Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE Nr OR.I-0152- 32/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 czerwca 2005 r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335 z późn. zm.) i § 12, ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-4/2004 z dnia 2 lutego 2004r. – zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuję Komisję Socjalną w składzie:


  1. Kornelia Greupner - reprezentująca pracodawcę,

  2. Cezary Maksymiuk - reprezentujący pracodawcę,

  3. Andrzej Łykus - reprezentujący pracodawcę, Przewodniczący Komisji

  4. Anna Janas - reprezentująca Związki Zawodowe,

  5. Małgorzata Piec - reprezentująca Związki Zawodowe,

  6. Lilianna Ciuła - reprezentująca Związki Zawodowe,
§ 2


Obsługę organizacyjną Komisji sprawuje Wydział Administracyjno-Gospodarczy.


§ 3


Traci moc Zarządzenie nr OR.II-0155-230/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 czerwca 2003r.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 5


Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników za pośrednictwem naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.


Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński


Ilość odwiedzin: 1115
Nazwa dokumentu: z dnia 15 czerwca 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-20 08:50:36
Data udostępnienia informacji: 2005-01-20 08:50:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 11:16:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...