Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-535/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 września 2005 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Na podstawie § 52 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-13/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w składzie:


1. Barbara Strecker – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Opola

2. Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

3. Halina Dąbrowska - Radna Miasta Opola

4. Halina Żyła - Radna Miasta Opola

5. Justyna Hyziak - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola


§ 2


Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. dokonanie wyboru realizatora zadania.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 

Ilość odwiedzin: 1599
Nazwa dokumentu: z dnia 15 września 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data udostępnienia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-15 09:18:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...