logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2011 > lipiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-07-01, upubliczn- wydanie DECYZJI o środowisk. uwarunk. dla przedsięwz. Budowa stacji paliw i LPG SHELL ul.Obrońców Stalingr i Jagiellonów w Opolu

» 2011-07-04, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-145/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy rozdzielni 15 kV wraz z budynkiem stacyjnym GPZ"Harcerska" przy ul.Harcerskiej

» 2011-07-08, Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania skupu złomu w Opolu-Wróblinie przy ul. Gawędy 66 na środowisko

» 2011-07-08, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.2.2011.DW o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Wygonowej

» 2011-07-08, Obwieszczenie Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej przy Radzie Miasta Opola o wyłożeniu Spisu Inwentaryzacyjnego.

» 2011-07-11, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

» 2011-07-18, Ogłoszenie o konkursie - Opole: Konkurs na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi w Opolu

» 2011-07-19, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.3.2011.DW o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy stacji trafo z agregatem prądotwórczym i przyłączami elektrycznymi dla Opolskiego Centrum Onkol

» 2011-07-19, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-96/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy linii kablowej 15 kV oraz stacji trafo dla zasilania Osiedla 'Sady" ul.Wrocławska

» 2011-07-22, Obwieszczenie o decyzji UAB.6733.2.2011.DW o ustal. lokaliz. inwest. celu publicz.-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul.Wygonowej

» 2011-07-25, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckeij w Opolu

» 2011-07-25, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.4.2011.DW - o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej ś/c do zakładu prod. przy ul.Ceglanej

» 2011-07-26, obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii technologicznej i przystosowaniu jej do produkcji

» 2011-07-27, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia- Montaż linii do malowania proszkowego profili alumin. w istniejacej hali Zakladu w Opolu ALUPROF S.A., ul.Gosławicka 3

corner   corner