Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANY WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miasta
 URZĄD MIASTA OPOLA
Dane podstawowe
Przedmiot działalności
Organizacja Urzędu
Spis telefonów Urzędu Miasta
Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki podległe
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Analiza dot. skarg i wniosków
Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
ISPA
Miejski Rzecznik Konsumentów
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Komunikacji
 PRAWO
Uchwały
Protokoły Rady Miasta Opola
Budżet
Zarządzenia
Podatki i opłaty lokalne
Rejestry aktów prawa miejscowego
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 WYBORY
Samorząd terytorialny - 2006
Parlament Europejski - 2009
Samorząd terytorialny - 2010
Sejm i Senat RP - 2011
Parlament Europejski 2014
Samorząd terytorialny - 2014
 INNE
Spółki prawa handlowego
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Instrukcja obsługi biuletynu
Redakcja Biuletynu
Oświadczenia majątkowe
Inicjatywa uchwałodawcza
System informacji o środowisku
Oceny jednostek miejskich
Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
Zawiadomienia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organizacje pozarządowe
Rejestry
Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
Dialog techniczny
Dostęp do Informacji Publicznej
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
 Kierownik: Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
adres: 45-015 Opole
Rynek Ratusz
pokój: 7a
telefon:77/ 4511853
e-mail: usc@um.opole.pl
.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów prawnych związane ze sprawami osobowymi, a w szczególności:
 1. realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, poprzez:
  • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dla zdarzeń, które nastąpiły w kręgu jego działania, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z Prawa o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli, mających wpływ na stan cywilny osób,
  • wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
  • współdziałanie z innymi organami administracji państwowej oraz sądami;
 2. przyjmuje oświadczenia woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 3. z Kodeksu postępowania cywilnego:
  • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  • składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
  • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament allograficzny).
Wykaz spraw jednostki: "Urząd Stanu Cywilnego"

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Pluta
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pluta
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Czajka
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-16 14:01:06

Wersja do wydruku...