logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie Nr OR.II-0155 -200/2003

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.

Na podstawie art. 5 c ust. 2, art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6961/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu konkursu (z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

1. Ogłosić konkursy na stanowisko dyrektora w:

1) Przedszkolu Publicznym Nr 16 w Opolu, ul. Aleja Przyjaźni 26

2) Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu, ul. Niemodlińska 84,

3) Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48

4) Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Opolu, ul. Jesionowa 8,

5) Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 53 w Opolu, ul. Niemodlińska 60.

2. Miejscem składania ofert kandydatów jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola ul. Sienkiewicza 4-6, pokój 121, a termin ich składania upływa w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Realizację zarządzenia powierzyć Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Opola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Ilość odwiedzin: 1188
Nazwa dokumentu: z dnia 22 maja 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.
Podmiot udostępniający: Wydział Oświaty
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data udostępnienia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-24 08:23:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner