logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
minus Uchwały
minus Protokoły Rady Miasta Opola
plus Budżet
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Rejestry aktów prawa miejscowego
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
plus Petycje
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny - 2006
plus Parlament Europejski - 2009
plus Samorząd terytorialny - 2010
minus Sejm i Senat RP - 2011
plus Parlament Europejski 2014
plus Samorząd terytorialny - 2014
plus Wybory na Prezydenta RP - 2015
plus WYBORY DO RAD DZIELNIC 2015
plus REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
plus Sejm i Senat 2015
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
minus Spis telefonów Urzędu Miasta
minus Struktura Urzędu Miasta Opola - Dane teleadresowe
minus Urząd Stanu Cywilnego
plus Jednostki podległe
plus Wydział Kontroli Wewnętrznej
plus Analiza dot. skarg i wniosków
plus Biuro Urbanistyczne - Planowanie Przestrzenne
minus Wydział Spraw Obywatelskich
minus Miejski Rzecznik Konsumentów
minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
minus Wydział Komunikacji
plus Wydział Inwestycji Miejskich
plus Zgromadzenia
 INNE
plus Spółki prawa handlowego
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
plus Oświadczenia majątkowe
minus Inicjatywa uchwałodawcza
plus System informacji o środowisku
plus Oceny jednostek miejskich
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w Urzędzie Miasta
plus Zawiadomienia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
plus Rejestry
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020
plus Ogłoszenia o wolnych etatach w miejskich jednostkach organizacyjnych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
 Kierownik: Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
adres: 45-015 Opole
Rynek Ratusz
pokój: 7a
telefon:77/ 4511853
e-mail: usc@um.opole.pl
.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów prawnych związane ze sprawami osobowymi, a w szczególności:
 1. realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, poprzez:
  • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dla zdarzeń, które nastąpiły w kręgu jego działania, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z Prawa o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli, mających wpływ na stan cywilny osób,
  • wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
  • współdziałanie z innymi organami administracji państwowej oraz sądami;
 2. przyjmuje oświadczenia woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 3. z Kodeksu postępowania cywilnego:
  • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  • składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
  • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament allograficzny).
Wykaz spraw jednostki: "Urząd Stanu Cywilnego"

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Pluta
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pluta
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Czajka
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-16 14:01:06

Wersja do wydruku...

corner   corner