Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
    kontrole jednostek
    kontrole wewnętrzne
       W. Administarcyjno Gospodarczy
       Wydział Organizacyjny
       Wydział Budżetu i Finansów
       Wydział Inwestycji Miejskich
       Wydział Kultury Sportu i Turystyki
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
       Wydział Komunikacji
       Wydział Polityki Społecznej
       Biuro Projektu Ispa
       Wydział Administracyjno-Gospodarczy
       Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
       Biuro Rady Miasta
       Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
       Wydział Oświaty
       Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
       Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
       Wydział Inżynierii Miejskiej
       Wydział Inwestycji Miejskich
       Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
       Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
       Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
       Wydział Lokalowy
       Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
       Wydział Komunikacji
       Miejska Informacja Turystyczna
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
       Wydział Spraw Obywatelskich
       Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04:
       Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
       Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
       Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
       Wydział Finansowo-Księgowy
       Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
       Wydział Administracyjno-Gospodarczy
       Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
       wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
       Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
       Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
       Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
       Wydział Budżetu
       Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
       Biuro Spraw Międzynarodowych
       Wydział Oświaty
       Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
       Wydział Lokalowy
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
       Wydział Zarządzania Kryzysowego
       WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
       Wydziały Urzędu Miasta Opola
       Urząd Stanu Cywilnego
       Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
       Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
       Wydział Administracyjno-Gospodarczy
       Wydział Polityki Społecznej
       Wydział Świadczeń Socjalnych
       Wydział Budżetu
       wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
       Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
       Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
       Wydział Informatyki
       Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
       Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
       Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
       Wydział Organizacyjny
       Wydział Komunikacji
       Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
       Wydział Lokalowy
       Wydział Administracyjno - Gospodarczy
       Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
       Miejski Rzecznik Konsumentów
       Wydział Budżetu
       Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
       Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
       Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
       Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
       Wydział Zarządzania Kryzysowego
       Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
       Wydział Administracyjno - Gospodarczy
       Wydział Oświaty
       Wydział Oświaty
       Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
       Wydział Oświaty
       Wydział Lokalowy
       Wydział Spraw Obywatelskich
       Wydział Polityki Społecznej
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami
       Wydział Administracyjno - Gospodarczy
       Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
       Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
       Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
       Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami
       Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
       Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
       Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami
       Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
       Wydział Geodezji i Kartografii
       Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
       Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
       Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
       Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
       Wydział Administracyjno - Gospodarczy
       Wydział Administracyjno - Gospodarczy
       Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
       Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
       Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
       Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
       Wydział Finansowo - Księgowy
       Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
       Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
       Wydział Inwestycji Miejskich
       Wydział Gospodarki Nieruchomościami
    Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A 
 
KWiA-I-0916/2/07
 
Opole dnia 27.09.2007 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 15/07
Jednostka kontrolowana
Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”:
  • Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  • Miejski Zarząd Dróg w Opolu.
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
29.06.2007 r. – 20.07.2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 31/07
Nr 32/07
Przedmiot kontroli
Ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/05 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04 oraz podręcznikiem procedur.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z pkt. 6.1.3. Podręcznika Procedur.
Okres objęty kontrolą
Rok 2006,2007 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Tyka – po. dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))specjalista w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Małgorzata Rabiega – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))kierownik Referatu Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))z-ca głównego księgowego Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
 
PODSTAWY PRAWNE
 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 z dnia 24 maja 2004 r., poz. 1206). (Dz. U. Nr 116 z dnia 24 maja 2004 r., poz. 1206).
1) Program, Uzupełnienie Programu
Program:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 109, Poz. 752) (Dz. U. nr 109, Poz. 752)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. nr 177, Poz. 1828) (Dz. U. nr 177, Poz. 1828)
Uzupełnienie SPOT:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 109, Poz. 753). z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 109, Poz. 753).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. (Dz. U. nr 135, Poz. 1141).. (Dz. U. nr 135, Poz. 1141).
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2006 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 95, Poz. 799 i 800). (Dz. U. nr 95, Poz. 799 i 800).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w  sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
2) Wzory dokumentów:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 93 z dnia 2 czerwca 2006 roku, poz. 647). (Dz. U. Nr 93 z dnia 2 czerwca 2006 roku, poz. 647).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2682 i 2683). (Dz. U. Nr 270, poz. 2682 i 2683).
3) Sprawozdawczość/ Kontrola:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 107, poz. 729). (Dz. U. Nr 107, poz. 729).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 224, poz. 1926). (Dz. U. Nr 224, poz. 1926).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2205 i 2206). (Dz. U. Nr 216, poz. 2205 i 2206).
4) Prefinansowanie:
 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na Prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 117, poz. 769 i 797). (Dz. U. Nr 117, poz. 769 i 797).
CEL KONTROLI
 
Celem kontroli było ustalenie czy Projekt realizowany jest zgodnie z wymogami programowymi SPOT oraz zawartą umową nr 50/5 z dnia 14 lipca 2005 r. o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola” numer SPOT/2.2/36/04 oraz Podręcznikiem Procedur wprowadzonym do stosowania zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-1/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia podręcznika procedur.
WSTĘPNE USTALENIA KONTROLI
Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) w ramach działania 2.2 ,,Usprawnianie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu”.
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz aneksem nr 3 z dnia 21 sierpnia 2007r. inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR) w wysokości nie przekraczającej 75 % wydatków kwalifikowanych (tj. 41.730.079,65 PLN). Miasto Opole zobowiązało się przeznaczyć na realizację projektu wkład własny w wysokości 25 % wydatków kwalifikowanych (tj. 13.910.026,56 PLN). Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 55.640.106,21 PLN. (akta kontroli tom I s. 1 – 7).
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu rozpoczęła się od dnia 01.11.2004r.
W dniu15.02.2007r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły m.in. przesunięcia terminu realizacji projektu na dzień 30.06.2007r., rachunku bankowego beneficjenta wyodrębnionego dla celów projektu, zmniejszenia wartości projektu, zapisów dot. archiwizacji.
Realizacja przedmiotowego projektu odbywała się z udziałem środków pochodzących z pożyczki. W dniu 07 lipca 2005r. została zawarta umowa pożyczki nr SPOT 220000092.16 – Budowa obwodnicy dla Miasta Opola, pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK).
Instytucją Zarządzającą SPOT jest Ministerstwo Transportu.
Otwarcie obwodnicy północnej dla miasta Opola nastąpiło w dniu 23.02.2007r.
Do dnia 30 czerwca 2007r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 8.695.080,32 zł.
Projekt jest realizowany przez następujące wydziały:
- ds. Europejskich i Planowania Rozwoju,
- Finansowo – Księgowy,
- Budżetu,
- Inżynierii Miejskiej,
- Inwestycji Miejskich,
- Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
oraz przez
- Miejski Zarząd Dróg – miejską jednostkę budżetową, która pełni rolę inwestora zastępczego.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
I. WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU
 
I.1. Sprawozdania
Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent końcowy systematycznie informuje Instytucję Zarządzającą o postępach w realizacji projektu, w tym składa sprawozdania kwartalne, roczne i końcowe, według wzorów stanowiących załączniki do odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury (ARTYKUŁ VIII pkt 3).
Zgodnie z § 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Dz.U. Nr 107, poz.729 nie sporządza się sprawozdań kwartalnych tylko półroczne.
Ostateczne terminy wpływu sprawozdań do IZ SPOT:
- półroczne - do 10 stycznia i 10 lipca,
- roczne – do 25 stycznia,
- końcowe – do 25 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu, tj. do 25.07.2007r.
Dokonano weryfikacji następujących sprawozdań:
- za II półrocze 2006r.,
- roczne za 2006r.,
- za I półrocze 2007r.,
- sprawozdanie końcowe.
TABELA 1. Prawidłowość sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji projektu.  (akta kontroli tom I s. 8 - 144).
 
Lp.
Rodzaj sprawozdania oraz okres jakiego dotyczy
Zastosowany druk sprawozdania
Data wysłania sprawozdania do IZ
Uwagi
1.
II półrocze 2006r.
Obowiązujący
12.01.2007r., godz. 15.00 (data wysłania)
Sprawozdanie złożono 2 dni po terminie
2.
Roczne, 2006r.
Obowiązujący
25.01.2007r.
Sprawozdanie złożono w terminie
3.
I półrocze 2007r.,
Obowiązujący
11.07.2007r. (pocztą),
10.07.2007r., godz.14.59 (mailem)
Sprawozdanie złożono w terminie
4.
Końcowe
Obowiązujący
19.07.2007r.,
Sprawozdanie złożono w terminie,
 
W trakcie kontroli stwierdzono, że sprawozdanie za II półrocze 2006r. zostało złożone dwa dni po terminie. Pozostałe sprawozdania złożone zostały w wymaganym terminie.
I.2. Wniosek beneficjenta o płatność
Zgodnie z zapisem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca przekazuje beneficjentowi dofinansowanie (refundację dokonanych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację projektu) pod warunkiem dostarczenia Instytucji Zarządzającej prawidłowo wypełnionego Wniosku Beneficjenta o płatność według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz.2206).
Beneficjent może składać Wniosek beneficjenta o płatność jeden raz w miesiącu.(Artykuł V, pkt 6 umowy o dofinansowanie).
 
Zbadano następujące wnioski o płatność:
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 29.06.2006r. – 06.11.2006r. (korekta z dnia 31.01.2007r.),
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 07.11.2006r. – 28.12.2006r. z dnia 30.01.2007r.,
- Wniosek beneficjenta o płatność za okres od 29.12.2006r. – 29.03.2007r. z dnia 18.05.2007r.,
- Wniosek beneficjenta (o płatność końcową) za okres od 01.06.2006r. – 28.06.2007r. uwzględniający faktury nie ujmowane we wcześniejszych wnioskach.
TABELA 2. Prawidłowość sporządzania wniosków o płatność. (akta kontroli tom I s. 145 - 262)
 
Lp.
Okres, jakiego dotyczy wniosek
Zastosowany druk wniosku
Data wysłania wniosku do IZ
Uwagi
1.
29.06.2006r. – 06.11.2006r.
Obowiązujący
12.02.2007r.
Korekta
2.
07.11.2006r. – 28.12.2006r.
Obowiązujący
01.02.2007r.
-
3.
29.12.2006r. – 29.03.2007r.
Obowiązujący
22.05.2007r.
-
4.
01.06.2006r. – 28.06.2007r.
Obowiązujący
19.07.2007r.
 
 
Płatność końcowa
 
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w dniu 19.07.2007r. otrzymał z Ministerstwa Transportu – Departamentu Funduszy Strukturalnych uwagi do wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/2.2/36/04. Termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na dzień 19.07.2007r.
Faksem w dniu 19.07.2007r. Prezydent Miasta Opola przesłał wyjaśnienia wraz z wnioskiem o płatność końcową. (akta kontroli tom I s. 263 – 267).
I.3. Kontrole
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne.
II. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał kontroli zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska zgodnie z Podręcznikiem procedur zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-1/06 z dnia 08.12.2006r.
Zgodnie z Podręcznikiem procedur realizacja czynności w ramach poszczególnych procedur przeprowadzana jest w oparciu o wypełnienie listy kontrolnej i jej podpisanie przez wskazane w Podręczniku osoby wykonujące daną czynność oraz sprawdzające wykonanie czynności.
Zespół kontrolny dokonał weryfikacji zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska wynikającą z Podręcznika procedur poprzez weryfikację listy kontrolnej nr OŚR-01-1. (akta kontroli tom II s. 268 – 296).
Za stosowanie niniejszej procedury odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
          Tabela 3. Zgodność realizacji projektu z polityką ochrony środowiska w oparciu o listy kontrolne.
 
 
Lp
Data i nr kontroli
Osoba wykonująca czynność
Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z procedurą w oparciu o listy kontrolne
Uwagi zespołu kontrolnego
1.
19.12.2006r.
Nr 12
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownicy OŚR,
Inżynier Kontraktu
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli . Nie było potrzeby określania zaleceń pokontrolnych. Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 297 – 420)
Brak uwag.
2.
05.02.2007r.
Nr 13
Pracownik OŚR. Nr 1,
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli z 12.02.2007r. Kontrola odbyła się na placu budowy (odbiór częściowy). W protokole stwierdzono szereg usterek – branża drogowa i branża wodno-melioracyjna. W protokole odbioru robót wyznaczono termin usunięcia usterek do dnia 15.02.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 421 – 449).
Brak uwag.
3.
23.02.2007r.,
 
Nr 2/14
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownicy OŚR,
 
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli z 26.02.2007r. Kontrola odbyła się na placu budowy (odbiór końcowy). W protokole stwierdzono usterki. Wykonawca zobowiązał się do usunięcia tych usterek do 30.04.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 450 – 472).
W pkt. 11 listy kontrolnej zaznaczono, że nie zrealizowano zaleceń z poprzedniej kontroli. Wpis dotyczy usterek z kontroli bieżącej z terminem ich usunięcia do 30.04.2007r.
Brak informacji dot. usunięcia usterek z kontroli poprzedniej.
4.
17.05.2007r.,
 
Nr 3/15
Pracownik OŚR. Nr 1, Pracownik OŚR,
 
Wykonano czynności zgodnie z procedurą, z kontroli sporządzono protokół kontroli w dniu 21.05.2007r. . Kontrola odbyła się na placu budowy (przegląd gwarancyjny). W protokole stwierdzono wady i usterki, które wykryto w trakcie oględzin technicznych wykonanych robót. Wyznaczono dla każdej z usterek osobny termin jej usunięcia na dzień 31.05.2007r, 10.06.2007r., 15.06.2007r.
Lista kontrolna została sporządzona prawidłowo – podpisana została przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą.
(akta kontroli tom II s. 473 – 508).
W pkt. 11 listy kontrolnej zaznaczono, że nie zrealizowano zaleceń z poprzedniej kontroli. Wpis dotyczy usterek z kontroli bieżącej.
Brak informacji dot. usunięcia usterek z kontroli poprzedniej.
 
 
Podsumowując stwierdza się, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał kontroli przy realizacji projektu związanych z ochroną środowiska zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
III. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie przez wydatki kwalifikowane rozumie się wydatki poniesione przez beneficjenta zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1685/2000 z 28 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (Dz.Urz. L. 193 z 29.07.2000r. z późn. zm.).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących kwalifikowalności wydatków w projekcie Beneficjent może być zmuszony do zwrotu kwestionowanej sumy środków uzyskanych w ramach refundacji.
Poświadczenie kwalifikowalności wydatków wymaga sprawdzenia, czy:
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane.
Zespół kontrolny dokonał kontroli prawidłowości dokumentowania wydatków poprzez:
- porównanie danych z kryteriami ustalonymi na podstawie przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu i wytycznych instytucji zarządzającej,
- sprawdzenie, czy   dowody księgowe   spełniają wymagania wynikające   z
    przepisów art. 22 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, tj. czy są:
 
a)    rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
b)    kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,
- sprawdzenie, czy dokumenty księgowe zawierają niezbędne podpisy osób upoważnionych.
Badaniu poddano 24 dowody księgowe na kwotę 13.999.900,39 zł za okres od 15.12.2006r. do 22.06.2007r. zakwalifikowanych przez MZD jako koszty kwalifikowane (łączna kwota skontrolowanych kosztów kwalifikowanych – 13.937.131,39 zł), których wynik przedstawiono w tabeli nr 4, która znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu (akta kontroli tom III s. 509 - 638).
 
Skontrolowane dowody księgowe ujęte w powyższej tabeli są zgodne z ustawą o rachunkowości, posiadają elementy określone w art. 21 ustawy. Ponadto zostały opatrzone właściwymi pieczęciami stron biorących udział w zdarzeniu, w tym pieczęciami imiennymi i podpisami osób działających w imieniu stron. Faktury są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym przez upoważnione osoby.
Opis faktur jest zgodny ze wzorem określonym w Podręczniku Procedur.
 
USTALENIA KOŃCOWE – PODSUMOWANIE
 
Tabela nr 5. Zestawienie całości wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola” znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
 
 
Z powyższej tabeli wynika, że:
 
1.     Do I wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 8 620 744,52 zł zł.
2.     Do II wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 20.592.031,61 zł.
3.     Do III wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 11 593 440,43 zł.
4.     Do IV wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 3 292 702,65 zł.
5.     Do V wniosku o płatność dołączono faktury na kwotę 11 541 187,00 zł.
6.     Finansowe zaawansowanie wynosi 55 640 106,21 zł (99,06%).
7.     Kwotę 1 039 393,91 zł uznano jako wydatki niekwalifikowane.
8.     Otrzymano refundację na kwotę 30 604 662,41 zł.

 
 
Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                              
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str… otrzymuje brzmienie:"
 
  1. Na str. 2 wers 4 tabeli przed słowem specjalista dodaje się słowo „starszy”.
 
  1. Na stronie 5 akapit 6 w wersie 3 po słowie …obwodnicy dodaje się słowo „północnej”.
 
  1. Na str. 6 w całości wykreśla się zdanie – „Do dnia 30 czerwca 2007 r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 8.695,080,32 zł” i zastępuje się zdaniem – „Od dnia zakończenia poprzedniej kontroli do dnia 30 czerwca 2007 r. Beneficjent otrzymał refundację na kwotę 24.139.104,02 złi.
 
  1. Na str. 7 w wersie 2 zmienia się datę z 25.07.2007 r. na „23.07.2007 r.” i dodaje sięzdanie „z uwagi na to, że rzeczywiste finansowanie zakończenia projektu nastąpiło 28 czerwca 2007 r.”
 
  1. Na str. 7 w tabeli w pozycji 4 zmienia się datę wysłania sprawozdania do IPZ z 19.07.2007 r. na „20.07.2007 r.” 
 
  1. Na str. 9 w tabeli w poz. 4 zmienia się datę wysłania wniosku o płatność końcową do IPZ z 19.07.2007 r. na „20.07.2007 r.”
 
  1. Na str. 9 wykreśla się w całości akapit 1 i 2 i zastępuje się je następującymi zapisami – „Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w dniu 13.07.2007 r. otrzymał z Ministerstwa Transportu – Departamentu Funduszy Strukturalnych uwagi do wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/2.2/36/04. Termin złożenia wyjaśnień wyznaczono na 19.07.2007 r.
Faksem w dniu 19.07.2007 r. Prezydent Miasta Opola przesłał pismo z wyjaśnieniami. Natomiast wniosek o płatność końcową wysłano w dniu 20.07.2007 r.
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2008-01-09 08:45:52 - Tabela nr 4 (77.00 kB)
2008-01-09 08:47:40 - Tabela nr 5 (226.00 kB)
2008-01-09 08:49:00 - Stanowisko zespołu kontrolnego (26.00 kB)
2008-01-09 08:50:37 - Wnioski pokontrolne (62.00 kB)
2008-01-09 08:52:00 - wystąpienie pokontrolne (46.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5618
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 08:43:19
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 08:43:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 08:53:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...