logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-310/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 21 czerwca 2005 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu ul. Sienkiewicza 6.

Na podstawie art. 18 ust.2, art.19 ust.1, art.20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) postanawiam:

§ 1

Powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowania komisji przetargowej w składzie:1. Jerzy Przygrodzki - Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Naczelnik Wydziału Przewodniczący Komisji Przetargowej

2. Andrzej Jedynakiewicz - Przedstawiciel Wydziału Oświaty – Referatu Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych – Kierownik Referatu Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

3. Bogusława Jezierska - Przedstawiciel Wydziału Oświaty – Referatu Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych – Inspektor Członek Komisji Przetargowej

4. Joanna Szurgut - Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Sekretarz Komisji Przetargowej§ 2


Realizację zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji Miejskich-Referatowi Przetargów i Zamówień Publicznych oraz Wydziałowi Oświaty Referatowi Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta MiastaIlość odwiedzin: 996
Nazwa dokumentu: z dnia 21 czerwca 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu ul. Sienkiewicza 6.
Podmiot udostępniający: Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-06-21 12:04:36
Data udostępnienia informacji: 2005-06-21 12:04:36
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-27 14:41:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner