logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-535/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 września 2005 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Na podstawie § 52 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-13/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w składzie:


1. Barbara Strecker – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Opola

2. Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

3. Halina Dąbrowska - Radna Miasta Opola

4. Halina Żyła - Radna Miasta Opola

5. Justyna Hyziak - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola


§ 2


Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. dokonanie wyboru realizatora zadania.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 

Ilość odwiedzin: 1904
Nazwa dokumentu: z dnia 15 września 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data udostępnienia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-15 09:18:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner