logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > luty > 2010-02-01
Wykonanie studium pn."Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu - rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach 2010-2020".

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie studium pn. "Uwarunkowania demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu - rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach 2010-2020".

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19 stycznia 2010 r. pod nr 15972-2010.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia

Projekt umowy

Odpowiedź z dnia 22 stycznia 2010 r. na zapytanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja warunku wraz z odpowiedzią na złożone pytanie

Zmodyfikowany formularz "Wykaz usług wykonanych w okresie oststnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ilość odwiedzin: 2350
Podmiot udostępniający: Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2010-01-19 14:47:35
Data udostępnienia informacji: 2010-01-19 14:47:35
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 10:52:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner