11:39:40
Sporządaznie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Opole Beata Jasińska 2017-02-16 11:38:52
Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - nowe opinia do RDOŚ i PPIS o opinie (nowy KIP z tyt nowych przepisów) dot. Przebudowa/przełożenie ciepłociągu (budowa parkingu); Pl.Kopernika Opole Beata Śliwińska 2017-02-16 10:05:49
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-02-16 08:55:02
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-02-16 08:52:24
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2017-02-16 07:39:54
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2017-02-15 15:30:52
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Czysta komunikacja publiczna–zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opol. oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznem Dorota Ozimek 2017-02-15 13:58:23
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publ Dorota Ozimek 2017-02-15 13:55:24
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Fieldo Aneta Szwed 2017-02-15 13:27:42
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Fieldo Aneta Szwed 2017-02-15 13:26:21
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Fieldo Aneta Szwed 2017-02-15 13:25:06
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Fieldo Aneta Szwed 2017-02-15 13:20:13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Fieldo Aneta Szwed 2017-02-15 13:19:50
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew Aneta Szwed 2017-02-15 13:19:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-15 12:08:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-15 12:04:08
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-02-15 11:35:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-02-15 11:33:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-02-15 11:30:58
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-02-15 11:28:06
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2017-02-15 11:23:39
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2017-02-15 11:21:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-02-15 11:18:50
Wydział Polityki Społecznej Jolanta Początko 2017-02-15 11:15:49
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2017-02-14 15:19:18
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-14 14:57:34
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Magdalena Brulewska 2017-02-14 14:34:09
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-02-14 11:43:47
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-02-14 09:50:22
w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na 2017 rok - zmienione zarządzeniem nr OR-I.0050.63.2017 PMO z dnia 10.02.2017 r. Joanna Malinowska 2017-02-13 13:12:05
w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na 2017 rok Joanna Malinowska 2017-02-13 13:11:32
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach organizowanej uroczystości 94. rocznicy I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech - w Opolu. Joanna Szurgut 2017-02-13 12:27:24
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 20/11 Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:25:40
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KURPIERZA Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:25:04
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2 Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:24:50
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Żeromskiego 6) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 5A POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:24:34
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 20/11 Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:24:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-13 12:19:17
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 20/11 Anna Bystrzykowska 2017-02-13 12:08:56
Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-13 11:50:23
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-13 11:25:37
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-13 11:03:09
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2017-02-13 09:14:41
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-02-13 09:13:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-10 13:57:22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usuniecie drzew Aneta Szwed 2017-02-10 13:00:11
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew przy ul. A. Krajowej 29-30 Aneta Szwed 2017-02-10 12:54:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-10 12:37:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-10 12:34:08
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Beata Jasińska 2017-02-10 11:09:01
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola wraz z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków Joanna Szurgut 2017-02-10 10:37:00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-02-10 07:50:01
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-02-10 07:48:10
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-02-10 07:46:06
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-02-09 17:11:36
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa Aneta Szwed 2017-02-09 16:03:06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola Aneta Szwed 2017-02-09 16:01:49
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa Aneta Szwed 2017-02-09 15:59:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa Aneta Szwed 2017-02-09 15:58:14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji wygaszającej zezwolenie na usunięcie drzew Aneta Szwed 2017-02-09 15:57:09
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielajacej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. S. G. Roweckiego 4- Aneta Szwed 2017-02-09 15:24:46
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielajacej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. S. Grota Roweckiego 4- Aneta Szwed 2017-02-09 15:24:23
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzielajacej zezwolenia na usunięcie drzew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Stefana Grota Roweckiego 4- Aneta Szwed 2017-02-09 15:23:58
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usuniecie dzrew oraz umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia drzewa Aneta Szwed 2017-02-09 15:21:55
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usuniecia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sosnkowskiego 6/15 w Opolu Aneta Szwed 2017-02-09 15:20:44
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie usunięcia drzew Aneta Szwed 2017-02-09 15:20:12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usuniecia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sosnkowskiego 6/15 (działka nr 1317/42, km 22, obręb Gosławi Aneta Szwed 2017-02-09 15:17:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usuniecia drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sosnkowskiego 6/15 (działka nr 1317/42, km 22, obręb Gosławi Aneta Szwed 2017-02-09 15:17:06
OŚR.6341.27.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia i cofnięcia bez odszkodowania pozwoleń wodnoprawnych udzielonych w dec. PMO nr OŚR.I. Kamila Wnuk-Skóbel 2017-02-09 11:19:57
Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-08 15:34:08
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-02-08 15:04:51
Wydział Organizacyjny Katarzyna Flis-Baranek 2017-02-08 14:20:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-08 10:55:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-02-08 10:54:25
Sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości Magdalena Brulewska 2017-02-08 10:41:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerow Urszula Wichłacz 2017-02-08 10:25:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerow Urszula Wichłacz 2017-02-08 10:12:49
Rok 2017 Joanna Kaleta 2017-02-08 09:31:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-08 09:12:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-08 09:02:54
Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-07 15:22:52
Rok 2017 Jadwiga Kost 2017-02-07 15:12:58
otwarty konkurs ofert - ekolologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Grażyna Lech 2017-02-07 13:17:30
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW.LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. TYSIĄCLECIA 33 A Katarzyna Piasecka 2017-02-07 13:07:43
OŚR.6341.25.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości/obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola dot. wszczęcia z urzędu post. dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków o Kamila Wnuk-Skóbel 2017-02-07 11:32:40
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Beata Jasińska 2017-02-07 11:10:26
Dostawa i montaż biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-07 10:47:54
Wydział Kontroli Wewnętrznej Bogumiła Halkiewicz 2017-02-07 10:25:40
Wydział Organizacyjny Bogumiła Halkiewicz 2017-02-07 10:17:09
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Bogumiła Halkiewicz 2017-02-07 10:01:44
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Bogumiła Halkiewicz 2017-02-07 09:57:27
Dostawa i montaż biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-07 09:42:24
w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole – Urząd Miasta Opola Natalia Buczyńska 2017-02-07 09:07:38
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Żeromskiego 6) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 5A POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 Anna Bystrzykowska 2017-02-07 09:06:18
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Żeromskiego 6) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 5A POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 Anna Bystrzykowska 2017-02-07 09:01:36
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-02-06 14:25:04
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-02-06 14:20:25
OŚR.6341.24.2017.KWS - informacja do publicznej wiadomości - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wiercinej Frigoopo Kamila Wnuk-Skóbel 2017-02-06 09:22:10
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2017-02-06 08:42:40
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-02-03 13:26:20
Dostawa i montaż biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-03 12:53:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-02-03 12:33:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-02-03 12:30:52
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2017-02-03 12:29:20
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2017-02-03 11:28:20
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-03 08:44:42
Dostawa i montaż biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-02-02 16:15:46
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Jolanta Sowada 2017-02-02 14:52:08
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja systemu uwzględniającego warunki akustyczne i wymagania użytkownika systemu nagłośnienia obiektu HWS Okrąglak w ramach zadania inwestycyjnego pn. Katarzyna Bil 2017-02-02 11:20:39
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2017-02-02 10:44:39
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) przyznawanej z budżetu Miasta Opola dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty nie będących je Natalia Buczyńska 2017-02-01 13:48:31
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe miasta Opola Natalia Buczyńska 2017-02-01 13:47:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nysy Łużyckiej 56-64 Aneta Szwed 2017-02-01 13:32:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa Aneta Szwed 2017-02-01 13:29:34
Skład Rady Miasta Beata Kowalczyk 2017-02-01 11:27:30
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2017-02-01 11:19:00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-02-01 10:43:07
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Małgorzata Tarkowska 2017-02-01 10:39:53
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-01 09:06:58
Aktualności Emilia Twardowska 2017-02-01 09:05:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-01 08:54:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-01 08:53:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-01 08:51:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-01 08:49:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2017-02-01 08:38:49
konkurs ofert - pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Grażyna Lech 2017-02-01 08:35:02
konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grażyna Lech 2017-02-01 08:30:54
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-31 15:07:46
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2017-01-31 14:46:24
Rok 2016 Joanna Kaleta 2017-01-31 14:10:41
Rok 2016 Joanna Kaleta 2017-01-31 14:09:03
Rok 2016 Joanna Kaleta 2017-01-31 14:06:09
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2017-01-31 13:34:13
konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grażyna Lech 2017-01-31 12:45:14
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2017-01-31 11:03:22
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-01-31 09:52:24
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2017-01-31 09:49:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-31 09:48:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-31 09:45:56
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-01-31 09:02:27
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-01-30 14:50:36
Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola Jadwiga Kost 2017-01-30 14:40:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2017-01-30 14:13:06
Podatek od nieruchomości 2017 Piotr Peer 2017-01-30 14:01:32
Oczyszczanie mechaniczne jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2017-2018 Joanna Szurgut 2017-01-30 12:00:33
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na zadanie pn. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola wraz z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków Joanna Szurgut 2017-01-30 11:29:40
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-30 09:34:53
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych na terenie Miasta Opola w latach 2017-2018 Beata Jasińska 2017-01-30 07:53:43
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-27 14:08:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-27 14:04:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-27 14:03:04
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Katarzyna Bil 2017-01-27 13:13:26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa Aneta Szwed 2017-01-26 16:50:54
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-26 16:15:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-26 15:13:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-26 13:18:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-26 13:16:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-26 13:07:31
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-01-26 10:40:44
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Bogumiła Halkiewicz 2017-01-26 10:33:14
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.51.2016.SŻ o sprostowaniu błędu pisarskiego dot. sprawy wydania decyzji ULICP Sandra Żur 2017-01-25 12:37:16
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.51.2016.SŻ o sprostowaniu błędu pisarskiego dot. sprawy wydania decyzji ULICP Sandra Żur 2017-01-25 12:34:38
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2017-01-25 12:20:45
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-01-25 11:35:36
0050 Marek Kulig 2017-01-25 08:43:50
0050 Marek Kulig 2017-01-25 08:41:43
120.1 Marek Kulig 2017-01-25 08:40:05
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-01-24 15:35:13
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Marek Menzfeld 2017-01-24 11:53:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 11:03:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 11:01:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 10:59:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 10:56:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 10:42:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-24 10:40:40
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-24 10:26:59
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji wygaszającej zezwolenie na usunięcie drzew Aneta Szwed 2017-01-24 10:24:22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji wygaszającej zezwolenie na usunięcie drzew Aneta Szwed 2017-01-24 10:23:47
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola Aneta Szwed 2017-01-23 15:06:07
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2017-01-23 11:58:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku hydroforni wraz z infrastrukturą przy ul. 1 Maja w Opolu Sandra Żur 2017-01-23 10:49:34
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-01-23 09:01:33
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa Aneta Szwed 2017-01-23 08:45:45
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-23 08:31:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-20 14:11:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-20 14:09:59
Tematy Konsultacji społecznych 2017 Jadwiga Kost 2017-01-20 14:05:54
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Jadwiga Kost 2017-01-20 14:03:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-20 14:03:49
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Jadwiga Kost 2017-01-20 14:02:41
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-01-20 13:55:50
Zarządzenia Prezydenta Adrianna Paroń 2017-01-20 13:43:01
ogłoszenia Prezydenta Opola Adrianna Paroń 2017-01-20 12:11:00
ogłoszenia Prezydenta Opola Adrianna Paroń 2017-01-20 12:09:39
Zarządzenia Prezydenta Adrianna Paroń 2017-01-20 12:04:41
Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2016r. Adrianna Paroń 2017-01-20 11:40:51
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2017-01-20 11:29:53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2017-01-20 11:28:10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2017-01-20 11:26:09
Uchwały Społecznej Rady Konsultacji Adrianna Paroń 2017-01-20 11:13:44
SPOŁECZNA RADA KONSULTACJI Adrianna Paroń 2017-01-20 11:04:30
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-01-20 10:34:01
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2017-01-20 10:28:11
Żłobek Nr 4 w Opolu Marcin Lontkowski 2017-01-20 08:49:39
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2017-01-20 08:28:08
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-01-19 16:28:41
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2017-01-19 15:04:19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2017-01-19 15:00:59
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Adrianna Paroń 2017-01-19 14:55:52
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Natalia Buczyńska 2017-01-19 14:11:45
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Adrianna Paroń 2017-01-19 13:13:53
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Adrianna Paroń 2017-01-19 13:08:47
Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022 Adrianna Paroń 2017-01-19 13:07:38
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-19 09:34:24
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-01-19 08:56:25
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2017-01-19 08:46:23
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2017-01-18 14:31:37
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-18 14:07:00
wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2017-01-18 14:06:24
Ogłoszenie o zamówienia na usługi społeczne na zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach projektu pn.:"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szk Joanna Szurgut 2017-01-18 14:05:25
Rok 2016 Joanna Kaleta 2017-01-18 13:19:50
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni obejmującej działkę nr Joanna Kaleta 2017-01-18 12:40:49
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-01-18 10:51:16
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Katarzyna Flis-Baranek 2017-01-18 10:12:09
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Flis-Baranek 2017-01-18 10:09:44
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2017-01-18 10:06:51
OGŁOSZENIA 2017 r. Katarzyna Flis-Baranek 2017-01-18 09:50:21
REKRUTACJE 2017 Katarzyna Flis-Baranek 2017-01-18 09:31:37
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-01-18 09:20:22
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2017-01-18 09:18:19
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-01-18 09:16:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 09:13:53
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 09:10:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 09:05:52
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-01-18 08:56:23
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:51:42
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:48:37
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:46:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:45:51
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:42:15
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:37:40
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:35:48
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:33:44
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:31:36
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:29:07
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:25:55
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:22:09
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2017-01-18 08:21:47
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-01-18 08:19:07
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 08:16:25
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-01-18 08:12:29
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2017-01-18 08:10:34
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-01-18 08:08:39
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-01-18 08:06:19
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2017-01-18 07:54:53
2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2017-01-17 15:57:36
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2017-01-17 15:01:54
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-01-17 14:59:43
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2017-01-17 14:57:31
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2017-01-17 14:56:37
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2017-01-17 14:47:19
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2017-01-17 13:23:27
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2017-01-17 13:18:00
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu Joanna Kaleta 2017-01-17 10:12:47
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 20/11) Joanna Kaleta 2017-01-17 09:59:33
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2017-01-17 08:40:55
2017r. Marcin Lontkowski 2017-01-17 08:09:30
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2017-01-16 14:59:51
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu Katarzyna Bil 2017-01-16 13:50:46
Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2017.JK z 16.01.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji:budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla seniorów Wieslaw Paluszczak 2017-01-16 13:21:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracj Urszula Wichłacz 2017-01-16 11:37:57
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum przesiadkowe przy ul. Obrońców Stalingradu w Opolu (przebudowa istniejącego parkingu) Beata Śliwińska 2017-01-16 11:26:41
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum przesiadkowe przy ul. Obrońców Stalingradu w Opolu Beata Śliwińska 2017-01-16 11:16:20
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Joanna Parobecka 2017-01-16 11:12:31
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2 Anna Bystrzykowska 2017-01-16 11:02:05
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-01-16 10:59:29
Aktualności Emilia Twardowska 2017-01-16 10:23:39
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-01-16 10:14:29
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-01-16 10:05:15
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-16 09:26:14
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-16 09:11:29
Decyzja nr OŚR.6220.68.2016.MCH z dnia 29.12.2016r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6220.68.2016.MCH z dnia 29.12.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Pr Magdalena Wójciak 2017-01-16 08:55:53
Wnioski na dotacje wieloletnie 2017-2018 Beata Baraniewicz 2017-01-14 12:10:43
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-14 12:01:37
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-14 11:55:51
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-01-13 13:54:34
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2017-01-13 13:53:10
w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta Opola. Natalia Buczyńska 2017-01-13 13:49:41
Przedszkole Publiczne nr 61 Małgorzata Maćków 2017-01-13 13:23:44
Przedszkole Publiczne nr 61 Małgorzata Maćków 2017-01-13 13:20:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Anna Caputa 2017-01-13 12:25:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-13 12:20:56
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-13 12:17:57
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-13 11:22:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:37:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:35:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:34:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:25:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:15:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:09:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:07:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-12 13:05:35
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2017-01-11 11:13:41
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2017-01-10 15:55:47
120.1 Marek Kulig 2017-01-10 13:28:43
Ogłoszenie o zamówienia na usługi społeczne na zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach projektu pn.:"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szk Joanna Szurgut 2017-01-10 12:48:25
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2017-01-10 12:45:54
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-01-10 12:32:17
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-01-10 11:59:30
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2017-01-10 11:39:34
Konsultacje Uchwały w sprawie ORDPP Adrianna Paroń 2017-01-10 10:09:13
otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grzegorz Mroczek 2017-01-10 08:22:02
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-01-09 15:21:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-09 14:27:04
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-09 14:23:54
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Jadwiga Kost 2017-01-09 11:50:31
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Jadwiga Kost 2017-01-09 11:48:32
Oczyszczanie mechaniczne jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2017-2018 Joanna Szurgut 2017-01-09 11:25:20
Ogłoszenie o zamówienia na usługi społeczne na zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach projektu pn.:"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szk Joanna Szurgut 2017-01-09 11:23:36
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2017-01-09 09:56:01
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2017-01-09 09:43:54
0050 Marek Kulig 2017-01-09 09:39:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-05 16:02:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-05 16:01:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-05 15:53:59
otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2017-01-05 13:47:00
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-01-05 13:18:10
otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2017-01-05 13:13:13
otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Grażyna Lech 2017-01-05 12:59:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-05 12:44:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-05 12:24:26
Oczyszczanie mechaniczne jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2017-2018 Joanna Szurgut 2017-01-05 07:58:27
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2017-01-04 15:12:46
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew Aneta Szwed 2017-01-04 15:09:38
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko Marcin Lontkowski 2017-01-04 13:37:22
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko Marcin Lontkowski 2017-01-04 13:07:36
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu Małgorzata Maćków 2017-01-04 13:04:21
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2017-01-04 13:02:51
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-01-04 12:54:08
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2017-01-04 11:58:10
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2017-01-04 11:25:36
Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 15:10:58
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-03 14:43:14
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko Marcin Lontkowski 2017-01-03 14:36:14
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu Katarzyna Osiecka 2017-01-03 14:33:16
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 Katarzyna Piasecka 2017-01-03 14:25:22
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M. KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 Katarzyna Piasecka 2017-01-03 14:24:45
Zmiana granic Miasta Opola Marcin Lontkowski 2017-01-03 14:14:50
2016r. Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 14:08:40
2015r. Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 14:07:58
2017 r. Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 14:06:43
Dom Dziecka Marcin Lontkowski 2017-01-03 13:43:09
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 13:41:06
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2017-01-03 13:33:37
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2017-01-03 10:50:43
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2017-01-03 10:36:46
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2017-01-03 09:04:04
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2017-01-02 15:07:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-02 13:03:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-02 12:56:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2017-01-02 12:54:26
w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania postępowań podatkowych. Joanna Kaleta 2017-01-02 12:33:00
Aktualności Emilia Twardowska 2017-01-02 12:25:07
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 12:11:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 11:49:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 11:40:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 11:28:16
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2017-01-02 11:24:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 10:51:36
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 10:47:08
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. A. Struga w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 10:35:04
w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie, wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – placówkach wchodzących w Joanna Malinowska 2017-01-02 10:32:31
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 10:17:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Olszynka I" w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 10:16:02
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2017-01-02 10:12:20
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 10:10:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 10:03:23
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 10:01:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 09:45:05
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 09:40:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 09:38:08
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Beata Jasińska 2017-01-02 09:02:20
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Beata Jasińska 2017-01-02 09:00:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2017-01-02 08:46:43
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 08:43:34
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 08:22:42
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2017-01-02 08:16:23
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-12-30 13:14:53
Porozumienie międzygminne z Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Mirosław Lisowski 2016-12-30 12:38:01
Porozumienie międzygminne z Gminą Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 2014 rok Mirosław Lisowski 2016-12-30 12:34:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-30 12:31:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-30 12:31:14
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-30 12:27:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-30 12:26:14
w sprawie: zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego (socjalnego). Natalia Buczyńska 2016-12-30 11:57:34
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej Adrianna Paroń 2016-12-30 11:06:42
Wyniki otwartego konkursu ofert Adrianna Paroń 2016-12-30 10:59:52
OŚR.6341.145.2016.KWS - informacja do publ. wiadomości dot. wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wygaszenia i cofnięcia bez odszkodowania pozwoleń wodnoprawnych udzielonych w dec.PMO nr O Kamila Wnuk-Skóbel 2016-12-30 10:58:03
w sprawie powołania Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania Natalia Buczyńska 2016-12-30 10:49:04
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-12-30 10:28:02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu ogledzin drzew przy ul. Jankowskiego 3, 5. Aneta Szwed 2016-12-29 16:30:42
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-12-29 16:14:36
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-29 12:37:44
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-29 11:31:42
OŚR.6341.60.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania dot. zmiany dec. PMO nr OŚR.I.KWS.6210-28D/2007 z dnia 30.10.2007 r. w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego Kamila Wnuk-Skóbel 2016-12-29 10:27:06
Świadczenie usług pocztowych Jolanta Sowada 2016-12-29 09:33:42
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2016-12-28 14:31:30
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Flis-Baranek 2016-12-28 11:42:05
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Flis-Baranek 2016-12-28 11:38:10
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Flis-Baranek 2016-12-28 11:26:53
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu Katarzyna Bil 2016-12-28 11:01:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-28 10:57:25
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-12-28 10:53:29
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2016-12-27 15:23:27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin krzewów Aneta Szwed 2016-12-27 15:13:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z ogledzin drzewa i krzewu rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kośnego 66-68 Aneta Szwed 2016-12-27 15:06:27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2016-12-27 14:26:26
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu, kart SIM oraz usług dodatkowych Katarzyna Bil 2016-12-27 13:11:03
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z ogledzin drzewa i krzewu rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kośnego 66-68 Aneta Szwed 2016-12-27 10:47:17
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-12-23 12:57:54
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-12-23 12:48:20
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-12-23 11:55:46
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-12-23 11:53:10
Oczyszczanie mechaniczne jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2017-2018 Joanna Szurgut 2016-12-23 10:57:17
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową Natalia Buczyńska 2016-12-23 10:43:30
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-12-22 16:53:16
Świadczenie kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-12-22 13:06:24
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-12-22 12:25:28
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Katarzyna Bil 2016-12-22 11:32:13
Świadczenie usług pocztowych Jolanta Sowada 2016-12-22 11:19:42
Świadczenie usług pocztowych Jolanta Sowada 2016-12-22 11:00:08
Przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu systemu Opole+ Michał Kramarz 2016-12-22 10:07:38
Przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu systemu Opole+ Michał Kramarz 2016-12-22 10:04:39
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-22 09:24:34
Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 1 do 6 Grzegorz Mroczek 2016-12-21 15:34:11
w sprawie powołania Komisji opiniująco – doradczej ds. zieleni miejskiej Joanna Kaleta 2016-12-21 15:02:49
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniująco – doradczej d.s. zieleni miejskiej Joanna Kaleta 2016-12-21 14:54:15
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniująco – doradczej d.s. zieleni miejskiej Joanna Kaleta 2016-12-21 14:53:35
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniująco – doradczej d.s. zieleni miejskiej Joanna Kaleta 2016-12-21 14:50:58
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-12-21 14:26:37
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-12-21 14:26:22
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 Małgorzata Maćków 2016-12-21 10:25:13
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 Małgorzata Maćków 2016-12-21 10:22:45
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 Małgorzata Maćków 2016-12-21 10:00:03
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. J. BYTNARA "RUDEGO" 13/702 Anna Bystrzykowska 2016-12-21 09:47:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-20 13:19:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-20 13:17:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - lokalnej 3KDL oraz wew. w rej. ul. Zbożowe Urszula Wichłacz 2016-12-20 11:48:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - lokalnej 3KDL oraz wew. 3KDWw rejonie ul. Z Urszula Wichłacz 2016-12-20 11:48:23
UAB.6740.776.2016.WK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - lokalnej 3KDL oraz wew Urszula Wichłacz 2016-12-20 11:47:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - lokalnej 3KDL oraz wewnętrznej 3KDW w rejo Urszula Wichłacz 2016-12-20 11:45:04
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych miasta Opola, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Zamawiaj Joanna Szurgut 2016-12-20 10:57:12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji zezwealajhącej na usunięcie drzew i krzewu z działki nr 124, km 47, obręb Opole Aneta Szwed 2016-12-20 09:59:59
Aktualności Emilia Twardowska 2016-12-20 09:53:30
Aktualności Emilia Twardowska 2016-12-20 09:49:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-20 09:36:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-20 09:33:26
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2016-12-20 09:00:29
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-12-19 15:19:12
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu Katarzyna Bil 2016-12-19 15:14:22
Świadczenie usług pocztowych Jolanta Sowada 2016-12-19 15:09:27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przeprowadzeniu oględzin na terenie nieruchomości przy ul. Fabrycznej 2-14 (dz.nr 144/3, km 54, obreb: Opole) Aneta Szwed 2016-12-19 14:51:57
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-19 13:45:26
w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dow Natalia Buczyńska 2016-12-19 13:44:46
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2016-12-19 13:25:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-19 12:31:54
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-19 12:22:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-19 11:58:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-19 11:54:57
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-12-19 11:45:40
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-12-19 11:41:53
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Beata Jasińska 2016-12-19 10:56:31
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-12-16 14:27:57
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2016-12-16 13:17:56
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2016-12-16 13:15:35
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2016-12-16 13:13:26
Obwieszczenie nr UAB.6733.48.2016.WP wydanie decuzji ULCP : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Wieslaw Paluszczak 2016-12-16 12:45:30
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-16 12:22:09
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2016-12-16 10:56:39
Dotacje jednoroczne 2017 Beata Baraniewicz 2016-12-16 10:54:13
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-12-15 16:13:13
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-12-15 16:01:43
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2017 roku - dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Publiczna, im. Magdalena Brulewska 2016-12-15 14:32:07
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-15 14:22:45
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-15 14:18:46
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-12-15 12:12:18
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-12-15 12:09:51
w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat za usługi świadczone przez Ogród Zoologiczny w Opolu Natalia Buczyńska 2016-12-15 08:49:29
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) przyznawanej z budżetu Miasta Opola dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty nie będących je Natalia Buczyńska 2016-12-15 08:48:15
Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych miasta Opola, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Zamawiaj Joanna Szurgut 2016-12-14 15:01:13
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-12-14 14:40:02
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-12-14 11:53:08
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-12-14 11:48:33
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Anna Bystrzykowska 2016-12-14 09:05:10
w sprawie składania wniosków dotyczących wykorzystania środków finansowych na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Rady Dzielnic, które będą wykonywane w 2017 r. Joanna Malinowska 2016-12-14 08:08:06
w sprawie składania wniosków dotyczących wykorzystania środków finansowych na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Rady Dzielnic, które będą wykonywane w 2017 r. Joanna Malinowska 2016-12-14 08:05:58
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-12-13 13:23:25
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Beata Jasińska 2016-12-13 12:18:03
Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Opola Katarzyna Bil 2016-12-13 10:35:15
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-12-13 09:46:02
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-12-13 09:40:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-13 08:20:09
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-13 08:18:06
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2016-12-13 07:49:32
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:47:01
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:45:05
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:42:58
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:40:53
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:38:35
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2016-12-13 07:36:30
Obwieszczenie Prezydent Miasta Opola o przeprowadzeniu oględzin drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowszcaków 1-14 i Batalionu Parasol 1-21, dz. nr 1317, km 22, obręb Gosławic Aneta Szwed 2016-12-12 15:14:55
Obwieszczenie Prezydent Miasta Opola o przeprowadzeniu oględzin drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowszcaków 1-14 i Batalionu Parasol 1-21, dz. nr 1317, km 22, obręb Gosławic Aneta Szwed 2016-12-12 15:05:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przeprowadzeniu oględzin drzew na terenie nieruchomości przy ul. Sosnkowskiego 6, dz. nr 12/12, km 23, obręb Gosławice Aneta Szwed 2016-12-12 14:30:04
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-12 14:20:33
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-12-12 14:19:40
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-12 14:17:05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Grota Roweckiego 4-11, dz. nr 12/12, km 23, obręb Gosławice Aneta Szwed 2016-12-12 14:16:32
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-12 13:33:25
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-12-12 13:20:58
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-12-12 11:37:09
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2017 roku - dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Publiczna, im. Magdalena Brulewska 2016-12-12 11:30:17
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola w 2016 roku Natalia Buczyńska 2016-12-09 14:06:30
Aktualności Emilia Twardowska 2016-12-09 14:00:40
m Jolanta Sowada 2016-12-09 13:57:02
Zakup oprogramowania ArcGIS na potrzeby Urzedu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-12-09 12:42:22
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-12-09 12:35:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-09 10:33:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-09 10:30:36
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2017 roku - dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Publiczna, im. Magdalena Brulewska 2016-12-09 08:24:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Srebrnej, Złotej (dz. nr 735, obręb Grotowice) Aneta Szwed 2016-12-08 16:24:10
Zakup oprogramowania ArcGIS na potrzeby Urzedu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-12-08 10:56:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-12-08 08:37:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-12-08 08:35:51
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.:„Rozbudowa istniejącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Za Magdalena Wójciak 2016-12-08 08:26:13
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-12-07 14:51:16
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-12-07 14:43:25
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-12-07 09:37:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-07 09:02:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-07 09:01:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-07 08:59:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-07 08:56:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 18 drzew oraz odmowy zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew przy ul. Koszyka 2-30 przy ul. Bi Marzena Kasprzak 2016-12-06 13:42:52
Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-12-06 13:35:17
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Urzędu Miasta w Opolu Katarzyna Bil 2016-12-06 13:28:07
w sprawie upoważnienia osób do wystawiania faktur VAT w imieniu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-12-06 13:22:16
w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzęd Joanna Kaleta 2016-12-06 13:09:19
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-06 12:11:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-06 12:08:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-12-06 12:06:15
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opo Natalia Buczyńska 2016-12-06 11:24:59
w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzęd Joanna Kaleta 2016-12-06 11:22:21
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-12-06 10:38:44
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2016-12-06 10:37:47
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-12-05 13:44:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew i krzewu z terenu nieruchomości przy ul. Prószkowskiej 23-29 Aneta Szwed 2016-12-05 11:50:26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew i krzewu z terenu nieruchomości przy ul. Prószkowskiej 23-29 Aneta Szwed 2016-12-05 11:49:06
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Anna Bystrzykowska 2016-12-05 08:41:26
Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Opola Katarzyna Bil 2016-12-02 13:29:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:37:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:35:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:33:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:31:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:24:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:23:02
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2016-12-02 11:22:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:21:09
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-02 11:19:32
Protokół - pomoc prawna Adrianna Paroń 2016-12-02 08:45:28
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-12-02 08:34:04
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-12-02 08:25:18
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-12-01 16:12:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-01 15:22:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-01 15:17:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-12-01 15:12:48
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:48:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:45:28
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:41:46
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:39:33
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:27:23
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:25:31
nabór na dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień do świadczeń Jarosław Wojciechowski 2016-12-01 14:22:20
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-12-01 14:13:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-01 14:10:13
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-12-01 12:44:07
Świadczenie kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-12-01 12:10:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-12-01 11:27:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-30 15:08:42
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-30 14:53:34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-30 14:46:41
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-30 14:40:46
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-30 14:38:32
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy egzekucji prowadzonej na zasadach postępowania egzekucyjnego w administracji przez Urząd Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-30 14:10:53
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-11-30 13:58:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:52:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:48:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:46:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:45:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:36:05
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 13:22:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:21:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 13:06:59
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 13:02:49
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 12:25:16
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 12:10:31
Modernizacja infrastruktury dostępowej SSL VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, sprzętu sieciowego Katarzyna Bil 2016-11-30 11:48:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 11:31:07
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-30 11:20:46
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 08:42:27
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 08:40:58
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-30 08:40:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 08:27:15
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-30 08:25:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-30 08:11:53
„Bezpieczny transport w Opolu” na zadaniu: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie: Pełnien Magdalena Brulewska 2016-11-29 15:07:47
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-11-29 14:07:18
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-11-29 12:18:12
Wydział PolitykiSpołecznej Joanna Parobecka 2016-11-29 11:05:28
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-29 10:15:33
Wydział Sportu Beata Baraniewicz 2016-11-28 15:45:30
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-11-28 11:57:52
Podatek od środków transportowych Piotr Peer 2016-11-28 11:04:35
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-28 10:54:38
Podatek leśny Piotr Peer 2016-11-28 10:51:50
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-28 10:42:06
Podatek od nieruchomości 2017 Piotr Peer 2016-11-28 10:31:29
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-28 09:57:29
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-11-25 12:51:32
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-11-25 12:46:18
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2016-11-25 12:39:58
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-11-25 12:35:19
Modernizacja infrastruktury dostępowej SSL VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, sprzętu sieciowego Joanna Szurgut 2016-11-25 10:58:51
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-11-25 10:54:12
Świadczenie kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-11-25 10:40:18
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u Joanna Szurgut 2016-11-25 09:32:07
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Opola do zaciągania zobowiązań Joanna Kaleta 2016-11-25 08:34:47
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w rejonie ul. Witosa 22-24 i ul. Bielskiej 51-614 Żaneta Kowolik 2016-11-24 16:33:11
w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolski Senior”, wzoru Karty „Opolski Senior”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolski Senior” Natalia Buczyńska 2016-11-24 12:23:56
Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole Katarzyna Bil 2016-11-24 11:31:07
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-24 11:09:15
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznch na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie mias Magdalena Brulewska 2016-11-23 14:45:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-23 14:33:46
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-11-23 14:26:13
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-23 14:18:00
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-23 13:38:17
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-23 12:28:38
Podatek leśny Piotr Peer 2016-11-23 12:19:10
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok Natalia Buczyńska 2016-11-23 12:17:48
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-23 12:11:23
Podatek od nieruchomości 2017 Piotr Peer 2016-11-23 12:02:16
Podatek od środków transportowych Piotr Peer 2016-11-23 10:15:35
Opłata targowa na 2016 rok Piotr Peer 2016-11-23 10:09:58
Podatek leśny Piotr Peer 2016-11-23 10:04:32
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-23 09:47:02
Podatek rolny Piotr Peer 2016-11-23 09:26:52
Podatek od nieruchomości 2017 Piotr Peer 2016-11-23 09:21:44
Podatek od nieruchomości 2016 Piotr Peer 2016-11-23 08:59:27
Podatek od nieruchomości 2016 Piotr Peer 2016-11-23 08:35:16
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-11-22 15:02:10
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-22 14:59:18
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-11-22 14:56:09
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-11-22 14:48:58
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Katarzyna Flis-Baranek 2016-11-22 14:45:53
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-22 14:21:11
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-11-22 13:53:01
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-22 13:43:25
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-11-22 13:42:28
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-11-22 13:39:52
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-22 13:24:14
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-11-22 12:59:54
Modernizacja infrastruktury dostępowej SSL VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, sprzętu sieciowego Katarzyna Bil 2016-11-22 12:18:42
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Opole Joanna Kaleta 2016-11-22 11:55:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Krzemienieckiej 14, działka nr 626/20,km2,obręb Kolonia Gosławicka Aneta Szwed 2016-11-22 11:36:13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Krzemienieckiej 14, działka nr 626/20,km2,obręb Kolonia Gosławicka Aneta Szwed 2016-11-22 11:23:27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Krzemienieckiej 14, działka nr 626/20,km2,obręb Kolonia Gosławicka Aneta Szwed 2016-11-22 11:21:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usunięcie drzew przy ul. Krzemienieckiej 14, działka nr 626/20,km2,obręb Kolonia Gosławicka Aneta Szwed 2016-11-22 11:19:47
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-22 08:42:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-22 08:38:52
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-11-21 15:58:07
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-11-21 15:56:58
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-11-21 15:48:45
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Urzędu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-11-21 13:20:42
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Urzędu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-11-21 13:19:25
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-11-21 12:50:01
Modernizacja infrastruktury dostępowej SSL VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, sprzętu sieciowego Katarzyna Bil 2016-11-21 12:23:46
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-11-21 11:19:36
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Węzeł do produkcji betonu na działce nr 20/8 w Opolu przy ul. Budowlanych" (dz. nr 20/8, k.m. 22, obręb Opole) Magdalena Wójciak 2016-11-21 11:18:34
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-21 11:07:50
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-21 10:56:57
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-11-21 09:22:51
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-21 08:52:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-21 08:48:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-21 08:45:06
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-21 08:41:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-21 08:24:12
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-21 08:23:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-21 08:22:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-21 08:14:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-21 08:13:01
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-18 14:51:11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-18 14:45:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-18 12:52:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-18 12:50:10
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-18 12:47:51
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-18 12:45:11
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-11-18 12:43:39
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-18 11:56:36
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-11-18 11:45:09
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-11-18 11:44:22
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-11-18 11:24:51
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. J. BYTNARA "RUDEGO" 13/702 Anna Bystrzykowska 2016-11-18 09:55:43
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadania publicznego pn. Utworzenie i prowadzenie „Okna Joanna Malinowska 2016-11-18 09:04:42
Modernizacja infrastruktury dostępowej SSl VPN wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, sprzętu sieciowego Katarzyna Bil 2016-11-17 14:28:58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-17 14:17:08
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-11-17 14:12:41
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-17 13:31:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-17 13:27:51
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-17 12:07:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-17 12:06:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-17 12:04:05
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznch na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie mias Magdalena Brulewska 2016-11-17 11:18:46
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-17 11:15:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-17 11:03:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-17 11:01:26
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. J. BYTNARA "RUDEGO" 13/702 Anna Bystrzykowska 2016-11-17 09:17:05
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:27:29
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:23:32
Przedszkole Publiczne Nr 14 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:21:55
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:19:42
Publiczne Gimnazjum Nr 5 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:17:44
Przedszkole Publiczne Nr 25 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:15:22
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:11:57
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:09:51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 15:07:35
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Magdalena Brulewska 2016-11-16 13:34:34
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-11-16 13:13:01
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-11-16 11:33:55
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW! Beata Baraniewicz 2016-11-16 11:04:52
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 09:25:39
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Rodzeń 2016-11-16 09:21:05
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-11-16 09:11:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-16 09:10:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-16 09:08:10
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-11-15 15:11:29
Oferta w trybie pozakonkursowym Beata Baraniewicz 2016-11-15 14:43:37
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu Jadwiga Kost 2016-11-15 13:49:27
Projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok Joanna Woźniak 2016-11-15 13:16:32
Projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok Joanna Woźniak 2016-11-15 13:14:07
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2016-11-15 12:25:58
UAB.6740.869.2015.UW Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/16 o zezwoleniu na realizację inw. drogowej dot. budowy i rozbudowy infrastrultury drogowej w obrebie Parku Przemysłowego Metalchem - budowa Urszula Wichłacz 2016-11-15 09:58:45
Wydział Geodezji i Kartografii Jadwiga Kost 2016-11-15 09:26:55
Wydział Geodezji i Kartografii Jadwiga Kost 2016-11-15 09:25:26
Wydział Geodezji i Kartografii Jadwiga Kost 2016-11-15 09:18:42
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usuniecie drzew na działce nr 26/35, km 38, obręb Szczepanowice Aneta Szwed 2016-11-14 14:33:20
w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki. Joanna Kaleta 2016-11-14 14:28:43
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku wydatków,które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Joanna Kaleta 2016-11-14 14:27:32
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usuniecie drzew na działce nr 1354, km 11, obręb Zakrzów Aneta Szwed 2016-11-14 14:14:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usuniecie drzew na działce nr 1354, km 11, obręb Zakrzów Aneta Szwed 2016-11-14 14:13:18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zewolenia na usuniecie drzew na działce nr 1354, km 11, obręb Zakrzów Aneta Szwed 2016-11-14 14:09:47
w sprawie wprowadzenia procedury ewidencjonowania i rozliczania dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Joanna Kaleta 2016-11-14 13:24:34
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-14 11:24:33
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-11-14 10:37:15
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-14 08:52:15
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-14 08:21:49
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-14 08:11:42
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-11-10 16:16:06
zmieniające Zarządzenie Nr OR-I.0050.576.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. Joanna Kaleta 2016-11-10 15:39:58
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w zakresie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w Joanna Kaleta 2016-11-10 15:39:40
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-10 15:22:33
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-11-10 13:58:52
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-10 13:41:54
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-11-10 12:21:07
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-10 12:19:49
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-10 12:17:21
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-10 12:16:03
Wydział Organizacyjny Bogumiła Halkiewicz 2016-11-10 08:38:18
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-11-09 14:36:24
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-09 14:19:22
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-09 10:24:06
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-11-09 09:55:09
OŚR.6341.121.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.50.2014.MB z dnia 17.09.2014 r. - LOTOS - Stacj Kamila Wnuk-Skóbel 2016-11-09 07:51:11
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-09 07:46:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-09 07:44:05
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-11-08 15:31:21
Postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie ECO S.A. Jarosław Jarosz 2016-11-08 15:14:58
Postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie ECO S.A. Jarosław Jarosz 2016-11-08 15:12:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2016-11-08 15:08:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-08 13:05:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-11-08 13:02:38
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-08 11:35:27
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Magdalena Brulewska 2016-11-08 11:00:35
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-08 10:05:26
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-11-08 09:39:41
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z myjni automatycznej Shell Polska Sp. z o.o. Marzena Bławicka 2016-11-07 14:36:42
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-11-07 14:27:48
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-07 14:25:21
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-11-07 13:55:15
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-11-07 11:32:23
Powoływanie rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu na terenie miasta Opola Monika Laxy 2016-11-07 11:31:12
Powoływanie rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu na terenie miasta Opola Monika Laxy 2016-11-07 11:31:02
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-11-07 11:30:45
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-07 11:00:51
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-07 10:59:31
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-11-07 10:57:35
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-11-07 10:53:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-07 10:49:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-07 10:47:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2016-11-07 10:10:05
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Joanna Szurgut 2016-11-07 08:56:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia i odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Wrocławskiej 2A-C 6A-C pod warunkiem nasadzeń zastępczych 2 szt. drzew Marzena Kasprzak 2016-11-04 14:11:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-04 12:51:47
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2016-11-04 12:15:41
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2016-11-04 11:51:19
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Małgorzata Rodzeń 2016-11-04 10:58:20
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-11-04 09:55:37
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-11-04 09:09:44
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-11-04 09:07:05
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-11-04 09:04:39
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-11-04 09:03:23
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-11-04 08:56:31
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Nowy zakład produkcyjny Hongbo Group w Opolu", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Północnej 12a. Magdalena Wójciak 2016-11-04 08:06:44
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Nowy zakład produkcyjny Hongbo Group w Opolu", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Północnej 12a. Magdalena Wójciak 2016-11-04 08:04:33
Aktualności Emilia Twardowska 2016-11-04 07:46:04
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Małgorzata Rodzeń 2016-11-03 16:33:25
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-11-03 15:24:25
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-11-03 15:21:45
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia drzewa gat. świerk kłujący, rosnącego na terenie przy ul. Bielskiej 37-49 i Kaliskiej 2-14 w Opolu Marzena Kasprzak 2016-11-03 14:31:00
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew i krzewów na terenie nieruchomości przy ul. Asnyka 7-9 Marzena Kasprzak 2016-11-03 14:30:03
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew na terenie przy ul. Krzemienieckiej 14 w Opolu Marzena Kasprzak 2016-11-03 14:24:43
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-11-03 14:15:47
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-11-03 13:16:40
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Urzędu Miasta w Opolu Katarzyna Bil 2016-11-03 12:03:22
Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole Katarzyna Bil 2016-11-03 11:57:52
Zarządzenia Prezydenta ws ogłaszania konsultacji Adrianna Paroń 2016-11-03 11:47:40
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2016-11-03 10:54:55
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-11-03 10:17:50
Konsultacje społeczne Programu współpracy na 2017r. Adrianna Paroń 2016-11-03 09:04:57
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-11-03 09:01:09
Konsultacje Uchwały w sprawie ORDPP Adrianna Paroń 2016-11-03 09:00:20
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:23:47
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:18:33
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:17:18
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:16:31
MPZP ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:15:49
MPZP "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:14:54
MPZP Partyzancka - Folwark w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:14:15
MPZP "Groszowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:11:15
MPZP "Gosławice III" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:09:04
MPZP w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:08:15
MPZP Bierkowice-Zachód w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:07:31
MPZP w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:06:25
MPZP "Śródmieście IVb" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:05:22
MPZP "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 14:04:18
MPZP "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:57:13
MPZP "Skansen" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:56:21
MPZP "Śródmieście IVa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:49:36
MPZP Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:47:36
MPZP w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:45:17
MPZP plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:44:33
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-02 13:43:26
Zmiana MPZP "Śródmieście Va" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:43:20
MPZP terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:42:11
Zmiana MPZP Wyspy Bolko w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:40:38
MPZP w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:38:41
MPZP w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:37:03
MPZP "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:36:20
MPZP "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:35:25
MPZP terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-11-02 13:33:18
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-02 13:29:41
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-02 13:27:46
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-02 13:18:04
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Jolanta Sowada 2016-11-02 13:08:21
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-11-02 12:45:36
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-11-02 11:51:58
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-11-02 11:32:24
Zmiana MPZP terenu w rejonie ul. A. Struga w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:29:52
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-10-31 14:29:05
MPZP terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:28:31
MPZP "Olszynka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:27:03
MPZP "Gosławice I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:26:19
MPZP Wyspy Bolko w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:25:45
MPZP w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:25:12
MPZP terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:24:33
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:23:53
MPZP "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:23:20
MPZP w rejonie ul. Górnej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:22:31
MPZP w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:21:52
MPZP terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:21:13
MPZP w rejonie Szczepanowic w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:20:36
MPZP "Śródmieście II - centrum" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:19:16
MPZP w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:18:44
MPZP w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:18:05
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Emilia Twardowska 2016-10-31 14:17:07
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:16:28
MPZP "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:15:44
Zmiana MPZP w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:15:02
MPZP Groszowice - Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:13:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:11:28
MPZP osiedla Malinka w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:10:23
MPZP "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:08:39
MPZP w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:07:20
MPZP terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:04:37
MPZP terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:03:41
MPZP terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:02:38
MPZP terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:01:48
MPZP w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:00:58
MPZP terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 14:00:16
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu - rejon ulicy Lwowskiej Emilia Twardowska 2016-10-31 13:59:36
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina (Miodowa) Emilia Twardowska 2016-10-31 13:58:18
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Emilia Twardowska 2016-10-31 13:57:00
MPZP terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2016-10-31 13:56:12
MPZP terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2016-10-31 13:55:05
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:54:08
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:53:18
MPZP osiedla Grotowice w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:51:39
MPZP terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:50:37
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2016-10-31 13:47:27
MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ Emilia Twardowska 2016-10-31 13:46:38
MPZP "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:43:12
MPZP "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:41:33
MPZP w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:40:36
MPZP "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:39:00
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:37:28
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:36:26
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Urzędu Miasta w Opolu Katarzyna Bil 2016-10-31 13:35:51
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:35:40
MPZP Wróblin II w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:34:20
MPZP Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:33:02
MPZP "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:32:00
MPZP "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:28:45
MPZP w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:27:02
MPZP Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:25:05
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:22:39
MPZP "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:21:37
MPZP "plac dworcowy" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:20:57
MPZP "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:20:22
MPZP "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:19:15
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:18:29
MPZP "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:16:54
MPZP "Groszowice" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:15:34
MPZP "Śródmieście VII - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:14:46
MPZP "Śródmieście VI" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:13:06
MPZP Bierkowice - Wschód w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:12:22
MPZP terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi Emilia Twardowska 2016-10-31 13:11:37
MPZP terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:10:25
MPZP w rejonie ulicy Przeskok w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:09:27
MPZP węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:07:32
MPZP terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:06:20
MPZP odcinka trasy bolkowskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:04:18
MPZP terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:03:27
MPZP "Śródmieście IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 13:02:36
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-31 12:43:08
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-31 12:40:11
Wydział Geodezji i Kartografii Marek Kulig 2016-10-31 12:38:08
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-31 12:31:08
WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2016 R. Marek Kulig 2016-10-31 12:30:08
MPZP "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 12:26:10
WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2016 R. Bogumiła Halkiewicz 2016-10-31 12:22:09
MPZP "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 12:19:39
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2016r. Bogumiła Halkiewicz 2016-10-31 11:47:34
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Natalia Buczyńska 2016-10-31 11:47:33
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-10-31 11:46:46
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” Natalia Buczyńska 2016-10-31 11:46:46
MPZP terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 11:37:26
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 11:17:06
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 11:15:21
Wydział Geodezji i Kartografii Marek Kulig 2016-10-31 10:54:52
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zespołu mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej na działkach nr 660/2 i 661/2, k.m. nr 12, obręb Gosławice w Opolu Małgorzata Knap 2016-10-31 09:39:21
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2016r. Bogumiła Halkiewicz 2016-10-31 09:30:21
MPZP "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 08:15:08
MPZP "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-31 08:13:34
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-31 08:09:18
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-28 13:58:29
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-28 13:52:52
konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-10-28 13:47:38
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-10-28 13:46:22
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-10-28 13:44:09
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Urzędu Miasta w Opolu Katarzyna Bil 2016-10-28 11:21:47
Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole Katarzyna Bil 2016-10-28 09:21:22
OŚR.6341.143.2016 - informacja do publicznej wiadomości -zaw. o wszcz. post. dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód-dec.PMO nr OŚR.III.6210/71,72d/2003/2004 z dn Kamila Wnuk-Skóbel 2016-10-28 08:11:16
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-10-27 12:33:35
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-10-27 12:18:39
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Urzędu Miasta w Opolu Katarzyna Bil 2016-10-27 12:06:38
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-10-27 11:51:17
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-10-27 11:03:44
Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Jolanta Sowada 2016-10-27 10:56:46
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-10-27 09:39:58
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kieleckiej i ul. Chełmskiej Żaneta Kowolik 2016-10-26 15:09:31
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kieleckie i ul. Chełmskiej Żaneta Kowolik 2016-10-26 15:05:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-26 14:31:09
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-26 12:07:38
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do współwłaścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Dekabrystów 11) NA SPRZEDAŻ POM. GOSPODARCZEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. DEKABRYSTÓW 11 Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:49:16
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY AL.PRZYJAŹNI Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:21:17
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do współwłaścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Dekabrystów 11) NA SPRZEDAŻ POM. GOSPODARCZEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. DEKABRYSTÓW 11 Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:20:44
I ROKOWANIA (ograniczone do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Walecki 9) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WALECKI 9/6A Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:20:23
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 139/2 i UL. NIEMODLIŃSKIEJ 9/5 Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:15:42
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 139/2 i UL. NIEMODLIŃSKIEJ 9/5 Anna Bystrzykowska 2016-10-26 11:15:10
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-25 14:20:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-25 14:17:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-25 14:15:43
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-10-25 12:27:17
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-10-25 12:27:07
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-10-25 12:26:36
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-10-25 12:20:25
MPZP w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-25 10:39:41
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 10:31:07
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 10:24:25
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 10:17:42
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 10:05:39
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 09:51:09
Aktualności Emilia Twardowska 2016-10-25 09:42:09
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-25 09:35:24
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-10-25 09:34:19
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-10-25 09:33:27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2016-10-25 09:31:50
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-10-25 09:31:22
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-25 09:21:59
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Maćków 2016-10-25 09:18:14
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 Małgorzata Maćków 2016-10-25 09:14:51
Roczny Plan Konsultacji Adrianna Paroń 2016-10-25 08:21:29
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-10-24 14:28:29
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-24 14:23:18
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-24 12:33:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-10-24 12:25:48
OŚR.6341.135.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. cofnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnego - cumowanie barki Kanał Młynówka w km 0+330- dec. PMO nr OŚR.I.MK.6210-19-08 z dn Kamila Wnuk-Skóbel 2016-10-24 09:32:36
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-10-24 08:04:06
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-24 08:00:55
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-24 07:58:54
Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-10-24 07:58:34
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-24 07:46:18
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z Remondis Opole Sp. z o.o. Marzena Bławicka 2016-10-21 14:38:36
Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu Joanna Szurgut 2016-10-21 13:06:06
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do Magdalena Brulewska 2016-10-21 12:55:42
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Małgorzata Rodzeń 2016-10-21 12:17:09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Małgorzata Rodzeń 2016-10-21 12:16:19
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Joanna Szurgut 2016-10-21 10:58:00
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-10-21 09:20:20
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-10-21 09:16:12
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-10-21 09:09:08
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKLANYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 139/2 i NIEMODLIŃSKIEJ 9/5 Anna Bystrzykowska 2016-10-21 08:11:46
MPZP w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-21 07:46:23
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-20 16:47:54
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadz Joanna Kaleta 2016-10-20 14:00:59
zmieniające Zarządzenie Nr OR – I.0050.77.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Opola w 2016 roku Natalia Buczyńska 2016-10-20 13:15:36
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Małej w Opolu. Magdalena Brulewska 2016-10-20 12:38:50
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-10-20 10:52:04
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-20 09:17:24
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-20 09:11:58
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-20 09:03:14
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-10-19 15:10:04
Opinia prawna Prof. H. Izdebski Jadwiga Kost 2016-10-19 11:44:13
Opinia prawna Prof. H. Izdebski Jadwiga Kost 2016-10-19 11:43:25
Opinia prawna dr hab. Michał Bernaczyk Jadwiga Kost 2016-10-19 11:36:16
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Mroczek 2016-10-19 11:13:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-19 09:41:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-19 09:40:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-19 09:35:38
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Anna Bystrzykowska 2016-10-19 08:23:53
Przedszkole Publiczne Nr 25 Małgorzata Maćków 2016-10-18 15:27:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-18 14:44:55
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-10-18 14:43:12
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2016-10-18 13:43:40
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-18 11:42:41
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Joanna Szurgut 2016-10-18 11:19:07
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Joanna Szurgut 2016-10-18 11:11:49
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-10-18 10:09:37
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-10-18 10:07:18
Upubliczn. WNIOSEK (wraz z raportem) dot. przeds. pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o nową część wraz z wiatą przeładunkową” (zmiana decyzji PMO nr OŚR-I.6220.71.2012.MCH z dnia Magdalena Wójciak 2016-10-18 09:31:40
Upubliczn. WNIOSEK (wraz z raportem) dot. przeds. pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o nową część wraz z wiatą przeładunkową” (zmiana decyzji PMO nr OŚR-I.6220.71.2012.MCH z dnia Magdalena Wójciak 2016-10-18 09:29:19
Upubliczn. WNIOSEK (wraz z raportem) dot. przeds. pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o nową część wraz z wiatą przeładunkową” (zmiana decyzji PMO nr OŚR-I.6220.71.2012.MCH z dnia Magdalena Wójciak 2016-10-18 09:27:35
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-18 08:44:44
MPZP węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:43:08
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-18 08:38:06
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-10-18 08:34:25
MPZP "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:28:45
MPZP w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:21:06
Zmiana MPZP terenu w rejonie ul. A. Struga w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:14:36
MPZP w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:12:05
MPZP terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2016-10-18 08:05:26
MPZP w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 08:00:45
MPZP w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 07:58:21
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina (Miodowa) Emilia Twardowska 2016-10-18 07:55:14
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu - rejon ulicy Lwowskiej Emilia Twardowska 2016-10-18 07:48:05
MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-18 07:37:49
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2016-10-18 07:36:23
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-10-17 13:55:40
Roczny Plan Konsultacji Adrianna Paroń 2016-10-17 12:52:28
MPZP "Śródmieście IVb" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-17 12:43:15
MPZP "Śródmieście IVa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-17 12:36:08
MPZP w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-17 12:03:28
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-17 12:01:34
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-10-17 11:57:10
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-17 10:12:44
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-10-14 13:26:01
Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs Adrianna Paroń 2016-10-14 12:25:35
Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs Adrianna Paroń 2016-10-14 12:21:44
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu Magdalena Brulewska 2016-10-14 11:24:05
Obwieszczenie nr UAB.6733.43.2016.WP wniosek ULCP :budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV (stacja transformatorowa kontenerowa wraz z linia kablową 15 kV i linia kablową 0,4 kV) Wieslaw Paluszczak 2016-10-14 10:54:58
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-14 10:17:53
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-14 10:13:22
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-14 10:07:47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-14 10:00:46
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2017 – 2018, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: - Miejska Biblioteka Public Magdalena Brulewska 2016-10-14 09:33:45
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu Małgorzata Maćków 2016-10-14 09:22:32
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-14 08:21:40
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-10-14 07:56:45
MPZP w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-14 07:49:52
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2016-10-13 16:41:44
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-13 16:35:24
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-13 16:32:59
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-13 16:29:51
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support ( HNS ) Joanna Kaleta 2016-10-13 15:17:22
Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Agnieszka Lisiecka 2016-10-13 14:43:04
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-10-13 14:11:47
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-13 12:49:18
Tryb pozakonkursowy Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Karolina Balcer 2016-10-13 12:10:21
nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu- konkurs Adrianna Paroń 2016-10-13 09:06:33
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-10-13 08:49:27
Konkursy 2016 Beata Baraniewicz 2016-10-13 08:41:52
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-10-13 08:20:43
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-12 15:54:36
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-12 15:52:50
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-12 15:51:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-12 15:49:04
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-12 15:23:15
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-12 14:59:06
Obwieszczenie nr UAB.6733.41.2016.WP wniosek ULCP :budowa linii kablowej 15 kV Wieslaw Paluszczak 2016-10-12 14:19:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-12 13:37:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-12 13:36:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-12 13:35:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-12 13:32:44
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-10-12 10:20:57
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-10-12 09:43:55
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-10-12 08:12:58
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-10-12 08:06:17
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-12 07:59:45
Zakup i dostawa proporców masztowych oraz flag Marek Kulig 2016-10-11 15:18:36
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-10-11 14:42:09
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-11 14:09:27
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-10-11 13:56:56
w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Natalia Buczyńska 2016-10-11 10:36:19
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-10-11 10:04:39
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-11 08:31:26
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-11 08:30:36
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-11 08:29:08
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ (pod zab. mieszkaniową wielorodzinną) Anna Bystrzykowska 2016-10-10 12:12:30
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu Joanna Szurgut 2016-10-10 11:42:15
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do Joanna Szurgut 2016-10-10 10:47:29
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-07 13:40:45
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-10-07 13:37:28
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u Joanna Szurgut 2016-10-07 11:54:29
Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu Katarzyna Bil 2016-10-07 11:53:06
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Katarzyna Bil 2016-10-07 11:30:41
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2016-10-06 14:52:30
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-10-06 14:42:08
Wydanie DECYZJI zmieniającej decyzję PMO z dn 03.06.2016r. o środowisk uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu Beata Śliwińska 2016-10-06 13:33:48
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-10-06 12:27:08
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-10-06 12:24:17
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-06 10:57:54
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-06 10:55:28
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-06 10:33:13
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mickiewicz, Słowackiego, 11 Listopada w Opolu Jolanta Sowada 2016-10-06 10:30:19
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2016-10-06 10:01:54
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2016-10-06 09:58:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej w Urszula Wichłacz 2016-10-06 09:29:19
Wydział Polityki Społecznej Małgorzata Tarkowska 2016-10-06 09:05:12
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu Magdalena Brulewska 2016-10-06 08:31:43
Zakup i dostawa proporców masztowych oraz flag Grzegorz Mroczek 2016-10-05 14:10:39
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-05 13:13:59
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-05 13:11:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-10-05 13:10:04
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2016-10-05 13:07:26
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-10-05 13:04:57
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-10-05 13:03:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadania publicznego pn. Utworzenie i prowadzenie „Okna Jadwiga Kost 2016-10-05 12:58:29
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-10-05 12:25:59
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do Magdalena Brulewska 2016-10-05 10:03:16
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu Magdalena Brulewska 2016-10-05 09:20:47
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Marek Kulig 2016-10-05 08:28:29
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-05 00:34:13
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-05 00:09:16
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-05 00:07:23
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-05 00:05:24
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-05 00:03:32
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-04 23:45:09
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-04 23:42:34
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-10-04 23:36:27
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-10-04 14:52:19
2015 Jadwiga Kost 2016-10-04 14:29:13
2015 Jadwiga Kost 2016-10-04 14:28:37
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-10-04 12:51:13
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-10-04 12:49:13
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-10-04 12:47:20
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-10-04 12:45:28
Postepowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie ECO S.A. Jadwiga Kost 2016-10-04 11:54:13
Żłobek nr 4 Jadwiga Kost 2016-10-04 11:47:28
Żłobek nr 9 Jadwiga Kost 2016-10-04 11:44:08
Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul Katarzyna Bil 2016-10-04 09:27:30
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2016-10-03 15:32:54
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-10-03 15:25:14
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-10-03 12:29:05
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-10-03 12:19:23
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-10-03 10:13:00
MPZP Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-10-03 07:49:20
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-09-30 14:25:57
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok Joanna Woźniak 2016-09-30 14:00:13
Zestawienie wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok Joanna Woźniak 2016-09-30 13:59:04
OŚR.6341.126.2016 - informacja do publicznej wiadomości dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do ziemi udzielonego w dec. Kamila Wnuk-Skóbel 2016-09-30 13:53:18
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jadwiga Kost 2016-09-30 12:53:34
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Jadwiga Kost 2016-09-30 12:45:23
Wykaz Dziennych Opiekunów Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-09-30 12:33:10
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-09-30 12:27:18
Zestawienie wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok Joanna Woźniak 2016-09-30 12:09:36
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Joanna Szurgut 2016-09-30 11:27:32
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-09-30 11:23:15
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Małej w Opolu. Magdalena Brulewska 2016-09-30 10:56:54
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-09-30 09:46:58
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-09-30 07:47:46
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u Joanna Szurgut 2016-09-29 15:56:45
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczneskładanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z u Joanna Szurgut 2016-09-29 14:30:14
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Joanna Szurgut 2016-09-29 13:42:34
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-09-29 10:50:12
Informacja w sprawie uchwał podatkowych na 2017 rok Piotr Peer 2016-09-28 14:10:21
2016 Piotr Peer 2016-09-28 13:38:49
2016 Piotr Peer 2016-09-28 13:35:26
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Joanna Malinowska 2016-09-28 12:03:09
Wydanie decyzji o środow uwarunk przedsięwzięcie pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu Beata Śliwińska 2016-09-27 15:13:00
Oceny jednostek miejskich za 2015r. Agnieszka Lisiecka 2016-09-27 13:29:35
OR.I-0151-962/08-OBOWIĄZUJĄCE, zmienione zarządzeniem OR.I-0151-1336/09 z dnia 12.05.2009 r. Natalia Buczyńska 2016-09-27 13:25:58
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Opole Natalia Buczyńska 2016-09-27 13:21:30
w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji Natalia Buczyńska 2016-09-27 13:19:18
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Joanna Szurgut 2016-09-27 11:44:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-27 11:17:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-27 11:16:03
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-09-27 09:36:35
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu Natalia Buczyńska 2016-09-26 14:03:03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-09-26 13:56:21
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-09-26 13:53:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-23 13:21:27
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-23 13:20:22
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-23 13:19:14
Roczny Plan Konsultacji Adrianna Paroń 2016-09-23 12:35:41
z dnia 26 maja 2008 r. Natalia Buczyńska 2016-09-23 12:17:22
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Przebudowy i budowy układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w za Natalia Buczyńska 2016-09-23 12:09:04
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-23 11:28:39
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-23 11:26:31
Druk magazynu „Opole i kropka”, od nr 4 do 12 (kwiecień - grudzień 2016) Grzegorz Mroczek 2016-09-23 10:40:44
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-09-23 09:26:54
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-09-23 09:24:47
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-09-23 09:24:08
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu rosnących w rejonie ul. Kośnego 31a i b oraz ul. Katowickiej 8 Żaneta Kowolik 2016-09-22 16:47:46
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu rosnących w rejonie ul. Kośnego 31a i b oraz ul. Katowickiej 8 Żaneta Kowolik 2016-09-22 16:47:16
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2016-09-22 16:37:54
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2016-09-22 16:34:06
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-09-22 15:45:24
Godziny urzędowania Natalia Buczyńska 2016-09-22 14:56:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-22 14:03:04
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-22 14:02:03
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-09-22 12:39:42
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-09-22 12:24:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-22 10:39:02
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-22 09:27:30
MPZP Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-22 09:19:55
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-09-22 08:27:02
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-22 08:07:40
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-22 08:04:30
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-22 08:02:46
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-09-21 15:10:06
Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu Katarzyna Bil 2016-09-21 13:11:34
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Katarzyna Bil 2016-09-21 13:09:31
konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-09-21 11:26:05
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-09-21 11:21:52
Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów Grzegorz Mroczek 2016-09-21 10:54:20
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-09-21 10:46:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-09-21 10:36:34
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminna osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2016-09-21 10:31:19
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-21 09:55:37
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-21 08:26:34
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-21 08:13:28
Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów Grzegorz Mroczek 2016-09-20 15:15:29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2016-09-20 15:13:59
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-09-20 14:18:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Ściegiennego 9 Mariusz Dużyński 2016-09-20 14:06:05
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-09-20 13:36:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gawędy w Opolu Urszula Wichłacz 2016-09-20 13:34:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia komunikacyjnego obwodnicy miejscowości Czarnowąsy z ul.Sobieskiego w Opolu Urszula Wichłacz 2016-09-20 13:26:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gawędy w Opolu Urszula Wichłacz 2016-09-20 13:25:20
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-09-20 13:13:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-20 12:35:19
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-09-20 12:34:15
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-09-20 12:09:19
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-20 12:02:32
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-09-20 11:50:46
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej ręcznej firmy HR-Lang Sp. j. Marzena Bławicka 2016-09-20 11:06:16
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej ręcznej firmy HR-Lang Sp. j. Marzena Bławicka 2016-09-20 10:58:13
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-09-20 10:37:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:24:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:22:05
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:20:19
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:18:17
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:15:52
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:12:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:10:30
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:08:33
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:05:48
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:03:49
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-20 10:01:58
Wydział Polityki Społecznej Jolanta Początko 2016-09-20 09:58:31
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2016-09-20 09:43:49
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Tarkowska 2016-09-20 09:33:35
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Joanna Szurgut 2016-09-20 08:14:55
konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii Agnieszka Nowacka 2016-09-19 15:26:02
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-09-16 14:14:51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-09-16 14:14:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Opolu Dariusz Dzierżak 2016-09-16 14:14:29
Obwieszzcenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Stefana Grota Roweckiego 12A Żaneta Kowolik 2016-09-16 13:44:45
Obwieszzcenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Stefana Grota Roweckiego 12A-E Żaneta Kowolik 2016-09-16 13:44:35
Obwieszzcenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Chabrów 94-96, 101-141, 145-197 Żaneta Kowolik 2016-09-16 13:44:22
Obwieszzcenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Stefana Grota Roweckiego 12A Żaneta Kowolik 2016-09-16 13:39:55
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-09-16 11:36:59
podanie do publicznej wiadomości informacji o wczczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Animex Foods Sp. z o.o. S.K. Magdalena Kucab 2016-09-16 11:29:34
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-09-16 11:12:49
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-09-16 10:58:38
ROŚ.6341.35.2016.HP (OŚR.6341.97.2016) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Kamila Wnuk-Skóbel 2016-09-16 10:39:43
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-09-16 10:29:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-16 08:13:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-16 08:12:31
"Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)" w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Katarzyna Bil 2016-09-15 16:38:10
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-09-15 15:10:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-09-15 14:37:12
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-09-15 14:35:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-09-15 14:34:12
Miejski Zarząd dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-09-15 14:33:19
Centrum Wystawiennniczo-Kongresowe w Opolu Mirosław Pietrucha 2016-09-15 10:48:51
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-15 10:13:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-15 10:10:26
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-15 10:06:31
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-09-15 10:03:34
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-15 10:00:17
Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego Jolanta Początko 2016-09-15 09:57:29
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-15 09:52:56
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-15 09:52:19
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-15 09:49:10
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-09-15 09:47:25
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Rodzeń 2016-09-15 08:46:34
MPZP Doliny Olszynki w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-15 08:33:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2016-09-14 15:20:08
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-09-14 15:04:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego Dolina Olszynki w Opolu Anna Caputa 2016-09-14 15:04:28
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-09-14 14:47:22
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-14 11:00:06
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 drzew gat. jarząb posp. z terenu przy ul. J.Bytnara Rudego 2 Marzena Kasprzak 2016-09-13 15:03:56
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 drzew gat. jarząb posp. z terenu przy ul. J.Bytnara Rudego 2 Marzena Kasprzak 2016-09-13 15:03:16
Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. usunięcia 2 drzew gat. jarząb posp. z terenu przy ul. J.Bytnara Rudego 2 Marzena Kasprzak 2016-09-13 15:02:43
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-09-13 13:33:53
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-09-13 13:04:56
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Małej w Opolu. Joanna Szurgut 2016-09-13 13:04:20
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Joanna Szurgut 2016-09-13 13:03:35
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:32:59
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:31:40
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:30:13
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:28:58
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:27:46
Przedszkole Publiczne Nr 46 Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:26:08
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 Małgorzata Rodzeń 2016-09-13 12:24:27
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-09-13 11:31:50
MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-13 11:27:59
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-09-13 11:25:44
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Katarzyna Bil 2016-09-13 11:19:55
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2016-09-13 10:21:30
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-09-12 15:09:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-12 12:34:38
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-12 12:33:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-12 12:30:36
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2016-09-12 11:08:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2016-09-12 10:20:50
USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU, W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANEJ PN.: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Violetta Moskwa 2016-09-12 10:17:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-12 08:28:18
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI Małgorzata Rodzeń 2016-09-08 15:08:26
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-09-08 14:46:05
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Katarzyna Bil 2016-09-08 14:12:53
Zawiad. STRON post. o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:"„Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i ul. Wiejskiej, realizowana w ramach projektu pn.: Modernizac Magdalena Wójciak 2016-09-08 11:39:20
Zawiad. STRON post. o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:"„Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i ul. Wiejskiej, realizowana w ramach projektu pn.: Modernizac Magdalena Wójciak 2016-09-08 11:37:32
Zawiad. STRON post. o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:"„Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i ul. Wiejskiej, realizowana w ramach projektu pn.: Modernizac Magdalena Wójciak 2016-09-08 11:35:22
Zawiad. STRON post. o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:"„Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i ul. Wiejskiej, realizowana w ramach projektu pn.: Modernizac Magdalena Wójciak 2016-09-08 11:33:27
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-09-08 11:30:57
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę parkingów, placów postojowych zajedni autobusowiej Miesjkiego Zakładu Komunikacyjnego oraz budowę hali technologicznego ciągu diagnostyczno-obsługow Urszula Wichłacz 2016-09-08 10:05:31
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. • wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych WiK w Opolu Sp. z o. o. ścieków przemysłowych z UBOJNI A.J.K. Ma Marzena Bławicka 2016-09-08 09:38:48
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-09-08 08:58:43
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-09-07 14:54:40
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ (pod zab. mieszkaniową wielorodzinną) Anna Bystrzykowska 2016-09-07 13:21:22
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2016-09-07 11:50:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-07 11:48:22
Wydział Promocji Małgorzata Tarkowska 2016-09-07 11:48:15
"Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)" w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Katarzyna Bil 2016-09-07 11:30:04
Protokoły Adrianna Paroń 2016-09-07 09:55:08
Protokoły Adrianna Paroń 2016-09-07 09:45:19
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-06 16:45:35
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-06 16:42:59
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-06 16:37:12
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-09-06 15:25:36
Decyzje (pozwolenia zintegrowane) Marcin Węgrzyn 2016-09-06 12:14:18
Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu Katarzyna Bil 2016-09-06 11:30:32
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Małej w Opolu. Magdalena Brulewska 2016-09-06 11:23:48
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Joanna Szurgut 2016-09-06 11:08:14
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2016-09-06 10:38:24
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-09-05 15:03:56
Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej mieszkańcom miasta Opola zgłaszanie on-line najpilniejszych potrzeb Marek Kulig 2016-09-05 14:26:16
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Joanna Szurgut 2016-09-05 13:57:19
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-09-05 13:33:13
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:38:24
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:36:16
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:31:03
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:10:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:07:13
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-09-02 13:05:14
WZORY DOKUMENTÓW Adrianna Paroń 2016-09-02 11:21:06
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2016-09-02 11:11:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-02 10:47:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-09-02 10:46:06
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2016 r. Joanna Woźniak 2016-09-01 15:42:37
Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej Adrianna Paroń 2016-09-01 14:00:27
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-09-01 10:04:06
Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-08-31 14:55:52
Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-08-31 14:51:24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Małgorzata Rodzeń 2016-08-31 13:15:16
Wydział Komunikacji Marek Kulig 2016-08-31 11:41:58
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Katarzyna Bil 2016-08-31 08:38:28
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-31 08:30:56
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2016-08-31 08:28:51
"Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)" w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Katarzyna Bil 2016-08-31 08:24:03
Wykaz Dziennych Opiekunów Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-30 15:27:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 14:05:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 14:04:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:54:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:47:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:40:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:36:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:34:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-30 13:30:48
Rejestr klubów dziecięcych Marek Kulig 2016-08-30 12:45:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania dotyczącego zezwolenia na usunięcie krzewu przy ul. Pużaka 26C udzielenia zez Marzena Kasprzak 2016-08-30 12:42:53
ARCHIWUM NABORÓW MJO Marek Kulig 2016-08-30 12:24:55
anulowany Marek Kulig 2016-08-30 12:23:03
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-08-30 10:47:52
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-08-29 11:54:18
OŚR.6341.106.2016.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie dec. PMO nr OŚR-I.6341.13.2012.MK z dnia 16.03.2012 r. Kamila Wnuk-Skóbel 2016-08-29 09:05:58
OŚR.6341.110.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. zawiadomienia o wszczęciu poztępowania wodnoprawnego w zakresie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dec. PMO nr OŚR-I. Kamila Wnuk-Skóbel 2016-08-29 09:02:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-26 13:43:20
Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs jednoroczny Agnieszka Nowacka 2016-08-26 13:40:47
"Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)" w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Katarzyna Bil 2016-08-26 13:12:21
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-26 12:41:48
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-26 12:37:19
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-26 12:35:52
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Tomasz Szołdrowski 2016-08-26 11:54:54
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:35:03
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:27:58
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:25:17
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:22:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:21:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:19:15
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:17:30
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:15:45
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:14:07
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Opola Jadwiga Kost 2016-08-26 11:13:41
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:11:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:09:40
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:07:42
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:05:30
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 11:03:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:53:21
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:51:46
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:49:36
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:48:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:47:44
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-26 10:33:30
Ogłoszenie o naborze: SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTU Mirosław Pietrucha 2016-08-26 10:21:52
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-25 16:32:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-25 15:46:35
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-08-25 15:09:03
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-25 10:38:02
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-24 14:44:25
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ (pod zab. mieszkaniową wielorodzinną) Anna Bystrzykowska 2016-08-24 12:31:37
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-24 10:58:27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących na terenie przy ul. Prószkowskiej 23-29 Żaneta Kowolik 2016-08-24 08:17:36
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących na terenie przy ul. Prószkowskiej 7-13 Żaneta Kowolik 2016-08-24 08:17:15
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-23 15:35:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew z terenu przy ul. Bielskiej 52-60, Kieleckiej 2-16, vchełmskiej 22-28, Witosa 10-20 Edyta Madej 2016-08-23 14:42:04
Przebudowa i budowa ukłądu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej w Opolu Joanna Szurgut 2016-08-23 12:04:24
Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej Magdalena Brulewska 2016-08-23 11:58:51
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-08-23 08:58:47
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-23 08:22:13
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-08-23 08:17:36
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-08-22 15:29:38
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-08-22 15:29:29
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-08-22 15:04:41
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-08-22 15:00:18
w sprawie wprowadzenia procedury ewidencjonowania wydatków budżetowych Joanna Kaleta 2016-08-22 13:22:47
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-08-22 10:05:22
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-08-19 12:46:08
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-08-19 12:17:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-19 10:10:33
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-08-19 09:49:54
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-08-19 09:08:19
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-08-19 09:03:46
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-08-19 08:50:26
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-08-19 08:48:00
Zmieniające Zarządzenie Nr OR.I.0050.440.2012 Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Joanna Malinowska 2016-08-19 07:56:32
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jabłoń rajska rosnącego przy ul. Piotrkowskiej 1 Żaneta Kowolik 2016-08-18 15:54:50
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jabłoń rajska rosnącego przy ul. Piotrkowskiej 1 Żaneta Kowolik 2016-08-18 15:54:21
Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Opola w okresie od 01.09.2016 - 3 Magdalena Brulewska 2016-08-18 12:45:43
Biuro Obsługi Inwestorów Małgorzata Tarkowska 2016-08-18 12:28:31
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2016-08-18 10:39:21
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2016-08-18 10:35:41
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2016-08-18 10:32:15
Wydział Geodezji i Kartografii Joanna Parobecka 2016-08-18 10:30:16
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. „Programów z zakresu ochrony środowiska dla miasta Opola”. Joanna Malinowska 2016-08-18 09:58:54
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu Joanna Malinowska 2016-08-18 09:57:19
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania i trybu pracy komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Joanna Malinowska 2016-08-18 09:55:29
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 położonego przy ul. Plebiscytowej 15 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-18 07:28:48
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 49/A. Joanna Kaleta 2016-08-17 15:37:34
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 49/A. Joanna Kaleta 2016-08-17 15:25:34
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 (40) położonego przy ul. Dambonia 10 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-17 15:21:00
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 (40) położonego przy ul. Dambonia 10 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-17 15:20:31
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 (40) położonego przy ul. Dambonia 10 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-17 15:19:56
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 (40) położonego przy ul. Dambonia 10 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-17 15:16:55
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 (40) położonego przy ul. Dambonia 10 w Opolu Joanna Kaleta 2016-08-17 15:16:16
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-08-17 14:44:13
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-17 14:43:00
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-17 14:33:07
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-17 14:26:08
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-17 14:22:48
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-17 13:40:36
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-08-17 12:51:01
Zawiadom. STRON postępow. o: uzgodn warunków środowiskowych RDOS i PPIS, zakończeniu postępowania o wydanie dec środowisk dla przedsięwz pn. Rozbudowa CHU SOLARIS+parking podziemny Beata Śliwińska 2016-08-17 11:55:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-08-17 11:07:19
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Anna Bystrzykowska 2016-08-17 10:40:23
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-08-17 08:34:00
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-08-17 08:33:34
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-08-16 14:08:29
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Magdalena Brulewska 2016-08-16 13:27:06
Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2016.DW - wniosek o ULICP dla budowy parkingu w Dzielnicy kolonia Gosławicka przy ul.Gajowej Danuta Wacławczyk 2016-08-16 09:54:44
Obwieszczenie nr UAB.6733.31.2016.DW - wniosek o ULICP dla budowy parkingu przy ul.Gajowej Danuta Wacławczyk 2016-08-16 09:54:16
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-08-16 09:17:47
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-08-16 07:49:26
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-08-16 07:46:58
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-08-16 07:44:33
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-08-12 12:23:49
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-12 12:05:54
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-12 12:03:56
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania na Karolina Balcer 2016-08-12 09:59:47
Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskie Magdalena Wójciak 2016-08-12 09:18:24
Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Karolina Balcer 2016-08-11 16:32:41
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Piotr Szewczuk 2016-08-11 15:23:56
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-08-11 14:58:16
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Katarzyna Bil 2016-08-11 14:20:38
Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-08-11 13:42:45
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-08-11 13:30:43
Ogłoszenie o konkursie z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-08-11 13:28:21
Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla SEVER Marzena Bławicka 2016-08-11 13:20:09
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 Małgorzata Rodzeń 2016-08-11 11:35:48
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-08-11 09:27:26
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Katarzyna Bil 2016-08-10 12:14:07
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL.CMENTARNEJ ( pod usługi handlu detalicznego) Anna Bystrzykowska 2016-08-10 10:38:32
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL.CMENTARNEJ ( pod usługi handlu detalicznego) Anna Bystrzykowska 2016-08-10 10:37:34
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL.CMENTARNEJ ( pod usługi handlu detalicznego) Anna Bystrzykowska 2016-08-10 10:33:02
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-08-10 10:05:09
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-08-10 10:02:42
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 10:00:51
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-08-10 09:55:29
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-08-10 09:54:29
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:40:19
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:33:07
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:31:20
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:30:05
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:02:35
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:00:46
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-08-10 09:00:03
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 08:50:29
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 08:50:01
2002 r. Grzegorz Filipkowski 2016-08-10 08:49:39
MPZP "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 08:41:14
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 08:37:49
MPZP "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-08-10 08:27:45
2002 r. Grzegorz Filipkowski 2016-08-09 15:25:03
Oświadczenia majątkowe za 2002 r. Grzegorz Filipkowski 2016-08-09 15:01:05
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej norm zużycia paliw płynnych pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Op Joanna Malinowska 2016-08-09 12:44:35
Zarządy Spółek Marcin Lontkowski 2016-08-09 11:38:21
Zarządy Spółek Marcin Lontkowski 2016-08-09 11:02:46
Przebudowa i budowa ukłądu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej w Opolu Magdalena Brulewska 2016-08-09 10:26:00
Oświadczenia majątkowe prezesów spółek Marcin Lontkowski 2016-08-08 14:22:23
Zawiadomienie stron postęp. o: opiniach PPIS, RDOŚ, postanowieniu dot. braku OOŚ oraz zakończeniu postęp. dot. uzyskania decyzji środowiskowej; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w Magdalena Wójciak 2016-08-08 12:57:15
Zawiadomienie stron postęp. o: opiniach PPIS, RDOŚ, postanowieniu dot. braku OOŚ oraz zakończeniu postęp. dot. uzyskania decyzji środowiskowej; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w Magdalena Wójciak 2016-08-08 12:53:22
Zawiadomienie stron postepowania o: opiniach PPIS, RDOŚ, postanowieniu dot. brak konieczności przeprowdzenia OOŚ oraz zakończeniu postępow. dot. uzyskania decyzji środowiskowej dla przeds. pn.: Magdalena Wójciak 2016-08-08 12:17:46
Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki Adrianna Paroń 2016-08-08 11:06:40
Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki Adrianna Paroń 2016-08-08 10:52:51
w sprawie powołania Zespołu roboczego do prac nad określeniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, Joanna Malinowska 2016-08-08 10:48:58
Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki Adrianna Paroń 2016-08-08 10:44:18
Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki Adrianna Paroń 2016-08-08 10:35:11
Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki Adrianna Paroń 2016-08-08 10:33:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 13:54:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 13:53:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 13:48:43
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 13:47:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 13:45:06
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-08-05 13:17:49
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-08-05 13:17:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 12:18:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 12:12:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-08-05 12:10:35
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Natalia Buczyńska 2016-08-05 10:48:30
Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej Adrianna Paroń 2016-08-05 09:52:59
Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej Adrianna Paroń 2016-08-05 09:36:35
Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej Magdalena Brulewska 2016-08-05 08:53:09
Upubliczn WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przeds.pn.: "Węzeł do produkcji betonu na działce nr 20/8 w Opolu przy ul. Budowlanych" Magdalena Wójciak 2016-08-05 08:15:26
Upubliczn WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przeds.pn.: "Węzeł do produkcji betonu na działce nr 20/8 w Opolu przy ul. Budowlanych" Magdalena Wójciak 2016-08-05 08:11:19
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2016-08-04 16:51:20
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2016-08-04 16:49:41
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2016-08-04 16:47:43
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2016-08-04 16:45:59
Biuro Prasowe Jolanta Początko 2016-08-04 16:45:02
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-08-04 12:49:12
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Joanna Woźniak 2016-08-04 07:46:53
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-08-03 12:15:41
ZPO Jadwiga Kost 2016-08-03 11:26:38
Przedszkole Publiczne Nr 16 Jadwiga Kost 2016-08-03 11:23:18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Jadwiga Kost 2016-08-03 11:21:50
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Jadwiga Kost 2016-08-03 11:18:29
Publiczne Gimnazjum nr 1 Jadwiga Kost 2016-08-03 11:16:52
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2016-08-03 10:37:52
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2016-08-03 08:50:50
w sprawie: przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 86 I w Opolu Natalia Buczyńska 2016-08-02 12:58:31
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-08-02 12:07:20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jadwiga Kost 2016-08-02 10:48:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Jadwiga Kost 2016-08-02 10:43:40
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki Jadwiga Kost 2016-08-02 10:38:57
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jadwiga Kost 2016-08-02 10:38:04
Miejska Biblioteka Publiczna Jadwiga Kost 2016-08-02 10:35:37
Galeria Sztuki Współczesnej Jadwiga Kost 2016-08-02 10:30:48
PG Nr 4 Jadwiga Kost 2016-08-02 10:29:11
PLO Nr II Jadwiga Kost 2016-08-02 10:26:19
PG Nr 10 (przy PLO Nr II) Jadwiga Kost 2016-08-02 10:23:48
ZSM Jadwiga Kost 2016-08-02 10:21:32
ZSZ Nr 4 Jadwiga Kost 2016-08-02 10:18:57
Publiczne Gimnazjum nr 6 Jadwiga Kost 2016-08-02 10:12:30
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Jadwiga Kost 2016-08-02 10:10:59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Jadwiga Kost 2016-08-02 10:06:19
Zespół Szkół Ogólnokształcących Jadwiga Kost 2016-08-02 09:56:16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Jadwiga Kost 2016-08-02 09:51:32
PG Nr 9 (przy ZSO) Jadwiga Kost 2016-08-02 09:50:29
ZSO Jadwiga Kost 2016-08-02 09:48:17
ZSS Jadwiga Kost 2016-08-02 09:45:00
ZSZ Jadwiga Kost 2016-08-02 09:43:40
ZSTiO Jadwiga Kost 2016-08-02 09:30:22
PG Nr 6 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I) Jadwiga Kost 2016-08-02 09:29:05
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Jadwiga Kost 2016-08-02 09:25:35
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Jadwiga Kost 2016-08-02 09:23:19
ZSElek Jadwiga Kost 2016-08-02 09:18:39
ZSE Jadwiga Kost 2016-08-02 09:17:07
PG Nr 1 (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi) Jadwiga Kost 2016-08-02 09:13:39
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Jadwiga Kost 2016-08-02 09:12:18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Jadwiga Kost 2016-08-02 09:06:50
PP Nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2) Jadwiga Kost 2016-08-02 09:01:06
ZPPKP Jadwiga Kost 2016-08-02 08:50:34
LO Nr VI Jadwiga Kost 2016-08-02 08:45:55
PG Nr 8 Jadwiga Kost 2016-08-02 08:30:56
PG Nr 7 Jadwiga Kost 2016-08-02 08:27:38
PG Nr 5 Jadwiga Kost 2016-08-02 08:24:43
Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 Grzegorz Mroczek 2016-08-01 15:46:27
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2016-07-29 13:27:39
Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Opola w okresie od 01.09.2016 - 3 Magdalena Brulewska 2016-07-29 12:08:14
Obwieszczenie nr UAB.6733.30.2016.DW - decyzja o ULICP dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul.Ceglanej Danuta Wacławczyk 2016-07-29 09:12:42
PSP Nr 29 Jadwiga Kost 2016-07-28 14:26:14
PSP Nr 26 Jadwiga Kost 2016-07-28 14:13:31
PSP Nr 25 Jadwiga Kost 2016-07-28 14:06:13
PSP Nr 24 Jadwiga Kost 2016-07-28 13:30:50
Powołanie Społecznej Rady Konsultacji- zarządzenie Adrianna Paroń 2016-07-28 13:07:28
Powołanie społecznej Rady Konsultacji- zarządzenie Adrianna Paroń 2016-07-28 13:05:03
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-07-28 12:59:54
2016 Adrianna Paroń 2016-07-28 12:31:41
Centrum Dialogu Obywatelskiego Adrianna Paroń 2016-07-28 12:09:15
Centrum Dialogu Obywatelskiego Adrianna Paroń 2016-07-28 09:11:22
PSP Nr 21 Jadwiga Kost 2016-07-27 14:59:07
Program jednoroczny Adrianna Paroń 2016-07-27 14:21:52
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Adrianna Paroń 2016-07-27 14:15:15
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2016-07-27 13:54:48
Program współpracy Adrianna Paroń 2016-07-27 13:49:16
Nagroda dla miasta Opola za współpracę z organizacjami pozarządowymi Adrianna Paroń 2016-07-27 13:28:25
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Violetta Moskwa 2016-07-27 12:59:41
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017 Joanna Szurgut 2016-07-27 12:42:32
PSP Nr 15 Jadwiga Kost 2016-07-27 12:01:10
Sprawozdania Adrianna Paroń 2016-07-27 11:46:35
2015 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:44:08
2008 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:37:59
Odbiór odpadów komunalnych zbierajnych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komu Joanna Szurgut 2016-07-27 11:30:29
2009 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:28:38
PSP Nr 14 Jadwiga Kost 2016-07-27 11:27:17
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-07-27 11:26:10
PSP Nr 11 Jadwiga Kost 2016-07-27 11:19:18
2010 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:07:04
2010 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:06:26
2011 Adrianna Paroń 2016-07-27 11:00:41
2011 Adrianna Paroń 2016-07-27 10:58:55
PSP Nr 9 Jadwiga Kost 2016-07-27 10:57:03
2014 Adrianna Paroń 2016-07-27 10:39:50
PSP Nr 2 Jadwiga Kost 2016-07-27 10:20:50
PP Nr 56 Jadwiga Kost 2016-07-27 09:59:05
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Joanna Szurgut 2016-07-27 09:57:10
MPZP "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-27 09:56:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-07-27 09:50:44
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Kubackiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu, ubiegającego się o awans na sto Natalia Buczyńska 2016-07-27 09:26:06
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Kaczmarczyk nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ubiegającego się o awans Natalia Buczyńska 2016-07-27 09:25:50
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Donaty Kluby nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu, ubiegającego się o awans na s Natalia Buczyńska 2016-07-27 09:25:34
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bogusławy Bielec nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu, ubiegającego się o awans na Natalia Buczyńska 2016-07-27 09:25:18
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Matyaszczuk nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyc Natalia Buczyńska 2016-07-27 09:24:02
Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 Jadwiga Kost 2016-07-27 09:06:19
PPS Nr 53 Jadwiga Kost 2016-07-27 09:04:53
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 Jadwiga Kost 2016-07-27 08:55:58
PPI Nr 51 Jadwiga Kost 2016-07-27 08:49:38
PP Nr 46 Jadwiga Kost 2016-07-27 08:36:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew w rejonie ul. STefana Grota Roweckiego 12 Żaneta Kowolik 2016-07-26 14:33:32
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Anna Bystrzykowska 2016-07-26 12:24:19
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Walecki 9) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. WALECKI 9/6A Anna Bystrzykowska 2016-07-26 12:23:35
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-26 08:21:54
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-26 08:15:31
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-26 08:12:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2016-07-25 15:19:32
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-25 15:07:00
Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych Miasta Opola w okresie od 01.09.2016 - 3 Magdalena Brulewska 2016-07-25 14:58:54
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-25 14:50:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew przy ul. Skautów Opolskich 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 i Szarych Szeregów 25a - 31 (dz. nr 1339 i 1317/44, k.m Aneta Witsanko 2016-07-25 14:26:10
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bogumiła Halkiewicz 2016-07-25 13:17:01
PP Nr 44 Jadwiga Kost 2016-07-22 14:47:59
PP Nr 43 Jadwiga Kost 2016-07-22 14:22:37
PP Nr 42 Jadwiga Kost 2016-07-22 14:07:31
PPI Nr 38 Jadwiga Kost 2016-07-22 13:38:49
Konkurs - wkłady własne Agnieszka Nowacka 2016-07-22 13:33:45
PP Nr 37 Jadwiga Kost 2016-07-22 13:28:48
PP Nr 26 Jadwiga Kost 2016-07-22 13:21:40
PP Nr 23 Jadwiga Kost 2016-07-22 12:50:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew przy ul Sosnkowskiego 6 – pawilon SKAUT w Opolu Marzena Kasprzak 2016-07-22 10:43:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew przy ul Sosnkowskiego 6 – pawilon SKAUT w Opolu Marzena Kasprzak 2016-07-22 10:42:28
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-22 08:50:56
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-07-22 08:26:09
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2016-07-22 08:16:34
Miejski Rzecznik Konsumentów Jadwiga Kost 2016-07-21 15:05:47
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malinka I” w Opolu Natalia Buczyńska 2016-07-21 14:35:08
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aurelii Miedzińskiej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu, ubiegającego się o awans na stopie Natalia Buczyńska 2016-07-21 12:44:05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Dębowskiej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu, ubiegającego się o awans na stopie Natalia Buczyńska 2016-07-21 12:43:55
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-07-21 11:39:38
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-07-21 11:18:41
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-07-21 11:05:55
Wykaz stowarzyszeń i fundacji ujętych w ewidencji Prezydenta Miasta Opola Adrianna Paroń 2016-07-21 10:36:17
Obwieszczenie nr UAB.6733.30.2016.DW - wnioske o ULICP dla modernizacji oczyszcalni ścieków w Opolu przy ul.Ceglanej Danuta Wacławczyk 2016-07-20 14:43:57
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2016-07-20 13:51:12
Remont pomieszczeń w Żłobku nr 9 wraz z wymiana instalacji. Magdalena Brulewska 2016-07-20 13:46:59
Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej Joanna Szurgut 2016-07-20 13:36:49
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-07-20 13:07:41
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-07-19 14:31:14
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-07-19 14:14:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-19 14:10:24
MPZP "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-19 14:10:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-19 14:07:30
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-07-18 15:17:02
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-07-18 15:12:50
w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym na 2016 rok do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Natalia Buczyńska 2016-07-18 13:20:03
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Natalia Buczyńska 2016-07-18 13:13:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-07-18 11:25:47
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-07-18 08:57:57
Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 Grzegorz Mroczek 2016-07-15 15:26:48
Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 - zapytanie Grzegorz Mroczek 2016-07-15 12:43:57
Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 Grzegorz Mroczek 2016-07-15 12:41:16
MPZP terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-15 12:40:37
MPZP w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-15 12:38:10
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-07-15 11:48:47
Rok 2016 Joanna Kaleta 2016-07-15 11:46:05
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZABUDOWANEJ NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 Anna Bystrzykowska 2016-07-15 09:34:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-07-14 14:05:33
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2016-07-14 13:43:40
MPZP w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-14 12:05:03
MPZP "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-14 12:03:53
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-07-14 10:34:39
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie i powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2 Joanna Kaleta 2016-07-14 09:53:46
OŚR.6341.98.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. wygaszenia pkt I.1. decyzji PMO nr OŚR.I.KWS.6210-19D/09 z dnia 28.07.200 Kamila Wnuk-Skóbel 2016-07-14 09:25:33
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie i powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2 Joanna Kaleta 2016-07-14 09:21:41
w sprawie: powołania komisji oceniającej wnioski składane na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy realizowanych przez uczelnie wyższe z Opola w ramac Joanna Kaleta 2016-07-14 09:09:22
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-14 08:40:21
w sprawie opisu procedur zawierania umów dla zadań Miasta Opola realizowanych przez Urząd Miasta Opola objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20 Magdalena Mazurek 2016-07-13 14:12:53
Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe Grzegorz Filipkowski 2016-07-13 14:01:10
Regulamin Organizacyjny Magdalena Mazurek 2016-07-13 11:35:23
Regulamin Organizacyjny Magdalena Mazurek 2016-07-13 11:28:00
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-13 09:30:23
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-07-13 09:23:19
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-13 09:13:19
Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i Wi Magdalena Wójciak 2016-07-13 09:00:55
Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i Wi Magdalena Wójciak 2016-07-13 08:58:44
Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Sosnkowskiego i Wi Magdalena Wójciak 2016-07-13 08:54:38
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2016-07-13 08:23:24
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2016-07-13 08:21:05
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. Joanna Szurgut 2016-07-12 14:34:24
MPZP "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2016-07-12 13:42:19
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oos i zakończeniu postepowania dowodowego - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw Małgorzata Knap 2016-07-12 13:34:50
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oos i zakończeniu postepowania dowodowego - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw Małgorzata Knap 2016-07-12 13:34:17
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2016-07-12 12:52:06
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-07-12 12:45:55
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminna osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2016-07-12 12:36:55
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2016-07-12 10:34:53
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2016-07-12 10:32:05
Gimnazja Grzegorz Filipkowski 2016-07-11 08:37:20
Opracowanie Strategii Promocji Marki Opole na lata 2017 – 2022 Grzegorz Mroczek 2016-07-08 14:04:44
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-07-08 13:25:25
w sprawie upoważnienia osób do wystawiania faktur VAT w imieniu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-07-08 12:31:00
I PRZETARG PISEMNY NA ODDANIE W 5-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ PRZY UL. SPACEROWEJ 10 (teren ZOO) Anna Bystrzykowska 2016-07-08 11:46:15
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-07-08 11:42:46
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-07-08 11:02:48
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-07-08 10:50:58
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-07-08 10:49:53
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-07-08 10:48:42
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-07-08 10:46:15
Przedszkole Publiczne Nr 29 Małgorzata Rodzeń 2016-07-08 10:45:35
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-07-08 10:44:33
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-07-08 10:38:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-07-08 10:34:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-07-08 10:32:04
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-07-08 10:30:33
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-08 09:58:02
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-07-08 09:51:59
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-08 09:29:04
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-08 09:26:40
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-07-08 07:47:27
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2016-07-08 07:43:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 15:35:45
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 15:28:54
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 15:26:28
ZSS - PSP nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych Katarzyna Bil 2016-07-07 11:39:04
SP ZOZ "Zaodrze" Renata Gliniorz 2016-07-07 11:08:30
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2016-07-07 10:24:42
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2016-07-07 10:22:21
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2016-07-07 10:17:29
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:34:27
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:31:33
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:28:47
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:22:39
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:14:52
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-07-07 08:11:19
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-07-06 14:51:54
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2016-07-06 14:47:47
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-06 14:40:03
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-07-06 14:35:30
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2016-07-06 12:23:00
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2016-07-06 12:18:00
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-07-06 12:14:53
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZABUDOWANEJ NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 Anna Bystrzykowska 2016-07-06 11:55:54
I PRZETARG PISEMNY NA ODDANIE W 5-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ PRZY UL. SPACEROWEJ 10 (teren ZOO) Anna Bystrzykowska 2016-07-06 11:27:38
upubliczn.-WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przed. pn.„Rozbudowa istniejącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP eksp. w ramach Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odp Magdalena Wójciak 2016-07-06 11:14:57
upubliczn.-WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przed. pn.„Rozbudowa istniejącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP eksp. w ramach Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odp Magdalena Wójciak 2016-07-06 11:10:59
Zawiadomienie STRON postępow. w sprawie decyzji środowiskowej o wszczęciu postępowania, wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przedsięwz. pn. „Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Hallera, r Magdalena Wójciak 2016-07-06 11:08:05
Zawiadomienie STRON postępow. w sprawie decyzji środowiskowej o wszczęciu postępowania, wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przedsięwz. pn. „Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Hallera, r Magdalena Wójciak 2016-07-06 11:05:20
upubliczn.-WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przed. pn.„Rozbudowa istniejącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Zagospodaro Magdalena Wójciak 2016-07-06 09:29:50
upubliczn.-WNIOSEK (wraz z raportem OOŚ) dla przed. pn.„Rozbudowa istniejącej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Zagospodaro Magdalena Wójciak 2016-07-06 09:20:34
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-07-05 14:45:18
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:51:11
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:39:11
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:28:21
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:21:18
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:12:20
MCŚ Opole Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:07:57
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:03:40
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 13:00:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 12:57:04
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-07-05 12:54:54
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 12:53:35
ARCHIWUM NABORÓW Jarosław Wojciechowski 2016-07-05 12:47:01
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu w zakresie odcinka ul. Kwoczka od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana w Opolu od km 0+000 do 0+113. Joanna Szurgut 2016-07-05 11:19:25
Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej Katarzyna Bil 2016-07-04 09:03:15
I PRZETARG PISEMNY NA ODDANIE W 5-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ PRZY UL. SPACEROWEJ 10 (teren ZOO) Anna Bystrzykowska 2016-07-04 08:43:26
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY (do właścicieli nieruchomości połozonej w Opolu przy ul. Walecki 9) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. WALECKI 9/6A Anna Bystrzykowska 2016-07-04 08:30:08
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-07-01 16:52:39
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-07-01 16:50:03
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-07-01 16:22:27
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-07-01 16:05:49
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2016-07-01 15:36:18
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2016-07-01 15:20:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-07-01 14:23:43
Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Karolina Balcer 2016-07-01 13:31:02
OŚR.6341.75.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzys Kamila Wnuk-Skóbel 2016-07-01 12:19:40
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-07-01 10:45:43
UKS START Opole Beata Baraniewicz 2016-06-30 15:37:32
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 Małgorzata Rodzeń 2016-06-30 15:32:52
Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w spr. usunięcia krzewu cyprysika groszkowego z terenu przy ul. Pużaka 26C przy ul. Marzena Kasprzak 2016-06-30 14:03:43
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Tomasz Szołdrowski 2016-06-30 11:57:18
MPZP "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-30 10:01:39
MPZP "Śródmieście Vb" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-30 09:59:34
MPZP "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-30 09:56:31
MPZP "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-30 09:49:56
Obwieszczenie nr UAB.6733.18.2016.WP decyzja ULCP; zabudowa usługowa - rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej (uczelnia wyższa - Politechnika Opolska) o słupy zewnętrzne i dach z Wieslaw Paluszczak 2016-06-29 22:47:02
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUD. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 2 Anna Bystrzykowska 2016-06-29 15:17:08
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUD. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 2 Anna Bystrzykowska 2016-06-29 15:16:42
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-06-29 13:52:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-06-29 11:56:27
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2016-06-29 09:13:39
w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przeprowadzania okresowych inwentaryzacji kas w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-29 08:46:40
w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przeprowadzania okresowych inwentaryzacji kas w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-06-29 08:28:11
w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przeprowadzania okresowych inwentaryzacji kas w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-06-29 08:27:36
w sprawie upoważnienia osób do wystawiania faktur VAT w imieniu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-29 08:25:57
Rejestr żłobków Aleksandra Kobyłkiewicz 2016-06-29 08:23:56
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-28 13:25:51
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-06-28 12:56:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-28 12:51:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-28 12:49:54
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-28 12:48:12
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu w zakresie odcinka ul. Kwoczka od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana w Opolu od km 0+000 do 0+113. Joanna Szurgut 2016-06-28 11:02:03
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-27 10:02:39
Modernizacja instalacji elektrycznej pomp wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem Katarzyna Bil 2016-06-27 08:37:01
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2016-06-23 14:27:48
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-06-23 13:24:41
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 11:39:30
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 11:01:02
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 10:55:12
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 10:42:35
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 10:37:04
Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej Jolanta Sowada 2016-06-23 10:30:22
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-23 08:25:48
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-23 08:14:04
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn. "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu ifm ecolink Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Północnej 6" Magdalena Wójciak 2016-06-22 14:31:49
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn. "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu ifm ecolink Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Północnej 6" Magdalena Wójciak 2016-06-22 14:30:13
Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera Katarzyna Bil 2016-06-22 11:30:24
obwieszczenie o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy - wniosek o decyzję środowiskową dla przedsoęwzięcia pn."Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą Północną w Opolu Małgorzata Knap 2016-06-22 10:36:43
w sprawie wprowadzenia procedury składania deklaracji obowiązkowych wpłat do PFRON w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-22 08:22:01
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-22 08:19:35
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-22 08:18:58
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-22 08:00:57
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-22 07:57:41
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-22 07:56:36
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-22 07:55:06
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-22 07:49:15
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-22 07:47:10
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Korfantego w Opolu Anna Caputa 2016-06-21 15:09:34
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Anna Caputa 2016-06-21 15:06:15
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-06-21 14:36:20
2 upubliczn-WNIOSEK wraz z raportem maj 2016r., o wydanie decyzji o środowisk uwarunk dla przedsięwz Rozbudowa CHU SOLARIS i budowa parkingu podziemnego, Pl Kopernika w Opolu Beata Śliwińska 2016-06-21 13:54:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-21 12:48:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-21 12:45:53
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-20 13:16:05
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-20 13:10:27
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-20 13:04:00
Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-06-20 12:01:36
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Mirosław Pietrucha 2016-06-18 11:06:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-06-17 14:24:22
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jarosław Wojciechowski 2016-06-17 14:03:08
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Katarzyna Flis-Baranek 2016-06-17 13:52:56
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Katarzyna Flis-Baranek 2016-06-17 13:48:06
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Opola. Joanna Kaleta 2016-06-17 13:40:24
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-17 11:45:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-06-17 08:48:58
Ogłoszenie o naborze Partnera/Partnerów do projektu. Marek Kulig 2016-06-16 15:17:05
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-06-16 12:28:51
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Adrianna Paroń 2016-06-16 12:20:37
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Adrianna Paroń 2016-06-16 12:09:33
Obwieszczenie nr UAB.6730.92.2016.JK wzywające do udziału w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wieslaw Paluszczak 2016-06-16 10:31:25
Obwieszczenie nr UAB.6730.92.2016.JK wzywające do udziału w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wieslaw Paluszczak 2016-06-16 10:27:58
Obwieszczenie nr UAB.6730.92.2016.JK wzywające do udziału w postepowaniu administracyjnym Wieslaw Paluszczak 2016-06-16 10:27:37
Obwieszczenie nr UAB.6730.92.2016.JK wzywające do udziału w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzjio warunkach zabudowy dla inwestycji:budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegow z Wieslaw Paluszczak 2016-06-16 10:24:57
Obwieszczenie nr UAB.6730.92.2016.JK wzywające do udziału w postepowaniu administracyjnym Wieslaw Paluszczak 2016-06-16 10:23:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-06-16 09:56:21
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-06-16 09:55:26
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia Skarbu Państwa w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-16 09:35:24
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-06-16 09:35:11
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia Skarbu Państwa w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-16 09:34:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-16 08:40:23
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-16 08:38:37
PP Nr 21 Jadwiga Kost 2016-06-15 15:28:19
PP Nr 20 Jadwiga Kost 2016-06-15 15:27:23
PP Nr 18 Jadwiga Kost 2016-06-15 15:22:03
PP Nr 14 Jadwiga Kost 2016-06-15 15:21:54
PP Nr 6 Jadwiga Kost 2016-06-15 15:17:20
SP ZOZ "Centrum" Jadwiga Kost 2016-06-15 15:11:29
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-06-15 14:11:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Marek Kulig 2016-06-15 13:51:29
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-06-15 13:41:00
Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego nr BS.6341.10.2016 z dnia 16.05.2016 r. Kamila Wnuk-Skóbel 2016-06-15 13:30:31
Zawiadom. STRON postępow. o: Organ Ekolog SILESIA, nowym raporcie, wystąpieniu o uzgodn 2 PPIS i RDOŚ- postępow o wydanie dec środowisk dla przedsięwz pn. Rozbudowa CHU SOLARIS+parking podziemn Beata Śliwińska 2016-06-15 13:12:16
Zawiadom. STRON postępow. o STE SILESIA, nowym raporcie, wystąpieniu o uzgodn 2 PPIS i RDOŚ- postępow o wydanie dec środowisk dla przedsięwz pn. Rozbudowa CHU SOLARIS+parking podziemny Pl.Koper Beata Śliwińska 2016-06-15 13:11:37
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-15 12:37:03
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-15 10:33:17
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. Joanna Szurgut 2016-06-15 10:25:46
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2016-06-15 09:18:31
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2016-06-15 08:22:09
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-14 14:56:45
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2016-06-14 14:39:37
MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-14 11:56:24
Zakup i dostawa urn wyborczych Jadwiga Kost 2016-06-14 11:06:41
Zakup i dostawa urn wyborczych Jadwiga Kost 2016-06-14 11:00:57
w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola Natalia Buczyńska 2016-06-13 12:54:58
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-09 15:51:01
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-06-09 14:50:54
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu w zakresie odcinka ul. Kwoczka od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana w Opolu od km 0+000 do 0+113. Joanna Szurgut 2016-06-09 13:51:35
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2016r. Jolanta Sowada 2016-06-09 12:19:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-06-09 12:11:54
konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii Grażyna Lech 2016-06-09 11:33:47
Roczny Plan Konsultacji Społecznych Adrianna Paroń 2016-06-09 09:52:12
Roczny Plan Konsultacji Adrianna Paroń 2016-06-09 08:11:58
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-06-08 16:00:00
Roczny Plan Konsultacji Adrianna Paroń 2016-06-08 13:58:03
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodinków, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych orazond (tereny zielone) i przejść podziemnych Joanna Szurgut 2016-06-08 12:44:11
w sprawie funkcjonowania serwisów informacyjnych Urzędu Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-06-08 12:23:20
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-06-08 08:47:50
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-08 08:09:02
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-06-08 08:06:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-07 15:03:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-07 15:02:03
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-07 14:53:50
Usługa ochrony fizycznej Galerii Sztuki Współczesnejw Opolu Violetta Moskwa 2016-06-07 14:52:26
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-07 14:48:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-07 14:46:54
Posiedzenia ORDPP Adrianna Paroń 2016-06-07 12:27:53
Roboty polegacjące na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych w latach 2016-2018 Katarzyna Bil 2016-06-07 12:24:54
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-06-06 13:27:29
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-06-06 13:23:53
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-06-06 13:22:15
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2016-06-03 13:22:47
w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu oraz opłat za usługi świadczone przez Ogród Zoologiczny w Opolu Natalia Buczyńska 2016-06-03 12:51:38
Zadania ujęte w budżecie miasta w 2016 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Bożena Bożanowska 2016-06-03 11:22:22
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-03 10:26:27
PP Nr 3 Jadwiga Kost 2016-06-03 10:24:38
PP Nr 2 Jadwiga Kost 2016-06-03 10:16:12
MDK Jadwiga Kost 2016-06-03 09:46:30
MODN Jadwiga Kost 2016-06-03 09:42:07
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-03 08:09:47
Żłobek Nr 3 Jadwiga Kost 2016-06-03 07:58:46
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Violetta Moskwa 2016-06-02 15:47:51
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Violetta Moskwa 2016-06-02 15:42:26
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Violetta Moskwa 2016-06-02 14:59:34
Żłobek Nr 3 Jadwiga Kost 2016-06-02 14:29:33
Żłobek nr 2 Jadwiga Kost 2016-06-02 14:20:12
Złobek PMP w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-02 14:07:42
Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-02 14:03:45
Złobek PMP w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-02 13:55:26
Złobek PMP w Opolu Jadwiga Kost 2016-06-02 13:53:56
konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Grażyna Lech 2016-06-02 10:23:28
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-06-02 08:44:37
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2016-06-02 08:40:30
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-06-02 08:38:48
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-06-02 08:37:16
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-06-02 08:32:30
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-02 07:40:25
I PRZETARG PISEMNY NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ (kąpielisko Malina) Anna Bystrzykowska 2016-06-01 14:59:45
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-06-01 13:34:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-01 12:29:52
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Mirosław Pietrucha 2016-06-01 12:08:52
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-01 12:07:44
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu Mirosław Pietrucha 2016-06-01 11:54:44
w sprawie wprowadzenia procedury delegowania pracowników Urzędu Miasta Opola w podróż służbową krajową lub zagraniczną Joanna Kaleta 2016-06-01 11:43:24
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-06-01 10:28:40
Modernizacja instalacji elektrycznej pomp wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem Katarzyna Bil 2016-06-01 10:06:47
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUD. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 2 Anna Bystrzykowska 2016-06-01 09:51:37
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-06-01 09:46:58
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-06-01 09:46:06
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-01 09:44:35
Projekty planów przekazane pod obrady Rady Miasta Opola Emilia Twardowska 2016-06-01 09:41:36
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-06-01 09:39:00
Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu Emilia Twardowska 2016-06-01 09:37:57
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-01 09:35:16
Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planów Emilia Twardowska 2016-06-01 09:33:37
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-06-01 08:35:42
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-06-01 08:25:57
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-06-01 08:21:08
Sprawozdanie ze współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2015 Dorota Piechowicz 2016-05-31 21:30:18
Sprawozdanie ze współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2015 Dorota Piechowicz 2016-05-31 21:26:25
Miejski Rzecznik Konsumentów Urszula Leśkiewicz 2016-05-31 14:53:50
Miejski Rzecznik Konsumentów Urszula Leśkiewicz 2016-05-31 14:53:18
w sprawie ustalenia Regulaminu Karty „Opolska Rodzina”, wzoru Karty „Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty „Opolska Rodzina” Natalia Buczyńska 2016-05-31 14:32:42
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Bil 2016-05-31 14:28:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-31 12:53:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-31 12:07:04
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-31 12:04:34
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-31 10:10:19
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-31 10:00:09
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-31 09:45:02
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-31 07:46:41
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-30 15:07:02
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-30 13:00:13
Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Katarzyna Flis-Baranek 2016-05-30 12:05:29
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne Marek Kulig 2016-05-30 11:50:10
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2016-05-30 11:15:38
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-30 11:04:28
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-30 10:43:51
MPZP w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-30 10:42:42
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-30 10:41:09
MPZP Emilia Twardowska 2016-05-30 10:40:14
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-30 10:27:08
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-30 10:23:09
MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-30 10:21:59
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-30 09:45:16
Modernizacja instalacji elektrycznej pomp wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem Katarzyna Bil 2016-05-30 09:22:46
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-05-30 08:43:53
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-30 08:42:16
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-30 08:37:10
Usługa ochrony fizycznej Galerii Sztuki Współczesnejw Opolu Magdalena Brulewska 2016-05-27 08:12:52
Urząd Stanu Cywilnego Małgorzata Tarkowska 2016-05-27 07:35:37
Usługa ochrony fizycznej Galerii Sztuki Współczesnejw Opolu Magdalena Brulewska 2016-05-25 14:53:00
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2016-05-25 14:17:49
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:54:48
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. Katarzyna Bil 2016-05-25 13:35:16
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:34:07
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:32:11
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:26:33
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:13:52
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:11:20
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:08:49
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:06:34
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:04:24
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodinków, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych orazond (tereny zielone) i przejść podziemnych Joanna Szurgut 2016-05-25 13:01:06
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 13:00:10
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 12:57:40
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu Joanna Szurgut 2016-05-25 12:30:47
Usługa ochrony fizycznej Galerii Sztuki Współczesnejw Opolu Magdalena Brulewska 2016-05-25 09:27:31
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 09:12:15
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-25 09:10:31
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-25 08:17:55
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-25 07:54:55
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodinków, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych orazond (tereny zielone) i przejść podziemnych Joanna Szurgut 2016-05-24 15:07:50
Uchwała o konsultacjach z organizacjami Marek Kulig 2016-05-24 14:53:12
Archiwum Marek Kulig 2016-05-24 14:52:34
Konsultacje - prawo miejscowe Marek Kulig 2016-05-24 14:46:23
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-05-24 14:41:00
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i Natalia Buczyńska 2016-05-24 14:33:42
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziała Natalia Buczyńska 2016-05-24 14:32:56
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-05-24 11:19:55
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-24 11:17:05
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Opolu Natalia Buczyńska 2016-05-24 11:14:49
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-24 11:10:55
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-24 11:00:21
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji socjalnej. Joanna Kaleta 2016-05-24 09:47:20
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji socjalnej. Joanna Kaleta 2016-05-24 09:47:00
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji socjalnej. Joanna Kaleta 2016-05-24 09:26:03
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-05-24 09:21:57
Urząd Stanu Cywilnego Małgorzata Tarkowska 2016-05-24 09:15:12
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-23 14:33:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-23 12:20:11
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-23 12:09:36
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2016-05-23 11:48:51
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-05-23 11:46:14
Tryb pozakonkursowy 2016 Adrianna Paroń 2016-05-20 13:49:19
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej i ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowicekiej do ul. Mickiewicza w Opolu Joanna Szurgut 2016-05-20 13:33:11
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2016-05-20 10:32:50
oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego Grażyna Lech 2016-05-20 08:56:45
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-20 08:56:36
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-05-19 16:35:41
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-19 12:16:20
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-19 12:12:42
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-19 09:58:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-19 09:57:37
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-05-19 08:54:57
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty Piotr Peer 2016-05-19 08:05:48
Opłata targowa na 2016 rok Piotr Peer 2016-05-19 08:02:10
Wykazy nieruchomości Marek Kulig 2016-05-18 14:08:19
Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Jadwiga Kost 2016-05-18 13:19:52
Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Jadwiga Kost 2016-05-18 13:18:53
Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Jadwiga Kost 2016-05-18 13:01:31
Depozyty Jadwiga Kost 2016-05-18 12:49:33
Zamówienia publiczne Jadwiga Kost 2016-05-18 12:39:12
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Jadwiga Kost 2016-05-18 12:15:54
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Jadwiga Kost 2016-05-18 11:51:24
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Opolu” Natalia Buczyńska 2016-05-18 11:31:36
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” Natalia Buczyńska 2016-05-18 11:30:09
MPZP Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-18 08:17:58
konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Karolina Balcer 2016-05-17 15:46:09
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2016-05-17 11:36:39
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2016-05-17 11:35:44
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2016-05-17 11:34:39
Obwieszczenie nr UAB.6733.112016.DW o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki Wieslaw Paluszczak 2016-05-17 09:45:41
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-17 08:43:55
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-17 08:42:21
MPZP "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-17 08:38:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzewa przy ul. Nowowiejskiej 1-5A w Opolu Aneta Witsanko 2016-05-17 08:15:20
Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Obrońców Stalingradu od ul.Londzina do ul.Mieszka I w Opolu wraz z wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie Małgorzata Jeżyk 2016-05-16 14:00:01
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-16 13:11:31
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-16 13:10:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2016-05-16 10:39:25
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu Joanna Szurgut 2016-05-16 08:34:34
Uzupełniające - RD Zakrzów Natalia Buczyńska 2016-05-13 18:09:42
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. Katarzyna Bil 2016-05-13 14:50:56
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-13 14:04:10
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW.LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 30A (PO DELIKATESACH) Katarzyna Piasecka 2016-05-13 13:04:19
PSP Nr 14 Anna Krzeszowska 2016-05-13 10:59:57
PSP Nr 14 Anna Krzeszowska 2016-05-13 10:39:48
PSP Nr 14 Anna Krzeszowska 2016-05-13 10:26:11
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-05-13 10:08:12
Otwarty konkurs ofert Organizacja zawodów żużlowych w 2016r. Beata Baraniewicz 2016-05-13 10:07:44
konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej Beata Baraniewicz 2016-05-13 10:06:02
OŚR.6341.30.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ścieki przemysłowe BP STRZELEC w Opolu Kamila Wnuk-Skóbel 2016-05-13 08:01:30
Zakup i dostawa urn wyborczych Jadwiga Kost 2016-05-12 15:25:40
Zakup i dostawa urn wyborczych Jadwiga Kost 2016-05-12 15:22:14
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-12 15:16:20
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej ( wraz z łącznikiem) Centrum Usług Publicznych (CUP) w Opolu Violetta Moskwa 2016-05-12 15:13:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-12 14:50:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-12 14:47:46
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-12 14:36:16
PUP w Opolu Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 14:20:15
PUP w Opolu Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 14:17:57
PUP w Opolu Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 14:13:42
PUP w Opolu Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 14:10:39
PUP w Opolu Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 14:08:22
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Katarzyna Bil 2016-05-12 12:11:23
PSP Nr 14 Anna Krzeszowska 2016-05-12 11:27:04
Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Katarzyna Bil 2016-05-12 11:11:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin w Opolu Anna Caputa 2016-05-12 10:34:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin w Opolu Anna Caputa 2016-05-12 10:33:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmiescie IVe" w Opolu Anna Caputa 2016-05-12 10:32:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmiescie IVe" w Opolu Anna Caputa 2016-05-12 10:23:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-12 10:09:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-12 10:06:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-12 10:04:36
I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUD. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 2 Anna Bystrzykowska 2016-05-12 09:44:57
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 09:39:33
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 09:23:13
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 09:16:36
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-12 08:55:36
MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) Emilia Twardowska 2016-05-12 07:36:16
ZSO nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C Joanna Szurgut 2016-05-11 13:11:53
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-11 13:06:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 11:55:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 11:27:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 11:00:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 10:22:58
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Bil 2016-05-11 10:14:46
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 09:56:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-11 09:54:03
Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej "Klik Opole" Grzegorz Mroczek 2016-05-10 14:59:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-10 12:33:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2016-05-10 12:31:52
Budowa oświetlenia skweru na ul. Parandowskiego w Opolu Joanna Szurgut 2016-05-10 11:57:37
Opinia prawna Prof. H. Izdebski Marek Kulig 2016-05-10 11:27:13
Opinia prawna Prof. H. Izdebski Marek Kulig 2016-05-10 11:25:32
OŚR.6341.37.2016.KWS - informacja do publicznej wiadomości dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Kamila Wnuk-Skóbel 2016-05-09 14:23:58
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2016-05-09 14:06:02
Uzupełniające - RD Zakrzów Joanna Malinowska 2016-05-09 13:44:17
Rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-05-09 13:32:16
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Opola Natalia Buczyńska 2016-05-09 12:21:38
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-09 11:28:21
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-09 11:24:39
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2016-05-09 09:29:26
Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Karolina Balcer 2016-05-06 13:19:44
konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grażyna Lech 2016-05-06 13:08:01
konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Grażyna Lech 2016-05-06 13:05:58
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-05-06 12:22:33
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową Joanna Malinowska 2016-05-06 11:28:55
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową Joanna Malinowska 2016-05-06 11:27:49
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. Joanna Szurgut 2016-05-06 11:03:19
I PRZETRAG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTAENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW.LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 9 Katarzyna Piasecka 2016-05-06 10:40:12
I PRZETARGI PISEMNE NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ NA TERENIE KAPIELISKA BOLKO - pod punkty gastronomiczne Anna Bystrzykowska 2016-05-06 10:19:45
I PRZETARGI PISEMNE NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ NA TERENIE KAPIELISKA BOLKO - pod punkty gastronomiczne Anna Bystrzykowska 2016-05-06 09:45:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-05 16:40:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-05 15:55:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-05-05 15:53:59
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-05 15:53:41
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Bil 2016-05-05 15:28:39
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-05-05 11:25:12
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-05-04 14:22:42
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 12:49:09
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 12:38:31
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 12:32:04
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 12:23:06
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 12:13:50
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-04 12:05:46
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 11:51:40
MPZP Wróblin II w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 11:42:42
MPZP Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 11:40:37
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-04 10:28:46
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 10:26:16
MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 10:23:16
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 10:18:03
MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 10:12:00
MPZP pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu Emilia Twardowska 2016-05-04 10:08:33
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-04 10:04:10
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-04 09:49:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2016-05-04 09:43:01
Ogłoszenie o licytacji ruchomości Leszek Budyłowski 2016-05-04 08:36:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej WILLA PASIEKA przy ul. Powstańców sląskich 32A-32C Marzena Kasprzak 2016-05-04 07:59:32
w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-05-02 14:05:44
w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym na 2016 rok do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Natalia Buczyńska 2016-05-02 13:49:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Zofia Twarduś 2016-05-02 09:42:26
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Magdalena Brulewska 2016-04-29 12:47:03
Przebudowa stacji transformatorowej na placu Daszyńskiego Magdalena Brulewska 2016-04-29 12:18:48
Przełożenie linii 15 kV przy ul. Tarnopolskiej Magdalena Brulewska 2016-04-29 12:18:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzewa przy ul. 1 Maja 147-149a w Opolu Marzena Kasprzak 2016-04-29 12:16:56
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. Katarzyna Bil 2016-04-29 11:32:31
Rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-04-29 11:02:44
Tryb pozakonkursowy Grażyna Lech 2016-04-29 09:20:58
konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychi Grażyna Lech 2016-04-29 08:50:51
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 17:12:05
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 17:06:14
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 17:02:57
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 16:24:12
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 16:12:04
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 16:07:04
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:59:48
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:53:32
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:45:47
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:42:36
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:39:38
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-04-28 15:29:05
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 15:14:50
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 14:42:41
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 14:27:04
konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii Grażyna Lech 2016-04-28 14:23:23
SP ZOZ "Śródmieście" Jadwiga Kost 2016-04-28 13:46:25
SP ZOZ "Śródmieście" Jadwiga Kost 2016-04-28 13:44:50
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych. Joanna Szurgut 2016-04-28 13:36:26
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 13:32:17
Miejski Zarząd Dróg Jadwiga Kost 2016-04-28 13:21:45
MZD Jadwiga Kost 2016-04-28 13:19:24
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 13:19:07
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowniem terenu Katarzyna Bil 2016-04-28 12:19:05
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 11:05:11
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 11:00:31
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-28 10:49:30
Organizacja wydarzenia okołofestiwalowego pn. „Kawiarenka z gwiazdami" na Rynku w Opolu Jadwiga Kost 2016-04-28 08:53:58
I PRZETARGI PISEMNE NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ NA TERENIE KAPIELISKA BOLKO - pod punkty gastronomiczne Anna Bystrzykowska 2016-04-28 08:48:44
Organizacja wydarzenia okołofestiwalowego pn. „Kawiarenka z gwiazdami" na Rynku w Opolu Jadwiga Kost 2016-04-27 15:30:53
Organizacja wydarzenia okołofestiwalowego pn. „Kawiarenka z gwiazdamiżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżś na Rynku w Opolu Jadwiga Kost 2016-04-27 15:29:50
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-04-27 15:24:47
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu Joanna Szurgut 2016-04-27 14:33:21
I PRZETARGI PISEMNE NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ (z mozliwością przedłużenia)NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ NA TERENIE KAPIELISKA BOLKO - pod punkty gastronomiczne Anna Bystrzykowska 2016-04-27 14:13:34
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-27 12:00:27
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-04-26 15:20:20
Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-26 14:14:40
Zmiana granic Miasta Opola Marek Kulig 2016-04-26 14:11:55
Obwieszczenie o przeprowadzonych ogledzinach drzew przy ul. Zapolskiej 28-30 i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym Edyta Madej 2016-04-26 14:10:09
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej i ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowicekiej do ul. Mickiewicza w Opolu Joanna Szurgut 2016-04-26 13:02:36
Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2016.WP wniosek o ULICP dla inwestycji:budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy 2xDN250 Wieslaw Paluszczak 2016-04-26 11:58:44
Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2016.WP wniosek o ULICP dla inwestycji:budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy 2xDN250 Wieslaw Paluszczak 2016-04-26 11:55:50
Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2016.WP wniosek o UICP dla inwestycji:budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy 2xDN250 Wieslaw Paluszczak 2016-04-26 11:52:46
Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2016 r. Joanna Woźniak 2016-04-26 08:48:04
Rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-04-25 14:08:36
Rok 2015 Natalia Buczyńska 2016-04-25 14:05:37
Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym Natalia Bugańska 2016-04-25 13:37:26
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2016-04-25 12:34:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2016-04-25 12:17:24
Wydział Sportu Katarzyna Flis-Baranek 2016-04-25 10:52:02
obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnic Małgorzata Knap 2016-04-25 10:32:13
obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnic Małgorzata Knap 2016-04-25 10:26:55
obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnic Małgorzata Knap 2016-04-25 10:26:45
obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnic Małgorzata Knap 2016-04-25 10:23:36
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych, 45 Magdalena Wójciak 2016-04-25 08:27:06
Uzupełniające - RD Zakrzów Natalia Buczyńska 2016-04-22 10:45:43
Uzupełniające - RD Zakrzów Natalia Buczyńska 2016-04-22 10:23:14
Ogród Zoologiczny Jadwiga Kost 2016-04-21 16:00:37
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowniem terenu Katarzyna Bil 2016-04-21 15:41:16
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2016-04-21 15:32:28
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Natalia Buczyńska 2016-04-21 14:46:29
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie dotacji celowych do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Natalia Buczyńska 2016-04-21 14:32:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2016-04-21 14:32:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Piotrkowskiej 2 Edyta Madej 2016-04-21 13:31:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Popiełuszki 90 A-B Edyta Madej 2016-04-21 13:30:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Popiełuszki 90 A-B Edyta Madej 2016-04-21 13:22:40
Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Natalia Bugańska 2016-04-21 12:15:44
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2016-04-21 08:50:14
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2016-04-21 08:41:17
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2016-04-21 08:38:26
Zapytanie ofertowe na grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Opola Jadwiga Kost 2016-04-20 15:01:23
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej i ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowicekiej do ul. Mickiewicza w Opolu Joanna Szurgut 2016-04-20 13:39:55
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach zadania: „Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Budowy mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi. Magdalena Brulewska 2016-04-20 13:37:25
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu Magdalena Brulewska 2016-04-20 13:21:27
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miasta Opola Joanna Kaleta 2016-04-20 12:37:09
Rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-04-20 11:57:03
Rok 2016 Natalia Buczyńska 2016-04-20 11:48:39