logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Organizacje pozarządowe
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

ORGANY WŁADZY
   Prezydent Miasta
      Zastępcy Prezydenta
      Sekretarz, Skarbnik
   Rada Miasta
      Skład Rady Miasta
      Kluby Radnych
      Komisje Rady Miasta
      Statut Miasta Opola
      Sesje Rady Miasta Opola

PRAWO
   Uchwały
   Protokoły Rady Miasta Opola
   Budżet
      Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
      2003 rok
         Uchwała budżetowa
         Sprawozdanie
      2004 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2005 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2005 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2005 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2006 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
         Informacja za I półrocze
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
         Sprawozdanie
      2007 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
         Informacja za I półrocze
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
         Sprawozdanie
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
      2008 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
         Informacja za I półrocze
         Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
      2009 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2009 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2009 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2009 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2009 r.
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Opinia RIO o wykonaniu budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r. - prezentacja
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r.
         Formularz dotyczący informacji w zakresie gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.
      2010 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2010 rok
         Informacja o stanie mienia komunalnego
         Prognoza długu
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej.
         Opinia RIO - prognoza długu.
         Opinia RIO - deficyt.
         Budżet miasta Opola na 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2010 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2010 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r.
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
      2011 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Budżet miasta Opola na 2011 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2011-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2011 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2011 r. - prezentacja
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.
      2012 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2012 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2012-2036
         Przetarg na agenta emisji obligacji komunalnych
         Uchwała 130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto Opole
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
      2013 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Formularz planu finansowego na 2013 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2013 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2013-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
      2014 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.416.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2013 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2014 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2014 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2014 rok
         Formularz planu finansowego na 2014 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2014 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2014-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
      2015 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.332.2014 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2014 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2015 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2015 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2015 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2015-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2015 r.
      2016 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.337.2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 lipca 2015 r.
   Zarządzenia
      0152
      0151
      0050
      120.1
   Podatki i opłaty lokalne
      2004
         Podatek od nieruchomości
            Zwolnienia od podatku
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
            UCHWAŁA NR XXXV/341/04
         Opłata administracyjna
         Opłaty w SPP
      2005
         Podatek od nieruchomości
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
         Opłata administracyjna
      2006
         Podatek od nieruchomości
            deklaracja na podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Opłata administracyjna
      2007
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg
      2008
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2007r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
      2009
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
            Uchwała z dnia 28.05.2009r. w sprawie opłaty targowej.
         INTERPRETACJE PODATKOWE
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2008r.
         Pomoc publiczna
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/516/09
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/517/09
      2010
         Podatek od nieruchomości
         Opłata targowa
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2009r.
         Interpretacje podatkowe
      2011
         Podatek od nieruchomości na rok 2011
         Opłata targowa na rok 2011
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2010 r.
      2012
         Podatek od nieruchomości 2012 rok
         Opłata targowa na rok 2012
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2011 r.
         Interpretacja przepisów prawa podatkowego
         indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2013
         Podatek od nieruchomości 2013
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2013
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyzszającej 500 zł w 2012 r.
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Interpretacja
      2014
         Podatek od nieruchomości 2014
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2014
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
         wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
         Podatek leśny
      2015
         Podatek od nieruchomości 2015
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na rok 2015
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
   Rejestry aktów prawa miejscowego
   Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

WYBORY
   Samorząd terytorialny - 2006
      MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU
         Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
         DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
      SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
      SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
      SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
   Parlament Europejski - 2009
      Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW
      Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów posł
      KOMUNIKAT DOT. UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW
      zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Opolu
      składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
   Samorząd terytorialny - 2010
      MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
         SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
      INFORMACJE WYBORCZE
      SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
   Sejm i Senat RP - 2011
   Parlament Europejski 2014
      Obwieszczenia wyborcze - kalendarz wyborczy, okręgi oraz obwody wyborcze
      komitety wyborcze, kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
      Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
      Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
      Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      Warunki udziału w głosowaniu oraz informacja o ważności głosu
      Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 r.
      Obwodowe komisje wyborcze - składy
      ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH I ICH SIEDZIB W MIEŚCIE OPOLU
   Samorząd terytorialny - 2014
      Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia
      Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
      INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
         Informacje z PKW
         Wzory dokumentów
         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warsza
         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 lis
         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzie
         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzie
         Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
      Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
      Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
      Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
         Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
         Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu
         DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
         składy obwodowych komisji wyborczych
         Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych i Prezydenta
         Protokoły wyników wyborów
         Uchwała MKW w Opolu dot. ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Opola
      OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
         INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      Wizualizacja wyborów samorządowych
      UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
      DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
      OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH
      Protokoły wyników głosowania
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
      OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk
   Wybory na Prezydenta RP - 2015
      ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY
         Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP
      PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
      miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
         Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
      Dopisywanie do rejestru wyborców
      Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP
      OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU
         Informacja Okręgowej Komisji nr 27 o składzie i godzinach dyżurów
      OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA
         WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH
         OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA
      OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
         Wyjaśnienia PKW dot. udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
         Informacja o dietach wyborczych
         INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         PIERWSZE ZEBRANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
         GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R.
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R.
      Wizualizacja wyborów - PKW
      OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE
      INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU
   WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
      Zarządzenia, obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola
         ZARZĄDZENIE WYBORÓW
         OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA- TERMINARZ WYBORÓW
      MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
         SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
         DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
         Formularze
         Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
         OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
      FORMULARZE
      obwodowe komisje wyborcze
      OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
      OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O OBWODACH GŁOSOWANIA
      INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
      WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 2015 - PROTOKÓŁ
   REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
      Referendum - kalendarz
      Państwowa Komisja Wyborcza – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
         OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
      MIEJSCA NA BEZPŁATNE umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW
         Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
         Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym
         Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
         GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
         PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
         WZORY DOKUMENTÓW
         Godziny głosowania
         Kto może brac udział w głosowaniu
         Sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym
         Głosowanie w kraju
         Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich
         Zaświadczenie o prawie do głosowania
         Stałe zamieszkanie
         Cisza referendalna Cisza referendalna
         Głosowanie przez pełnomocnika
         Głosowanie korespondencyjne za granicą
      OBWODY GŁOSOWANIA - OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie siedzib obwodowych komisji ds. referendum
         Wykaz lokali wyborczych
         PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
      WZORY DOKUMENTÓW
      Podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii i zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum
      OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM
   Sejm i Senat 2015
      Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów
      miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
      PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
      INFORMACJE DLA WYBORCÓW

URZĄD MIASTA OPOLA
   Dane podstawowe
   Przedmiot działalności
   Organizacja Urzędu
      STATUT URZĘDU MIASTA
      Godziny urzędowania
      Regulamin Organizacyjny
   Spis telefonów Urzędu Miasta
   Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   Jednostki podległe
      Szkoły ponadgimnazjalne
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         PLO Nr II
         ZSO
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
         LO Nr VI
         ZSElek
         ZSTiO
         ZSM
         ZSB
         ZSZ Nr 4
         ZSE
         ZPPKP
         ZSZ
      Gimnazja
         PG Nr 1 (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)
         PG Nr 4
         PG Nr 5
         PG Nr 6 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I)
         PG Nr 7
         PG Nr 8
         PG Nr 9 (przy ZSO)
         PG Nr 10 (przy PLO Nr II)
      Szkoły podstawowe
         PSP Nr 1
         PSP Nr 2
         Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
         PSP Nr 7
         PSP Nr 8
         PSP Nr 9
         PSP Nr 10
         PSP Nr 11
         PSP Nr 14
         PSP Nr 15
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
         PSP Nr 20
         PSP Nr 21
         PSP Nr 24
         PSP Nr 25
         PSP Nr 26
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         PSP Nr 29
         ZSS
      Przedszkola
         PP Nr 2
         PP Nr 3
         PP Nr 4
         PP Nr 5
         PP Nr 6
         PP Nr 8
         PP Nr 14
         PP Nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2)
         PP Nr 18
         PP Nr 20
         PP Nr 21
         PP Nr 22
         PP Nr 23
         PP Nr 24
         PP Nr 25
         PP Nr 26
         PP Nr 28
         PP Nr 29
         PP Nr 30
         PP Nr 33
         PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
         PP Nr 37
         PPI Nr 38
         PP Nr 42
         PP Nr 43
         PP Nr 44
         PP Nr 46
         PPI Nr 51
         PPS Nr 53
         PP Nr 54
         PP Nr 55
         PP Nr 56
      Żłobki
         Złobek PMP w Opolu
         Żłobek nr 2
         Żłobek nr 9
         Żłobek nr 4
         Żłobek Nr 3
      Placówki oświatowe
         MDK
         MOS
         MPP-P w Opolu
         ZPO
         MODN
      Ogród Zoologiczny
         Ogród Zoologiczny
      Galeria Sztuki Współczesnej
      Estrada Opolska
      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zamówienia publiczne
         Depozyty
      Straż Miejska
      Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
      Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      MOPOBiUwO
      Zakłady Opieki Zdrowotnej
         SP ZOZ "Śródmieście"
         SP ZOZ "Centrum"
         SP ZOZ "Zaodrze"
      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
      MZD
      Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         akty prawne
         wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności
         wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
         wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
         wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
         wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
      Dom Dziecka
      Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      Powiatowy Urząd Pracy
      Miejski Ośrodek Kultury
      Miejska Biblioteka Publiczna
      Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      Opolski Teatr Lalki i Aktora
      Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
      Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         Zamówienia publiczne
            2014
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 31.01.2014r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac polegajacych na wycince i pielęgnacji drzew oraz krzewów na terenach stanowiących własnoś
               Roboty zduńskie w zasobach Gminy Opole - termin składania ofert 27.02.2014 r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 26.02.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole - termin składania ofert 13.03.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych wod.-kan., gaz. c.o. w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 25.03.2014r.
               Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 07.04.2014r.
               Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu - termin
               Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach komunalnych na terenie Gminie Opole.
               Roboty budowlane polegające na remoncie dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Świadczenie usług pocztowych
               Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych wokół budynków należących do Gminy Opole
               Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Roboty ogólnobudowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole.
               Roboty zduńskie polegające na przestawieniu, postawieniu pieców węglowych oraz montażu pieców typu żar w lokalach stanowiących zasób komunalny Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach stanowiących zasób Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
            2015
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku na ul. Chabrów 13,15,17 stanowiącego własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw, stanowiących własność Gminy Opole.
   Wydział Kontroli Wewnętrznej
      kontrole jednostek
         MKRPA
         MOPOBiU
         PPiRTRR
         OTBS sp. z o.o.
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Ogród Zoologiczny
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Straż Miejska w Opolu
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
         Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
         Miejski Ośrodek Kultury
         Miejski Zakład Komunikacyjny
         SP ZOZ ,,ZAODRZE"
         Centrum Kształcenia Specjalnego
         Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
         Ogród Zoologiczny
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
         ,,FEROMA" sp. z o.o.
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
         Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
         Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Publiczne Gimnazjum Nr 8
         Dom Dziecka
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Zespół Szkolno - Przedszkolny
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Publiczne Gimnazjum Nr 2
         Publiczne Gimnazjum Nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Przedszkole Publiczne nr 25
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 24
         SP ZOZ ,,Śródmieście"
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Publiczne Gimnazjum nr 3
         Powiatowy Urząd Pracy
         Przedszkole Publiczne nr 38
         Przedszkole Publiczne nr 53
         Publiczne Gimnazjum nr 1
         Publiczne Gimnazjum nr 4
         Publiczne Przedszkole nr 6
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczne Gimnazjum nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
         Publiczne Liceum nr I
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 33
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 46
         Żłobek nr 2
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Straż Miejska
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Pogotowie Opiekuńcze
         Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Zespół Szkół Budowlanych
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
         Kontrola dotacji
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
         Zespół Placówek Oświatowych
         Publiczne Przedszkole nr 16
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Przedszkole Publiczne nr 44
         SP ZOZ ,,Centrum"
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 37
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Ogród Zoologiczny
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
         Pogotowie Opiekuńcze
         Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
         Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 4
         Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 36
         Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Klub Sportowy ,,Gwardia"
         Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
         Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
         Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 14
         Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
         Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
         Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
         OTBS sp. z o.o.
         Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
         Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
         Przedszkole Publiczne nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Dziecka
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 3
         Żłobek nr 2
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Przedszkole Publiczne nr 51
         Żłobek nr 3
         Przedszkole Publiczne nr 8
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
         Powiatowy Urząd Pracy
         Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
         Fundacja ,,Fioletowy Pies"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Dom Dziecka
         Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
         Ogród Zoologiczny w Opolu
         Straż Miejska
         Miejskie Centrum Świadczeń
         Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Powiatowy Urząd Pracy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Żłobek nr 9 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
         Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
         Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
         Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      kontrole wewnętrzne
         W. Administarcyjno Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Budżetu i Finansów
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Kultury Sportu i Turystyki
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Komunikacji
         Wydział Polityki Społecznej
         Biuro Projektu Ispa
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
         Biuro Rady Miasta
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         Wydział Oświaty
         Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Inżynierii Miejskiej
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Lokalowy
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Komunikacji
         Miejska Informacja Turystyczna
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04:
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
         Wydział Budżetu
         Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
         Biuro Spraw Międzynarodowych
         Wydział Oświaty
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Lokalowy
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
         Wydziały Urzędu Miasta Opola
         Urząd Stanu Cywilnego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Świadczeń Socjalnych
         Wydział Budżetu
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
         Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Informatyki
         Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
         Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji
         Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
         Wydział Lokalowy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Miejski Rzecznik Konsumentów
         Wydział Budżetu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Oświaty
         Wydział Oświaty
         Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
         Wydział Oświaty
         Wydział Lokalowy
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
         Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Geodezji i Kartografii
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Finansowo - Księgowy
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   Analiza dot. skarg i wniosków
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
   Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
         Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
            MPZP w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu
            MPZP "Śródmieście IVb" w Opolu
            MPZP "Gosławice II" w Opolu
            MPZP "Metalchem" w Opolu
            MPZP "Skansen" w Opolu
            MPZP "Śródmieście IVa" w Opolu
            MPZP Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu
            MPZP w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu
            MPZP plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu
            Zmiana MPZP "Śródmieście Va" w Opolu
            MPZP terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
            Zmiana MPZP Wyspy Bolko w Opolu
            MPZP "Śródmieście Vb" w Opolu
            MPZP w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
            MPZP w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu
            MPZP "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu
            MPZP terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
            Zmiana MPZP terenu w rejonie ul. A. Struga w Opolu
            MPZP terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu
            MPZP "Olszynka I" w Opolu
            MPZP "Gosławice I" w Opolu
            MPZP Wyspy Bolko w Opolu
            MPZP w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
            MPZP terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu
            MPZP w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
            MPZP "Śródmieście III" w Opolu
            MPZP w rejonie ul. Górnej w Opolu
            MPZP w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu
            MPZP terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu
            MPZP "Śródmieście II - centrum" w Opolu
            MPZP w rejonie Szczepanowic w Opolu
            MPZP w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu
            MPZP w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu
            MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ)
            MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu
            MPZP "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu
            Zmiana MPZP w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
            MPZP Groszowice - Metalchem w Opolu
            MPZP osiedla Malinka w Opolu
            MPZP "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu
            MPZP w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu
            MPZP ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
            MPZP terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
            MPZP terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu
            MPZP terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu
            MPZP terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu
            MPZP w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu
            MPZP terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu
            MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w Opolu - rejon ulicy Lwowskiej
            MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina (Miodowa)
            MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice
            MPZP terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem
            MPZP terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem
            MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu
            MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu
            MPZP osiedla Grotowice w Opolu
            MPZP terenu górniczego "Odra II" w Opolu
            MPZP terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina
            MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ
         Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
            MPZP "Groszowice II" w Opolu
            MPZP "Północna I" w Opolu
            MPZP w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
            MPZP "Gosławice III" w Opolu
            MPZP "Śródmieście Vc" w Opolu
            MPZP "Groszowice I" w Opolu
            MPZP w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu
            MPZP "Groszowice" w Opolu
            MPZP "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
            MPZP w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu
            MPZP ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
            MPZP "Śródmieście VIa" w Opolu
            MPZP Partyzancka - Folwark w Opolu
            MPZP Bierkowice - Zachód w Opolu
            MPZP "Śródmieście VII - Piast" w Opolu
            MPZP Bierkowice - Wschód w Opolu
            MPZP "Okrąglak" w Opolu
            MPZP terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu
            MPZP terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
            MPZP terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu
            MPZP w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
            MPZP węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
            MPZP terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
            MPZP odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
            MPZP "Śródmieście VI" w Opolu
            MPZP "Śródmieście IV" w Opolu
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Miejski Rzecznik Konsumentów
   Wydział Administracyjno - Gospodarczy
   Wydział Komunikacji
   Wydział Inwestycji Miejskich
      Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
      Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
      Zadania ujęte w budżecie miasta w 2015 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.

INNE
   Spółki prawa handlowego
      Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
      Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
      Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
      Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
      Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Redakcja Biuletynu
   Oświadczenia majątkowe
      2002 r.
         Radni
         Jednostki Gminy
         Zarządy Spółek
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2003 r.
         Radni
         Jednostki Gminy
         Zarządy Spółek
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2004 r.
         Radni
         Zarządy Spółek
         Jednostki Gminy
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2005 r.
         Radni
            Zeznania przed upływem kadencji
         Zarządy Spółek
         Jednostki Gminy
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2006 r.
         Radni
            Oświadczenia majątkowe radnych miasta Opola na dzień 31 grudnia 2006 r. złożone do 30 kwietnia 2007 r.
         Zarządy Spółek
         Urząd Miasta
            Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010
         Powiatowy Urząd Pracy
         Dyrektorzy i Kierownicy
         Żłobek
         Szkoły
         Przedszkola
      2007 r.
         Radni
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Urząd Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola i Przewodniczący Rady Miasta Opola
            Pracownicy Urzędu Miasta Opola
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek UMO
         Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobek
            Przedszkola
            Podstawowe
            Gimnazjum
            Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
      2008 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek UMO
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
      2009 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
      2010 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2011 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2012 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2013 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoła Podstawowa
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
      2014 r.
         Urząd Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoła Podstawowa
            Gimnazjum
            Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe
            Żłobki
         PUP w Opolu
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
      2015r.
         Urząd Miasta Opola
            1. Rada Miasta Opola
   Inicjatywa uchwałodawcza
   System informacji o środowisku
      Wydział Ochrony Środowiska
      Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2003
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2004
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2005
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2006
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2007
         Wykaz wniosków i decyzji za 2008r.
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2009
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2010
         Wykaz wniosków i decyzji za 2011r.
         Wykaz wnioksów i decyzji za 2012r.
         Wykaz wniosków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2012
         Wykaz wniosków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2013
         Wykaz wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Opola za rok 2013
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   Oceny jednostek miejskich
      Oceny jednostek miejskich za 2006r.
      Oceny jednostek miejskich za 2007r.
      Oceny jednostek miejskich za 2008r.
      Oceny jednostek miejskich za 2009r.
      Oceny jednostek miejskich za 2010r.
      Oceny jednostek miejskich za 2011r.
      Oceny jednostek miejskich za 2012r.
      Oceny jednostek miejskich za 2013r.
   Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
      AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2015
         Urząd Stanu Cywilnego
         Urząd Stanu Cywilnego
         Wydział Kultury i Promocji - Ogłoszenie unieważnione
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Informatyki
      WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2015r.
         Biuro Architekta Miejskiego
         Wydział Kultury i Promocji
         Wydział Sportu
         Wydział Gospodarki i Innowacji
         Wydział Sportu
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Administracyno-Gospodarczy
         Wydział Gospodarki i Innowacji
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Kontroli Wewnętrznej
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Sportu
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Oświaty
         Biuro Organizacji Pozarządowych
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Lokalowy
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
      REGULAMIN NABORU
      DRUKI DO POBRANIA
      ARCHIWUM NABORÓW
         REKRUTACJE 2005 R.
            WYNIKI REKRUTACJI 2005 r.
               Urząd Stanu Cywilnego
                  Młodszy Referent
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Inspektor
                  Inspektor
               Wydział Organizacyjny
                  Samodzielny Referent
               Wydział Oświaty
                  Naczelnik Wydziału
               Wydział Komunikacji
                  Referent
         REKRUTACJE 2006 R.
            OGŁOSZENIA 2006r.
               Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Komunikacji
               Wydział Budżetu
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Budżetu
               wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Lokalowy
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Ochrony Środowiska
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Wydział Budżetu
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Budżetu
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Oświaty
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2006 r. - TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2006 r.
               Wydział Kontroli Wewnętrznej
               Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Oświaty
               Wydział Informatyki
               Wydział Budżetu
               Biuro Projektu FS
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Biuro Projektu FS
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Ochrony Środowiska
         REKRUTACJE 2007 R.
            OGŁOSZENIA 2007
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Budżetu
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Wydział Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Informatyki
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Komunikacji
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Komunikacji
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
               Wydział Oświaty
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Informatyki
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2007 r. - terminy rozmów kwalifikacyjnych
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Budżetu
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Budżetu
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               xtcy
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Oświaty
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Informatyki
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Informatyki
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział ds.Europejskich i Planowania Rozwoju
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Komunikacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Oświaty
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Informatyki
               Wydział Inzynierii Miejskiej
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2007 r.
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Lokalowy
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Biuro Rady Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Wydział Ochrony Środowiska
               Biuro Spraw Międzynarodowych
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Budżetu
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Biuro Rady Miasta
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Budżetu
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Budżetu
               Wydział Finansowo - Księgowy
               Wydział Finansowo - Księgowy
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Komunikacji
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Oświaty
               Wydział Informatyki
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział ds.Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Komunikacji
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Oświaty
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Inzynierii Miejskiej
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
         REKRUTACJE 2008 R.
            OGŁOSZENIA 2008 r.
               Wydział Oświaty
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Kultury,Sportu i Turystyki
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Informatyki
               Wydział Polityki Społecznej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Informatyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Oświaty
               Wydział Organizacyjny
               Wydział ds.Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Oświaty
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Biuro Rady Miasta Opola
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Projektu FS
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Budżetu
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Komunikacji
               Wydział Komunikacji
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Informatyki
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2008 r.
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Oświaty
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Biuro Urbanistyczne
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Finansowo-Księgowy
               (nowa pozycja)
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział ds.Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Lokalowy
               Wydział Lokalowy
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Oświaty
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Budżetu
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Biuro Projektu FS
               Wydział Budżetu
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2008 r.
               Wydział Inżynierii Miejskiej
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Oświaty
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Informatyki
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Budżetu
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Budżetu
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Informatyki
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Ochrony Środowiska
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Oświaty
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział ds.Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Oświaty
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Budżetu
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Biuro Rady Miasta Opola
               Biuro Projektu FS
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Budżetu
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Informatyki
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         REKRUTACJE 2009 R.
            OGŁOSZENIA 2009 r.
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Oświaty
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Budżetu
               Wydział Komunikacji
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Lokalowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Lokalowy
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Oświaty
               Pełnomocnik ds. wspierania innowacyjności
               Wydział Budżetu
               Wydział Komunikacji
               Wydział Lokalowy
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2009 r.
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2009r.
               Wydział Komunikacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Budżetu
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Informatyki
               Wydział Budżetu
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Lokalowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Lokalowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Oświaty
               Wydział Organizacyjny
              
               Wydział Oświaty
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Budżetu
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
                  Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         REKRUTACJE 2010 R.
            OGŁOSZENIA 2010 R.
               Wydział Budżetu
               Wydział Komunikacji
               Wydział Lokalowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Informatyki
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Lokalowy
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Lokalowy
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Zarządzania Kryzysowego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Lokalowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Oświaty
               Wydział Oświaty
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Urząd Stanu Cywilnego
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2010 R.
               Wydział Komunikacji
               Wydział Lokalowy
               Wydział Budżetu
               Wydział Komunikacji
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Budżetu
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Lokalowy
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Zarządzania Kryzysowego
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Lokalowy
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Lokalowy
               Wydział Informatyki
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydziadział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Lokalowy
               Wydział Organizacyjny
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Oświaty
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Inwestycji Miejskich
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2010 R.
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2010 R.
         REKRUTACJE 2011 R.
            OGŁOSZENIA 2011 R.
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2011 R.
                  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
                  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
                  Biuro Urbanistyczne
                  Wydział Świadczeń Socjalnych
                  Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
                  Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
                  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
                  Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
                  Wydział Komunikacji
                  Wydział Komunikacji
                  Wydział Oświaty
                  Wydział Geodezji i Kartografii
                  Urząd Stanu Cywilnego
                  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
                  Wydział Oświaty
               Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               Wydział Świadczeń Socjalnych
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Komunikacji
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Komunikacji
               Wydział Oświaty
               Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Oświaty
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Oświaty
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Informatyki
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Komunikacji
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Lokalowy
               Pełnomocnik ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2011 R.
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Oświaty
            Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
            Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
            Urząd Stanu Cywilnego
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2011
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2011 R.
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Urząd Stanu Cywilengo
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Komunikacji
               Wydział Informatyki
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Lokalowy
               Pełnomocnik ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         REKRUTACJE 2012 R.
            OGŁOSZENIA 2012 R.
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Lokalowy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Promocji
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania zasobem Komunalnym
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Oświaty
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Rady Miasta
               Urząd Stanu Cywilnego
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Oświaty
               Wydział Budżetu
               Biuro Promocji
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Promocji
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Organizacji Pozarządowych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Zarządzania Kryzysowego
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2012 R.
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Lokalowy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Promocji
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarzadzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro Rady Miasta
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Geodezji i Kartografii
               Wydział Oświaty
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Biuro Promocji
               Wydział Budżetu
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2012 R.
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2012 R.
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Promocji
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Kryzysowego
               Biuro Organizacji Pozarządowych
         REKRUTACJE 2013 R.
            OGŁOSZENIA 2013 r.
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Oświaty
               Zarządzanie Zasobem Komunalnym
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Budżetu
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Oświaty
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Budżetu
               Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Informatyki
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Informatyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Oświaty
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Informatyki
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2013 R.
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Budżetu
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Urząd Stanu Cywilnego
               Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Informatyki
               Wydział Budżetu
               Wydział Infrastruktury Technicznej oi Gospodarki Komunalnej
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            Wydział Komunikacji
            Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
            Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
            Wydział Oświaty
            Wydział Inwestycji Miejskich
            Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
            Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
            Wydział Finansowo-Księgowy
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2013
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2013
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Informatyki
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Informatyki
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         REKRUTACJE 2014 R.
            OGŁOSZENIA 2014 r.
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Komunikacji
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Komunikacji
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Komunikacji
               Wydział Budżetu
               Wydział Komunikacji
               Wydział Inwestycji Miejskich
                  Struktura Wydziału Inwestycji Miejskich
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Budżetu
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro Współpracy Zagranicznej
               Wydział Informatyki
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Oświaty
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Budżetu
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Informatyki
               Biuro Promocji
               Wydział Informatyki
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro ds. Lokalowych i Nadzoru Właścicielskiego
               Wydział Komunikacji
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Oświaty
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Budżetu
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Fiinansowo-Księgowy
               Wydział Oświaty
               Wydział Budżety
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Gospodarki i Innowacji
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2014 R.
               Wydział Polityki Społecznej
               Wydział Budżetu
               Wydział Budżetu
               Biuro Urbanistyczne
               Wydział Budżetu
               Wydział Podatków Opłat Lokalnych
               Wydział Informatyki
               Wydział Komunikacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Komunikacji
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Komunikacji
               Wydział Informatyki
               Wydział Inwestycji Miejskich
               Wydział Komunikacji
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Biuro Współpracy Zagranicznej
               Wydział Oświaty
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Informatyki
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Biuro Urbanistyczne
               Biuro ds. Lokalowych i Nadzoru Właścicielskiego
               Wydział Budżetu
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
               Wydział Budżetu
               Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2014r.
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2014r.
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Finansowo Księgowy
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Informatyki
               Urząd Stanu Cywilnego
               Biuro Promocji
               wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               Wydział Komunikacji
               Wydział Oświaty
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Oświaty
               wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kultury i Promocji
         REKRUTACJE 2015 R.
            OGŁOSZENIA 2015 r.
               Biuro Architekta Miejskiego
               Wydział Kultury i Promocji
               Wydział Sportu
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Sportu
               Wydział Organizacyjny
               Wydział Gospodarki i Innowacji
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Kontroli Wewnętrznej
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               Biuro Organizacji Pozarządowych
               Wydział Sportu
               Wydział Spraw Obywatelskich
               Wydział Oświaty
               Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Finansowo-Księgowy
               Wydział Lokalowy
   Zawiadomienia
      (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (14) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (6)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (21) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (23) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (25) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (23) zawiadomienie o wszczęciu popstępowania wodnoprawnego
            (27) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (61) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
         (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
         (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
         (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
         (31/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
      Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
      (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
      (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
      (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
      (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
      (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
      OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
      (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
      (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
      OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
      (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
      (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
      (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
      (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
      (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
      (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
      (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
      OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
      (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Organizacje pozarządowe
      Serdecznie witamy na stronie poświęconej opolskim organizacjom pozarządowym
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013
      Wzór oferty i sprawozdania dla organizacji
      Zespół Konsultacyjny ds. organizacji pozarządowych
      Konsultacje aktów prawa miejscowego
         Konsultacje - inicjatywa lokalna
         Konsultacje - program pomocy rodzinie
         Konsultacje uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
         Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
         Konsultacje społeczne odnośnie opłat za żłobek
         Konsultacje społeczne nad projektem Programu na 2012 rok
         Dotyczy dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
         Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
         Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
         Konsultacje spółki wodne
         Konsultacje w sprawie uchwał dotyczących programu aktywności lokalnej i odpłatności pieczy zastępczej
         Konsultacje społeczne dotyczące warunków umorzenia w pieczy zastępczej
         Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy na 2013 r.
         Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
         Konsultacje projektu uchwały dotyczącego: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola” .
         Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta Opola prz
         Konsultacje nad projektem uchwały określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola
         Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2014 r.
         konsultacje - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
         konsultacje nad projektem uchwały Rady Miasta Opola
         Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
         Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
         Sprawozdanie z konsultacji
         Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko w Opolu
         Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku
         Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
         Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
      Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
      Portal opolskiego trzeciego sektora i Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl
      Nagroda dla miasta Opola za współpracę z organizacjami pozarządowymi
      Wykaz stowarzyszeń i fundacji ujętych w ewidencji Prezydenta Miasta Opola
      Dane teleadresowe do Biura Organizacji Pozarządowych
      Program współpracy na rok 2014
      Konkursy 2014
         Konkurs - kultura
         konkurs - przeciwdziałanie narkomanii 2014
         Konkurs Sport 2014
         Konkurs Pomoc Społeczna I - 2014
         Konkurs Pomoc Społeczna 2014-2016
         Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2014-2015
         Porządek i bezpieczeństwo publiczne 2014
         Wspomagający rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
         Konkursy: „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
         Konkurs z zakresu pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
         Konkurs Ekologia 2014
         Konkurs - Prowadzenie oddziału dziennego pobytu 2014
         Konkurs Biały Ząbek 2014
         Konkurs Współpraca międzynarodowa 2014
         Konkurs 2014 z zakresu nauki, oświaty i wychowania.
         Konkurs 2014 z zakresu turystyki
         otwarty konkurs ofert z zakresu promocji miasta Opola na rok 2014
         Konkurs Kultura 2014 - II
         Konkurs Ratownictwo wodne 2014
         Konkurs Sport II - 2014
         otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
         otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 2014
         Otwarty konkurs ofert - sport 2014
      Tryb pozakonkursowy 2014
         oferta pozakonkursowa
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         oferta pozakonkursowa - PandaArt
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy II
         oferta pozakonkursowa - PanDa Start
         oferta pozakonkursowa - Fundacja Ekologiczna "ARKA"
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Kochanowski
         Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie "Ogniwo"
         oferta pozakonkursowa - ZPAP
         oferta pozakonkursowa - ESPAR 50+
         oferta pozakonkursowa - UKS OKAY
         oferta pozakonkursowa - PRO
         Tryb pozakonkursowy OZK
         oferta pozakonkursowa - Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej
         oferta pozakonkursowa - Piastun
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
         oferta pozakonkursowa - OPAK
         oferta pozakonkursowa - Opolski Klub Karate Kyokushin
         oferta pozakonkursowa - Muzyka nie zna granic
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Ukrainie.... - Piastun
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie ... "To człowiek"
         oferta pozakonkursowa - Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt ......
         oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego "Chciej Chcieć"
         Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
         Tryb pozakonkursowy „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
         Tryb pozakonkursowy - Fundacja Harmonia Życia
         tryb pozakonkursowy - TS Gwardia Opole
         oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
         oferta pozakonkursowa - Fundacja H2o
         oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Street work..
         oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Hipoterapia....
         oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Młodzieżowy klub...
         oferta pozakonkursowa - Fundacja Aktywni Kreatywni
         oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
         oferta pozakonkursowa- Fundacji Na Rzecz Rozwoju "Zielony Feniks"
         oferta pozakonkursowa-Fundacji Instutut Trwałego Rozwoju
         oferta pozakonkursowa - TWK - Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2014
         oferta pozakonkursowa - OPAK - Kultura w formacjie A2, 2014 c.d.
         oferta pozakonkursowa - UKS Trolik
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Ogniwo"
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zawsze Razem"
         Oferta pozakonkursowa - OPAK
         oferta pozakonkursowa - Scorpion
         tryb pozakonkursowy - Fundacja PRO LEGE
         oferta pozakonkursowa - To Człowiek
         Oferta w trybie pozakonkursowym TKKF
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Serce dla Serca" - I Marsz Św. Mikołajów 2014
         Tryb pozakonkursowy - Fundacja Aktywni Kreatywni
         tryb pozakonkursowy - HAWI RACING TEAM
         tryb pozakonkursowy - SMS Opole
         Tryb pozakonkursowy - Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM
         Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Marin Odrzańskich
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Józef"
      Nabór na członków komisji konkursowych 2015
      Nowa uchwała o konsultacjach z organizacjami
      Konkursy 2015
         konkurs z zakresu sportu
            Wyniki konkursu organizacja imprez sportowqych w II półroczu 2015r.
         konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
         konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
         konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...
         Konkurs z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
         Konkurs z zakresu działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
         konkurs ofert „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
         konkurs ofert -Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
         konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
         konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
         konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
         konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
         konkurs w dziedzinie sportu pn. „Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi żużlowej prowadzonej pr
         konkurs ofert z zakresu krajoznawstwa i turystyki
         konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja i przeprowadzenie dwóch otwartych koncertów w ramach cyklu imprez PIASTONALIA 2015 w Opolu
         konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
         Konkurs dotyczący wyboru dziennych opiekunów
         konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
         II konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii
         Konkurs z zakresu promocji miasta Opola
         Konkurs ofert w dziedzinie sportu
            wyniki konkursu organizacja imprez sportowych w II półroczu 2015
         Ogłoszenie dla kandydatów na członków do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Lista kandydatów do RDPP
         Konkurs z dziedziny sportu
         Konkurs z dziedziny sportu.
      Program współpracy na rok 2015
      Tryb pozakonkursowy 2015
         TS Gwardia
         Opolski Klub Taekwon-do
         oferta pozakonkursowa - Pracownia Rozwoju Osobistego
         oferta pozakonkursowa - PRO LEGE w Opolu
         oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Waki z Kalectwem
         oferta pozakonkursowa - KS Gwardia Opole
         oferta pozakonkursowa - PRO - Szkolenie ...
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
         oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
         oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
         oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
         oferta pozakonkursowa - PRODESTE - Mam .......
         oferta pozakonkursowa - Fundacja ..CZAS...
         oferta pozakonkursowa - UKS OKAY - Upowszechnianie działalności ....
         oferta pozakonkursowa - Fundacja "Aktywni - Kreatywni"
         O0ferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego "LUDZKI GEST"
         Oferta pozakonkursowa Instytut Trwałego Rozwoju
         Oferta poazakonkursowa Stowarzyszenia Labolatorium Zmiany "Startup Mixer..."
         Oferta pozakonkursowa Fundacji im. Mieczysława Dumnickiego „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
         Oferta pozakonkursowa |Towarzystwa Sportowego "Gwardia "Opole : "Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo oraz konsultacji treningowej w dniach 27.08-01.09.2015 w mieście Alytus (Litwa)".
         Oferta pozakonkursowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
         Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS
         oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Organizacja I Targów Opole Senior Expo
         oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Wydanie Informatora Senior w Opolu
         oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i funkcjonalnej
         Oferta pozakonkursowa Fundacji Aktywni-Kreatywni - "Święto Lata"
         Oferta pozakonkursowa - OTK
         oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Strategia
         Oferta pozakonkursowa Budowlani Opole
   Rejestry
      Rejestr żłobków
      Rejestr klubów dziecięcych
      Rejestr instytucji kultury
      Wykaz Dziennych Opiekunów
   Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
      2011
         Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu
         Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Emisja spotu promującego NCPP w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ) na emisję (zakup czasu antenowego) 12 sekundowego spotu promującego Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na antenie ogólnopolski
         Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia w formie artykułu
         Wykonanie gadżetów promocyjnych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz Opola
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu "Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu"
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych oraz etykiet samoprzylepnych
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym (wydanie papierowe i elektroniczne)
         Zapytanie ofertowe na usługę emisji spotu informacyjno-promocyjnego na telebimach
      2012
         zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
         Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka - ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfina
         zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych Odra uRzeka
         Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o cenę na wykonane materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzd
         Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
         Odpowiedzi na zapytanie nt. wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
         złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu" w narzędzia robocze i ogrodowe.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
         Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
         Unieważnienie - zapytania ofertowego z dn. 08 maja 2012r.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
         Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie - tablice OSTO
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
         zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
         Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
         Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
      2013
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
         Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
         Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
         Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
      2014
         Zapytanie spot TV
         Informacja do zapytania Spot TV
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projekt
         Zapytanie o cenę emisja spotów
         Zapytanie spot TV II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn.: "Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej CKP - ZPO w Opolu- etap II"
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - zakup materiałów
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - wynajem
         Zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Zapytanie o cenę "Zostań gwiazdą festiwalu"
         Zapytanie o cenę Strefa Widza
         Drugie zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Drugie zapytanie o cenę Strefa Widza
         Zapytanie ofertowe na publikacje ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promujących projekt pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą woje
         wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej oraz wykonanie i dostawę naklejek (etykiet samoprzylepnych)
         Zapytanie na promocję akcji "Zostań Gwiazdą Festiwalu" na Facebooku
         Zapytanie na ochronę koncertu
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap I
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i etykiet samoprzylepnych " Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - etap II"
         Zapytanie druk plakatów i wejściówek
         Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Opolskie w Internecie- Obywatel bliski Administracji”
         Zapytanie ofertowe na dostawę 40 kwalifikowanych podpisów elektronicznych
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek.
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Koordynatora Projektu pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zapytanie ofertowe
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektu graficznego dotyczącego projektu OSTO
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Opolu
      2015
         Zapytanie ofertowych na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Występ artystyczny podczas "Hip-Hop Opole 2015"
         Występ artystyczny podczas "Rock Opole 2015"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Materiały promocyjne - koncertowe
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na druk materiałów promocyjnych
         Usługi medialne, związane z promocją wydarzeń w ramach projektu unijnego „Opolskie kwitnące muzycznie III”
         Zapytanie ofertowe na produkcję poduszek promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych
         Uzupełnienie zapytania ofertowego na produkcję materiałów promocyjnych z dnia 28.05.2015 r.
         Zapytanie ofertowe
         Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytania ofertowe w ramach projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
   Zapytania ofertowe
      2015
         Zapytanie ofertowe - "Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet"
         Zapytanie ofertowe - "Odnowienie licencji ESET wraz z wdrożeniem"
         Zapytanie ofertowe na opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji miasta Opola na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisk
   Dialog techniczny
      Rok 2014
         Ogłoszenie w sprawie udziału w dialogu technicznym
         Zapytanie ofertowe na dostawę 40 kwalifikowanych podpisów elektronicznych
   Dostęp do Informacji Publicznej
   Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
   Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
      AKTUALNE OGŁOSZENIA 2015r.
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         Przedszkole Publiczne Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 42
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         Przedszkole Publiczne Nr 29 w Opolu
         Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Przedszkole Publiczne Nr 46
         Publiczne Gimnazjum Nr 5
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         Straż Miejska w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 21
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
      ARCHIWUM NABORÓW
         REKRUTACJE 2005 R.
            WYNIKI REKRUTACJI 2005 r.
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         REKRUTACJE 2006 R.
            OGŁOSZENIA 2006r.
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2006 r. - TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2006 r.
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         REKRUTACJE 2007 R.
            OGŁOSZENIA 2007
               Straż Miejska w Opolu
               Straż Miejska w Opolu
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2007 r. - terminy rozmów kwalifikacyjnych
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2007 r.
               Miejski Zarząd Dróg
               Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna
               Pogotowie Opiekuńcze w Opolu
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
               Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
               Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
               Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu
               PSP Nr 10
               PLO Nr VI
         REKRUTACJE 2008 R.
            OGŁOSZENIA 2008 r.
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2008 r.
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2008 r.
         REKRUTACJE 2009 R.
            OGŁOSZENIA 2009 r.
               Kierownik Zespołu Obiektów
            WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2009 r.
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2009r.
               Straż Miejska w Opolu
               Straż Miejska w Opolu
               MZD
         REKRUTACJE 2010 R.
            OGŁOSZENIA 2010 R.
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
                  Informacja o kandydatach
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2010 R.
               Urząd Stanu Cywilnego
               Wydział Oświaty
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
               Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         REKRUTACJE 2011 R
            Wydział Geodezji i Kartografii
            OGŁOSZENIA 2011 R.
               Miejski Zarząd Dróg
               Miejski Zarząd Dróg
               Miejski Zarząd Dróg
               Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
               Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2011 R.
               Miejski Zarząd Dróg w Opolu
               Żłobek Pomnik Matki Polki
         REKRUTACJE 2012 R
            OGŁOSZENIA 2012 R.
               Żłobek Nr 3 w Opolu
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Ogród Zoologiczny w Opolu
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2012 R.
               Żłobek Nr 3 w Opolu
               Centrum Kongresowo-Wystawiennicze
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
            Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
         REKRUTACJE 2013 R
            OGŁOSZENIA O NABORACH 2013
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
            WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2013
            AKTUALNE OGŁOSZENIA 2013 R.
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Straż Miejska w Opolu
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
               Straż Miejska w Opolu
               Ogród Zoologiczny w Opolu
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Publiczne Gimnazjum Nr 5
               Młodzieżowy Dom Kultury
               Publiczne Gimnazjum Nr 5
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu - ogłoszenie nieaktualne
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Przedszkole Publiczne Nr 55
               Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
               Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
               Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
               Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
               Przedszkole Publiczne Nr 44
               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
               Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
               Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53
               Przedszkole Publiczne Nr 46
               Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
               Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
               Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
               Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
               Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
            WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2013 R.
               Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
                  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
                  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
                  Publiczne Gimnazjum Nr 6
                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
                  Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
                  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
                  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
                  Ogród Zoologiczny w Opolu
                  Straż Miejska w Opolu
                  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
                  Zespół Szkół Ogólnokształcących
                  Straż Miejska w Opolu
                  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
                  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
                  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
                  Miejski Zarząd Dróg w Opolu
                  Młodzieżowy Dom Kultury
                  Publiczne Gimnazjum Nr 5
                  Publiczne Gimnazjum Nr 5
                  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
                  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu