logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Stanu Cywilnego
 Kierownik: Grażyna Zakrzewska-Stemplewska
adres: 45-015 Opole
Rynek Ratusz
pokój: 7a
telefon:77/ 4511853
e-mail: usc@um.opole.pl
.

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz zadania z innych aktów prawnych związane ze sprawami osobowymi, a w szczególności:
 1. realizuje zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, poprzez:
  • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dla zdarzeń, które nastąpiły w kręgu jego działania, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z Prawa o aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli, mających wpływ na stan cywilny osób,
  • wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
  • współdziałanie z innymi organami administracji państwowej oraz sądami;
 2. przyjmuje oświadczenia woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 3. z Kodeksu postępowania cywilnego:
  • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  • składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
  • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament allograficzny).
Wykaz spraw jednostki: "Urząd Stanu Cywilnego"

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Pluta
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pluta
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Czajka
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-16 14:01:06

Wersja do wydruku...

corner   corner