Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE   Nr OR.I-0152- 118/07
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
         Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335 z późn. zm.) i § 12, ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-4/2004     z dnia 2 lutego 2004r. – zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Powołuję Komisję Socjalną w składzie:
 
  1. Kornelia Greupner              - reprezentująca pracodawcę,
  2. Cezary Maksymiak             - reprezentujący pracodawcę,
  3. Andrzej Łykus          - reprezentujący pracodawcę, Przewodniczący Komisji
  4. Anna Janas                      - reprezentująca Związki Zawodowe,
  5. Jolanta Konopka                - reprezentująca Związki Zawodowe,
  6. Lilianna Ciuła                     - reprezentująca Związki Zawodowe,
 
 
 
§ 2
 
Obsługę organizacyjną Komisji sprawuje Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie nr OR.I-0152-32/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15   czerwca 2005 r.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 5
 
Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników za pośrednictwem naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.
Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta
 
 
 

Ilość odwiedzin: 881
Nazwa dokumentu: z dnia 28 sierpnia 2007 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podmiot udostępniający: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-28 14:58:19
Data udostępnienia informacji: 2007-06-28 14:58:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 11:20:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...