Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie Nr OR.II-0155 -200/2003

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.

Na podstawie art. 5 c ust. 2, art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6961/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu konkursu (z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

1. Ogłosić konkursy na stanowisko dyrektora w:

1) Przedszkolu Publicznym Nr 16 w Opolu, ul. Aleja Przyjaźni 26

2) Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu, ul. Niemodlińska 84,

3) Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48

4) Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Opolu, ul. Jesionowa 8,

5) Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 53 w Opolu, ul. Niemodlińska 60.

2. Miejscem składania ofert kandydatów jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola ul. Sienkiewicza 4-6, pokój 121, a termin ich składania upływa w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Realizację zarządzenia powierzyć Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Opola.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Ilość odwiedzin: 834
Nazwa dokumentu: z dnia 22 maja 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.
Podmiot udostępniający: Wydział Oświaty
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data udostępnienia informacji: 2004-06-24 08:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-24 08:23:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...