logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-310/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 21 czerwca 2005 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu ul. Sienkiewicza 6.

Na podstawie art. 18 ust.2, art.19 ust.1, art.20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) postanawiam:

§ 1

Powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowania komisji przetargowej w składzie:1. Jerzy Przygrodzki - Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Naczelnik Wydziału Przewodniczący Komisji Przetargowej

2. Andrzej Jedynakiewicz - Przedstawiciel Wydziału Oświaty – Referatu Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych – Kierownik Referatu Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

3. Bogusława Jezierska - Przedstawiciel Wydziału Oświaty – Referatu Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych – Inspektor Członek Komisji Przetargowej

4. Joanna Szurgut - Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Sekretarz Komisji Przetargowej§ 2


Realizację zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji Miejskich-Referatowi Przetargów i Zamówień Publicznych oraz Wydziałowi Oświaty Referatowi Inwestycji Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta MiastaIlość odwiedzin: 939
Nazwa dokumentu: z dnia 21 czerwca 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Opolu ul. Sienkiewicza 6.
Podmiot udostępniający: Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-06-21 12:04:36
Data udostępnienia informacji: 2005-06-21 12:04:36
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-27 14:41:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner