Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE   Nr OR.I-0152- 118/07
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
         Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335 z późn. zm.) i § 12, ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-4/2004     z dnia 2 lutego 2004r. – zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Powołuję Komisję Socjalną w składzie:
 
  1. Kornelia Greupner              - reprezentująca pracodawcę,
  2. Cezary Maksymiak             - reprezentujący pracodawcę,
  3. Andrzej Łykus          - reprezentujący pracodawcę, Przewodniczący Komisji
  4. Anna Janas                      - reprezentująca Związki Zawodowe,
  5. Jolanta Konopka                - reprezentująca Związki Zawodowe,
  6. Lilianna Ciuła                     - reprezentująca Związki Zawodowe,
 
 
 
§ 2
 
Obsługę organizacyjną Komisji sprawuje Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie nr OR.I-0152-32/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15   czerwca 2005 r.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 5
 
Zarządzenie należy podać do wiadomości pracowników za pośrednictwem naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.
Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta
 
 
 

Ilość odwiedzin: 961
Nazwa dokumentu: z dnia 28 sierpnia 2007 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji Socjalnej ds. opiniowania wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podmiot udostępniający: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Odelska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-28 14:58:19
Data udostępnienia informacji: 2007-06-28 14:58:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 11:20:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...