Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
Wybory na Prezydenta RP - 2015
WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Miejskich
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
 Kierownik: Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
adres: 45-015 Opole
Rynek Ratusz
pokój: 7a
telefon:77/ 4511853
e-mail: usc@um.opole.pl
.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów prawnych związane ze sprawami osobowymi, a w szczególności:
 1. realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, poprzez:
  • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dla zdarzeń, które nastąpiły w kręgu jego działania, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z Prawa o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli, mających wpływ na stan cywilny osób,
  • wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
  • współdziałanie z innymi organami administracji państwowej oraz sądami;
 2. przyjmuje oświadczenia woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 3. z Kodeksu postępowania cywilnego:
  • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  • składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
  • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament allograficzny).
Wykaz spraw jednostki: "Urząd Stanu Cywilnego"

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Pluta
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pluta
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Czajka
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-16 14:01:06

Wersja do wydruku...