logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:46:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:33:39
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 12:28:25
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-10-21 12:11:48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-10-21 11:59:39
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-10-21 11:07:29
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-21 10:59:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-21 10:58:19
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103658 O ul. Stara Droga i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z Anna Bednorz 2019-10-21 09:33:01
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-10-21 09:32:24
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-21 07:35:23
Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-21 07:25:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-10-18 14:06:26
Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach Beata Kowalczyk 2019-10-18 12:40:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-18 07:26:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-10-17 14:12:15
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-10-17 13:56:11
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-10-17 12:27:32
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola 18-28 października 2019 r. Paweł Sadło 2019-10-17 11:43:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:53:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:47:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:38:41
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-17 10:35:58
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-17 10:13:26
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-10-17 09:01:20
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-10-17 08:48:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-17 08:44:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-17 08:41:04
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-17 08:38:30
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi Agnieszka Cieślik 2019-10-16 13:09:12
Dostawa samochodu specjalnego – pomocy drogowej (holownika ciężkiego) w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infra Magdalena Brulewska 2019-10-16 13:04:42
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-16 12:41:45
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji egib dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szczepanowice Marcin Maziarek 2019-10-16 11:41:13
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji egib dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szc Marcin Maziarek 2019-10-16 11:35:01
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szc Marcin Maziarek 2019-10-16 11:33:43
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-16 11:30:09
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-16 11:29:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 11:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 10:59:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 10:57:27
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-16 10:25:18
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2019-10-16 09:31:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2019-10-16 08:33:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Anna Caputa 2019-10-16 08:31:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-16 08:28:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 08:09:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-16 08:06:28
Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych Teresa Muc 2019-10-15 14:44:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.49.2019.PL w sprawie wydania decyzji ULICP w rejonie ul. Nyskiej dla inwestycji: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej s Paweł Lesiak 2019-10-15 10:26:04
XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-10-15 09:24:20
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-15 08:12:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-15 07:56:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego Teresa Muc 2019-10-14 14:09:22
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-14 13:29:55
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek Teresa Muc 2019-10-14 12:56:12
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-14 12:25:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-10-14 08:55:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.35.2019.PL w rejonie ul. Sławickiej dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c Paweł Lesiak 2019-10-14 07:56:05
2019 Joanna Kaleta 2019-10-12 16:45:57
2019 Joanna Kaleta 2019-10-12 16:42:11
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:39:47
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:21:51
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:05:12
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:03:53
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:02:25
Obwodowe Komisje Wyborcze Joanna Kaleta 2019-10-12 16:01:02
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:27:47
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:26:15
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-12 13:21:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu Edyta Madej 2019-10-11 14:42:19
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki Teresa Muc 2019-10-11 13:21:43
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego Teresa Muc 2019-10-11 12:17:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-11 10:18:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-11 10:09:11
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka Teresa Muc 2019-10-11 09:28:22
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-11 08:24:39
Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Jolanta Początko 2019-10-11 08:19:41
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2019-10-11 08:16:21
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2019-10-11 08:13:11
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-11 08:04:59
Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami Paweł Sadło 2019-10-10 14:24:55
Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w programier wieloletnim 2019-2021 Paweł Sadło 2019-10-10 14:22:51
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-10 12:32:07
2019 Piotr Królikowski 2019-10-10 12:02:22
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-10-10 10:47:06
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-10 10:44:19
Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola Patryk Śróda 2019-10-10 09:34:15
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-09 14:41:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-09 14:38:52
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-10-09 14:05:29
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2019-10-09 13:47:17
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:39:09
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:32:11
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-10-09 13:24:20
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-10-09 12:47:51
ozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu .... Agnieszka Galka 2019-10-09 12:46:16
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-10-09 12:44:52
2019 Natalia Bugańska 2019-10-09 12:05:39
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-09 10:36:35
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-09 10:05:40
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja Teresa Muc 2019-10-09 09:24:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-10-08 14:58:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-08 13:36:35
2019r. Marcin Lontkowski 2019-10-08 13:27:49
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Jan bieniuszewicz 2019-10-08 11:23:09
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:31:29
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:31:06
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:30:43
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:30:15
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 10:28:35
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:58:04
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:57:42
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:57:17
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:57:11
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:56:46
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:56:28
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:55:50
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-10-08 09:55:23
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:53:29
2019 Piotr Pogoda 2019-10-08 09:50:04
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:17:05
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:14:09
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:09:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:08:23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-10-08 09:05:54
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-10-08 09:05:25
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:59:31
Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r. Patryk Śróda 2019-10-08 08:57:56
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:54:38
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:49:25
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-10-08 08:47:23
Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" w Opolu Marcin Lontkowski 2019-10-08 08:41:18
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-10-08 08:17:32
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-07 15:17:20
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-10-07 15:11:18
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-10-07 14:53:20
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-10-07 13:28:06
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach Teresa Muc 2019-10-07 13:24:03
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Joanna Szurgut 2019-10-07 13:13:12
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu Katarzyna Osiecka 2019-10-07 13:03:45
Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urządu Miasta Opola Patryk Śróda 2019-10-07 11:14:36
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - bu Anna Bednorz 2019-10-07 08:49:56
Aktualności Emilia Twardowska 2019-10-07 08:03:07
2019 Paulina Warzecha 2019-10-04 14:24:13
Uchwały oraz obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach z dnia 3 października 2019 r. Patryk Śróda 2019-10-04 13:22:06
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-10-04 12:04:16
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-10-04 11:47:11
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia Teresa Muc 2019-10-04 11:35:15
Zawiadomienie Marcin Lontkowski 2019-10-04 11:14:46
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu Teresa Muc 2019-10-04 09:49:32
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej Teresa Muc 2019-10-04 09:21:06
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-03 14:48:08
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-03 14:30:15
2019 Natalia Buczyńska 2019-10-03 14:26:19
2019 Piotr Pogoda 2019-10-03 14:05:58
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 13:03:49
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 13:02:45
Obwieszczenie SKO o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej w Opolu przy Katarzyna Ner 2019-10-03 12:56:23
Oferta Agnieszka Dudek 2019-10-03 12:54:39
Oferta pozakonkursowa Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej pn. Trzeźwość utrwalana sportem 2019 Agnieszka Dudek 2019-10-03 12:33:54
Zespół Szkół Mechanicznych Małgorzata Maćków 2019-10-03 12:25:58
Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Małgorzata Maćków 2019-10-03 12:22:29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-10-03 11:10:25
Oferta Agnieszka Dudek 2019-10-03 11:08:31
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-10-03 11:05:03
Oferta pozakonkursowa Opolskiego Centrum Profilaktyki Środowiskowej pn. Trzeźwość utrwalana sportem 2019 Agnieszka Dudek 2019-10-03 10:58:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-03 09:17:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Krzysztof Bucher 2019-10-03 09:14:23
DRUKI DO POBRANIA Marcin Lontkowski 2019-10-03 09:05:10
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-10-02 14:50:35
2019 Dawid Kluz 2019-10-02 14:43:12
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:27:45
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:23:59
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-02 14:18:03
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 14:03:22
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Agnieszka Cieślik 2019-10-02 13:54:35
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-10-02 13:53:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 13:46:27
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:31:54
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:14:05
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:11:40
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 13:09:15
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-02 13:01:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:49:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:22:44
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-10-02 12:14:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:13:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-10-02 12:07:59
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 11:19:29
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-10-02 10:51:58
2019 Dawid Kluz 2019-10-01 14:12:33
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-10-01 13:30:56
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-10-01 13:26:34
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2019-10-01 12:47:49
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-10-01 09:45:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-10-01 09:17:47
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-30 15:16:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-30 12:49:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-30 12:45:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świerkli i ul. Masowskiej w Opolu Katarzyna Ner 2019-09-30 10:25:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Świerkli i ul. Masowskiej w Opolu Katarzyna Ner 2019-09-30 10:23:57
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-30 09:17:09
2020 rok Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-30 09:08:55
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-09-27 14:52:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-09-27 13:38:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:47:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:29:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 12:28:08
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-27 10:20:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 09:47:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-27 09:42:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-27 09:40:13
XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-09-26 14:50:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-26 14:48:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-26 12:59:14
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-26 11:44:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-26 10:10:30
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2019-09-26 10:10:12
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-25 15:16:19
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-25 15:15:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-09-25 13:12:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-09-25 13:07:31
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2019-09-25 11:02:15
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-25 10:15:19
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-25 10:11:03
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-24 14:18:05
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego Teresa Muc 2019-09-24 13:23:19
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-24 13:11:52
Wydział Finansowo-Księgowy Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-24 13:03:28
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Jan bieniuszewicz 2019-09-24 11:59:46
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach” w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-24 09:35:10
Obwodowe Komisje Wyborcze Natalia Buczyńska 2019-09-23 15:21:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 12:50:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-23 12:42:17
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego Teresa Muc 2019-09-23 11:22:28
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 10:41:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-09-23 10:38:55
Aktualności Emilia Twardowska 2019-09-23 08:14:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-23 08:06:48
2019 Dawid Kluz 2019-09-22 11:21:31
2019 Piotr Królikowski 2019-09-20 14:24:41
Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Beata Baraniewicz 2019-09-20 13:42:35
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka w zak Magdalena Brulewska 2019-09-20 13:25:50
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2019-09-20 13:23:10
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2019-09-20 13:14:33
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-20 13:05:30
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-20 11:20:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-20 11:04:53
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-20 11:00:12
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-20 10:08:46
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-09-19 16:37:05
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-09-19 16:01:31
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:38:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:36:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:34:57
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:33:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-19 15:30:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c w rejonie ul. Sławickiej w Opolu Paweł Lesiak 2019-09-19 13:45:48
2019 Paulina Warzecha 2019-09-19 12:50:51
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-09-19 12:48:20
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" .... Agnieszka Galka 2019-09-19 12:43:19
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie promocji zdrowia dzieci Teresa Muc 2019-09-19 11:48:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-09-19 11:37:53
Zespół Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2019-09-19 10:44:13
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-19 09:40:17
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-19 09:38:11
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko" Teresa Muc 2019-09-19 08:33:02
2019 Dawid Kluz 2019-09-18 20:05:48
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-18 13:52:50
Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” w 2019 roku Marcin Węgrzyn 2019-09-18 12:52:04
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-18 11:21:02
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-18 11:17:33
XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-09-18 10:21:26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2019-09-18 09:08:59
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2019-09-18 09:04:48
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I Małgorzata Maćków 2019-09-18 08:55:39
2019 Dawid Kluz 2019-09-17 14:37:07
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-17 12:17:01
Modernizacja wentylacji, wymiana okien w ramach zadania pn. "PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym" Katarzyna Bil 2019-09-17 12:15:20
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-17 11:24:30
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-17 11:20:19
Nowe Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024) Patryk Śróda 2019-09-17 10:05:28
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-17 09:58:48
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-17 09:54:03
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-17 08:28:11
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-17 08:02:12
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-17 07:56:26
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka 90/25 am 57 obręb Opole Adam Kordek 2019-09-17 07:25:59
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego Teresa Muc 2019-09-16 15:05:26
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-09-16 14:58:33
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu Teresa Muc 2019-09-16 14:50:51
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2019-09-16 14:50:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 13:55:07
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2019-09-16 13:26:17
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 12:22:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-16 12:20:34
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-09-16 12:09:12
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-09-16 11:16:50
2019 Dawid Kluz 2019-09-13 22:06:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 13:09:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 12:50:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 12:33:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:59:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:17:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 11:07:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:51:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:42:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 10:34:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc Emilia Twardowska 2019-09-13 10:19:35
DYREKTOR Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:14:02
Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie Emilia Twardowska 2019-09-13 10:11:37
DYREKTOR Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:11:05
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-09-13 10:06:57
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:06:30
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:03:40
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 10:00:15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:58:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:53:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice Emilia Twardowska 2019-09-13 09:51:57
Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica Małgorzata Maćków 2019-09-13 09:41:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2019-09-13 08:22:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem Emilia Twardowska 2019-09-13 08:18:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-13 08:11:19
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka Teresa Muc 2019-09-12 16:15:26
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.- uzupełnienie Magdalena Buksa-Mendel 2019-09-12 16:14:21
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Winów Marcin Maziarek 2019-09-12 15:51:31
2019 Dawid Kluz 2019-09-12 14:06:19
Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – szkolenia) Agnieszka Dudek 2019-09-12 12:57:36
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:38:11
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:33:20
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-09-12 12:22:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 12:12:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 12:09:55
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-12 11:55:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 11:42:57
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gosławice, Grudzice, Malina Marcin Maziarek 2019-09-12 10:49:07
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gosławice, Grudzice, Malina Marcin Maziarek 2019-09-12 10:45:55
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 10:39:32
Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina Emilia Twardowska 2019-09-12 10:38:28
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-12 10:35:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:08:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:07:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:07:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:06:44
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego pojazdów terenowych w Opolu przy ul. Wspólnej 12 na dz. nr: 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 26/ Magdalena Wójciak 2019-09-12 10:06:19
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2019-09-12 10:06:04
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2019-09-12 10:00:33
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:17:23
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:13:16
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-09-12 09:06:31
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-12 08:59:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:11:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:08:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 15:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:59:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:55:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:48:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:40:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:30:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:27:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 14:22:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:39:04
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-11 13:34:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:31:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:26:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:21:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:17:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:13:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:09:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:06:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 13:01:31
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-11 12:58:28
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-11 12:55:05
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Kamilla Wieczorek 2019-09-11 10:50:28
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO (PARTER) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:22:09
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:21:44
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 311 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:21:14
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 310 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:20:48
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:14:47
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 305 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:13:51
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:13:24
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 304 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:12:48
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 303 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-11 10:11:23
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-11 09:30:53
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-09-11 09:25:09
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:34:11
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:22:51
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:12:43
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 17:02:49
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 16:46:08
Statuty Dzielnic Miasta Opola Patryk Śróda 2019-09-10 16:38:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:25:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:23:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:22:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:18:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:15:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:10:17
Dotacje jednoroczne 2019 Sylwia Zych 2019-09-10 15:08:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 15:00:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:56:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:44:51
2019 Piotr Pogoda 2019-09-10 14:32:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:32:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:28:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:22:38
Dotacje jednoroczne 2019 Sylwia Zych 2019-09-10 14:05:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 14:00:55
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-10 13:54:13
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-09-10 13:50:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 13:49:08
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola na lata 2018-2021 Piotr Makarowski 2019-09-10 13:12:26
Nowe Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-09-10 13:01:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:57:05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-09-10 12:55:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:47:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:39:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:37:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-10 12:30:55
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-10 12:30:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 11:20:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-09-10 11:18:45
Zawiadomienie P.M.O. znak UAB.6740.802.2019.AB o zmianie decyzji pozwolenia na budowę Nr 224/19 z dnia 15.03.2019 obejmujące budowę hal produkcyjno-magazynowo-logistycznych przy ul. Partyzanckiej Anna Bednorz 2019-09-10 11:07:20
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 11:07:01
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-09-10 10:40:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-09-10 09:53:09
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-10 09:42:13
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-09-10 09:33:44
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-09 15:22:50
2019 Natalia Buczyńska 2019-09-09 15:19:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-09 14:57:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-09 14:54:45
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-09-09 14:01:20
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację (...)" Kamilla Wieczorek 2019-09-09 12:57:38
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-09 12:52:08
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Patryk Śróda 2019-09-09 11:17:24
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Patryk Śróda 2019-09-09 10:07:50
2019 Paulina Warzecha 2019-09-06 14:33:46
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-09-06 13:02:55
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2019-09-06 10:48:57
Aktualności Emilia Twardowska 2019-09-06 10:12:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 10:01:09
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-06 09:58:09
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II" Kamilla Wieczorek 2019-09-06 09:45:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 09:28:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-06 09:21:42
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-09-06 09:19:33
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia Teresa Muc 2019-09-06 09:18:37
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej Teresa Muc 2019-09-06 09:14:24
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej Teresa Muc 2019-09-05 16:22:57
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej Teresa Muc 2019-09-05 13:31:58
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Opola na lata 2019-20134. Dominika Dąbrowska 2019-09-05 11:56:15
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO (PARTER) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-05 08:59:03
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-05 08:56:50
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. LOKALU UŻYTKOWEGO NR 312 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32 Katarzyna Piasecka 2019-09-04 14:53:32
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-04 14:17:24
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-09-04 14:07:06
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-04 12:38:52
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-09-04 12:35:51
2019 Piotr Królikowski 2019-09-03 17:08:21
2019 Piotr Królikowski 2019-09-03 15:11:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-09-03 15:10:44
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-09-03 15:10:37
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-03 13:50:21
Dostawa, montaż nagłośnienia i sprzętu biurowego oraz świadczenie serwisu technicznego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Kra Kamilla Wieczorek 2019-09-03 12:39:42
XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-09-03 08:54:13
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-09-02 14:25:40
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-09-02 14:07:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.33.2019.PL Paweł Lesiak 2019-09-02 13:57:57
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-09-02 12:10:57
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-09-02 11:54:22
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-09-02 09:16:15
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r. Stanisław klimek 2019-09-02 08:31:42
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-09-02 08:18:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-09-02 08:10:51
2019 Dawid Kluz 2019-09-01 23:44:02
2019 Piotr Pogoda 2019-09-01 08:10:49
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 22:01:47
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 22:00:01
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-08-30 21:56:07
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-30 13:35:05
XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-08-30 12:12:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-30 12:11:21
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 12:06:10
Przebudowa ul. Niemodlińskiej – drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 12:03:36
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-30 12:00:31
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 11:43:58
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-30 11:39:06
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Joanna Szurgut 2019-08-30 11:06:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:47:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:46:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:44:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:42:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:41:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:39:14
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:37:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-08-30 10:36:06
2019 Piotr Królikowski 2019-08-30 09:58:10
2019 Piotr Królikowski 2019-08-30 09:05:27
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej Teresa Muc 2019-08-29 16:54:50
2019 Paulina Warzecha 2019-08-29 16:28:56
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-29 15:32:26
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni" Teresa Muc 2019-08-29 14:07:27
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-29 12:11:08
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-08-29 11:47:25
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-29 09:42:49
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-29 09:30:42
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-29 09:15:08
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-08-29 09:10:06
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-29 08:13:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-29 08:11:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-29 07:54:53
Obwieszczenie ULICP - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Bolka II Joanna Jakubów 2019-08-28 14:07:19
Obwieszczenie ULICP - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Bolka II Joanna Jakubów 2019-08-28 14:06:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-28 12:38:37
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-08-28 12:34:32
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 12:34:11
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Sagan 2019-08-28 12:17:58
2019 Piotr Pogoda 2019-08-28 12:13:05
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-28 11:54:42
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-28 11:54:40
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:47:55
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:33:47
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:24:39
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:18:17
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:15:44
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:13:43
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-28 11:11:16
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-08-28 10:56:55
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.184.2019.DB.MB Dominika Dąbrowska 2019-08-28 10:29:09
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/9, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/10, UL. AUGUSTYNA KOŚNEGO 27/7) Joanna Kubacka 2019-08-28 10:23:34
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-28 09:53:39
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „ Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-28 09:25:31
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 08:37:05
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-28 08:35:18
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:14:46
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:11:40
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-08-27 22:02:09
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika Teresa Muc 2019-08-27 15:12:34
Wydział Oświaty Marek Kulig 2019-08-27 13:51:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:40:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:37:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 13:36:18
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-27 13:02:52
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-27 13:02:09
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz współwłaściciela Joanna Kubacka 2019-08-27 12:26:16
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-27 12:00:23
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:48:21
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:39:12
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:29:14
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:23:49
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-27 10:22:24
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-27 10:13:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 10:12:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-27 10:09:19
Wydział Komunikacji Marek Kulig 2019-08-27 09:15:59
Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności Teresa Muc 2019-08-26 14:32:08
Interpelacja rdanego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu Teresa Muc 2019-08-26 14:26:38
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-08-26 13:38:03
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-08-26 12:07:31
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-26 12:02:08
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-08-26 12:00:47
Przebudowa ul. Niemodlińskiej – drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:48:02
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-26 11:47:07
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:26:39
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-26 11:12:46
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:22:18
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:13:48
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-08-26 10:10:16
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO Teresa Muc 2019-08-26 10:07:41
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-26 10:02:51
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-26 09:00:12
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:57:30
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:41:55
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:39:11
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-26 08:34:50
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-23 14:14:04
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-23 14:08:44
Obwieszczenie dla decyzji ULICP inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową przy ul. Wiedeńskiej (bocznej) Joanna Jakubów 2019-08-23 13:12:41
Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, a także z mieszkańcami Miasta Opola projektu uchwały: zmieniającej uchwałę w Monika Laxy 2019-08-23 12:56:28
obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej – Małgorzata Knap 2019-08-23 12:22:13
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II" Kamilla Wieczorek 2019-08-23 12:08:18
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-23 11:46:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 10:26:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 10:17:04
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „ Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-23 10:14:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-23 09:45:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:30:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:26:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:23:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:21:35
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-23 09:10:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 09:07:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:59:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:47:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-23 08:36:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:24:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:24:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków Joanna Jakubów 2019-08-22 16:23:57
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 sierpnia 2019 r. Patryk Śróda 2019-08-22 15:13:27
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-08-22 12:59:58
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-22 11:45:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:12:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:12:04
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2" Magdalena Wójciak 2019-08-22 11:11:07
Obwieszczenie ULICP - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia miejscowości Górki Adrianna Antoniak 2019-08-22 09:30:05
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-08-22 09:02:59
Wydział Podatków i Opłat lokalnych Joanna Parobecka 2019-08-22 08:07:59
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-08-22 08:00:17
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-08-21 13:58:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 13:29:03
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-21 13:23:13
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Joanna Szurgut 2019-08-21 12:48:43
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Joanna Szurgut 2019-08-21 12:32:43
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-21 12:18:12
Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementam Magdalena Brulewska 2019-08-21 10:42:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej Teresa Muc 2019-08-21 10:34:45
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-21 09:09:40
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych Teresa Muc 2019-08-21 08:40:27
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 08:23:55
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-21 08:07:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-21 08:00:07
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM., KTÓRYCH DZIAŁ. STATUTOWA ZWIĄZANA JEST Z PRZESYŁEM I DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTR. NA SPZREDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁ. W OPOLU (DZ. NR 562/1, KM 13, OBR. ZAKR Joanna Kubacka 2019-08-21 07:53:43
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM., KTÓRYCH DZIAŁ. STATUTOWA ZWIĄZANA JEST Z PRZESYŁEM I DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTR. NA SPZREDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁ. W OPOLU (DZ. NR 562/1, KM 13, Joanna Kubacka 2019-08-21 07:52:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-21 07:45:43
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko Teresa Muc 2019-08-20 15:13:23
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-08-20 13:23:36
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-08-20 13:19:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 13:11:58
2019 Natalia Bugańska 2019-08-20 13:03:32
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Joanna Szurgut 2019-08-20 13:00:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-20 12:36:02
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-20 12:34:06
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-20 12:00:38
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-20 11:10:26
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-20 10:44:13
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-20 10:30:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 10:09:15
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-08-20 09:19:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 08:57:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-20 08:48:25
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola w Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych Agnieszka Dudek 2019-08-19 16:07:00
Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola Agnieszka Dudek 2019-08-19 16:01:13
Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji Kamilla Wieczorek 2019-08-19 13:50:06
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" .... Agnieszka Galka 2019-08-19 13:46:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:19:15
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:17:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:15:34
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-19 12:13:38
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-19 11:54:30
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-19 11:48:05
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji, nr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-19 09:54:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-19 09:45:00
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-19 07:08:25
2019 Piotr Pogoda 2019-08-17 12:04:23
Wydział Geodezji i Kartografii Jolanta Początko 2019-08-16 13:55:05
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Sagan 2019-08-16 12:03:41
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Joanna Szurgut 2019-08-16 11:47:40
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-16 11:43:26
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-16 11:40:42
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-16 11:34:49
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-16 11:32:38
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-08-16 11:30:31
w sprawie wykazu czynników obniżających lub podwyższających bazową stawkę czynszu za najem lokali użytkowych oraz wykazu organizacji społecznych, prowadzących działalność charytatywną, j Natalia Buczyńska 2019-08-16 10:57:59
w sprawie: zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego (socjalnego) Natalia Buczyńska 2019-08-16 10:56:18
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-16 08:52:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-16 08:49:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-16 08:41:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-14 15:18:25
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-14 15:10:35
2019 Natalia Bugańska 2019-08-14 14:55:54
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni Teresa Muc 2019-08-14 14:19:45
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-14 13:34:47
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-14 13:29:27
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-14 13:27:55
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-14 13:21:01
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" .... Agnieszka Galka 2019-08-14 12:35:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 10:19:17
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-14 10:06:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 10:02:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 09:57:20
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-14 09:46:55
Dokumentacja przyszłościowa. Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-14 09:46:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 09:19:07
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-14 09:15:15
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-14 09:15:10
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 09:11:37
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 09:07:34
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 09:00:18
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 08:56:47
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 08:40:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 08:36:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 08:26:44
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-14 07:48:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 07:39:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 07:37:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-14 07:34:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 16:09:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 16:05:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 16:02:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 16:00:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 15:57:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 15:39:58
2019 Natalia Bugańska 2019-08-13 15:19:14
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Sagan 2019-08-13 15:16:07
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Sagan 2019-08-13 15:12:51
2019 Natalia Bugańska 2019-08-13 15:10:26
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Sagan 2019-08-13 15:08:30
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Sagan 2019-08-13 15:05:08
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r. Teresa Muc 2019-08-13 15:00:38
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu Teresa Muc 2019-08-13 14:57:07
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-13 14:48:46
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem Teresa Muc 2019-08-13 14:11:08
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-13 13:12:11
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-13 12:36:15
Dokumentacja przyszłościowa. Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-13 12:24:01
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-08-13 12:16:30
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-08-13 11:07:32
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2019-08-13 11:01:41
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-08-13 10:56:43
Urzędnik Wyborczy Natalia Buczyńska 2019-08-13 10:52:21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-08-13 10:42:53
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. PODHALAŃSKA 6/2, UL. PODHALAŃSKA 13/2, UL. ORLĄT LWOWSKICH 16/5) Joanna Kubacka 2019-08-13 09:42:14
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/9, UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 13/10, UL. AUGUSTYNA KOŚNEGO 27/7)) Joanna Kubacka 2019-08-13 09:24:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 07:59:25
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-13 07:48:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-13 07:44:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-12 15:19:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej Teresa Muc 2019-08-12 14:54:54
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Kamilla Wieczorek 2019-08-12 14:44:53
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-12 13:51:04
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego dla szkół Joanna Szurgut 2019-08-12 12:56:32
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-12 11:53:42
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oczyszczaczy Teresa Muc 2019-08-12 11:32:44
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-12 10:07:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-12 10:03:25
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-12 09:58:09
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-12 09:51:24
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-08-12 09:46:41
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-12 08:22:51
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Natalia Buczyńska 2019-08-12 08:14:32
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-12 08:07:13
2019 Natalia Buczyńska 2019-08-12 08:02:15
Ścieżki rowerowe w centrum miasta” w zakresie „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-09 13:50:13
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-08-09 13:18:18
Rok 2019 Natalia Buczyńska 2019-08-09 11:55:05
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-09 09:43:55
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-08-09 09:34:28
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej" Beata Kowalczyk 2019-08-09 09:06:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-08-09 07:54:32
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-08 14:49:25
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego Beata Kowalczyk 2019-08-08 13:14:59
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-08 11:50:34
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew Beata Kowalczyk 2019-08-08 11:39:19
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew Beata Kowalczyk 2019-08-08 11:29:40
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2019-08-07 15:15:42
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2019-08-07 13:54:48
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2019-08-07 13:47:49
Rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami projekt aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia Agnieszka Dudek 2019-08-07 13:23:12
Rozpoczęcia konsultacji projekt aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania Agnieszka Dudek 2019-08-07 13:16:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Agnieszka Dudek 2019-08-07 13:06:53
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Katarzyna Bil 2019-08-07 12:42:52
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-07 11:37:18
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-07 10:35:08
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-07 10:09:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-07 07:54:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-07 07:50:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-07 07:48:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-07 07:45:44
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-07 07:44:17
Aktualności Emilia Twardowska 2019-08-07 07:43:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-07 07:38:55
Obwieszczenie Prezydent Miasta Opola w sprawie uzupełnienia wniosku dot. lokalizacji ULICP - bazowej telefonii komórkowej P4 Sp zoo Joanna Jakubów 2019-08-06 14:44:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-06 13:12:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-08-06 12:17:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-06 09:38:41
Wydział Polityki Społecznej Justyna Hyziak 2019-08-06 09:26:42
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-08-06 09:00:19
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-08-05 14:18:11
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-08-05 14:09:03
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-08-05 13:07:43
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-05 11:58:38
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-08-05 10:19:25
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2019 r. Magdalena Buksa-Mendel 2019-08-05 09:23:55
Wydział Polityki Społecznej Justyna Hyziak 2019-08-02 13:40:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Anna Caputa 2019-08-02 13:09:09
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Justyna Hyziak 2019-08-02 12:06:26
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Joanna Szurgut 2019-08-02 11:29:46
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej Justyna Hyziak 2019-08-02 11:26:45
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r Justyna Hyziak 2019-08-02 10:44:19
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-02 10:17:39
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-08-02 09:53:52
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-08-02 09:52:26
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Justyna Hyziak 2019-08-02 09:34:43
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk Beata Kowalczyk 2019-08-01 15:29:56
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej Beata Kowalczyk 2019-08-01 14:32:42
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-08-01 13:54:33
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci kablowej nn wraz z kontenerową stacją transf. przy ul. Wiedeń Joanna Jakubów 2019-08-01 13:44:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kablowej nn wraz z kontenerową stacj Joanna Jakubów 2019-08-01 13:43:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kablowej nn wraz z kontenerową stacj Joanna Jakubów 2019-08-01 13:42:49
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kablowej nn wraz z kontenerową stacj Joanna Jakubów 2019-08-01 13:42:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Magdalena Wójciak 2019-08-01 13:09:00
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-01 11:56:49
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-08-01 11:55:14
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-08-01 10:51:31
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic Beata Kowalczyk 2019-08-01 08:31:01
Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych Beata Kowalczyk 2019-08-01 08:25:31
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-08-01 07:57:28
2019 Piotr Pogoda 2019-07-31 18:40:39
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kolonia Gosławicka, Szczepanowice, Grotowice G Marcin Maziarek 2019-07-31 14:51:02
Sprawozdania za II kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-07-31 14:49:58
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 166101_1 M.Opole, na obszarze obrębów ewidency Marcin Maziarek 2019-07-31 14:49:52
Sprawozdania za II kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-07-31 14:46:23
Sprawozdania za II kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-07-31 14:39:43
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla realizacji zadania budżetowego pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” Magdalena Brulewska 2019-07-31 14:09:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania dotyczącego usunięcia krzewiastej śliwy ałyczy przy ul. Rybackiej 2-8 Marzena Kasprzak 2019-07-31 13:11:08
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Katarzyna Bil 2019-07-31 12:40:22
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-07-31 11:54:59
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-07-31 11:25:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-31 09:34:16
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2019-07-31 08:48:52
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-30 15:22:55
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-30 15:13:45
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu Joanna Kaleta 2019-07-30 15:09:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-30 13:50:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-30 13:41:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-30 13:14:06
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-30 13:08:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-30 12:51:01
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-07-30 12:42:50
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-07-30 10:49:35
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-07-30 10:48:21
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-07-30 10:46:19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2019-07-29 15:34:35
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-07-29 12:47:35
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-07-29 12:28:27
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-07-29 11:26:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-29 09:58:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-29 09:54:24
w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola Joanna Kaleta 2019-07-29 07:59:18
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka [...] Jan bieniuszewicz 2019-07-26 12:13:50
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-07-26 10:43:33
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-26 10:25:47
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku Beata Kowalczyk 2019-07-26 10:17:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-26 08:53:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-26 08:49:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-26 08:45:00
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-07-25 13:01:15
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-07-25 12:52:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2019-07-25 12:38:11
„Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa” w zakresie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK wraz z elementami małej architektury w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Bil 2019-07-25 12:23:45
Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji Kamilla Wieczorek 2019-07-25 12:11:02
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-07-25 10:20:42
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-07-25 09:48:30
2019 Paulina Warzecha 2019-07-24 15:47:34
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Ozimskiej w rejonie ul. Głogowski Małgorzata Knap 2019-07-24 15:01:26
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego Beata Kowalczyk 2019-07-24 14:53:15
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia pn.: „Rozbudowa i nadbudowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z Małgorzata Knap 2019-07-24 13:10:21
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2019-07-24 12:50:25
2019 Paulina Warzecha 2019-07-24 12:13:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-24 12:00:38
Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ulicy Kwoczka i Poliwody. Kamilla Wieczorek 2019-07-24 11:57:45
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-07-24 11:43:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-07-24 11:26:40
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Emilia Twardowska 2019-07-24 10:34:54
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2019-07-24 09:13:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-24 08:41:08
PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym Katarzyna Bil 2019-07-23 14:17:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 10:05:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 10:03:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 10:02:14
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-23 10:00:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 09:43:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 09:36:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 09:27:21
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-23 09:24:31
2019 Paulina Warzecha 2019-07-22 20:11:57
Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji Kamilla Wieczorek 2019-07-22 15:21:26
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-22 14:53:22
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-07-22 14:49:04
Konkurs zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019 -2020 (Międzynarodowy Festiwal Muzyczny) Agnieszka Nowacka 2019-07-22 13:36:31
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa Beata Kowalczyk 2019-07-22 13:08:35
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-07-22 12:47:45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-22 10:04:32
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-22 09:20:36
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-22 09:18:47
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-22 09:15:05
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-22 09:10:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-22 07:58:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-22 07:51:55
2019 Piotr Królikowski 2019-07-21 22:44:42
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-19 13:18:14
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-19 13:07:46
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-19 12:56:04
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-19 12:47:04
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-19 12:46:39
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-19 12:43:32
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-19 10:18:01
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2019-07-18 16:25:37
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych Agnieszka Galka 2019-07-18 14:43:15
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-07-18 14:32:53
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-07-18 14:25:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-07-18 14:09:10
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-07-18 14:07:05
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-07-18 14:04:56
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-07-18 10:21:53
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta Teresa Muc 2019-07-17 15:05:34
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Ozimskiej w rejonie ul. Głogowski Małgorzata Knap 2019-07-17 14:58:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców Patrycja Remisz 2019-07-17 14:49:51
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-07-17 14:21:27
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-07-17 14:05:29
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-07-17 14:01:28
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-17 13:56:34
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-17 08:53:39
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-17 08:53:10
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-16 12:54:13
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-16 12:33:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-16 12:32:11
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-07-16 12:28:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-07-16 12:27:05
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-16 12:01:30
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-16 11:48:28
Szkoły Ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2019-07-16 11:36:07
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2019-07-16 11:33:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-16 11:30:46
Aktualności Emilia Twardowska 2019-07-16 10:17:48
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-16 09:51:27
Aktualności Emilia Twardowska 2019-07-16 09:30:29
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-07-16 08:45:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-07-16 08:41:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-16 08:39:03
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-07-16 08:37:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-16 08:36:11
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2019-07-15 15:26:02
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw Teresa Muc 2019-07-15 15:22:42
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-07-15 14:51:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-07-15 14:38:46
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2019-07-15 14:31:35
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki Teresa Muc 2019-07-15 13:14:10
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych Agnieszka Galka 2019-07-15 12:24:24
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2019-07-15 12:10:42
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katoicka/Miarki Teresa Muc 2019-07-15 11:28:53
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich Teresa Muc 2019-07-15 11:25:12
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej Teresa Muc 2019-07-15 11:22:03
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-07-15 11:08:29
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-07-15 10:07:00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-15 09:39:57
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-15 08:40:45
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-15 08:37:49
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-15 08:34:44
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-07-12 13:23:09
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-07-12 12:36:26
Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok Agnieszka Dudek 2019-07-12 12:27:31
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-07-12 11:27:02
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów Teresa Muc 2019-07-11 15:47:21
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu... Agnieszka Galka 2019-07-11 15:05:34
Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja [...]" Jan bieniuszewicz 2019-07-11 15:03:34
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych Agnieszka Galka 2019-07-11 11:18:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw Teresa Muc 2019-07-11 11:11:45
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta Teresa Muc 2019-07-11 11:05:06
Powiatowy Urząd Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-07-11 09:59:51
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-07-11 09:48:02
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-07-11 09:40:01
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-11 08:21:56
2019r. Szymon Wójcik 2019-07-11 08:08:35
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-07-11 07:53:39
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-07-11 07:49:48
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-07-11 07:45:37
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-07-11 07:41:17
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-07-11 07:37:19
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-07-10 15:32:56
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-07-10 15:22:45
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Kamilla Wieczorek 2019-07-10 15:05:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie Patrycja Remisz 2019-07-10 12:40:01
Przedłużenie kontraktów serwisowych dla urządzeń aktywnych oraz aplikacji zarządzającej Agnieszka Galka 2019-07-10 11:11:35
2019 Piotr Pogoda 2019-07-09 20:07:08
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych Teresa Muc 2019-07-09 15:16:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-09 14:43:56
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-07-09 14:27:51
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych Agnieszka Galka 2019-07-09 13:47:23
OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2018.1945 z póżn.zm.), zawiadamia Joanna Jakubów 2019-07-09 11:57:02
OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2018.1945 z póżn.zm.), zawiadamia Joanna Jakubów 2019-07-09 11:56:24
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-09 09:42:51
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAZU POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KORNECKIEGO 120 Katarzyna Piasecka 2019-07-09 09:28:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-09 07:55:39
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych Agnieszka Galka 2019-07-08 15:07:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-08 14:52:07
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2019-07-08 14:38:06
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2019-07-08 14:28:46
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do bezpłatnego oddania w użyczenie Patrycja Remisz 2019-07-08 14:27:33
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-07-08 14:25:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Patrycja Remisz 2019-07-08 14:22:03
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu Teresa Muc 2019-07-08 13:56:15
Organizacja wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji. Dariusz Dzierżak 2019-07-08 12:55:07
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości Teresa Muc 2019-07-08 12:35:06
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-07-08 09:28:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-08 08:51:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-05 14:29:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-05 14:25:07
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-05 14:17:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-05 14:13:51
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-07-05 13:22:07
Aktualności Emilia Twardowska 2019-07-05 12:52:26
Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających "Muchę Odpaduchę" oraz "Wróżkę Odpadusię" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja [...]" Jan bieniuszewicz 2019-07-05 12:01:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-07-05 11:08:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-05 10:38:42
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-05 09:11:49
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza Teresa Muc 2019-07-05 09:03:58
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych Teresa Muc 2019-07-05 08:56:08
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu Teresa Muc 2019-07-04 13:39:12
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz najemców Patrycja Remisz 2019-07-04 13:24:36
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu Teresa Muc 2019-07-04 12:16:25
Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu Teresa Muc 2019-07-04 12:00:42
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-07-04 11:15:28
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-04 11:08:20
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-04 11:06:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:25:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:21:26
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:20:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:18:41
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:16:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-04 09:14:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-07-04 08:29:51
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2019-07-04 08:13:51
2019 Dawid Kluz 2019-07-03 15:59:40
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierża Patrycja Remisz 2019-07-03 13:40:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie:  „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-03 13:04:58
Podatek leśny 2019 Piotr Peer 2019-07-03 11:36:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:26:23
Podatek rolny 2019 Piotr Peer 2019-07-03 11:24:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:24:16
Podatek od nieruchomosci 2019 Piotr Peer 2019-07-03 11:20:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:14:36
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:13:20
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:12:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:10:34
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:09:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-07-03 11:07:39
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2019-07-02 14:35:12
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw Teresa Muc 2019-07-02 13:59:00
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-07-02 13:51:02
Obwieszczenie dot. wydania decyzji ULICP -budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego dzielnuicy Kolonia Gosławicka przy ul. Gajowej ,dz.nr 247/9,247/10 k.m.6 Beata Przybylska 2019-07-02 13:40:08
Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś  – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-02 13:27:01
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych Teresa Muc 2019-07-02 12:35:46
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-02 11:44:02
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-07-02 11:39:59
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Joanna Szurgut 2019-07-02 11:17:41
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-07-02 11:02:26
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-07-02 10:45:09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2019-07-02 09:11:37
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-01 15:52:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-07-01 15:22:29
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup Teresa Muc 2019-07-01 14:55:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-07-01 13:40:25
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku Teresa Muc 2019-07-01 13:16:50
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-07-01 12:02:06
Aktualności Emilia Twardowska 2019-07-01 07:42:19
2019 Natalia Bugańska 2019-06-28 13:27:01
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-06-28 13:11:47
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Joanna Szurgut 2019-06-28 12:50:07
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-06-28 12:05:41
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-06-28 12:03:14
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-06-28 12:02:20
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-06-28 12:02:00
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola Teresa Muc 2019-06-28 11:49:17
2019 Natalia Bugańska 2019-06-28 11:33:44
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-06-28 09:27:47
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-06-28 08:53:12
Wydział Informatyki Jolanta Początko 2019-06-28 08:48:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-06-28 08:39:03
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-06-28 08:35:38
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-06-28 08:30:29
XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-06-27 16:46:27
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw Teresa Muc 2019-06-27 16:21:53
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-06-27 15:12:22
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-06-27 12:43:43
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-27 11:21:27
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie:  „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-27 10:47:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-06-27 10:33:47
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Małgorzata Maćków 2019-06-27 08:59:20
XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r. Aleksandra Lukosz 2019-06-27 08:27:03
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-06-26 13:41:30
Organizacja festynu ekologicznego pn. „Miasteczko ekologiczne” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprac Joanna Szurgut 2019-06-26 13:25:58
Przedłużenie kontraktów serwisowych dla urządzeń aktywnych oraz aplikacji zarządzającej Agnieszka Galka 2019-06-26 12:28:44
Biuo Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2019-06-26 11:41:53
Biuo Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2019-06-26 11:38:50
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko Teresa Muc 2019-06-26 11:08:54
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania Teresa Muc 2019-06-26 10:21:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-06-26 10:17:19
Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś  – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-26 10:15:24
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych Teresa Muc 2019-06-26 09:40:04
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych Teresa Muc 2019-06-26 09:36:38
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy Teresa Muc 2019-06-26 09:31:18
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-06-25 15:11:09
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe Teresa Muc 2019-06-25 15:03:47
2019 Natalia Bugańska 2019-06-25 13:59:26
Sprawozdania finansowe Bożena Kastelik 2019-06-25 12:44:43
Organizacja wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji. Dariusz Dzierżak 2019-06-25 12:13:20
Organizacja wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji. Dariusz Dzierżak 2019-06-25 12:11:29
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sobótki w Opolu Joanna Szurgut 2019-06-24 14:53:30
Organizacja wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji. Dariusz Dzierżak 2019-06-24 13:23:32
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-24 12:59:17
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-24 12:21:29
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-24 12:17:56
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-24 11:42:18
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Tarkowska 2019-06-24 11:40:55
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2019-06-24 11:21:00
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-24 11:03:45
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-24 07:30:20
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-24 06:19:33
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-24 06:18:46
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-06-21 14:07:07
2019 Natalia Bugańska 2019-06-21 13:53:58
Interpelacja radnego Tomasza kaliszana w sprawie ogródków działkowych Teresa Muc 2019-06-21 13:17:11
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych Teresa Muc 2019-06-21 13:14:38
Interpelacja radnego Prezmysłąwa Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw Teresa Muc 2019-06-21 13:13:19
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola Teresa Muc 2019-06-21 13:10:21
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych Teresa Muc 2019-06-21 13:02:21
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych Teresa Muc 2019-06-21 12:57:38
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-06-21 12:29:07
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-06-21 12:21:22
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-06-21 12:16:50
Regulamin Organizacyjny Natalia Buczyńska 2019-06-19 14:49:34
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie:  „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-19 13:51:28
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej Teresa Muc 2019-06-19 12:59:18
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Teresa Muc 2019-06-19 12:55:12
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Kamilla Wieczorek 2019-06-19 12:02:02
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:57:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:54:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:53:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:45:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:34:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:32:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:30:35
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-19 11:25:51
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-19 11:23:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:20:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:17:48
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:15:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-19 11:13:20
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-06-19 11:05:17
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-06-19 11:00:51
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do dec. ULICP dla inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono Sandra Jagielska 2019-06-19 09:35:25
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do dec. ULICP dla udowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu p Sandra Jagielska 2019-06-19 09:34:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-06-19 07:58:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-06-19 07:56:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-06-19 07:53:25
2019 Piotr Pogoda 2019-06-19 00:41:55
Zakup systemu pomiarowego z kamerą fotogrametryczną Jan bieniuszewicz 2019-06-18 14:53:41
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-06-18 14:31:56
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-18 13:33:04
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz najemców Patrycja Remisz 2019-06-18 13:14:20
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-06-18 12:52:10
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach Teresa Muc 2019-06-18 11:27:49
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach Teresa Muc 2019-06-18 11:21:06
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-06-18 11:11:00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-06-18 11:08:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2019-06-18 11:05:59
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-06-18 09:53:23
Świadczenie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-06-18 09:47:27
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-06-18 09:46:46
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Kamilla Wieczorek 2019-06-18 09:39:48
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Kamilla Wieczorek 2019-06-18 09:29:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-06-18 08:31:27
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-06-17 14:28:53
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-06-17 14:23:04
obwieszczenuie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP-budowa sieci gazu śr/c przy ul. Migdałowej na działkach nr 456/197,2031/196 k.m.1 obreb Winów Beata Przybylska 2019-06-17 13:54:31
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-06-17 13:39:38
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Teresa Muc 2019-06-17 13:21:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2019-06-17 13:16:09
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-06-17 13:12:11
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-06-17 13:02:26
2019 Natalia Bugańska 2019-06-17 13:00:58
Zarząd Gminnej Osoby Prawnej Grzegorz Filipkowski 2019-06-17 12:01:47
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2019-06-17 11:57:19
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2019-06-17 10:33:43
Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 16:57:28
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 15:16:40
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 15:14:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 15:13:37
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 15:12:05
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-06-14 14:18:55
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-06-14 14:16:43
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-06-14 14:14:05
Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie przyjęcie statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola Agnieszka Dudek 2019-06-14 13:58:34
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska Teresa Muc 2019-06-14 13:08:08
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 12:31:32
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-14 12:30:11
2019 Piotr Pogoda 2019-06-14 12:15:27
2019 Piotr Pogoda 2019-06-14 12:05:36
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-06-14 08:06:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-14 07:43:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-14 07:41:29
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-06-13 16:23:14
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich Teresa Muc 2019-06-13 15:23:30
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku Teresa Muc 2019-06-13 14:58:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-06-13 14:57:09
Świadczenie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-06-13 13:14:54
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora Teresa Muc 2019-06-13 12:21:52
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora Teresa Muc 2019-06-13 12:18:58
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Teresa Muc 2019-06-13 11:34:52
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych Teresa Muc 2019-06-13 10:54:03
Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu Teresa Muc 2019-06-13 10:46:28
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu... Agnieszka Galka 2019-06-13 10:11:12
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-06-13 10:06:11
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-13 09:57:43
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek Teresa Muc 2019-06-13 08:49:27
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-06-13 08:47:21
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2019-06-13 07:57:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2019-06-13 07:55:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-13 07:35:38
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow Teresa Muc 2019-06-12 15:09:46
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-06-12 13:43:54
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz najemców Patrycja Remisz 2019-06-12 13:38:01
Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok Agnieszka Dudek 2019-06-12 13:04:15
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-06-12 12:51:36
Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi Kamilla Wieczorek 2019-06-12 12:10:32
Transport publiczny Leszek Pałosz 2019-06-12 08:53:22
Raport z konsultacji Leszek Pałosz 2019-06-12 08:45:25
Transport publiczny Leszek Pałosz 2019-06-12 08:39:23
Aktualności Emilia Twardowska 2019-06-12 07:36:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-12 07:31:48
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-06-11 15:05:55
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-06-11 15:03:44
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-06-11 15:01:56
Transport publiczny Leszek Pałosz 2019-06-11 14:55:01
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-06-11 14:49:42
Transport publiczny Leszek Pałosz 2019-06-11 14:29:44
2019 Natalia Bugańska 2019-06-11 13:44:31
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu Anna Caputa 2019-06-11 12:12:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2019-06-11 10:22:22
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-06-11 08:29:38
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-06-10 16:28:20
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-06-10 16:07:52
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego Teresa Muc 2019-06-10 15:06:31
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego Teresa Muc 2019-06-10 15:03:07
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-06-10 14:54:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-06-10 14:05:39
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-06-10 13:20:08
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-06-10 12:59:48
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-06-10 12:51:23
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-06-10 12:47:22
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-06-10 12:45:15
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-06-10 12:14:09
Ogłoszenia o wolnych etatach Dariusz Dzierżak 2019-06-10 11:53:40
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Piotr Szewczuk 2019-06-10 11:52:19
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Piotr Szewczuk 2019-06-10 11:51:47
Ogłoszenia o wolnych etatach Dariusz Dzierżak 2019-06-10 11:50:32
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-06-10 08:21:39
2019 Piotr Królikowski 2019-06-07 17:48:56
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-06-07 14:32:02
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek Teresa Muc 2019-06-07 13:17:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-07 13:14:57
Interpelacja radnej jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk Teresa Muc 2019-06-07 12:49:28
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-07 11:51:56
Zakup systemu pomiarowego z kamerą fotogrametryczną Jan bieniuszewicz 2019-06-07 11:48:13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot.budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego dz. Kolonia Gosławicka pyz ul. Gajowej , dz.nr 247/9,247/10 k.m.6 Beata Przybylska 2019-06-07 11:38:11
Obwieszczenie o wszczęciu postepowaniadot.budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego dz. Kolonia Gosławicka pyz ul. Gajowej , dz.nr 247/9,247/10 k.m.6 Beata Przybylska 2019-06-07 11:37:30
obwieszczenie o wszczęciu postepowaniadot.budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego dz. Kolonia Gosławicka pyz ul. Gajowej , dz.nr 247/9,247/10 k.m.6 Beata Przybylska 2019-06-07 11:37:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-07 11:32:45
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-07 11:31:14
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-07 11:25:18
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-07 11:16:54
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-07 11:15:50
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-07 11:03:16
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-06-07 10:31:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-06-07 10:21:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2019-06-07 10:16:00
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2019-06-07 10:14:14
2019 Piotr Królikowski 2019-06-07 10:08:39
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-06-07 09:27:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-07 09:08:16
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-06-07 09:01:46
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-07 07:50:07
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-07 07:46:17
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-06 15:37:06
2019 Natalia Bugańska 2019-06-06 15:36:37
Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią Teresa Muc 2019-06-06 15:22:14
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-06 15:08:08
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-06 14:26:53
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-06 13:51:42
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-06-06 13:31:57
Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych Teresa Muc 2019-06-06 13:31:48
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2019 roku Monika Laxy 2019-06-06 11:29:30
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2019 roku Monika Laxy 2019-06-06 11:27:27
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2019 roku Monika Laxy 2019-06-06 11:25:04
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-06-06 10:40:44
Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-06 10:04:03
ODWOŁANIE v PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BIERKOWICKIEJ (DZ. NR 1300/3, KM 6, OBRĘB BIERKOWICE) Joanna Kubacka 2019-06-06 08:02:16
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej Teresa Muc 2019-06-05 14:53:49
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej Teresa Muc 2019-06-05 13:57:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-05 12:49:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-05 12:47:15
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-06-05 12:25:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-06-05 11:38:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-06-05 09:04:13
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki Teresa Muc 2019-06-05 07:53:40
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-06-04 14:47:12
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach Teresa Muc 2019-06-04 13:40:43
2019 Piotr Pogoda 2019-06-04 13:22:47
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:35:47
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:34:35
Zawiadomienie STRON_wydana DECYZJA_dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wycię Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:27:06
Zawiadomienie STRON_wydana DECYZJA_dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wycię Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:26:02
Zawiadomienie STRON_wydana DECYZJA_dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wycię Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:25:32
Zawiadomienie STRON_wydana DECYZJA_dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownicami, wykorzystywanych do cięcia laserowego blach i gięcia wycię Magdalena Wójciak 2019-06-04 10:24:50
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2019-06-04 09:06:56
Zespół Placówek Oświatowych Małgorzata Maćków 2019-06-04 09:00:01
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-06-04 08:37:13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2019-06-04 08:31:45
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-06-04 07:58:08
2018 Magdalena Ciszewska 2019-06-03 15:00:05
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-06-03 14:51:39
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-06-03 14:32:33
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza Teresa Muc 2019-06-03 12:40:40
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka Teresa Muc 2019-06-03 12:32:42
2018 Magdalena Ciszewska 2019-06-03 10:07:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Garcorz 2019-06-03 09:22:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-06-03 07:46:01
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2019-05-31 13:08:18
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-05-31 13:07:21
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-05-31 11:50:33
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2019-05-31 11:35:49
oferta pozakonkursowa Magdalena Ciszewska 2019-05-31 11:33:44
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2019-05-31 11:22:36
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-05-31 11:19:51
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2019-05-31 11:18:03
oferta pozakonkursowa - JAZZFESTIVAL IN INGOLSTADT Magdalena Ciszewska 2019-05-31 11:12:29
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej Teresa Muc 2019-05-31 10:50:16
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-31 09:57:41
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-31 09:56:06
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 0151 Winów. Marcin Maziarek 2019-05-31 09:46:28
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 0151 Winów. Marcin Maziarek 2019-05-31 09:45:29
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-31 09:31:51
Planowanie Przestrzenne Emilia Twardowska 2019-05-31 09:29:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-31 09:06:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-31 09:03:04
Postępowanie uproszczone Natalia Bugańska 2019-05-31 08:57:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-31 08:12:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-31 08:05:47
X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-30 16:41:12
2019 Natalia Bugańska 2019-05-30 14:02:12
Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – Prowadzenie terapii w ramach projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość" – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście w Opolu... Agnieszka Galka 2019-05-30 13:21:34
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-05-30 12:23:08
Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-30 12:20:48
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-05-30 12:16:16
Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie dzielnic Agnieszka Dudek 2019-05-30 11:27:56
Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-05-30 09:25:57
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-05-30 09:24:43
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-05-30 09:12:25
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych Teresa Muc 2019-05-29 15:14:02
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki Teresa Muc 2019-05-29 15:11:21
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych Teresa Muc 2019-05-29 15:05:15
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi Teresa Muc 2019-05-29 15:01:23
2020-2023 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-29 14:58:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 14:56:39
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich Teresa Muc 2019-05-29 14:54:02
2020-2023 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-29 14:50:47
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach Teresa Muc 2019-05-29 14:50:36
2020-2023 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-29 14:48:19
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich Teresa Muc 2019-05-29 13:53:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 13:48:11
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-05-29 13:39:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 13:36:12
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-05-29 13:31:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 13:08:29
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego" Teresa Muc 2019-05-29 12:51:45
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach Teresa Muc 2019-05-29 12:47:16
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych Teresa Muc 2019-05-29 12:44:11
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-29 12:42:29
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych Teresa Muc 2019-05-29 12:38:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 12:17:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 12:15:07
2019 Piotr Królikowski 2019-05-29 10:04:10
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-05-29 09:46:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 08:57:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-29 08:48:51
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-28 15:23:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-28 14:53:48
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-28 14:50:07
Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska "Bolko" przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska "Malina" przy ul. Olimpijskiej w Opolu Katarzyna Bil 2019-05-28 14:42:58
2019 Natalia Bugańska 2019-05-28 14:20:28
Organizacja festynu ekologicznego pn. „Miasteczko ekologiczne” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprac Joanna Szurgut 2019-05-28 13:07:52
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-05-28 10:24:21
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-05-28 10:09:29
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-05-28 10:01:13
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-28 08:39:20
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-28 08:33:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-27 15:57:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-27 15:36:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-27 15:33:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-27 15:29:26
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2019-05-27 13:18:53
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Katarzyna Bil 2019-05-27 13:12:43
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-05-27 12:53:43
Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-05-27 12:27:39
2019 Joanna Kaleta 2019-05-27 12:06:42
2019 Joanna Kaleta 2019-05-27 12:03:59
Obwieszczenie nr UAB.6740.276.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 z dn. 2017.03.16 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiat Urszula Wichłacz 2019-05-27 10:19:06
2019 Joanna Kaleta 2019-05-25 15:21:25
2019 Joanna Kaleta 2019-05-25 15:20:20
2019 Joanna Kaleta 2019-05-25 15:18:53
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 15:00:29
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 14:34:30
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 13:21:13
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 13:19:53
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 13:18:46
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 13:17:17
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-25 13:15:36
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-05-24 13:39:34
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Patrycja Remisz 2019-05-24 13:28:48
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-24 13:24:46
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-05-24 13:09:47
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-05-24 13:07:08
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii Teresa Muc 2019-05-24 13:06:04
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-05-24 12:32:17
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-05-24 12:27:02
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-05-24 12:19:28
II PRZETRAG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU NA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2019-05-24 11:27:26
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-24 11:12:23
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-05-24 11:08:53
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-05-24 10:58:53
Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-24 10:10:10
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-24 10:08:50
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-23 17:09:52
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-05-23 16:52:21
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-23 16:20:00
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-23 16:16:47
Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-05-23 14:50:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-23 14:11:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-23 14:04:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-23 14:03:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-23 14:00:19
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie Marcin Lontkowski 2019-05-23 13:54:15
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej Teresa Muc 2019-05-23 13:21:20
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince Teresa Muc 2019-05-23 13:16:28
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-23 10:58:19
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami Teresa Muc 2019-05-23 10:17:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu Teresa Muc 2019-05-23 08:58:28
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-23 08:09:55
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-22 15:46:52
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-22 15:15:30
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-05-22 14:08:31
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów Teresa Muc 2019-05-22 13:15:59
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza Teresa Muc 2019-05-22 13:11:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-22 12:25:11
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-22 12:08:09
Organizacja festynu ekologicznego pn. „Miasteczko ekologiczne” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja” – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprac Kamilla Wieczorek 2019-05-22 12:00:30
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka Teresa Muc 2019-05-22 09:07:01
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka Teresa Muc 2019-05-22 08:54:40
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-21 15:39:29
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-21 15:38:34
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego Teresa Muc 2019-05-21 14:52:53
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola Teresa Muc 2019-05-21 14:48:05
2019 Natalia Bugańska 2019-05-21 12:54:03
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-21 12:06:39
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-05-21 12:04:01
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-05-21 12:00:53
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-21 07:42:29
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-05-20 14:58:20
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-05-20 14:55:15
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-05-20 13:55:17
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-05-20 13:50:57
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Patrycja Remisz 2019-05-20 13:10:40
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-05-20 11:28:56
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka Teresa Muc 2019-05-20 10:38:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-20 10:23:30
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" Teresa Muc 2019-05-20 10:02:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-20 08:17:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-20 08:00:51
2019 Piotr Królikowski 2019-05-19 08:20:12
2019 Dawid Kluz 2019-05-17 14:28:33
Zakup pojazdów użytkowych o napedzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2019-05-17 13:54:42
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-05-17 12:58:13
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich Teresa Muc 2019-05-17 11:47:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe Teresa Muc 2019-05-17 11:40:41
Interpelacja radnej Elżbiety Kurekk w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK Teresa Muc 2019-05-17 11:36:19
Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-17 10:57:07
Obwieszczenie nr UAB.6740.289.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej publicznej na odcinku Urszula Wichłacz 2019-05-17 10:29:46
Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych Teresa Muc 2019-05-17 10:25:11
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach Teresa Muc 2019-05-17 10:20:30
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-17 10:08:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-17 09:38:02
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-17 09:35:19
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-17 09:30:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-17 08:03:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-17 07:59:31
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-16 16:35:41
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-16 13:02:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Patrycja Remisz 2019-05-16 12:58:28
Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia na rzecz najemców Patrycja Remisz 2019-05-16 12:38:52
X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 12:23:44
VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 12:20:47
VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 12:10:12
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 11:59:48
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 11:53:49
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 11:35:05
X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 11:21:36
VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 11:09:42
VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-16 10:55:59
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej Teresa Muc 2019-05-16 10:44:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-16 07:44:22
2019 Piotr Królikowski 2019-05-15 23:00:06
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-15 13:23:50
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-05-15 13:21:12
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-05-15 12:20:17
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-05-15 12:17:33
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-05-15 12:16:28
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-05-15 11:33:48
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-05-15 10:40:27
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-15 09:34:42
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-15 08:13:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-15 08:06:33
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-05-14 20:02:10
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-14 16:02:39
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-14 15:59:40
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-14 15:56:39
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-05-14 15:54:08
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-14 15:08:16
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-14 14:11:48
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko Teresa Muc 2019-05-14 13:44:08
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-14 13:38:40
X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-14 13:11:48
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka Teresa Muc 2019-05-14 13:08:46
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi Teresa Muc 2019-05-14 13:04:05
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:48:36
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:44:31
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:43:00
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:39:18
Ochrona danych osobowych Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:37:00
Ochrona danych osobowych Magdalena Mazurek 2019-05-14 12:35:11
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-05-14 12:01:43
Obwieszczenie nr UAB.6740.395.2019.KM o wydaniu decyzji nr 414/19 udzielająca pozwolenia na rozbudowę stacji paliw płynnych i LPG o podziemny zbiornik na beznyznę przy ul. Budowlanych 3 Urszula Wichłacz 2019-05-14 11:57:24
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-14 11:17:11
X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-05-14 11:05:53
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-14 10:45:52
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. LAWENDOWEJ (DZ. NR 219 I 203/1, KM 3, OBRĘB KOLONIA GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2019-05-14 08:27:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-13 15:30:45
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli Teresa Muc 2019-05-13 14:54:51
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-05-13 14:53:43
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku Teresa Muc 2019-05-13 14:51:25
Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym Teresa Muc 2019-05-13 14:46:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-13 13:46:35
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-13 13:44:48
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-13 13:42:58
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-13 13:29:35
Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r. Paweł Sadło 2019-05-13 13:15:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-13 12:21:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-13 12:18:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-13 12:17:13
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-05-13 11:16:15
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia Teresa Muc 2019-05-13 10:59:16
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-13 08:52:42
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-13 08:51:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Anna Caputa 2019-05-11 15:25:27
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Anna Caputa 2019-05-11 15:24:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu Anna Caputa 2019-05-11 15:23:50
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-11 15:01:58
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-05-11 14:56:08
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-05-11 14:51:22
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-11 11:48:36
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-05-11 10:31:51
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 15:24:37
Aktualności Emilia Twardowska 2019-05-10 14:41:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-10 14:09:59
2019 Piotr Królikowski 2019-05-10 13:57:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-10 12:50:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-10 12:42:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-05-10 12:37:51
Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego Teresa Muc 2019-05-10 12:12:57
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2019-05-10 11:44:10
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazurek 2019-05-10 11:09:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-10 10:56:44
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-05-10 10:40:28
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-05-10 10:04:40
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 09:53:20
Biuro Obsługi Inwestorów Joanna Sagan 2019-05-10 09:52:51
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 09:35:44
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 09:28:18
2019 Joanna Kaleta 2019-05-10 09:27:02
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 09:25:49
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2019-05-10 09:24:24
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-05-09 17:01:31
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2019-05-09 16:45:58
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-05-09 16:40:29
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-05-09 16:37:33
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-05-09 16:06:52
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych Teresa Muc 2019-05-09 15:46:27
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-05-09 15:41:23
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 15:32:55
Planowanie Przestrzenne Emilia Twardowska 2019-05-09 15:26:18
Planowanie Przestrzenne Emilia Twardowska 2019-05-09 15:25:02
Planowanie Przestrzenne Emilia Twardowska 2019-05-09 15:22:54
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-09 15:22:41
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zadaniem pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych Joanna Szurgut 2019-05-09 14:55:04
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakladania i utrzymywania zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-05-09 14:50:58
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Agnieszka Galka 2019-05-09 14:40:43
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 14:14:01
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-05-09 14:05:44
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-05-09 13:35:29
2019 Dawid Kluz 2019-05-09 13:35:18
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-05-09 13:33:32
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-05-09 13:31:33
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-05-09 13:30:04
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-09 13:22:35
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 13:18:18
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 13:02:12
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-05-09 12:47:46
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-05-09 12:38:17
2019 Dawid Kluz 2019-05-09 10:39:13
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 10:07:02
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 09:55:41
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2019-05-09 09:52:05
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-09 09:43:16
oferta pozakonkursowa KULTURALNE ŚNIADANE Agnieszka Nowacka 2019-05-09 09:22:07
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem, zasilanym olejem napędowym, spełniającym normę emisji spalin Euro VI w ramach pr Magdalena Brulewska 2019-05-09 09:20:48
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-08 14:46:07
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole Teresa Muc 2019-05-08 14:45:29
obwieszczenie Beata Przybylska 2019-05-08 14:41:52
Wydział Geodezji i Kartografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-05-08 12:22:04
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2019-05-08 11:49:23
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku Teresa Muc 2019-05-08 11:42:07
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka Teresa Muc 2019-05-08 11:38:40
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych Teresa Muc 2019-05-08 11:08:22
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty Kwiatowej Teresa Muc 2019-05-08 11:04:19
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie Teresa Muc 2019-05-08 10:58:47
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-08 09:50:05
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-08 09:47:05
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-08 08:52:31
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-08 08:15:21
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-05-08 08:12:17
Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-07 14:34:04
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-05-07 14:01:06
Organizacja finału konkursu na zbiórkę butelek PET w ramach projektu "Współna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turaw Joanna Szurgut 2019-05-07 13:55:05
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic Teresa Muc 2019-05-07 13:21:13
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-07 12:18:51
2019 Natalia Bugańska 2019-05-07 12:08:14
Wydział Podatków i Opłat lokalnych Joanna Parobecka 2019-05-07 10:19:25
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2019-05-07 09:55:48
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-05-07 09:35:28
2019 Joanna Kaleta 2019-05-07 08:58:35
2019 Joanna Kaleta 2019-05-07 08:57:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-05-07 08:54:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-05-07 08:52:36
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2019-05-07 08:41:05
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-05-07 08:18:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-05-07 08:14:30
obwieszczenie o przyjętym „Planie adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030” Małgorzata Widuto 2019-05-07 08:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-05-07 08:02:43
2019 Piotr Pogoda 2019-05-06 15:45:50
Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy Krzysztof Biliński 2019-05-06 15:28:34
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-05-06 15:05:59
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-05-06 15:03:13
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2019-05-06 15:00:48
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-05-06 14:43:14
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-05-06 14:37:14
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22 Teresa Muc 2019-05-06 12:20:24
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-05-06 12:17:44
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja Teresa Muc 2019-05-06 12:14:59
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-05-06 12:01:45
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2019-05-06 10:38:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-05-06 09:47:55
Sprawozdania za I kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-06 09:31:45
Sprawozdania za I kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-06 09:30:18
Sprawozdania za I kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-06 09:25:55
Sprawozdania za I kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-06 09:14:31
Sprawozdania za I kwartał 2019 r. Maria Dutkiewicz 2019-05-06 08:56:54
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-05-04 18:24:41
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-05-04 18:19:43
2019 Andrzej Karbowniczek 2019-05-04 17:39:39
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-30 15:47:09
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-30 15:44:55
URZĘDNIK WYBORCZY Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-30 15:42:02
URZĘDNIK WYBORCZY Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-30 15:40:23
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2019 r. Magdalena Buksa-Mendel 2019-04-30 14:43:36
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-30 14:38:16
Interpelacja radnego Tomasza kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych Teresa Muc 2019-04-30 14:18:48
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK Teresa Muc 2019-04-30 14:13:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2018 rok. Elżbieta Gabor 2019-04-30 13:54:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-30 12:17:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-30 12:06:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-30 12:02:52
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-04-30 11:57:05
Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym Teresa Muc 2019-04-30 11:15:33
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-04-30 10:56:17
Aktualności Emilia Twardowska 2019-04-30 10:50:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-30 10:46:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-30 10:44:18
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z myjnią i infrastrukturą towarzyszącą, w Opolu przy ul. Oświęcimskiej Magdalena Kucab 2019-04-30 10:04:33
2019 Natalia Bugańska 2019-04-30 09:39:49
2019 Natalia Bugańska 2019-04-30 09:34:08
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-04-30 09:29:33
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-30 09:03:27
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-30 09:02:14
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-30 09:00:33
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-04-30 08:27:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2019-04-30 08:14:55
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu Anna Caputa 2019-04-30 08:14:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Anna Caputa 2019-04-30 08:14:18
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Agnieszka Galka 2019-04-29 15:00:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3b-c Mariusz Dużyński 2019-04-29 14:51:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3b-c Mariusz Dużyński 2019-04-29 14:50:50
Obwieszczenie nr UAB.6740.302.2019.KM o wydaniu pozwolenia na budowę nr 366/19 obejmująca: budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą przy ul. Oświęcimskiej Urszula Wichłacz 2019-04-29 14:39:46
Obwieszczenie nr UAB.6740.302.2019.KM o wydaniu decyzji nr 366/19 Urszula Wichłacz 2019-04-29 14:39:28
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-29 12:55:06
2019 Paulina Warzecha 2019-04-29 11:02:24
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-29 10:38:31
URZĘDNIK WYBORCZY Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-29 10:16:46
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny Teresa Muc 2019-04-29 10:14:11
Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-29 10:08:51
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną Teresa Muc 2019-04-29 09:35:54
URZĘDNIK WYBORCZY Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-29 09:12:33
2019 Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-29 09:07:18
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej Teresa Muc 2019-04-26 14:00:30
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-04-26 13:34:46
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-04-26 12:57:46
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zadaniem pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych Katarzyna Bil 2019-04-26 12:53:22
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-04-26 12:37:51
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-26 12:12:00
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220) Teresa Muc 2019-04-26 11:37:55
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-04-26 10:59:16
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-26 09:55:53
2019 Joanna Kaleta 2019-04-26 09:52:09
Zawiadomienie P.M.O UAB.6740.231.2019.AB z dnia 25.04.2019 o wydaniu PnB dla inwestycji:rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo- warsztatowo- magazynowego Anna Bednorz 2019-04-26 08:55:36
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola UAB.6740.231.2019.AB z dnia 25.04.2019 o wydaniu PnB dla inwestycji:rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo- warsztatowo- magazynowego Anna Bednorz 2019-04-26 08:55:25
Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-26 08:34:29
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-26 07:55:54
URZĘDNIK WYBORCZY Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2019-04-25 16:51:39
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Katarzyna Bil 2019-04-25 15:05:22
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Katarzyna Bil 2019-04-25 14:56:59
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego Teresa Muc 2019-04-25 12:36:00
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-04-25 12:27:13
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-04-25 12:14:37
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-04-25 11:30:20
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-25 11:21:14
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-04-24 16:00:26
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-04-24 14:51:37
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-24 14:34:54
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Jadwiga Kost 2019-04-24 14:12:50
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-04-24 14:03:47
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-24 13:48:45
WYKAZ Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Adam Kordek 2019-04-24 13:02:52
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-04-24 12:51:20
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakladania i utrzymywania zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-04-24 12:01:20
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-04-24 11:41:12
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-04-24 11:25:08
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej Teresa Muc 2019-04-24 10:11:28
Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym Teresa Muc 2019-04-24 10:06:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-24 09:07:58
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-04-24 08:44:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-24 08:29:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-04-24 08:24:50
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-04-23 14:42:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-23 14:34:53
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-23 14:34:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-23 14:33:05
Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-23 14:32:13
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-23 14:31:29
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zadaniem pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych Joanna Szurgut 2019-04-23 14:26:27
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-04-23 14:12:52
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-04-23 13:40:15
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2019-04-23 13:28:22
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-04-23 13:19:46
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-04-23 13:11:36
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw Teresa Muc 2019-04-23 12:54:41
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego Teresa Muc 2019-04-23 12:52:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-04-23 12:47:56
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-04-23 12:41:54
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych Przemysław Parkitny 2019-04-23 12:04:40
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-04-23 12:02:33
Wydział Transportu Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-23 12:00:56
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-04-23 11:59:58
Wydział Transportu Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-23 11:59:13
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-23 11:51:15
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2019-04-23 11:10:03
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-23 11:09:00
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-23 11:07:41
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR Teresa Muc 2019-04-23 11:07:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-23 10:53:19
Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym Teresa Muc 2019-04-23 10:50:28
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2019-04-23 10:47:46
Zapytanie radnego Prezmysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku Teresa Muc 2019-04-23 10:42:16
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2019-04-23 10:23:45
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW Joanna Kaleta 2019-04-23 10:22:06
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-23 10:00:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-23 08:17:18
2019 Piotr Królikowski 2019-04-22 13:18:55
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-04-19 17:31:10
2019 Piotr Królikowski 2019-04-19 15:24:48
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych Teresa Muc 2019-04-19 12:30:11
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-04-19 12:16:03
WYKAZ Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Adam Kordek 2019-04-19 12:11:08
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-04-19 12:05:40
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK Teresa Muc 2019-04-19 11:46:00
VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-04-19 10:47:02
Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r. Teresa Muc 2019-04-19 10:39:33
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola Teresa Muc 2019-04-19 09:11:18
Wyniki konkursu z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych Agnieszka Dudek 2019-04-18 16:53:19
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Agnieszka Dudek 2019-04-18 16:40:23
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-18 16:37:47
Wyniki konkursu z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych Agnieszka Dudek 2019-04-18 15:59:50
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego Teresa Muc 2019-04-18 14:50:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-18 14:41:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:57:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:56:04
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:54:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:52:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:50:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:48:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-18 13:47:01
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2019-04-18 12:36:02
2019 Joanna Kaleta 2019-04-18 12:16:43
Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia Teresa Muc 2019-04-18 12:11:06
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy Justyna Hyziak 2019-04-18 11:39:26
Wyniki konkursu Agnieszka Dudek 2019-04-18 11:13:50
Konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Agnieszka Dudek 2019-04-18 10:36:35
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-18 08:34:12
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-18 08:31:50
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-04-17 15:16:48
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-17 15:14:42
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Jan bieniuszewicz 2019-04-17 15:09:56
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-17 15:00:47
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku Teresa Muc 2019-04-17 14:45:20
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji Teresa Muc 2019-04-17 14:41:38
2019 Joanna Kaleta 2019-04-17 14:38:16
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu Teresa Muc 2019-04-17 14:37:04
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci Teresa Muc 2019-04-17 14:33:50
2019 Joanna Kaleta 2019-04-17 14:32:02
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków Teresa Muc 2019-04-17 14:30:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-17 14:22:46
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-17 14:21:15
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-17 14:16:18
2019 Joanna Kaleta 2019-04-17 14:12:21
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-17 14:07:38
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-17 14:04:28
Wyniki konkursu Agnieszka Dudek 2019-04-17 12:59:46
Wyniki konkursu Agnieszka Dudek 2019-04-17 12:52:27
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-04-17 12:36:33
zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych Teresa Muc 2019-04-17 11:23:38
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko Teresa Muc 2019-04-17 11:20:48
Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód Teresa Muc 2019-04-17 11:16:35
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik) Teresa Muc 2019-04-17 11:12:51
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-04-17 09:34:51
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych Teresa Muc 2019-04-16 14:36:27
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-04-16 13:27:25
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-04-16 12:52:07
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2019-04-16 12:34:16
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-16 12:10:46
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-04-16 11:38:42
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Parobecka 2019-04-16 11:35:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-04-16 10:38:14
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2019-04-16 09:54:29
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka Teresa Muc 2019-04-16 09:46:39
VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-04-16 09:43:07
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną Teresa Muc 2019-04-16 09:41:16
VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-04-16 09:30:01
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-16 09:10:46
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw Teresa Muc 2019-04-16 09:06:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-16 08:09:02
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2019-04-15 14:00:01
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-04-15 13:07:06
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach Teresa Muc 2019-04-15 13:01:01
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-04-15 12:59:06
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-04-15 12:55:10
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-15 12:14:11
Obwieszczenieo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.14.2019.PL dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Rubinowej, Róży Wiatrów w Opolu Paweł Lesiak 2019-04-15 11:26:45
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...] Jan bieniuszewicz 2019-04-15 10:53:23
Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-15 09:44:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-15 09:20:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-15 09:15:14
m Jolanta Sowada 2019-04-12 14:54:47
2019 Paulina Warzecha 2019-04-12 14:13:41
Oferta pozakonkursowa TAŃCZYMY TANGO Agnieszka Nowacka 2019-04-12 13:58:38
Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego Teresa Muc 2019-04-12 13:50:17
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-04-12 11:04:09
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników Teresa Muc 2019-04-12 09:21:55
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-04-11 16:16:47
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-04-11 16:12:59
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-04-11 16:09:31
Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2019-04-11 15:35:32
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-04-11 15:24:30
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2019-04-11 15:22:30
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi Teresa Muc 2019-04-11 12:05:47
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwięcia pn. „Budowa czterech budynków usługowo-biurowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie miasta Opola, obręb Zakrzów” Magdalena Wójciak 2019-04-11 11:59:06
2019 Joanna Kaleta 2019-04-11 11:04:22
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-11 11:02:59
Okręgi Wyborcze, obwody głosowania Joanna Kaleta 2019-04-11 11:00:52
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-04-11 10:58:56
2019 Joanna Kaleta 2019-04-11 10:55:48
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-11 10:52:50
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-11 10:51:30
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Patrycja Remisz 2019-04-11 10:01:19
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-04-11 08:06:36
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-11 08:01:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-11 07:48:00
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 15:35:59
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 15:34:51
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 15:33:51
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2019-04-10 13:32:31
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1 Teresa Muc 2019-04-10 13:07:22
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 12:15:10
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 12:13:11
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 12:12:18
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 12:10:18
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-10 12:08:43
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-04-10 11:57:26
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników Teresa Muc 2019-04-10 11:28:15
2019 Piotr Królikowski 2019-04-10 10:57:26
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-04-10 10:42:34
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola Teresa Muc 2019-04-10 10:42:18
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-04-10 10:19:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-10 09:57:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-10 09:56:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-10 09:56:50
2019 Dawid Kluz 2019-04-10 09:17:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.39.2019.PL dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednor Paweł Lesiak 2019-04-10 09:11:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-10 08:57:31
Budowa drogi wewnętrznej do Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa oraz wzmocnienie terenu pod planowany parking – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-10 08:31:28
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-10 07:00:03
Promocja i organizacja wolontariatu Przemysław Parkitny 2019-04-09 16:42:42
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-04-09 15:02:15
2019 Natalia Bugańska 2019-04-09 14:58:45
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-04-09 14:45:33
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2019-04-09 14:19:38
Wydział Transportu Jolanta Początko 2019-04-09 14:15:45
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-04-09 14:13:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-09 13:59:13
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-04-09 13:53:56
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta Teresa Muc 2019-04-09 13:49:23
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-04-09 13:42:02
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-04-09 13:29:02
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-09 12:56:18
Organizacja finału konkursu na zbiórkę butelek PET w ramach projektu "Współna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turaw Joanna Szurgut 2019-04-09 08:30:05
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-04-08 14:02:44
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-04-08 13:59:52
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-08 13:01:50
URZĘDNIK WYBORCZY Joanna Kaleta 2019-04-08 13:00:34
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-04-08 12:29:50
Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina Teresa Muc 2019-04-08 11:09:09
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-04-08 09:35:17
Aktualności Emilia Twardowska 2019-04-08 09:33:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-08 09:27:17
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-08 09:24:08
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-04-08 08:19:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-08 08:16:53
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-08 07:22:05
Interpelacja radnego Sławomira batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast Teresa Muc 2019-04-05 13:48:01
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym Teresa Muc 2019-04-05 13:41:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze zamiany Patrycja Remisz 2019-04-05 13:20:12
2019r. Marcin Lontkowski 2019-04-05 12:33:29
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-05 10:47:45
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-04-05 10:45:35
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej Teresa Muc 2019-04-05 10:03:36
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości Teresa Muc 2019-04-05 09:33:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 08:31:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 08:07:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 08:06:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 08:04:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 08:00:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 07:54:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-04-05 07:51:32
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-04-04 16:29:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-04-04 16:27:26
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-04-04 14:14:21
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-04-04 13:37:24
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-04-04 13:05:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-04 12:45:22
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-04-04 12:34:37
Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych Kamilla Wieczorek 2019-04-04 12:28:21
Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej Kamilla Wieczorek 2019-04-04 11:56:41
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2019-04-04 11:09:16
Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18 Teresa Muc 2019-04-04 11:07:28
Zakup samochodu osobowego z przedłużonym nadwoziem typu BUS dla Urządu Miasta Opola Magdalena Brulewska 2019-04-04 11:05:18
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-04 11:04:25
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-04-04 11:01:45
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - Etap I Kamilla Wieczorek 2019-04-04 10:59:43
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Jaz Groszowice - wydanp decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sandra Jagielska 2019-04-04 10:55:01
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-04-04 10:54:58
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-04 10:38:03
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach Teresa Muc 2019-04-04 10:36:46
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-04-04 09:36:52
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Krzysztof Bucher 2019-04-04 09:34:17
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Krzysztof Bucher 2019-04-04 09:32:39
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Krzysztof Bucher 2019-04-04 09:17:27
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-04 08:55:12
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-04 08:19:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-04 08:09:40
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 15:27:03
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 15:02:52
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 14:44:27
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 14:35:36
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-04-03 14:35:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 14:26:05
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 14:24:46
Jednostki organizacyjne Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 14:22:46
2019 Piotr Królikowski 2019-04-03 14:15:24
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-04-03 14:11:57
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 14:05:27
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 13:58:10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 13:56:34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 13:54:38
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-04-03 13:52:32
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 13:41:18
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 13:04:30
Organizacja finału konkursu na zbiórkę butelek PET w ramach projektu "Współna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turaw Joanna Szurgut 2019-04-03 12:48:31
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 12:45:00
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 12:10:48
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-04-03 12:02:22
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-03 09:40:25
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-04-03 09:38:57
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników Teresa Muc 2019-04-02 14:52:44
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania ULICP -UAB.6733.13.2018.BePbudowa sieci gazowej śr/c ul. Sobieskiego Beata Przybylska 2019-04-02 12:01:35
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania ULICP -budowa sieci gazowej śr/c ul. Sobieskiego Beata Przybylska 2019-04-02 12:00:54
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania -budowa sieci gazowej śr/c ul. Sobieskiego Beata Przybylska 2019-04-02 11:58:42
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-02 11:47:39
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-04-02 11:44:05
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-04-02 11:42:11
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-04-02 09:40:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-04-02 08:15:27
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-04-02 07:58:23
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-04-02 07:55:29
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-01 15:24:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-04-01 15:20:02
Sprawozdania finansowe Marcin Lontkowski 2019-04-01 14:46:19
2019 Natalia Bugańska 2019-04-01 14:18:24
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Stanisław klimek 2019-04-01 14:06:16
Informacja o stanie mienia miasta Opola Stanisław klimek 2019-04-01 13:56:07
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Stanisław klimek 2019-04-01 13:47:52
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Stanisław klimek 2019-04-01 13:42:48
Utrzymanie terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-01 11:21:08
Jednoski Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2019-04-01 10:43:15
Organizacja finału konkursu na zbiórkę butelek PET w ramach projektu "Współna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turaw Joanna Szurgut 2019-04-01 09:13:27
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-04-01 06:11:16
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Patrycja Remisz 2019-03-29 13:55:13
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-03-29 13:34:34
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-03-29 12:56:53
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-03-29 12:48:35
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-03-29 12:42:15
Zakup samochodu osobowego z przedłużonym nadwoziem typu BUS dla Urządu Miasta Opola Magdalena Brulewska 2019-03-29 11:52:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-29 11:41:13
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-29 08:38:15
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-29 08:30:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-29 08:11:16
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-03-29 08:08:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-29 07:50:24
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-03-28 15:06:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-03-28 15:05:05
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-28 14:42:28
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-28 14:41:27
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-28 14:39:36
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-28 12:53:27
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - Etap I Kamilla Wieczorek 2019-03-28 12:12:06
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-03-28 11:53:22
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Teresa Muc 2019-03-28 11:44:55
Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-28 11:26:00
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-03-28 11:21:54
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Krzysztof Bucher 2019-03-28 11:18:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Anna Caputa 2019-03-28 10:33:52
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Anna Caputa 2019-03-28 10:32:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Anna Caputa 2019-03-28 10:31:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunkó sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w O Anna Caputa 2019-03-28 10:31:11
Organizacja wyjazdu integracyjno – terapeutycznego dla 50 osób Dariusz Dzierżak 2019-03-28 10:16:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-28 07:53:44
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019 Teresa Muc 2019-03-27 14:55:48
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną Teresa Muc 2019-03-27 13:10:11
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej Teresa Muc 2019-03-27 12:48:29
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych Teresa Muc 2019-03-27 12:39:04
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego Teresa Muc 2019-03-27 12:21:55
Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym Teresa Muc 2019-03-27 12:14:22
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-03-27 12:10:23
Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych Teresa Muc 2019-03-27 12:07:18
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-27 12:02:34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-27 11:37:39
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-03-27 11:34:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-27 11:28:01
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów Teresa Muc 2019-03-27 11:01:38
2019 Paulina Warzecha 2019-03-27 10:46:44
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 Małgorzata Rodzeń 2019-03-27 10:44:52
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów Teresa Muc 2019-03-27 10:41:22
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów Teresa Muc 2019-03-27 10:20:33
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-27 09:19:37
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-27 08:34:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-27 08:14:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-27 08:11:16
2019 Dawid Kluz 2019-03-26 13:41:28
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-26 13:02:34
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-26 12:58:06
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2019-03-26 12:32:37
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-03-26 11:21:48
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-26 11:05:23
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-03-26 10:42:19
ozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-26 08:36:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-26 08:35:58
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-03-26 07:57:27
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-25 15:08:47
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-25 15:07:10
Wydział Polityki Społecznej Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-25 15:05:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Anna Caputa 2019-03-25 14:36:48
2019 Joanna Kaleta 2019-03-25 14:15:31
2019 Joanna Kaleta 2019-03-25 14:12:37
2019 Joanna Kaleta 2019-03-25 14:11:03
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-03-25 14:06:49
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-03-25 13:38:11
2019 Paulina Warzecha 2019-03-25 12:52:03
2019 Dawid Kluz 2019-03-25 12:37:03
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-25 11:47:24
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-25 11:26:30
Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów Teresa Muc 2019-03-25 11:03:33
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-03-25 09:53:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2019-03-25 09:02:12
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-03-25 07:52:03
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018) Krzysztof Bucher 2019-03-25 07:45:05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 13:58:55
2019 Natalia Bugańska 2019-03-22 12:37:37
2019 Natalia Bugańska 2019-03-22 12:30:47
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 11:43:04
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie przygotowania przez PMO projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń Anna Caputa 2019-03-22 11:20:18
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.43.2019.AB o wydaniu decyzji nr 224/19 udzielająca pozwolenie na budowę obejmująca: budowę hal produkcyjno-magazynowo-logistycznych wraz z segmentami Anna Bednorz 2019-03-22 11:09:47
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2019-03-22 10:42:56
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-03-22 10:36:04
Budowa drogi wewnętrznej do Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa oraz wzmocnienie terenu pod planowany parking – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 10:02:04
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2019-03-22 09:47:10
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2019-03-22 09:20:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-22 09:19:52
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-03-22 08:15:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-22 08:09:32
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 07:11:46
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 07:11:34
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-22 07:09:21
2019 Joanna Kaleta 2019-03-21 15:28:59
2019 Joanna Kaleta 2019-03-21 15:27:34
2019 Joanna Kaleta 2019-03-21 15:26:03
2019 Joanna Kaleta 2019-03-21 14:56:24
2019 Joanna Kaleta 2019-03-21 14:54:45
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-21 13:09:04
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-03-21 13:06:32
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-21 12:56:30
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-03-21 12:55:44
Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. poleg. na budowie zbiorników gazów technicznych na azot oraz tlen z parownic Magdalena Wójciak 2019-03-21 11:06:10
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2019-03-21 09:51:53
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2019-03-21 09:35:19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Małgorzata Maćków 2019-03-21 09:34:34
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika Teresa Muc 2019-03-21 09:26:42
2019 Natalia Bugańska 2019-03-20 15:17:25
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu Teresa Muc 2019-03-20 14:27:14
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego Teresa Muc 2019-03-20 14:23:52
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-03-20 14:15:12
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów Teresa Muc 2019-03-20 13:51:13
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-20 13:11:14
Aktualności Krzysztof Bucher 2019-03-20 12:25:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Krzysztof Bucher 2019-03-20 12:20:16
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-20 11:39:31
Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych Teresa Muc 2019-03-20 08:31:27
Konkurs z z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Magdalena Ciszewska 2019-03-20 07:54:02
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzysztof Bucher 2019-03-19 14:50:29
2019 Natalia Bugańska 2019-03-19 14:13:24
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-19 12:57:51
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-03-19 11:54:02
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2019-03-19 11:54:02
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-19 11:09:17
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-03-19 10:15:23
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-19 10:14:05
2019 Joanna Kaleta 2019-03-19 10:10:30
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-03-19 09:57:20
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-03-19 09:56:05
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-03-19 09:54:45
2019 Joanna Kaleta 2019-03-19 09:52:16
2019 Joanna Kaleta 2019-03-19 09:46:51
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Joanna Kaleta 2019-03-19 09:43:17
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-03-19 09:40:21
2019 Joanna Kaleta 2019-03-19 09:38:14
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Leszek Budyłowski 2019-03-19 09:36:47
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-19 08:18:15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-19 08:17:53
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-03-18 15:55:17
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-18 14:42:41
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-03-18 13:34:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-03-18 13:32:25
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-03-18 13:21:53
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-03-18 13:20:51
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-03-18 13:16:28
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-03-18 13:12:01
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-03-18 12:09:23
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-03-18 12:06:35
Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg Teresa Muc 2019-03-18 10:56:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-18 10:45:32
Obwieszczenie nr UAB.6730.39.2019.PL o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr 222/73, k.m. 8, obręb Czarnowąsy, ul. J. Panki Paweł Lesiak 2019-03-18 10:43:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-18 10:42:59
Obwieszczenie nr UAB.6730.39.2019.PL o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na dz. nr 222/73, k.m. 8, obręb Czarnowąsy, ul. J. Panki Paweł Lesiak 2019-03-18 10:42:57
Obwieszczenie nr UAB.6730.39.2019.PL o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie dz. nr 222/73, k.m. 8, obręb Czarnowąsy, ul. J. Panki Paweł Lesiak 2019-03-18 10:41:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-18 10:17:58
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-18 09:28:17
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym Teresa Muc 2019-03-18 09:26:38
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-15 12:57:37
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2019-03-15 12:02:13
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-03-15 11:19:29
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-03-15 11:17:16
Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usuniecia starych słupów oświetleniowych Teresa Muc 2019-03-15 10:45:52
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów Teresa Muc 2019-03-15 10:24:49
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-15 10:12:43
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych wraz z ich kompleksową pielęgnacją Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-15 06:46:40
2019 Natalia Bugańska 2019-03-14 16:29:35
Interpelacja radnego Slawomira Batko w sprawie Orlika Opole Teresa Muc 2019-03-14 16:11:02
2019 Natalia Bugańska 2019-03-14 15:19:00
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2019-03-14 13:19:36
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka Teresa Muc 2019-03-14 13:15:21
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2019-03-14 12:45:42
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-14 12:06:50
Statuty Rad Dzielnic Patryk Śróda 2019-03-14 11:59:43
Statuty Rad Dzielnic Patryk Śróda 2019-03-14 11:57:28
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-14 11:53:18
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-14 11:46:55
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-14 11:43:45
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-14 11:39:54
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-03-14 11:21:26
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-03-14 08:55:06
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Jan bieniuszewicz 2019-03-14 08:54:09
Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka Teresa Muc 2019-03-13 15:08:43
2018 Joanna Kaleta 2019-03-13 14:56:48
2018 Joanna Kaleta 2019-03-13 14:55:02
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-03-13 14:44:37
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-03-13 14:42:06
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2019-03-13 14:40:53
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-03-13 14:22:32
Lokalne standardy urbanistyczne Emilia Twardowska 2019-03-13 13:22:51
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego Teresa Muc 2019-03-13 12:07:40
Dzielnice Opola Patryk Śróda 2019-03-13 12:00:04
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-13 11:02:00
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-03-13 09:23:07
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-13 09:07:02
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-13 09:05:32
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-13 09:02:11
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych Kamilla Wieczorek 2019-03-12 15:28:41
VI sesja Rady Miasta Opola - 28 lutego 2019 r. Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-03-12 11:42:10
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice Joanna Szurgut 2019-03-12 11:26:23
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-12 11:10:08
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2019-03-12 11:04:09
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2019-03-12 11:03:07
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2019-03-12 11:01:56
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-03-12 10:32:23
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2019-03-12 10:04:57
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-03-12 10:01:50
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2019-03-12 10:00:32
Wydział Lokalowy Joanna Parobecka 2019-03-12 09:57:29
Wydział Lokalowy Joanna Parobecka 2019-03-12 09:56:21
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-03-12 09:51:22
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-12 09:49:53
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2019-03-12 09:47:22
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2019-03-12 09:43:57
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2019-03-12 09:41:18
Wydział Geidezji i Karografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-12 09:40:03
Wydział Geidezji i Karografii Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-12 09:38:34
Organizacja wyjazdu integracyjno – terapeutycznego dla 50 osób Dariusz Dzierżak 2019-03-12 09:37:40
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-03-12 09:14:38
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-12 08:50:39
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2019-03-12 08:47:27
Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Beata Baraniewicz 2019-03-11 14:50:23
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-03-11 14:41:20
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:45:32
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:43:12
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:41:46
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:37:11
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:32:03
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:29:10
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Sagan 2019-03-11 12:27:38
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2019-03-11 12:15:18
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-11 11:24:54
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno Teresa Muc 2019-03-11 09:53:52
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2019-03-11 09:45:47
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Katarzyna Bil 2019-03-11 08:29:19
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:53:32
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:49:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:45:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:41:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:39:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-08 14:37:42
Organizacja wyjazdu integracyjno – terapeutycznego dla 50 osób Dariusz Dzierżak 2019-03-08 14:29:42
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczytstego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Beata Szpryngiel 2019-03-08 13:34:57
Sprawozdania za IV kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2019-03-08 13:27:08
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach Teresa Muc 2019-03-08 13:26:23
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2019-03-08 12:03:41
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-03-08 11:42:16
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana Teresa Muc 2019-03-08 11:22:05
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Katarzyna Flis-Baranek 2019-03-08 11:17:09
Utrzymanie terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-08 11:04:46
Utrzymanie terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-08 11:04:04
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-08 09:51:47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2019-03-07 15:37:19
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczytstego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Beata Szpryngiel 2019-03-07 15:23:24
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi" Justyna Hyziak 2019-03-07 14:52:38
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń na kwietnikach, w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-07 14:32:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-07 13:20:44
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-03-07 12:44:31
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych Teresa Muc 2019-03-07 12:19:04
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r. Teresa Muc 2019-03-07 12:13:47
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami Teresa Muc 2019-03-07 12:10:08
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany Teresa Muc 2019-03-07 12:05:44
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2019-03-07 11:47:05
Posiedzenia ORDPP Paweł Sadło 2019-03-07 11:38:31
2019 Natalia Bugańska 2019-03-07 08:53:01
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-03-06 13:15:13
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-03-06 12:54:45
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 Małgorzata Rodzeń 2019-03-06 12:49:16
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-03-06 11:57:03
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności Teresa Muc 2019-03-06 11:56:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-06 11:05:02
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-06 11:00:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-06 10:57:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-06 10:55:49
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-03-06 10:54:30
2019 Natalia Bugańska 2019-03-06 09:30:49
Konkurs ofert z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) Magdalena Ciszewska 2019-03-06 09:22:09
Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-03-05 14:51:42
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-05 14:31:18
Utrzymanie terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-05 11:38:54
Utrzymanie terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-05 11:37:28
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r. Jan bieniuszewicz 2019-03-05 09:49:23
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r. Jan bieniuszewicz 2019-03-05 09:47:50
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r. Jan bieniuszewicz 2019-03-05 09:46:21
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-05 09:00:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-05 08:59:04
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-05 08:57:34
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-03-04 15:57:38
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r. Teresa Muc 2019-03-04 14:48:07
Interpelacja radnej barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r. Teresa Muc 2019-03-04 12:24:00
Konkurs ofert z zakresu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Agnieszka Dudek 2019-03-04 11:31:45
Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-01 14:32:28
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-01 12:58:14
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-01 12:57:46
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-01 12:54:59
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-03-01 12:52:55
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-03-01 12:44:27
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-03-01 12:43:13
Aktualności Emilia Twardowska 2019-03-01 08:13:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-03-01 08:10:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2019-03-01 07:57:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-03-01 07:51:59
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-28 16:58:00
Konkurs ofert z zakresu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Agnieszka Dudek 2019-02-28 16:40:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-28 16:11:03
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-28 15:59:23
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-28 15:42:43
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-28 15:39:43
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-28 15:38:12
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-28 15:33:48
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2019-02-28 15:13:39
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-28 14:52:59
2019 Joanna Kaleta 2019-02-28 14:51:45
2019 Joanna Kaleta 2019-02-28 14:47:21
2019 Joanna Kaleta 2019-02-28 14:46:15
2019 Joanna Kaleta 2019-02-28 14:41:58
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych Przemysław Parkitny 2019-02-28 14:12:47
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-02-28 14:06:06
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów Teresa Muc 2019-02-28 13:58:26
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych Przemysław Parkitny 2019-02-28 13:57:19
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach Teresa Muc 2019-02-28 13:50:25
Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019 Teresa Muc 2019-02-28 13:44:23
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym Teresa Muc 2019-02-28 13:37:56
Konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Agnieszka Dudek 2019-02-28 12:29:27
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym Teresa Muc 2019-02-28 12:25:28
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej Teresa Muc 2019-02-28 12:09:23
Interpelacja radnego Przemysława pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską Teresa Muc 2019-02-28 12:00:02
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2019-02-28 11:46:13
2019 Natalia Bugańska 2019-02-28 08:37:34
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-28 08:26:21
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-28 08:24:40
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-28 08:22:04
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-28 08:20:08
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-02-27 14:49:21
Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok Przemysław Parkitny 2019-02-27 13:52:12
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo - gospodarza dla sił sojuszniczych Joanna Kaleta 2019-02-27 13:20:07
2019 Joanna Kaleta 2019-02-27 12:55:36
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-02-27 12:47:07
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2019-02-27 12:24:24
2019 Joanna Kaleta 2019-02-27 11:19:08
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie usuwania pojazdów Teresa Muc 2019-02-27 11:12:57
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok Teresa Muc 2019-02-27 11:07:12
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie anerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska Teresa Muc 2019-02-27 10:57:56
Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa Teresa Muc 2019-02-27 10:49:41
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów. Teresa Muc 2019-02-27 10:44:00
Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego Teresa Muc 2019-02-27 10:38:06
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2019-02-27 08:55:52
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-02-26 15:42:37
Zgłoszone kandydatury do nagrody w konkursie im. Jana Całkę za 2018 rok Przemysław Parkitny 2019-02-26 14:33:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-02-26 14:25:29
Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw Teresa Muc 2019-02-26 13:39:29
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-02-26 12:44:58
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat Teresa Muc 2019-02-26 09:57:04
Sprawozdania za IV kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2019-02-26 09:25:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-26 09:15:02
Wydział Komunikacji Jadwiga Kost 2019-02-26 08:49:55
Wydział Komunikacji Jadwiga Kost 2019-02-26 08:48:52
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-02-25 19:44:58
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-02-25 19:43:27
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-02-25 19:37:12
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-02-25 19:35:19
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2019-02-25 19:31:38
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-02-25 15:51:50
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-02-25 15:26:01
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:53:40
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej, Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-25 13:45:52
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:44:30
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:43:10
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:41:42
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:39:37
Zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej Dla Kombatantów w Opolu Magdalena Orepuk-Makara 2019-02-25 13:37:11
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-02-25 13:37:08
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice Joanna Szurgut 2019-02-25 13:03:28
Wydział Zarządzania Kryzysowego Małgorzata Tarkowska 2019-02-25 12:45:58
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2019-02-25 12:28:27
Wydział Polityki Społecznej Joanna Parobecka 2019-02-25 12:02:13
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r. Jan bieniuszewicz 2019-02-25 11:57:34
Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku Teresa Muc 2019-02-25 11:38:59
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-02-25 10:37:04
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-25 09:40:56
Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury Teresa Muc 2019-02-25 09:38:14
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-25 09:26:39
Informacja o podmiotach zgłoszonych do udziału w dialogu technicznym Michał Kramarz 2019-02-25 08:57:39
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2019-02-22 13:50:45
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2019-02-22 13:35:03
Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-22 09:46:57
Obwieszczenie PMO. Wezwanie dot. spadkobierców właściciela dz. nr 15/1 obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu Alicja Wieliczko 2019-02-21 16:53:11
Obwieszczenie PMO. Wezwanie dot. spadkobierców właściciela dz. nr 540/1 obręb Kolonia Gosławicka w Opolu Alicja Wieliczko 2019-02-21 16:52:56
Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2019.DW wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c przy ul.Bolka II w Opolu Alicja Wieliczko 2019-02-21 16:49:58
Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2019-02-21 16:28:13
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:24:00
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek" Justyna Hyziak 2019-02-21 16:23:17
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:21:17
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:18:08
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:17:51
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:16:26
Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania dec. o ULICP dla inwestycji pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opols Sandra Jagielska 2019-02-21 16:16:19
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-02-21 15:23:49
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-21 12:28:52
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-21 12:18:22
Sprawozdania za IV kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2019-02-21 11:33:13
Sprawozdania za IV kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2019-02-21 11:31:47
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" Justyna Hyziak 2019-02-21 10:44:17
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 Małgorzata Maćków 2019-02-21 10:43:22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" Justyna Hyziak 2019-02-21 10:41:11
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2019-02-21 10:21:12
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice Joanna Szurgut 2019-02-21 10:20:17
WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r. Justyna Hyziak 2019-02-21 10:06:31
ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu Małgorzata Widuto 2019-02-21 07:59:40
ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej decyzją środowiskową, polegającego na budowie warsztatu Małgorzata Widuto 2019-02-21 07:58:44
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-20 14:35:25
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-02-20 12:28:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-20 10:36:47
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-20 10:35:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-20 10:33:59
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-20 10:32:28
Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2019-02-19 15:45:42
Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2019-02-19 14:53:44
Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2019-02-19 14:50:40
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-02-19 12:54:23
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Agnieszka Galka 2019-02-19 12:50:07
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2019-02-19 12:01:20
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2019-02-19 11:45:42
Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2019-02-19 10:13:59
Zapytanie ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa Teresa Muc 2019-02-18 13:32:06
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2019-02-18 10:20:44
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2019-02-18 10:14:55
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-18 10:07:52
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-18 09:52:11
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana Teresa Muc 2019-02-18 08:45:36
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-18 08:18:59
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-02-15 15:15:24
Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego Teresa Muc 2019-02-15 13:32:20
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego Teresa Muc 2019-02-15 13:28:11
Wyniki - dotacje wieloletnie na lata 2019-2021 Beata Baraniewicz 2019-02-15 12:41:18
Wyniki - dotacje wieloletnie na lata 2019-2021 Beata Baraniewicz 2019-02-15 12:25:33
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością Teresa Muc 2019-02-15 12:21:40
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-02-15 12:16:30
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Opola: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice Joanna Szurgut 2019-02-15 11:50:41
Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów miejskich w Opolu w ramach przedsięwzięcia Opolski Rower Miejski (ORM) Katarzyna Bil 2019-02-15 11:26:25
Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii 2019 Agnieszka Nowacka 2019-02-15 11:04:08
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-02-15 10:48:20
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach Teresa Muc 2019-02-15 10:29:10
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2019 r. Jan bieniuszewicz 2019-02-15 10:17:16
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2019-02-15 10:08:25
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2019-02-15 10:04:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-02-15 09:05:51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-02-15 09:04:37
Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej Teresa Muc 2019-02-14 14:23:57
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2019-02-14 13:42:42
Podatek od środków transportowych 2019 Piotr Peer 2019-02-14 13:33:50
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-14 12:57:20
Wydział Polityki Społecznej Zofia Duda-Bezara 2019-02-14 12:48:40
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-02-14 11:41:32
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-14 11:39:28
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia" Aneta Szczepek 2019-02-14 11:34:48
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej, Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-14 09:57:37
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38 Teresa Muc 2019-02-14 08:19:38
2019 Natalia Bugańska 2019-02-13 14:54:37
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Elżbieta Pawlicka-Cziollek 2019-02-13 13:32:33
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2019-02-13 12:54:08
Aktualności Emilia Twardowska 2019-02-13 12:29:14
2019 Natalia Bugańska 2019-02-13 12:20:59
2019 Natalia Bugańska 2019-02-13 12:16:42
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Zadanie 1. Park Miejski na Wyspie Bolko. Zadanie 2. Park Pasieka i tereny przyległe. Zadanie 3. Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny zieleni w Magdalena Brulewska 2019-02-13 10:53:52
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Zadanie 1. Park Miejski na Wyspie Bolko. Zadanie 2. Park Pasieka i tereny przyległe. Zadanie 3. Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny zieleni w Magdalena Brulewska 2019-02-13 10:40:24
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2019-02-13 10:11:58
2019 Natalia Bugańska 2019-02-13 08:30:53
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-12 14:57:49
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2019-02-12 14:54:01
Konkursy 2019 Justyna Hyziak 2019-02-12 14:22:13
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2019-02-12 13:58:16
Konkursy 2019 Justyna Hyziak 2019-02-12 13:48:06
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-02-12 12:56:38
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Małgorzata Maćków 2019-02-12 12:46:18
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2019-02-12 12:38:44
Ogłoszenia 2019 Marcin Lontkowski 2019-02-12 12:15:19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-12 12:11:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-12 12:11:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-12 12:10:16
Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-12 12:08:17
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-12 12:06:09
Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną Teresa Muc 2019-02-12 10:48:01
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-12 09:33:22
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2019-02-12 09:31:58
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-02-11 15:02:38
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2019-02-11 14:56:34
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2019-02-11 14:53:27
Ogłoszenie o dialogu technicznym Michał Kramarz 2019-02-11 14:52:33
Ogłoszenie o dialogu technicznym Michał Kramarz 2019-02-11 14:50:25
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej Teresa Muc 2019-02-11 14:45:06
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej Teresa Muc 2019-02-11 14:38:38
Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu Teresa Muc 2019-02-11 12:52:27
Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej Teresa Muc 2019-02-11 12:47:09
Rok 2019 Joanna Kaleta 2019-02-11 11:49:02
ROK 2019 Joanna Kaleta 2019-02-11 11:37:04
Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zamówieniem pn. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległ Joanna Szurgut 2019-02-11 10:20:18
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej: Zadanie 1. Park Miejski na Wyspie Bolko. Zadanie 2. Park Pasieka i tereny przyległe. Zadanie 3. Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny zieleni w Magdalena Brulewska 2019-02-08 14:04:05
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-02-08 14:02:40
2019 Natalia Bugańska 2019-02-08 13:52:40
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-08 12:24:14
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-08 12:20:00
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-08 11:54:48
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-08 11:52:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 11:17:09
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-02-08 11:14:43
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-02-08 09:33:26
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-02-08 09:30:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 09:25:17
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 09:08:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 09:06:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 09:03:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 08:57:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 08:41:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 08:40:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-08 08:37:51
Podatek od środków transportowych 2019 Piotr Peer 2019-02-07 15:42:29
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-07 12:15:34
Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego Kamilla Wieczorek 2019-02-07 12:14:08
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Kamilla Wieczorek 2019-02-07 11:32:39
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Agnieszka Galka 2019-02-07 11:24:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2019-02-07 10:35:34
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-07 10:16:35
DRUKI DO POBRANIA Agnieszka Skwarczyńska 2019-02-07 10:15:07
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 10:00:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 09:22:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 09:13:09
Rok 2018 Joanna Kaleta 2019-02-07 09:12:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 09:10:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 09:08:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-07 09:06:12
Rok 2018 Joanna Kaleta 2019-02-07 09:03:07
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-02-06 16:16:35
Wyniki częściowe dotacji jednorocznych Beata Baraniewicz 2019-02-06 16:08:37
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2019-02-06 13:15:50
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-06 12:34:10
Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Opola w latach 2019 - 2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-06 12:32:56
Opinia RIO - kwota długu na lata 2019-2040 Maria Dutkiewicz 2019-02-06 12:21:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-06 10:04:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-06 09:48:22
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-02-05 14:21:23
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2019-02-05 13:50:35
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2019-02-05 13:27:24
2019 Natalia Bugańska 2019-02-05 11:14:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2019-02-05 10:45:24
Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-05 08:55:29
Wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Sosnkowskiego (przy skrzyżowaniu/rondo z ul. Okulickiego) na terenie miasta Opola" Małgorzata Knap 2019-02-04 14:56:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Opolu-Brzeziu przy ul. Dobrzeńskiej”, na działce nr 624/12, k.m. 1, obręb Brzezie Małgorzata Knap 2019-02-04 14:35:03
Wydana decyzja środowiskowa dla przedsiewziecia: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Okulickiego - w rejonie ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Rataja – KOP-11a” Małgorzata Knap 2019-02-04 14:13:46
Wydana decyzja środowiskowa dla przedsiewziecia: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Okulickiego - w rejonie ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Rataja – KOP-11a” Małgorzata Knap 2019-02-04 13:51:02
Wydana decyzja środowiskowa dla przedsiewziecia: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej – KOP-11a”, Małgorzata Knap 2019-02-04 13:49:00
„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej – KOP-11b” Małgorzata Knap 2019-02-04 13:47:26
„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej – KOP-11b” Małgorzata Knap 2019-02-04 13:45:50
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krak Joanna Szurgut 2019-02-04 13:32:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 11:31:13
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-02-04 11:01:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 10:53:56
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2019-02-04 10:38:55
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-04 09:51:16
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 08:20:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 08:19:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 08:17:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-04 08:14:43
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2019-02-01 13:17:41
Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia Teresa Muc 2019-02-01 13:11:19
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 13:08:38
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-02-01 12:52:58
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 11:53:14
Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2019-02-01 11:47:14
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 10:58:20
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 10:58:08
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 10:55:34
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 10:55:22
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 10:05:51
Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-02-01 09:03:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 08:14:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 08:10:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 08:09:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 08:07:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 08:04:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 07:58:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2019-02-01 07:56:59
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Teresa Muc 2019-01-31 16:10:49
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-01-31 15:56:44
V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019 Teresa Muc 2019-01-31 15:08:05
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2019-01-31 13:25:20
Dotacje jednoroczne 2019 Beata Baraniewicz 2019-01-31 12:39:21
Aktualności Emilia Twardowska 2019-01-31 12:20:37
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” Justyna Hyziak 2019-01-31 11:58:32
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 Agnieszka Lisiecka 2019-01-31 09:47:00
2019 Natalia Bugańska 2019-01-31 09:23:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 09:08:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 09:03:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 09:01:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 09:01:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 08:57:21
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0151 Winów. Marcin Maziarek 2019-01-31 08:51:58
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0151 Winów. Marcin Maziarek 2019-01-31 08:47:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 08:43:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 08:39:58
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2018 r. Magdalena Buksa-Mendel 2019-01-31 08:37:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2019-01-31 07:59:21
Konsultacje w sprawie stypendiów dla staudentów i doktorantów Paweł Sadło 2019-01-31 07:49:18
Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego Teresa Muc 2019-01-30 14:57:25
Aktualności Emilia Twardowska 2019-01-30 14:49:46
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2019-01-30 14:46:22
Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w spra