Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-535/2005

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 września 2005 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Na podstawie § 52 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-13/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w składzie:


1. Barbara Strecker – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Opola

2. Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

3. Halina Dąbrowska - Radna Miasta Opola

4. Halina Żyła - Radna Miasta Opola

5. Justyna Hyziak - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola


§ 2


Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  2. dokonanie wyboru realizatora zadania.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 

Ilość odwiedzin: 1510
Nazwa dokumentu: z dnia 15 września 2005 r.
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data udostępnienia informacji: 2005-10-12 12:21:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-15 09:18:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...