Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie Nr OR.II-0155 -200/2003

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.

Na podstawie art. 5 c ust. 2, art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6961/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu konkursu (z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

1. Ogłosić konkursy na stanowisko dyrektora w:

1) Przedszkolu Publicznym Nr 16 w Opolu, ul. Aleja Przyjaźni 26

2) Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu, ul. Niemodlińska 84,

3) Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48

4) Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Opolu, ul. Jesionowa 8,

5) Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 53 w Opolu, ul. Niemodlińska 60.

2. Miejscem składania ofert kandydatów jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola ul. Sienkiewicza 4-6, pokój 121, a termin ich składania upływa w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Realizację zarządzenia powierzyć Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Opola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Ilość odwiedzin: 788
Nazwa dokumentu: z dnia 22 maja 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.
Podmiot udostępniający: Wydział Oświaty
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data udostępnienia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-24 08:23:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...