logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE Nr OR.I-0152- 32/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 czerwca 2005 r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335 z późn. zm.) i § 12, ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-4/2004 z dnia 2 lutego 2004r. – zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuję Komisję Socjalną w składzie:


  1. Kornelia Greupner - reprezentująca pracodawcę,

  2. Cezary Maksymiuk - reprezentujący pracodawcę,

  3. Andrzej Łykus - reprezentujący pracodawcę, Przewodniczący Komisji

  4. Anna Janas - reprezentująca Związki Zawodowe,

  5. Małgorzata Piec - reprezentująca Związki Zawodowe,

  6. Lilianna Ciuła - reprezentująca Związki Zawodowe,
§ 2


Obsługę organizacyjną Komisji sprawuje Wydział Administracyjno-Gospodarczy.


§ 3


Traci moc Zarządzenie nr OR.II-0155-230/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 czerwca 2003r.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 5


Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników za pośrednictwem naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.


Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński


Ilość odwiedzin: 1388
Nazwa dokumentu: z dnia 15 czerwca 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-20 08:50:36
Data udostępnienia informacji: 2005-01-20 08:50:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 11:16:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner