logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
2018 Natalia Bugańska 2018-12-12 16:50:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-12-12 14:01:24
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2018-12-12 13:33:11
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-12-12 13:31:18
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-12-12 13:25:16
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-12-12 13:23:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2018-12-12 10:52:21
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola Dariusz Dzierżak 2018-12-12 10:16:53
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-12-11 15:22:55
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-12-11 15:19:42
Aktualności Emilia Twardowska 2018-12-11 14:50:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2018-12-11 14:46:13
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-12-11 14:03:59
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2018-12-11 13:50:54
Organizacja 11-dniowego wyjazdu aktywizacyjno–integracyjnego dla 45 dzieci w wieku 7-15 lat przebywających w pieczy zastępczej oraz 2 pracowników MOPR w Opolu / Centrum Obsługi Administracyjnej Placów Dariusz Dzierżak 2018-12-11 13:44:11
Ewidencja kąpielisk Marta Marcjasz 2018-12-11 13:33:55
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-12-11 13:18:05
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2018-12-11 12:59:10
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2018-12-11 12:54:17
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-11 10:37:27
Podatek od nieruchomosci 2019 Joanna Stasz 2018-12-11 10:01:02
Podatek od nieruchomosci 2019 Joanna Stasz 2018-12-11 09:53:12
Podatek od nieruchomosci 2019 Joanna Stasz 2018-12-11 09:49:14
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-12-10 15:31:23
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-12-10 15:27:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-12-10 15:25:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-12-10 15:22:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-12-10 14:37:16
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-12-10 14:36:09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-12-10 14:35:04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-12-10 14:31:40
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Magdalena Brulewska 2018-12-10 14:27:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-12-10 14:25:07
Obwieszczenie nr UAB.6733.61.2018.DW wniosek o ULICP dla budowysieci gazowej śr/c do 0,5 MPa dla potrzeb zasilania budynku magazynowo- handlowego przy ul. Zielonogórskiej 6a. y w Opolu Danuta Wacławczyk 2018-12-10 13:05:59
Opłata tarkowa na 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:32:53
Opłata tarkowa na 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:30:57
Podatek od środków transportowych 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:23:06
Podatek leśny 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:15:20
Podatek leśny 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:10:50
Podatek leśny 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:04:14
POdatek leśny 2019 Piotr Peer 2018-12-10 11:01:19
Podatek rolny 2018 Piotr Peer 2018-12-10 10:39:35
POdatek od nieruchomosci 2019 Piotr Peer 2018-12-10 10:09:46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Małgorzata Maćków 2018-12-10 09:48:22
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-12-10 09:46:16
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-12-10 09:45:18
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2018-12-10 09:40:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu Emilia Twardowska 2018-12-10 09:17:10
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-12-10 08:40:39
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-10 08:26:16
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-10 08:23:14
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-10 08:20:05
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-12-07 16:46:48
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-12-07 16:44:42
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-12-07 14:30:12
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-12-07 13:35:41
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-12-07 12:32:16
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2018-12-07 12:22:43
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2018-12-07 12:19:47
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-12-07 12:18:12
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-12-07 12:01:18
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-12-07 10:50:58
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej Natalia Buczyńska 2018-12-07 10:41:04
II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018 Beata Kowalczyk 2018-12-06 16:21:23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I Małgorzata Maćków 2018-12-06 13:53:38
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dl Agnieszka Galka 2018-12-06 12:08:34
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany Patrycja Remisz 2018-12-06 11:24:39
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-06 10:37:20
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-12-06 10:09:21
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-12-05 12:09:56
Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I) i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II) oraz utrzymanie wybiegów dl Agnieszka Galka 2018-12-05 11:38:02
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-12-05 11:35:33
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-12-05 11:12:03
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-12-05 10:20:31
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-12-05 09:54:23
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-12-05 09:53:16
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-12-05 09:50:13
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-12-04 14:06:47
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-12-04 13:33:27
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-12-04 13:31:37
2018 Natalia Bugańska 2018-12-04 10:29:19
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2018-12-04 09:57:47
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Hubala 14 Mariusz Dużyński 2018-12-03 15:47:59
2018 Natalia Bugańska 2018-12-03 15:18:44
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2018-12-03 12:39:57
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-12-03 12:16:34
Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola Magdalena Brulewska 2018-12-03 11:46:47
2018 Natalia Bugańska 2018-12-03 11:46:39
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-12-03 09:36:02
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-12-03 09:19:48
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-12-03 09:09:22
Organizacja 11-dniowego wyjazdu aktywizacyjno–integracyjnego dla 45 dzieci w wieku 7-15 lat przebywających w pieczy zastępczej oraz 2 pracowników MOPR w Opolu / Centrum Obsługi Administracyjnej Placów Dariusz Dzierżak 2018-12-01 09:03:53
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-11-30 13:41:49
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-30 13:14:01
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-11-30 13:10:30
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-11-30 12:36:00
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic wycofanych, ich złomowanie lub utyliz Joanna Szurgut 2018-11-30 12:09:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-11-30 11:58:17
Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-30 11:23:58
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie robót polegających na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-30 10:51:16
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-30 10:50:10
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-11-30 10:50:07
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-30 10:39:39
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-11-30 08:37:16
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-11-30 08:36:19
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-11-29 14:13:07
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia jako wkład niepieniężny (aport) do Wodociagi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. Patrycja Remisz 2018-11-29 14:06:43
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-11-29 13:17:26
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych na terenie miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-11-29 12:42:06
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przebudowy stacji paliw przy ul. Budowlanych 3 w Opolu Małgorzata Knap 2018-11-29 12:15:48
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-11-29 10:42:59
Rok 2018 2018-11-28 15:43:22
Rok 2018 2018-11-28 15:37:53
2018 Natalia Bugańska 2018-11-28 14:52:36
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-11-28 12:18:40
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-28 12:03:40
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-28 11:59:59
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-28 11:57:50
"Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-11-28 11:53:16
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-28 11:13:47
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-28 11:10:19
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:46:24
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:38:57
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:36:12
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:35:31
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:30:53
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:30:21
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:29:30
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-28 09:28:44
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 55 Joanna Kubacka 2018-11-28 07:54:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-28 07:49:01
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-28 07:41:58
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-27 13:26:52
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-27 13:26:02
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-27 13:25:07
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-11-27 13:08:38
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-11-27 11:59:40
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-27 11:54:46
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:56:02
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:53:14
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:50:48
Młodzieżowy Dom Kultury Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:45:13
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:41:55
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI Małgorzata Maćków 2018-11-27 09:39:00
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-11-27 08:55:58
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu Małgorzata Maćków 2018-11-27 08:40:39
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-11-27 08:36:20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Małgorzata Maćków 2018-11-27 08:29:45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Małgorzata Maćków 2018-11-27 08:25:47
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2018-11-27 08:21:42
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-26 16:25:33
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-26 16:21:01
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-26 16:17:23
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-26 15:51:52
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-26 15:49:58
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-11-26 15:45:24
Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie w Opolu Agnieszka Nowacka 2018-11-26 12:33:53
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola Dariusz Dzierżak 2018-11-26 12:15:52
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-26 11:57:55
Ogłoszenie Katarzyna Pawlak 2018-11-23 15:21:33
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodzie bezprzetargowej na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2018-11-23 14:31:28
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-23 14:01:36
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-23 13:57:03
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-11-23 13:53:23
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-11-23 13:50:44
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-11-23 13:33:09
Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach w Opolu. Justyna Janson-Sobolewska 2018-11-23 12:58:21
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:38:20
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:30:04
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2018-11-23 12:28:04
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:25:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-23 12:12:42
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:08:19
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:02:47
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 12:00:58
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-11-23 11:31:24
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2018-11-23 10:40:34
Wydział Budżetu Małgorzata Tarkowska 2018-11-23 10:34:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-23 09:35:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-23 09:33:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-23 08:31:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-23 07:45:58
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-22 16:22:35
Dostawa tabluic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic wycofanych, ich złomowanie lub utyliz Joanna Szurgut 2018-11-22 12:57:03
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-11-22 12:56:13
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2018-11-22 12:43:43
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-11-22 12:39:28
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-22 12:28:50
Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-22 11:32:26
Dom Dziecka Jadwiga Kost 2018-11-22 11:16:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-22 08:31:04
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-22 08:21:26
Skład Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-11-21 08:21:21
Rada Miasta Beata Kowalczyk 2018-11-21 08:11:47
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-11-20 15:23:28
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2018-11-20 15:10:58
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-20 14:32:44
Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Kamilla Wieczorek 2018-11-20 11:15:31
Tryb pozakonkursowy -150 Środowe Inspiracje dla Opolan. Przemysław Parkitny 2018-11-20 11:12:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2018-11-20 10:37:45
Oferta pozakonkursowa Fundacji 2.8 Przemysław Parkitny 2018-11-20 10:22:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-19 15:36:20
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-19 15:33:40
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-19 15:32:11
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-19 15:30:42
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-11-19 15:25:40
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-11-19 15:20:39
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-19 15:16:47
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-19 13:26:00
Aktualności Emilia Twardowska 2018-11-19 12:48:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-19 12:45:33
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-19 12:10:25
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-19 12:09:49
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-19 11:31:32
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-19 11:28:49
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-11-19 09:33:04
"Przebudowa placów miejskich w Opolu" w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-11-16 11:48:17
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-16 08:23:08
Aktualności Emilia Twardowska 2018-11-16 07:19:27
Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami (...) Kamilla Wieczorek 2018-11-15 12:58:44
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-15 11:58:28
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-15 11:03:55
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-15 10:57:27
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-11-15 09:20:11
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-11-15 09:08:32
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 Małgorzata Maćków 2018-11-15 09:03:26
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 Małgorzata Maćków 2018-11-15 09:00:15
Zespołu Szkół Ekonomicznych Małgorzata Maćków 2018-11-15 08:55:52
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-15 07:38:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-15 07:35:58
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-11-14 16:04:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na terenie przy ul. Matejski 5, pod warunkiem nasadzenia zastępczego Marzena Kasprzak 2018-11-14 15:19:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz kan. sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w rejonie ul. Róży Wiatrów w Opolu Marzena Kasprzak 2018-11-14 15:19:18
OGŁOSZENIE o wynikach naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2018 roku Monika Laxy 2018-11-14 15:06:14
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2018-11-14 14:06:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2018-11-14 13:53:26
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola" i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. Programu. Marcin Węgrzyn 2018-11-14 13:48:19
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:52:14
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-11-14 12:51:53
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-11-14 12:39:45
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:34:58
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:34:20
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2018-11-14 12:33:20
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:32:39
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:29:50
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:28:46
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:28:00
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:27:05
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:23:35
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:23:07
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:22:37
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:21:50
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:21:15
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-14 12:17:43
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-11-14 11:58:16
Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami (...) Kamilla Wieczorek 2018-11-14 11:47:10
Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami (...) Kamilla Wieczorek 2018-11-14 11:44:41
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Maria Dutkiewicz 2018-11-14 10:33:50
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-11-14 10:32:42
Projekt budżetu miasta Opola na 2019 rok Maria Dutkiewicz 2018-11-14 10:13:59
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2018-11-14 10:03:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz kan. sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w rejonie ul. Róży Wiatrów w Paweł Lesiak 2018-11-14 09:45:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w rejonie ul. Róży Wiatrów w Paweł Lesiak 2018-11-14 09:44:39
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAZY POŁOŻONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2018-11-14 09:44:30
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-11-14 08:15:56
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-11-14 08:10:22
2018 Natalia Bugańska 2018-11-13 14:16:58
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-13 12:21:26
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-11-13 12:17:37
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-11-13 11:54:47
Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c przy ul. Bałtyckiej na terenie działek nr 938 i 926/3 k.m. 14 obręb Zakrzów, Opole Justyna Gruchot 2018-11-13 11:52:18
Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c przy ul. Bałtyckiej na terenie działek nr 938 i 926/3 k.m. 14 obręb Zakrzów, Opole Justyna Gruchot 2018-11-13 11:51:31
2018 Natalia Bugańska 2018-11-09 15:11:10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-09 14:13:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-09 14:11:35
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-09 14:09:46
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-09 14:08:04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-11-09 14:03:29
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-09 12:04:06
Wydział Budżetu Małgorzata Tarkowska 2018-11-09 10:36:44
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-09 10:08:30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-09 07:44:06
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW. GARAZY POŁOŻONYCH W OPOLU Katarzyna Piasecka 2018-11-08 15:08:27
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-11-08 13:45:26
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-11-08 12:27:54
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie cz. dz. nr 1343, 1445, k.m. -- obr. Malina w Opolu Sandra Jagielska 2018-11-08 12:22:10
Obwieszczenie nr UAB.6733.47.2018.DW POSTANOWIENIE o zawieszeniu postęp. w sprawie ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej ORANGE ul.Energetyków w Opolu Danuta Wacławczyk 2018-11-08 08:46:44
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-08 08:20:18
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-08 08:15:35
Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7 Małgorzata Maćków 2018-11-07 15:38:42
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 Małgorzata Maćków 2018-11-07 15:31:56
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-11-07 15:28:34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Małgorzata Maćków 2018-11-07 15:14:55
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2018-11-07 14:08:07
Zarządzenie o konsultacjach w sprawie programów współpracy na 2019 r. Paweł Sadło 2018-11-07 13:05:40
Zarządzenie o konsultacjach dot. programów współpracy Paweł Sadło 2018-11-07 13:01:41
Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje dot. Nagrody im. Jana Całki Paweł Sadło 2018-11-07 12:48:34
Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje dot. Nagrody im. Jana Całki Paweł Sadło 2018-11-07 12:45:12
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-07 12:11:15
Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje Paweł Sadło 2018-11-07 11:24:08
Konsultacje społeczne Paweł Sadło 2018-11-07 11:18:56
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-11-07 11:11:07
Inicjatywa uchwałodawcza Beata Kowalczyk 2018-11-06 12:16:22
Inicjatywa uchwałodawcza Beata Kowalczyk 2018-11-06 12:07:33
Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-06 11:49:13
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Niemodlińskiej na terenie działki nr 112 k.m.1 obręb Żerkowic Justyna Janson-Sobolewska 2018-11-06 11:46:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Pużaka 20A i 26A i ul. mjr Hubala 12A Edyta Madej 2018-11-06 11:18:28
Zakup laptopa i rzutnika (projektora) z ekranem do prowadzenia prelekcji w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Kamilla Wieczorek 2018-11-06 10:33:59
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-06 10:23:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-06 10:19:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Martyna Feliks 2018-11-06 09:59:37
Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających „Muchę Odpaduchę” oraz „Wróżkę Odpadusię” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne [...]" Jan bieniuszewicz 2018-11-06 09:26:11
Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-06 09:14:02
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 Małgorzata Maćków 2018-11-06 08:16:49
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 Małgorzata Maćków 2018-11-06 08:13:26
WYKAZ Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy Adam Kordek 2018-11-06 07:40:27
WYKAZ Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy Adam Kordek 2018-11-06 07:39:23
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-11-05 15:22:18
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-11-05 15:20:58
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-11-05 14:51:48
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2018-11-05 14:32:02
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2018-11-05 14:28:09
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-11-05 14:27:20
wydana zmiana DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o omocy do 1 MW Opole Magdalena Kucab 2018-11-05 14:03:47
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-05 14:01:37
Świadczenie usług pocztowych Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-05 14:00:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-05 13:51:39
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-11-05 13:50:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-05 13:45:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-05 13:19:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-05 13:09:37
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-11-05 13:07:47
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-11-05 12:43:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-11-05 12:40:28
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-11-05 12:28:23
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-11-05 12:22:24
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-11-05 12:18:50
Wykonanie maskotek, breloków oraz pacynek przedstawiających „Muchę Odpaduchę” oraz „Wróżkę Odpadusię” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne [...]" Jan bieniuszewicz 2018-11-05 12:17:46
Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Kamilla Wieczorek 2018-11-05 12:04:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola ws. udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mi Marcin Lontkowski 2018-11-02 14:11:00
Rok 2018 Joanna Malinowska 2018-11-02 13:05:43
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-11-02 12:55:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Batalionu Zośka 1 Aleksandra Ziarkiewicz 2018-11-02 12:05:11
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. 1 Maja 10B Aleksandra Ziarkiewicz 2018-11-02 12:04:26
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-02 10:12:24
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-11-02 10:02:26
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola" i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. Programu. Marcin Węgrzyn 2018-10-31 15:22:16
Informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola" i jednocześnie ogłasza możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. Programu. Marcin Węgrzyn 2018-10-31 15:22:04
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-10-31 13:53:35
Informacja o zgłoszonych kandydaturach do nagrody im. Jana Całki Karolina Balcer 2018-10-31 13:49:26
Archiwum Karolina Balcer 2018-10-31 13:44:17
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-10-31 12:54:19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:30:28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:28:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:26:38
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:24:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:22:14
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-31 12:18:19
Program współpracy za 2018 r. Przemysław Parkitny 2018-10-31 12:03:36
Program współpracy za 2018 r. Przemysław Parkitny 2018-10-31 11:58:42
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-10-31 10:42:22
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-10-31 10:36:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 Joanna Kubacka 2018-10-31 07:45:49
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-10-30 14:37:49
2018 Natalia Bugańska 2018-10-30 13:47:56
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą Realizaja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-10-30 11:49:46
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-30 11:38:19
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-30 10:20:44
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-10-30 08:06:06
Sprawozdania za III kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-10-29 13:46:02
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-10-29 13:44:18
Sprawozdania za III kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-10-29 13:20:10
Konkurs im. Jana Całki za 2017 rok Przemysław Parkitny 2018-10-29 13:19:53
Sprawozdania za III kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-10-29 13:14:13
Zgłoszenie kandydatów i zadań do konkursu im. Jana Całki za rok 2017 Przemysław Parkitny 2018-10-29 13:07:58
Sprawozdania za III kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-10-29 13:03:58
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Magdalena Brulewska 2018-10-29 12:01:29
Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Kamilla Wieczorek 2018-10-29 11:49:59
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-10-29 10:17:49
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-29 10:11:10
Słoneczny Ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-29 08:44:21
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-29 08:07:17
Zarządzenie o konsultacjach Paweł Sadło 2018-10-26 12:06:18
Zarządzenie o konsultacjach Paweł Sadło 2018-10-26 11:55:30
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-10-26 11:32:08
Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Kamilla Wieczorek 2018-10-26 11:29:16
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-26 10:03:09
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-26 10:02:44
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-26 10:01:19
Słoneczny Ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-26 09:59:53
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-10-26 08:25:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 47/1, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2018-10-26 07:57:23
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-25 10:45:53
w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola. Joanna Kaleta 2018-10-25 08:26:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-23 12:40:31
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-10-23 11:34:10
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-10-23 11:14:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-10-23 11:12:50
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-10-23 11:03:59
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-10-23 10:39:27
2018 Natalia Bugańska 2018-10-23 10:06:35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-23 09:23:52
PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-22 17:44:30
PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-22 17:43:45
PROTOKOŁY MKW Z WYBORÓW Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-22 17:41:39
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-22 17:36:27
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-22 17:34:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-22 15:25:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-22 15:22:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-22 15:17:08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 12A-E Edyta Madej 2018-10-22 14:37:52
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu w ramach zadania pod nazwą "Realizaja projektu pn. Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu" [...] Jan bieniuszewicz 2018-10-22 14:24:02
Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-22 10:35:00
Biuro Ochrony Danych Jolanta Początko 2018-10-22 10:12:16
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-10-22 10:06:31
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-10-22 10:00:20
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-10-22 09:57:10
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-10-22 09:51:53
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-10-22 09:46:34
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-22 09:43:35
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-22 09:39:35
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-22 09:37:50
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-22 09:36:00
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-21 08:52:30
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-20 16:16:37
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-20 14:20:53
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-20 13:56:36
w sprawie określenia procedury ujmowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola nowych Przedsięwzięć lub zmiany parametrów przedsięwzięć już zawartych w Wieloletniej Prognozie Finan Natalia Buczyńska 2018-10-20 09:18:01
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-19 14:43:34
Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-10-19 13:17:52
OGŁOSZENIE o wynikach naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2018 roku Monika Laxy 2018-10-19 09:07:51
OGŁOSZENIE o wynikach naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Opola w 2018 roku Monika Laxy 2018-10-19 09:07:27
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-18 19:32:21
2018 Natalia Bugańska 2018-10-18 16:50:04
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-18 14:33:27
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-18 11:50:47
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-18 11:45:35
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-10-18 11:33:31
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2018-10-18 11:23:03
Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-18 10:33:06
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-17 16:31:02
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-10-17 12:51:06
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-10-17 11:34:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego UAB.6733.41.2018.BeP-budowa linii kablowej elektroenergetycznej ul. Polna/Akwarelowa . dz.nr 696/131,711/152 k.m.4 Beata Przybylska 2018-10-17 10:36:06
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (...) Katarzyna Bil 2018-10-17 10:26:50
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-17 10:18:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 10:17:51
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 10:16:25
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 10:12:22
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 10:06:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 10:00:31
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 09:56:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 09:53:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 09:50:29
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-17 09:47:56
2018 Natalia Bugańska 2018-10-17 09:16:53
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-17 09:12:54
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-17 09:10:47
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-17 09:04:47
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w latach 2019 – 2021, dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymie Violetta Moskwa 2018-10-17 08:25:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-16 15:28:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-16 15:27:26
2018 Natalia Bugańska 2018-10-16 15:24:49
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-10-16 14:17:22
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-16 14:14:12
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-16 14:02:21
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-10-16 14:01:20
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-16 12:23:35
Zakup materiału roślinnego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-16 12:20:00
OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Joanna Kaleta 2018-10-16 12:18:09
OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Joanna Kaleta 2018-10-16 12:16:05
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Małgorzata Rodzeń 2018-10-16 11:37:59
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Małgorzata Rodzeń 2018-10-16 11:36:13
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Joanna Parobecka 2018-10-16 09:59:38
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-16 09:27:02
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-16 09:25:47
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-16 08:54:29
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-16 08:43:19
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-16 08:41:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-16 07:41:37
Aktualności Emilia Twardowska 2018-10-16 07:39:54
Aktualności Emilia Twardowska 2018-10-16 07:36:46
Aktualności Emilia Twardowska 2018-10-16 07:30:50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-16 07:26:17
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Agnieszka Galka 2018-10-15 12:59:30
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-10-15 12:23:44
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-10-15 10:24:51
Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania nakomanii- 3 Agnieszka Nowacka 2018-10-12 13:06:32
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2018-10-12 12:30:59
Decyzja o zakazie zgromadzenia Natalia Bugańska 2018-10-12 10:25:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej sn 15 kV oraz budowa odcinków linii kablowych 15 kV w rejonie ul. Budowlanych w Op Paweł Lesiak 2018-10-12 10:10:00
2018 Natalia Bugańska 2018-10-11 16:30:25
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-11 14:44:15
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-11 14:43:11
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-10-11 14:35:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-10-11 14:16:09
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-10-11 11:42:19
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-10-11 11:39:24
Zakup materiału roślinnego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-11 11:36:05
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krak Joanna Szurgut 2018-10-11 10:36:14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-11 10:24:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-11 10:17:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-10-11 10:10:03
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Katarzyna Bil 2018-10-11 09:23:00
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-11 08:58:52
Aktualności Emilia Twardowska 2018-10-11 07:23:43
Słoneczny Ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-10 10:40:22
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Kamilla Wieczorek 2018-10-10 09:28:32
Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek Katarzyna Bil 2018-10-10 09:27:46
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-10 08:27:13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 8 Żubr w Opolu Damian Duda 2018-10-10 08:20:05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Małgorzata Maćków 2018-10-09 14:31:51
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2018-10-09 14:18:33
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. 1 Maja 10B Aleksandra Ziarkiewicz 2018-10-09 13:54:30
Obwieszczenie UAB.6733.50.2018.BeP dot. budowy odc. linii kablowej 15kV przy ul. Kwaiatowej w Opolu działka nr 104/1 k.m.80 Beata Przybylska 2018-10-09 12:37:47
Dostawa i montaż 4 szt. ulicznych punktów wymiany książek Katarzyna Bil 2018-10-09 12:04:50
Zamówienie gadżetów edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic Kamilla Wieczorek 2018-10-09 11:53:47
2018 Natalia Bugańska 2018-10-09 11:44:32
Zakup materiału roślinnego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-09 10:21:03
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 16 Joanna Kubacka 2018-10-08 18:16:29
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24 Z KM 5, OBR. KOL. GOSŁAWICKA) Joanna Kubacka 2018-10-08 18:11:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-10-08 10:07:05
Zakup materiału roślinnego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-08 10:03:34
Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-08 08:07:50
II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DRZYMAŁY 6/6 ORAZ PRZY UL. REYMONTA 10/4 Joanna Kubacka 2018-10-05 20:42:07
II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. ZAPOLSKIEJ 47/2 ORAZ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 25/10 Joanna Kubacka 2018-10-05 19:41:54
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW 12 Joanna Kubacka 2018-10-05 19:40:38
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-05 15:40:20
OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Joanna Kaleta 2018-10-05 14:46:21
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-10-05 13:24:27
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-10-05 13:01:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-05 12:28:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-05 12:26:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-05 12:23:59
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-10-05 12:20:19
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-05 12:09:44
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-10-05 12:07:11
OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Joanna Kaleta 2018-10-05 10:07:37
2018 Natalia Bugańska 2018-10-05 09:52:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na terenie przy ul. Bielskiej 53 i 55-57, pod warunkiem nasadzeń zastepczych Marzena Kasprzak 2018-10-05 07:55:50
OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Joanna Kaleta 2018-10-04 13:59:03
2018r. Marcin Lontkowski 2018-10-04 13:22:44
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-04 12:25:45
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w iobiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2018-10-04 11:49:24
Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego Kamilla Wieczorek 2018-10-04 11:26:33
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-10-04 09:50:26
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-04 09:34:51
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-03 14:08:41
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-03 14:07:11
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-03 14:05:18
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-10-03 14:03:43
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-10-03 14:02:11
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-10-03 13:19:02
Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy Krzysztof Biliński 2018-10-03 12:16:40
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-03 11:46:10
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-03 11:43:42
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-10-03 11:37:36
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-02 14:58:01
Obwieszczenie nr UAB.6733.38.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 Danuta Wacławczyk 2018-10-02 14:35:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-10-02 12:54:02
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-10-02 12:33:29
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-10-02 12:19:43
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-10-02 11:46:57
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-10-02 11:30:04
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-02 11:26:40
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-02 11:25:01
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-02 11:17:31
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-02 11:15:54
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt skupu złomu, Opole-Czarnowąsy Magdalena Kucab 2018-10-02 10:53:31
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt skupu złomu, Opole-Czarnowąsy Magdalena Kucab 2018-10-02 10:52:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-02 10:10:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-02 10:09:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-02 10:05:00
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dok. pn.Plan adaptacji miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 Magdalena Kucab 2018-10-02 09:58:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-02 09:55:25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan adaptacji miasta Opola do zmian klimatu do r Magdalena Kucab 2018-10-02 09:55:08
Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-02 09:55:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-10-02 09:53:31
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-10-01 13:40:13
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-10-01 12:04:29
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-10-01 11:58:03
Zakup materiału roślinnego Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-10-01 11:03:15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan adaptacji miasta Opola do zmian klimatu do r Magdalena Kucab 2018-10-01 09:53:29
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Natalia Buczyńska 2018-09-28 15:48:45
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Natalia Buczyńska 2018-09-28 15:46:09
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWe W OPOLU Ewelina Linek 2018-09-28 14:26:21
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWe W OPOLU Ewelina Linek 2018-09-28 14:22:35
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU Ewelina Linek 2018-09-28 12:58:37
Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego ok Joanna Szurgut 2018-09-28 12:17:14
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-09-28 11:35:20
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Oświęcimskiej w Opolu Magdalena Kucab 2018-09-28 11:14:45
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-28 09:33:23
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-28 09:30:46
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-28 08:59:08
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-28 08:58:08
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Opola na lata 2018-2021 Piotr Makarowski 2018-09-28 08:47:07
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-28 08:22:44
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-28 08:17:14
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-28 08:11:31
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-09-27 15:54:28
Rozbudowa budynku PSP Nr 9 Magdalena Brulewska 2018-09-27 15:41:06
Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego Joanna Szurgut 2018-09-27 15:15:08
Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2019 rok Maria Dutkiewicz 2018-09-27 14:18:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-09-27 13:00:25
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-09-27 11:50:25
2018 Natalia Bugańska 2018-09-27 10:35:40
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-09-27 08:52:15
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-09-26 20:24:20
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-09-26 20:21:36
W sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Joanna Kaleta 2018-09-26 14:29:11
Dystrybucja biletów Tomasz Guzik 2018-09-26 14:07:59
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-26 12:35:19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-26 10:20:24
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-26 09:35:24
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-26 09:29:00
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu Marcin Lontkowski 2018-09-26 08:19:09
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu Marcin Lontkowski 2018-09-26 08:18:12
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-09-25 14:31:09
Przebudowa i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – utworzenie Centrum RE-Start Dariusz Dzierżak 2018-09-25 13:11:59
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej - dz. nr 16/4 z km. 17, obręb Natalia Buczyńska 2018-09-25 12:56:10
Obwieszczenie o wydaniu dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie części działki nr 26 k.m. 3 obręb Chmielowice, ul. Gutenberga 8 w Opolu Sandra Jagielska 2018-09-25 12:17:53
Obwieszczenie o wydaniu dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa i nadbudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie części działki nr 26 k.m. 3 obręb Chmielowice, ul. Gutenberga 8 w Opolu Sandra Jagielska 2018-09-25 12:17:44
Obwieszczenie o wydaniu dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa i nadbudowa budynku Remizy Strażackiej OSP na terenie części działki nr 26 k.m. 3 obręb Chmielowice, ul. Gutenberga 8 w Opolu Sandra Jagielska 2018-09-25 12:12:29
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-09-25 12:05:35
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-09-25 11:22:25
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-25 11:20:47
2018 Natalia Bugańska 2018-09-25 10:06:23
w sprawie ustalenia maksymalnego poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego Natalia Buczyńska 2018-09-25 08:38:25
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-09-24 14:49:48
Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy Patrycja Remisz 2018-09-24 14:38:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 14:29:23
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-24 14:24:14
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-24 14:22:01
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-24 14:20:22
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-24 14:18:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-09-24 13:15:10
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 13:13:20
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 13:09:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 13:07:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 12:58:30
Druk materiałów promocyjnych, folderów, ulotek, zaproszeń i broszury (bajki) w ramach projektu "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego ok Joanna Szurgut 2018-09-24 12:14:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 12:09:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 12:05:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-24 11:55:37
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-24 09:42:23
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-09-21 13:56:54
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-21 13:06:01
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-09-21 12:38:19
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-09-21 11:49:30
Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego Joanna Szurgut 2018-09-21 11:04:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-21 10:52:55
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-09-21 10:21:36
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Kaleta 2018-09-21 10:20:24
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-21 09:20:59
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-09-21 09:18:38
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-09-21 09:11:53
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-09-21 09:10:56
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-21 09:04:49
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-21 09:03:25
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-09-21 08:59:33
Wydział Lokalowy Joanna Parobecka 2018-09-21 08:56:26
Wydział Lokalowy Joanna Parobecka 2018-09-21 08:54:53
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-09-21 08:50:19
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-21 08:21:34
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-09-21 08:19:55
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-09-20 12:23:06
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M.KW LOKLAU UZYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. CHMIELOWICKIEJ 46 Katarzyna Piasecka 2018-09-20 12:03:48
Rozbudowa budynku PSP Nr 9 Magdalena Brulewska 2018-09-20 11:56:09
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-20 10:48:19
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-20 10:30:13
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-20 08:22:37
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-20 07:53:40
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-19 15:14:53
2018 Natalia Bugańska 2018-09-19 14:18:22
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-09-19 14:14:43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010) Emilia Twardowska 2018-09-19 14:12:14
Wykaz rzeczy znajdujących się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-19 13:05:45
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Anna Caputa 2018-09-19 12:46:41
Przebudowa i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – utworzenie Centrum RE-Start Dariusz Dzierżak 2018-09-19 12:35:54
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola Joanna Malinowska 2018-09-18 15:18:46
Wydział Komunikacji Marcin Lontkowski 2018-09-18 14:50:38
Obwieszczenie PMO o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP Alicja Wieliczko 2018-09-18 14:50:04
Obwieszczenie PMO o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP Alicja Wieliczko 2018-09-18 14:49:54
Obwieszczenie PMO o podjęciu postępowania administracyjnego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP Alicja Wieliczko 2018-09-18 14:43:34
Obwieszczenie PMO o podjęciu postępowania administracyjnego dotyczące sprawy wydania decyzji o ULICP Alicja Wieliczko 2018-09-18 14:43:15
Obwieszczenie PMO o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego sprawy wydania decyzji o ULICP Alicja Wieliczko 2018-09-18 14:42:21
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-18 14:21:31
Poświadczenie odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy Krzysztof Biliński 2018-09-18 14:15:29
ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY Krzysztof Biliński 2018-09-18 14:05:13
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-09-18 12:17:59
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-09-18 11:58:38
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-09-18 11:55:04
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-09-18 11:44:00
ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY Krzysztof Biliński 2018-09-18 10:46:22
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-18 10:32:02
Biuro Rzeczy Znalezionych Krzysztof Biliński 2018-09-18 10:23:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-09-18 10:16:38
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-09-18 09:40:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-18 08:00:11
Aktualności Emilia Twardowska 2018-09-18 07:58:18
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-18 07:53:42
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-18 07:52:19
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-18 07:49:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-18 07:46:13
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-18 07:45:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-18 07:44:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-18 07:43:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice iI" w Opolu Anna Caputa 2018-09-17 15:27:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Anna Caputa 2018-09-17 15:21:25
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krak Joanna Szurgut 2018-09-17 12:53:18
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-17 12:49:15
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-17 12:45:56
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krak Joanna Szurgut 2018-09-17 12:34:49
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-09-17 12:30:48
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-09-17 12:27:15
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-17 12:07:49
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-17 12:07:03
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-09-17 11:26:45
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-09-17 11:25:44
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-09-17 11:22:04
Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-17 10:42:35
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2018-09-17 09:59:34
Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-17 09:12:18
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-17 09:10:52
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-17 09:04:54
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-17 08:43:47
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-09-17 08:20:28
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2018-09-15 14:26:20
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2018-09-15 14:24:38
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-15 09:07:37
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-15 09:06:37
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-15 09:05:38
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-15 09:03:22
Komisarz i urzędnicy wyborczy Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-15 09:01:50
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU Ewelina Linek 2018-09-14 15:44:36
CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU Ewelina Linek 2018-09-14 15:19:59
Informacja Jadwiga Kost 2018-09-14 14:45:19
Oświetlenie drogowe Paweł Łukawski 2018-09-14 12:31:00
Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kamilla Wieczorek 2018-09-14 12:13:44
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-09-14 12:10:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-09-14 11:29:57
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-14 10:15:56
obwieszczenie budowa linii kablowej nn ul.Polna /Akwarelowa Beata Przybylska 2018-09-14 09:41:31
obwieszczenie budowa linii kablowej nn ul.Polna /Akwarelowa Beata Przybylska 2018-09-14 09:34:50
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-09-14 09:20:09
Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-14 08:49:49
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic". Katarzyna Bil 2018-09-13 16:38:22
2018 Natalia Bugańska 2018-09-13 16:29:15
2018 Natalia Bugańska 2018-09-13 16:27:38
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Piotr Szewczuk 2018-09-13 16:22:49
Rejestry i wykazy Marek Kulig 2018-09-13 15:12:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-09-13 14:50:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-09-13 14:27:53
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-13 13:53:35
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-09-13 13:42:57
Ochrona danych osobowych Natalia Buczyńska 2018-09-13 13:21:04
2018 Natalia Buczyńska 2018-09-13 13:17:36
2018 Joanna Malinowska 2018-09-13 13:06:13
Komisarz i urzędnicy wyborczy Joanna Malinowska 2018-09-13 13:03:09
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-09-13 12:53:15
Rozbudowa budynku PSP Nr 9 Magdalena Brulewska 2018-09-13 12:46:31
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-09-13 12:26:08
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej w Opolu-KOP-4” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:51:41
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Katowickiej w Opolu-KOP-4” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:51:18
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:49:20
Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:48:16
Zawiad. STRON o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:45:37
Zawiad. STRON o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.:„Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Oleskiej w Opolu-KOP-3” Magdalena Kucab 2018-09-13 11:41:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-13 10:13:12
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODM. ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA SPRZEDAŻ NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁ. W REJ. UL. DOMAŃSKIEGO (DZ. NR 111/10, KM 26, OBR. PÓŁWI Joanna Kubacka 2018-09-13 09:15:36
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY I DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA SPRZEDAŻ NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W REJ. UL. DOMAŃSKIEGO (DZ. NR 111/10, Joanna Kubacka 2018-09-13 09:14:11
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Malinowska 2018-09-13 08:42:30
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-12 16:04:24
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-12 16:02:46
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-09-12 15:27:02
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2018-09-12 15:24:51
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych wzdłuz linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-W Marzena Kasprzak 2018-09-12 12:00:53
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usunięcia drzew rosnących wzdłuz linii kolejowej nr 132 relacji Bytom-Wrocław Główny, na odcinku Opole Groszowice - Opole Marzena Kasprzak 2018-09-12 11:59:06
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 10:39:27
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 09:57:03
2018 Natalia Bugańska 2018-09-12 09:34:30
2018 Natalia Bugańska 2018-09-12 09:27:36
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 09:10:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-09-12 09:08:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-09-12 09:06:38
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 08:42:16
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 08:30:04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 08:21:34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 08:06:01
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 08:01:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-12 07:58:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-12 07:56:57
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-09-12 07:53:00
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 47/1, OBR. GROTOWICE) Joanna Kubacka 2018-09-12 07:48:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-12 07:40:29
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-11 14:59:45
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-11 14:56:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-11 14:34:44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-11 14:30:40
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (DZ. NR 16/4 Z KM 17, OBR. GROSZOWICE) Joanna Kubacka 2018-09-11 12:20:09
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-09-11 12:09:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2018-09-11 10:53:18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 09:12:19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 09:08:32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 08:59:35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 08:50:49
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 08:34:44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 08:23:44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-09-11 08:22:01
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-09-10 15:22:20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-10 15:13:59
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-10 15:10:45
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-10 15:08:23
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-09-10 15:06:34
2018 Natalia Bugańska 2018-09-10 14:57:43
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-09-10 13:41:48
Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-10 10:52:59
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 10:29:24
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 10:25:02
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 10:18:05
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 10:06:42
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”; Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-10 09:55:57
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 09:47:49
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-09-10 09:42:25
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA Joanna Kaleta 2018-09-10 09:16:39
Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-10 08:22:10
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-09-07 13:31:46
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2018-09-07 13:01:56
2018 Natalia Bugańska 2018-09-07 12:40:12
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-09-07 10:49:20
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-09-07 10:23:14
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-09-07 10:22:33
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-09-07 10:03:39
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-09-07 10:01:06
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-09-07 09:57:33
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-06 14:52:50
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-06 14:46:55
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-06 14:44:42
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-09-06 14:42:49
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-09-06 14:34:15
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-09-06 14:33:22
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-06 14:31:52
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Malinowska 2018-09-06 14:25:38
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Malinowska 2018-09-06 14:21:26
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Malinowska 2018-09-06 14:10:48
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-09-06 11:30:01
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-09-06 11:25:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-09-06 11:15:40
Rozbudowa budynju PSP Nr 9 Magdalena Brulewska 2018-09-06 10:20:29
Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-06 09:40:47
Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-06 09:38:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-09-06 09:10:15
Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-06 08:31:52
Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-06 08:30:23
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-05 14:18:20
stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń, odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start Izabela Kutyła 2018-09-05 14:16:14
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-05 13:58:56
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-05 13:53:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-05 13:52:34
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 12:46:33
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 12:40:23
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 12:39:02
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Joanna Malinowska 2018-09-05 12:36:05
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 Magdalena Kucab 2018-09-05 12:30:47
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 Magdalena Kucab 2018-09-05 12:30:01
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 Magdalena Kucab 2018-09-05 12:29:39
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA OPOLA W RAMACH „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA” na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 Magdalena Kucab 2018-09-05 12:28:51
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 10:44:23
Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-09-05 10:40:53
Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 10:39:30
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2018-09-05 10:37:30
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-09-05 10:35:07
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-09-05 10:19:43
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-04 14:25:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-09-04 14:14:45
Obwieszczenie nr UAB.6733.39.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy przedszkola przy ul.Niemodlińskiej w Opolu (dz. Żerkowice) Danuta Wacławczyk 2018-09-04 11:23:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r. Magdalena Buksa-Mendel 2018-09-04 11:22:12
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-09-04 09:20:06
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-09-03 15:21:46
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-09-03 15:12:47
PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-09-03 13:30:15
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic". Joanna Szurgut 2018-09-03 11:50:58
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2018-09-03 09:05:20
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2018-09-03 09:04:17
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2018-09-03 09:00:22
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2018-09-03 08:56:59
Wydział Budżetu Jolanta Początko 2018-09-03 08:52:56
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-09-03 08:15:31
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-09-03 08:11:44
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r. Magdalena Buksa-Mendel 2018-08-31 13:37:19
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r. Magdalena Buksa-Mendel 2018-08-31 13:34:52
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-08-31 12:25:41
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-31 12:04:25
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-08-31 11:37:05
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2018-08-31 11:26:11
Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, przeydenta miasta Joanna Kaleta 2018-08-31 11:26:02
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-31 11:09:18
Organizacja 5 pikników ekologicznych w ramach projektu "Wspólna akcja seregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Magdalena Brulewska 2018-08-31 10:57:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-31 10:01:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-31 09:59:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-31 09:58:07
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-08-31 09:56:45
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-31 09:45:21
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia meblowo-biurowego wraz ze sprzętem komputerowym dla realizacji zadania budżetowego pn. "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krak Joanna Szurgut 2018-08-30 12:22:15
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-30 09:56:23
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-08-30 09:30:15
2018 Natalia Bugańska 2018-08-30 09:12:47
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-08-30 07:59:00
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-08-29 14:21:42
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-08-29 14:20:22
Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zago Jan bieniuszewicz 2018-08-29 13:53:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-29 13:48:12
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-29 10:47:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-29 10:28:03
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-08-29 10:08:44
Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych Joanna Kaleta 2018-08-29 07:53:32
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów Magdalena Kucab 2018-08-28 14:12:37
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów Magdalena Kucab 2018-08-28 14:12:21
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów Magdalena Kucab 2018-08-28 14:12:01
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów Magdalena Kucab 2018-08-28 14:11:30
obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów Magdalena Kucab 2018-08-28 14:10:22
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-28 14:01:37
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-28 13:59:47
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-08-28 12:42:53
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-08-28 12:40:40
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-08-28 12:37:57
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-08-28 12:36:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-08-28 12:34:15
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-08-28 11:01:13
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-08-28 10:58:26
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-08-28 10:50:23
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-08-28 10:48:52
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2018-08-28 10:46:06
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-08-28 10:40:04
Dostawa oraz nasadzenie drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-28 10:27:01
III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. DRZYMAŁY 6/6 ORAZ PRZY UL. REYMONTA 10/4 Joanna Kubacka 2018-08-28 08:14:17
Oceny jednostek miejskich za 2017 Agnieszka Lisiecka 2018-08-27 13:10:26
Aktualności Emilia Twardowska 2018-08-27 13:08:14
Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zago Jan bieniuszewicz 2018-08-27 12:21:41
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-08-27 12:06:30
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-08-27 09:54:26
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-08-27 09:49:51
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-27 09:48:17
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Joanna Parobecka 2018-08-27 09:46:18
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic". Joanna Szurgut 2018-08-24 11:47:59
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-24 11:47:21
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”; Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-24 11:22:28
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-24 11:21:49
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-24 11:20:32
Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-24 10:28:06
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-24 10:13:16
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-24 10:11:47
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2018-08-23 16:41:04
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-08-23 16:26:19
Wydział Budżetu Małgorzata Tarkowska 2018-08-23 16:09:40
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-08-23 16:09:15
Wydział Budżetu Małgorzata Tarkowska 2018-08-23 16:06:00
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-23 15:17:36
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-23 15:16:32
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-23 15:15:14
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-23 15:09:17
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w mieście Opolu Magdalena Kucab 2018-08-23 14:52:42
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w mieście Opolu Magdalena Kucab 2018-08-23 14:51:40
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachci Jan bieniuszewicz 2018-08-23 12:29:09
PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej Joanna Szurgut 2018-08-23 11:50:38
Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-23 09:47:57
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-23 09:06:32
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-23 08:41:15
2018 Natalia Bugańska 2018-08-23 08:40:59
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-23 08:35:55
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-08-22 15:52:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Dubois 39-47 Mariusz Dużyński 2018-08-22 14:41:43
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-22 14:25:21
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Piotr Peer 2018-08-22 11:38:01
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-22 10:10:21
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-08-22 10:09:17
Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zago Jan bieniuszewicz 2018-08-22 09:04:16
Aktualności Emilia Twardowska 2018-08-22 07:54:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-22 07:50:32
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-08-21 15:49:18
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-08-21 15:27:59
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Magdalena Brulewska 2018-08-21 14:33:37
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Magdalena Brulewska 2018-08-21 14:13:00
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic" Jan bieniuszewicz 2018-08-21 14:11:32
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Joanna Szurgut 2018-08-21 14:05:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:19:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:12:58
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:11:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:09:42
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:08:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:05:53
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-08-21 11:03:22
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:57:12
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:56:10
Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:52:43
Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:51:10
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:49:47
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:48:00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:44:45
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:42:47
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2018-08-21 09:41:50
Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 09:41:28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-08-21 08:48:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-08-21 08:46:41
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-08-21 08:44:15
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-21 06:55:59
Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Katowickiej" Magdalena Kucab 2018-08-20 12:54:02
Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Oleskiej" Magdalena Kucab 2018-08-20 12:53:32
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-08-20 12:26:34
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-08-20 12:20:57
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-20 12:17:56
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-20 11:14:33
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-20 11:12:29
Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-20 09:58:23
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-20 09:18:32
Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejow Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-20 09:12:09
Druk folderu - materiału informacyjnego o gatunkach chronionych w ramach projektu pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zago Jan bieniuszewicz 2018-08-20 08:26:32
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-08-20 07:53:43
OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE Joanna Kaleta 2018-08-17 11:16:53
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-08-17 11:13:36
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Joanna Kaleta 2018-08-17 11:08:49
Informacja o wszczęciu postępowania Jadwiga Kost 2018-08-17 10:15:31
Informacja o wszczęciu postępowania Jadwiga Kost 2018-08-17 10:14:45
Informacja o wszczęciu postępowania Jadwiga Kost 2018-08-17 10:13:08
Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-17 10:00:00
Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-17 09:43:57
Wydział inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-08-17 09:33:37
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-08-17 09:30:00
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-08-17 09:27:01
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-08-17 09:23:12
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-08-17 09:20:33
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-08-17 09:16:50
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-17 08:16:15
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-08-16 13:48:24
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Joanna Szurgut 2018-08-16 13:24:04
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-08-16 12:30:04
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic" Jan bieniuszewicz 2018-08-16 12:00:55
Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-16 11:45:35
Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-16 11:41:44
2018 Marzena Sedlaczek 2018-08-16 11:05:45
2018 Marzena Sedlaczek 2018-08-16 11:04:47
Oferta pozakonkursowa -Rajd po dzielnicach Opola i Bieg Grudzicki Marzena Sedlaczek 2018-08-16 11:00:43
2018 Marzena Sedlaczek 2018-08-16 10:54:31
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-16 10:41:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Kubacka 2018-08-16 09:24:31
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-16 09:18:17
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-16 09:17:48
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-16 09:10:17
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-16 09:08:46
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Joanna Kubacka 2018-08-16 08:59:37
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-16 08:15:01
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-16 08:09:55
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-16 08:08:56
Informacje z PKW Joanna Kaleta 2018-08-16 08:04:34
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 15:33:49
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 15:30:36
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 15:27:04
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 15:19:02
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 15:17:46
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 15:09:01
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-14 15:02:44
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-14 15:01:30
Informacje o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Joanna Kaleta 2018-08-14 14:54:52
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-14 14:46:25
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 14:06:07
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 14:04:51
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 14:03:53
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:32:49
Informacje z PKW Joanna Kaleta 2018-08-14 13:28:31
Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:25:09
2. Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:23:57
2. Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:17:50
2. Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:12:58
2. Wzory dokumentów Joanna Kaleta 2018-08-14 13:02:43
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Gosławice, Grudzice, Malina. Marcin Maziarek 2018-08-14 11:24:18
2018 Natalia Bugańska 2018-08-14 11:19:29
Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY Joanna Kaleta 2018-08-14 10:46:53
„Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemn Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-14 10:12:54
2018 Natalia Bugańska 2018-08-14 10:00:19
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”; Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-14 09:48:47
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-14 09:12:42
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-14 09:06:08
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-14 09:04:39
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-14 07:47:00
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy Angelika Morytko-Włodarczyk 2018-08-13 14:49:12
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-13 13:38:04
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-13 13:36:07
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-08-13 13:34:44
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-08-13 11:41:35
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic" Jan bieniuszewicz 2018-08-13 10:02:12
Organizacja 5 pikników ekologicznych w ramach projektu "Wspólna akcja seregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Magdalena Brulewska 2018-08-13 09:06:06
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od bu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-12 18:57:03
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2018-08-10 15:16:41
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-10 15:05:56
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-10 15:04:53
2018 Natalia Bugańska 2018-08-10 12:18:06
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Agnieszka Galka 2018-08-10 11:49:17
Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic" Jan bieniuszewicz 2018-08-10 10:58:30
2018 Natalia Bugańska 2018-08-10 10:27:10
Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-10 09:47:00
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2018-08-09 14:26:49
Biuro Urbanistyczne Joanna Parobecka 2018-08-09 14:24:51
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-08-09 12:59:59
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-08-09 12:59:01
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-08-09 12:57:27
Zastępcy Prezydenta Jadwiga Kost 2018-08-09 11:07:04
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-09 10:15:34
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-09 10:13:49
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-08-09 09:42:13
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-08-08 14:39:20
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-08-08 11:44:00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-08-08 11:42:13
Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018 Agnieszka Nowacka 2018-08-08 11:28:41
konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii Marzena Sedlaczek 2018-08-08 10:03:56
konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii Marzena Sedlaczek 2018-08-08 09:54:41
konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii Marzena Sedlaczek 2018-08-08 08:59:11
Informacja o wszczęciu postępowania Jadwiga Kost 2018-08-08 08:44:35
konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii Marzena Sedlaczek 2018-08-08 08:18:21
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Jan bieniuszewicz 2018-08-08 08:18:12
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-08-07 13:57:13
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Agnieszka Galka 2018-08-07 13:56:41
2018 Natalia Bugańska 2018-08-07 13:43:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dariusz Dzierżak 2018-08-07 13:30:52
Okręgi Wyborcze, obwody głosowania Joanna Kaleta 2018-08-07 11:43:43
Okręgi Wyborcze, obwody głosowania Joanna Kaleta 2018-08-07 11:42:58
Okręgi Wyborcze, obwody głosowania Joanna Kaleta 2018-08-07 11:42:12
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-08-07 11:41:16
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-08-07 10:59:53
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-08-07 10:49:46
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-08-07 10:46:22
Wydział Spraw Obywatelskich Joanna Parobecka 2018-08-07 10:40:45
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Joanna Parobecka 2018-08-07 10:37:40
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-08-07 10:33:03
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-08-07 08:51:25
2018 Natalia Bugańska 2018-08-06 14:38:21
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-08-06 10:28:17
Tryb pozakonkursowy Przemysław Parkitny 2018-08-03 13:36:19
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-03 13:20:25
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu Gabriela Buhl 2018-08-03 13:16:08
Organizacja 5 pikników ekologicznych w ramach projektu "Wspólna akcja seregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Magdalena Brulewska 2018-08-03 12:09:47
Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-03 10:29:58
Obwieszczenie PMO o wezwaniu do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na budynku p Alicja Wieliczko 2018-08-03 09:52:27
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn.: "Plac Dworcowy w Opolu" Violetta Moskwa 2018-08-03 09:48:22
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-08-03 09:33:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-03 07:43:38
Aktualności Emilia Twardowska 2018-08-03 07:38:54
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-03 07:35:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-08-03 07:31:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Anna Caputa 2018-08-02 16:27:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Anna Caputa 2018-08-02 16:18:43
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-08-02 13:46:51
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-08-02 13:44:06
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 12:54:15
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2018-08-02 12:01:54
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Agnieszka Galka 2018-08-02 11:15:00
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 09:09:48
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 09:08:03
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 09:06:41
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 09:01:52
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-08-02 09:00:32
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-08-02 08:58:31
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-02 08:56:44
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-08-02 08:47:24
Ewidencja kąpielisk Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-08-01 15:26:44
2018 Natalia Bugańska 2018-08-01 14:50:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 4,4CD, 4D, 5, 6 Damian Duda 2018-08-01 14:43:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 4,4CD, 4D, 5, 6 Damian Duda 2018-08-01 14:43:01
Przebudowa i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – utworzenie Centrum RE-Start Tomasz Bajor 2018-08-01 14:09:39
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Jan bieniuszewicz 2018-08-01 14:06:41
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Jan bieniuszewicz 2018-08-01 14:02:23
Przebudowa i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – utworzenie Centrum RE-Start Tomasz Bajor 2018-08-01 13:45:24
Przebudowa i remont lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Opolu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – utworzenie Centrum RE-Start Tomasz Bajor 2018-08-01 13:44:05
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-08-01 13:08:24
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-08-01 13:05:56
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-08-01 10:22:21
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-08-01 09:41:42
Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-08-01 08:36:20
2018 Natalia Bugańska 2018-07-31 15:13:28
2018 Natalia Bugańska 2018-07-31 08:29:55
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-31 07:29:53
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s drzew z terenu przy ul. Krzemienieckiej 22 Alicja Puchowska 2018-07-30 15:31:09
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Kamilla Wieczorek 2018-07-30 15:12:05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowymw sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 6/22, k.m. 55, obręb Opole, znajduj Damian Duda 2018-07-30 14:33:12
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-07-30 14:00:07
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu wsp Tomasz Bajor 2018-07-30 13:06:32
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Kamilla Wieczorek 2018-07-30 12:10:55
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-07-30 11:27:18
Informacja Katarzyna Pawlak 2018-07-30 11:15:08
2018 Natalia Bugańska 2018-07-30 11:14:12
Aktualności Emilia Twardowska 2018-07-30 09:58:41
„Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemn Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-30 09:55:56
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-30 09:45:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-30 09:41:59
2018 Natalia Bugańska 2018-07-30 09:01:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-07-27 14:02:35
WYKAZ Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Adam Kordek 2018-07-27 13:03:58
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-07-27 13:02:13
Wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ, w ramach realizacji systemu miejskiej aplikacji mobilnej dofinansowanej ze środkó Katarzyna Bil 2018-07-27 12:27:46
Tryb pozakonkursowy Przemysław Parkitny 2018-07-27 12:24:33
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:56:36
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:55:07
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-07-27 08:54:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:49:45
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:46:36
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:40:43
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:34:56
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-27 08:18:19
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 16 Joanna Kubacka 2018-07-27 08:09:45
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:55:53
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:54:30
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:51:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:48:16
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:43:17
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:37:05
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:33:41
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:29:54
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:17:22
2019 rok Maria Dutkiewicz 2018-07-26 16:03:40
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-07-26 14:43:47
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-07-26 14:31:44
Druk materiałów promujących pikniki edukacyjne "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Ko Katarzyna Bil 2018-07-26 14:21:38
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-07-26 14:06:17
Wydział Informatyki Katarzyna Flis-Baranek 2018-07-26 14:04:54
Obwieszczenie w spr. wydania dec. nr UAB.6733.34.2018.SJ w dn. 26.07.2018r., zmieniającej decyzję ULICP nr UAB.6733.55.2017.SJ z dn. 30.11.2017r. dla zam. inwest. polegającego na budowie sortowni odpa Sandra Jagielska 2018-07-26 13:50:22
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego”; Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-26 12:25:56
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-26 11:18:54
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-07-26 09:37:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-07-26 09:23:05
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-07-26 09:15:55
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-07-26 09:03:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-07-26 09:01:14
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-07-26 08:52:17
Rok 2018 Natalia Buczyńska 2018-07-26 07:48:54
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-07-25 14:48:35
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Joanna Parobecka 2018-07-25 14:41:34
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-07-25 14:36:02
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-07-25 14:31:10
Wydział Promocji Joanna Parobecka 2018-07-25 14:21:16
Wydział Geodezji i Kartografii Joanna Parobecka 2018-07-25 14:16:01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w użyczenie Patrycja Remisz 2018-07-25 13:59:29
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-07-25 13:56:07
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-25 12:44:32
2018 Natalia Bugańska 2018-07-25 11:42:48
Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejow Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-25 10:45:15
Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-25 10:26:04
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-07-25 09:36:55
Druk materiałów promujących pikniki edukacyjne "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Ko Katarzyna Bil 2018-07-24 12:50:08
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Kamilla Wieczorek 2018-07-24 12:06:36
2018 Natalia Bugańska 2018-07-24 11:02:16
Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-24 09:41:19
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-07-24 09:34:54
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Kamilla Wieczorek 2018-07-24 08:13:28
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu wsp Dariusz Dzierżak 2018-07-23 14:12:56
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2018/20 Joanna Szurgut 2018-07-23 13:48:01
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-07-23 12:56:01
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu wsp Dariusz Dzierżak 2018-07-23 12:09:15
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-07-23 10:39:58
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-23 10:08:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-07-23 10:04:29
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-23 09:41:27
Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Joanna Szurgut 2018-07-23 09:23:43
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJ. UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ (DZ. NR 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 I 82/24 Z KM 5, OBR. KOL. GOSŁAWICKA Joanna Kubacka 2018-07-23 07:54:50
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 16 Joanna Kubacka 2018-07-23 07:54:01
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, Marek Kulig 2018-07-20 15:00:36
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, Marek Kulig 2018-07-20 14:54:11
2018 Natalia Bugańska 2018-07-20 13:27:45
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-07-20 12:03:09
Miejskie toalety samoobsługowe Kamilla Wieczorek 2018-07-20 11:22:00
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-07-20 11:06:51
2017 rok Magdalena Buksa-Mendel 2018-07-20 09:39:36
Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi Agnieszka Galka 2018-07-19 15:36:52
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Joanna Szurgut 2018-07-19 12:37:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-07-19 11:26:25
Przebudowa ulic Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ul. Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego Magdalena Brulewska 2018-07-19 11:04:19
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-07-19 10:55:08
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-07-19 10:01:04
obwieszczenie o wszczęciu post.w.s.wydania dec. ULICP na dz. nr 624/1 k.m.1 obr. Brzezie w Opolu dla inwestycji: budowa ujęcia wody podziemnej dl Beata Przybylska 2018-07-18 14:49:17
obwieszczenie o wszczęciu post.w.s.wydania dec. o ULICP na terenie dz. nr 624/1 k.m.1 obr. Brzezie w Opolu dla inwestycji: budowa ujęcia wody podziemnej dl Beata Przybylska 2018-07-18 14:47:32
obwieszczenie o wszczęciu post.w.s.wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dz. nr 624/1 k.m.1 obr. Brzezie w Opolu dla inwestycji: budowa ujęcia wody podziemnej dl Beata Przybylska 2018-07-18 14:46:40
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w.s.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 624/1 k.m.1 obręb Brzezie w Opolu dla inwestycji: budowa ujęcia wo Beata Przybylska 2018-07-18 14:45:44
Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach regrantingu Przemysław Parkitny 2018-07-18 14:37:59
W ramach regrantingu do udziału w konkursie. Przemysław Parkitny 2018-07-18 14:15:15
2018r. Szymon Wójcik 2018-07-18 14:09:57
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu wsp Dariusz Dzierżak 2018-07-18 13:06:37
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-07-18 12:44:23
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Szymon Wójcik 2018-07-18 12:17:19
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Szymon Wójcik 2018-07-18 12:11:59
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Szymon Wójcik 2018-07-18 11:56:07
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-18 11:41:09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-18 11:35:43
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-07-18 10:56:06
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-07-18 10:50:21
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-07-18 10:45:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-07-18 10:29:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-07-18 10:26:46
Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi Agnieszka Galka 2018-07-17 11:55:27
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-07-17 11:48:18
Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejow Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-17 10:20:59
Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejow Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-17 10:12:03
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-17 07:22:01
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Joanna Parobecka 2018-07-16 15:10:32
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-07-16 13:13:36
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-07-16 12:42:57
2018 Natalia Bugańska 2018-07-13 13:40:03
„Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemn Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 13:15:18
PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki Joanna Szurgut 2018-07-13 12:37:12
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Joanna Szurgut 2018-07-13 11:54:25
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Joanna Szurgut 2018-07-13 11:52:39
Organizacja pikniku centralnego "Opole w rytmie natury" w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Tu Joanna Szurgut 2018-07-13 11:28:06
„Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemn Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 10:42:45
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 10:10:13
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 09:40:19
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-13 09:25:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-13 09:22:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-13 09:16:53
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 07:30:36
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-13 07:29:07
Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi Agnieszka Galka 2018-07-12 14:38:14
Miejskie toalety samoobsługowe Kamilla Wieczorek 2018-07-12 11:48:19
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-07-12 10:56:23
Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi Agnieszka Galka 2018-07-12 09:23:06
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 08:27:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 08:22:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 08:16:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 08:11:48
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 07:58:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-12 07:55:26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-12 07:47:55
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-11 15:26:22
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-07-11 15:16:13
2018 Natalia Bugańska 2018-07-11 15:00:07
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-07-11 10:45:35
Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-11 09:59:24
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-11 09:15:37
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-11 09:06:05
2018 Natalia Bugańska 2018-07-10 14:39:30
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Agnieszka Galka 2018-07-10 13:04:11
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-10 12:47:36
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 12:03:51
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 11:33:49
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 11:26:07
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 11:09:31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-10 11:00:44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-07-10 10:59:32
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 10:53:05
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 10:46:10
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 10:32:24
Pracownicy Urzędu Mista Grzegorz Filipkowski 2018-07-10 10:19:49
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-10 08:42:51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-10 08:04:48
Aktualności Emilia Twardowska 2018-07-10 08:00:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-10 07:50:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-10 07:48:39
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-07-09 16:02:39
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-07-09 16:00:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-07-09 15:55:13
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-07-09 15:52:06
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-07-09 15:44:16
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-09 15:20:10
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-07-09 15:07:53
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-09 14:49:49
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-07-09 13:22:53
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-07-09 13:20:54
Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Joanna Szurgut 2018-07-09 13:01:10
Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Joanna Szurgut 2018-07-09 12:33:51
Przebudowa ulic Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ul. Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego Jan bieniuszewicz 2018-07-09 12:08:30
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-07-09 10:53:24
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-07-09 09:58:18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-09 08:11:40
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-07-09 08:11:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-09 08:09:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-09 08:05:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-09 08:04:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu Emilia Twardowska 2018-07-09 08:03:16
2018 Natalia Bugańska 2018-07-07 15:00:23
2018 Natalia Bugańska 2018-07-07 14:02:41
2018 Natalia Bugańska 2018-07-07 11:54:55
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych Przemysław Parkitny 2018-07-06 13:53:04
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych Przemysław Parkitny 2018-07-06 13:45:33
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-07-06 13:18:49
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-07-06 13:01:10
Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych Przemysław Parkitny 2018-07-06 12:49:32
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Małgorzata Czernia 2018-07-06 12:02:44
Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-06 11:41:15
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-07-06 11:08:29
2018 Natalia Bugańska 2018-07-06 08:12:12
Straż Miejska w Opolu Paweł Chmiel 2018-07-05 22:22:02
Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Emilia Twardowska 2018-07-05 16:29:17
2018 Natalia Bugańska 2018-07-05 15:37:37
2018 Natalia Bugańska 2018-07-05 15:30:31
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-05 15:28:15
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anna Miemiec 2018-07-05 15:25:21
OBWIESZCZENIE PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Kieleckiej 2-16, ul. Bielskiej 52-60, ul. Witosa 10-20, ul. Chełmskiej 20-28 Marzena Kasprzak 2018-07-05 14:51:48
OBWIESZCZENIE PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew Damian Duda 2018-07-05 14:43:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Bielskiej 53 i 55-57 (działka nr 427/22, k.m.1, obręb Kolonia Gosławicka) Marzena Kasprzak 2018-07-05 14:41:21
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-07-05 13:55:59
2018 Natalia Bugańska 2018-07-05 13:45:56
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-07-05 11:17:36
Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:21:58
Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:19:23
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:19:06
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:18:44
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:18:23
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-05 08:18:03
Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Joanna Szurgut 2018-07-04 14:37:45
2018 Natalia Bugańska 2018-07-04 14:01:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-07-04 13:55:34
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-07-04 11:54:00
Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-04 11:09:32
2018 Natalia Bugańska 2018-07-04 11:05:45
2018 Natalia Bugańska 2018-07-04 10:11:54
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-04 09:49:50
2018 Natalia Bugańska 2018-07-04 09:36:18
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-07-04 07:34:51
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-07-03 15:01:13
2018 Natalia Bugańska 2018-07-03 13:47:09
2018 Natalia Bugańska 2018-07-03 12:15:06
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2018-07-03 11:51:23
Rok 2018 Marcin Lontkowski 2018-07-03 10:11:51
Rok 2018 Marcin Lontkowski 2018-07-03 10:08:14
2018 Natalia Bugańska 2018-07-03 09:47:42
2018 Natalia Bugańska 2018-07-03 09:45:48
Decyzja o zakazie zgromadzenia Natalia Bugańska 2018-07-03 09:23:42
Decyzja o zakazie zgromadzenia Natalia Bugańska 2018-07-02 19:00:19
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-07-02 14:36:57
PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki Joanna Szurgut 2018-07-02 12:22:32
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-07-02 12:17:27
2018 Natalia Bugańska 2018-07-02 09:49:28
2018 Natalia Bugańska 2018-07-02 08:18:47
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-02 08:02:34
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-07-02 07:53:34
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-06-29 15:16:09
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-06-29 15:15:00
2018 Natalia Bugańska 2018-06-29 13:54:44
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-06-29 13:09:08
Zamówienie gadżetów reklamowych w ramach projektu "Wspólna akxcja segregaxcja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa". Joanna Szurgut 2018-06-29 12:36:39
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-29 12:17:04
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-06-29 10:51:14
Kluby Radnych Beata Kowalczyk 2018-06-29 10:31:27
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1A POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 10 Joanna Kubacka 2018-06-29 09:37:51
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Skwarczyńska 2018-06-28 14:25:15
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Agnieszka Skwarczyńska 2018-06-28 14:23:06
2018 Natalia Bugańska 2018-06-28 11:20:33
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu Małgorzata Maćków 2018-06-28 09:02:05
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego t Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-28 08:17:46
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Małgorzata Maćków 2018-06-28 08:03:36
Miejskie toalety samoobsługowe Kamilla Wieczorek 2018-06-27 14:20:29
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Agnieszka Galka 2018-06-27 11:47:02
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-27 10:14:53
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-27 10:12:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-27 10:11:21
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-27 10:09:56
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-27 10:08:26
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-27 09:33:13
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-27 09:32:35
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-27 09:31:19
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-27 09:29:25
Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2018.JN o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE (w rejonie ul. Leonida Teligi w Opolu) Justyna Niedworok 2018-06-26 14:42:43
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-26 13:57:07
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-26 13:46:32
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-26 10:28:31
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-26 10:27:01
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-26 10:12:37
2018 Natalia Bugańska 2018-06-26 09:38:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc w Opolu, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych Marzena Kasprzak 2018-06-26 07:40:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc w Opolu, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych Marzena Kasprzak 2018-06-26 07:36:14
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-25 15:26:08
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-25 15:04:54
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-25 14:57:12
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sławice, Wrzoski, Karczów. Marcin Maziarek 2018-06-25 14:54:05
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-25 14:43:17
Ewidencja kąpielisk Marek Kulig 2018-06-25 12:49:46
Ewidencja kąpielisk Marek Kulig 2018-06-25 12:47:32
Ewidencja kąpielisk Marek Kulig 2018-06-25 12:39:45
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-06-25 09:06:35
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-25 08:51:17
ptymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej  w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego tr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-22 16:47:07
„Oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych Rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemn Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-22 14:29:29
Ewidencja kąpielisk Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-06-22 14:00:42
Ewidencja kąpielisk Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-06-22 13:58:15
Rejestry Marek Kulig 2018-06-22 12:52:31
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-22 08:16:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-06-21 16:50:54
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Urszula Wichłacz 2018-06-21 16:49:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-06-21 15:18:47
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-06-21 14:54:44
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-06-21 11:57:10
Aktualności Emilia Twardowska 2018-06-21 09:54:26
Aktualności Emilia Twardowska 2018-06-21 09:51:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-21 09:00:19
Aktualności Emilia Twardowska 2018-06-21 08:56:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:34:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:32:34
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:30:49
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:28:53
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:25:58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-21 08:23:04
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-21 07:57:25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-20 14:54:01
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-20 14:46:32
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-06-20 14:43:44
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-20 14:18:37
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-20 14:15:43
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-20 14:13:34
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-20 14:08:34
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2018/20 Joanna Szurgut 2018-06-20 13:05:21
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2018-06-20 12:21:57
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2018-06-20 11:51:50
Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną Grzegorz Filipkowski 2018-06-20 11:41:51
w sprawie określenia procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów Joanna Kaleta 2018-06-20 09:42:14
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Opola Komisji socjalnej. Joanna Kaleta 2018-06-20 09:34:22
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego głównego stanowiska kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Joanna Kaleta 2018-06-20 09:29:44
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny Patrycja Remisz 2018-06-19 14:57:07
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-19 14:15:43
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-19 14:10:05
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-19 14:07:25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-19 14:03:25
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:24:21
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:24:02
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:23:38
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:23:19
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:22:55
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:22:38
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-19 13:21:56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-19 12:54:55
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 12:47:39
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 12:44:13
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 12:40:38
Pracownicy Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 12:37:34
2018 Natalia Bugańska 2018-06-19 12:25:46
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 12:20:39
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 11:17:36
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-19 09:22:42
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-06-19 08:50:09
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-18 15:28:13
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew Damian Duda 2018-06-18 15:14:56
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-06-18 15:10:07
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-06-18 14:58:26
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2018-06-18 14:54:52
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-06-18 14:21:50
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-06-18 14:05:16
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-06-18 10:06:00
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-06-18 10:03:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-06-18 10:01:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-06-18 09:54:29
Wydział Zamówień Publicznych Jolanta Początko 2018-06-18 09:49:56
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-06-18 09:46:32
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-06-18 09:43:47
Aktualności Emilia Twardowska 2018-06-18 09:40:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-06-18 09:37:47
Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Początko 2018-06-18 09:31:09
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-06-18 09:06:39
Biuro Urbanistyczne Joanna Sagan 2018-06-18 09:03:40
Druk plakatów i ulotek promujących umowę z PR Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2018-06-15 11:43:53
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-06-15 11:39:07
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-06-15 11:37:46
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-06-15 11:35:41
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-06-15 11:28:17
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-15 11:09:47
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-15 11:08:33
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-15 11:05:59
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-06-15 11:04:13
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-06-15 10:49:14
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza Katarzyna Bil 2018-06-15 10:47:54
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-15 10:27:21
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-06-15 09:41:15
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-06-15 09:40:19
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-15 09:36:28
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-15 08:55:24
Rok 2018 Joanna Kaleta 2018-06-15 08:53:57
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:27:56
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:25:58
ZSP nr 2 – budowa boiska wielofunkcyjnego – etap II Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:25:14
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:24:44
Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:23:39
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Jana Pawła II Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:23:08
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:22:41
Przebudowa ulicy Waryńskiego i Luboszyckiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Sienkiewicza oraz uliczki łączącej ulicę Waryńskiego z ulicą Pułaskiego w zakresie oświetlenia ulicznego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:22:22
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:22:12
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Wróblewskiego na odcinku od ulicy Niemodlińskiej do ulicy Prószkowskiej w zakresie oświetlenia ulicznego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:21:58
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:21:51
Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:21:32
Remont - częściowa wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej w Opolu - etap I Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:19:27
Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:19:08
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Usług Wspólnych Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:18:34
Remont nawierzchni obwodnicy pólnocnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:18:28
Wykonanie odlewu z brązu pomnika konnego Kazimierza I Opolskiego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:17:59
Realizacja planu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla miasta Opola Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:17:56
Budowa oświetlenia ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:16:45
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:16:18
Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:15:54
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:15:31
Budowa mieszkań komunalnych Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:15:01
ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP nr 2 w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:14:15
Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Zmechanizowanej w Opolu Duplikat Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:14:00
Przebudowa budynku CIEPLAK wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:13:22
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:12:34
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej i ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowicekiej do ul. Mickiewicza w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:12:33
Budowa mieszkań komunalnych Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:12:16
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:12:12
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:12:02
Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:11:39
Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:11:34
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych. Joanna Szurgut 2018-06-14 15:11:32
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Niemodlińskiej do ronda im. Kuklińskiego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:11:10
Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu (...) Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:10:46
Budowa windy w Ratuszu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:10:23
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Magdalena Brulewska 2018-06-14 15:10:22
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:09:46
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeneim obiektu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:09:32
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:08:42
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 11 Listopada i ul. Kochanowskiego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 15:08:34
Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:08:15
Świadczenie usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2018-06-14 15:07:58
PG nr 5 - remont podłogi w sali gimnastycznej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:06:37
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola, Ochotniczych Straży Pożarnych: Bierkowice, Grudzice, Szc Joanna Szurgut 2018-06-14 15:06:07
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:06:02
Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej Joanna Szurgut 2018-06-14 15:05:35
Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu (...) Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:05:29
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:05:05
ZSO nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:04:46
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:04:21
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i bursy Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:04:06
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 15:04:05
Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Joanna Szurgut 2018-06-14 15:03:29
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów Miasta Opola Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:03:21
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:02:49
PSP nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:02:14
Przebudowa ulicy Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Oleską i ulicy Wiejskiej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 15:01:25
Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:59:51
Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych Joanna Szurgut 2018-06-14 14:58:54
Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka (DK45) - Prószkowska (DK45 i DW414) - Chmielowicka (DG 103651 O) w Opolu w ramach zadania pn. "Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w Joanna Szurgut 2018-06-14 14:58:20
Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Pl. Wolności 7-8 Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:58:05
Opróżnianie i dzierżawa koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2016-2017 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:57:57
Budowa chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:57:42
Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:57:36
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:57:00
Przebudowa ulicy Partyzanckiej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do „Makro” przy ulicy Powstańców Warszawskich w zakresie oświetlenia ulicznego w Opolu. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:56:59
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:55:54
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska" Joanna Szurgut 2018-06-14 14:55:42
Uzbrojenie terenów przy ul. J. Cybisa - K. Wierzyńskiego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:55:36
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska" Joanna Szurgut 2018-06-14 14:55:31
Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w zakresie przebudowy budynku gospodarczego. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:55:12
Wykonanie izolacji ścian i prac renowacyjnych schodów zewnętrznych i części arkad Ratusza Joanna Szurgut 2018-06-14 14:54:50
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole - KAWKA II Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:54:44
Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Joanna Szurgut 2018-06-14 14:54:33
Przebudowa ulic: Agnieszki Osieckiej, Marka Geruchuty i Anny Jantar, Gen. J. Zajączka, Gen. W. Sikorskiego, Gen. H. Dąbrowskiego Gen. K. Pułaskiego, Ks. J. Poniatowskiego, Gen. W. Andersa w Opolu w Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:54:20
Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:53:58
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:53:35
Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:53:12
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 26 w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:52:50
Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach Joanna Szurgut 2018-06-14 14:52:46
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:51:58
Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:50:59
Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Joanna Szurgut 2018-06-14 14:50:11
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015-2016 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:49:43
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie mia Joanna Szurgut 2018-06-14 14:49:12
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach stanowiących własność Gminy Opole w ramach programu K Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:48:49
Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:48:28
Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:47:22
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i ul. Niklowej w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:46:50
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:45:59
Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Opola w zakresie wykonania ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem Joanna Szurgut 2018-06-14 14:45:01
Świadczenie usług telekomunikacyjnych Voice over IP wraz z usługami dodatkowymi. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:44:25
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:43:21
Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola" Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:43:05
Budowa oświetlenia ulicznego Al. Witosa, ul. K. Pużaka, ul. Ks. B. Domańskiego i ul. Gen. J. Hallera w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:41:26
Budowa oświetlenia na ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pużaka w Opolu oraz dostawa i montaż sterowników do autonomicznego systemu sterowania każdą oprawą oświetleniową z o Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:40:29
"Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:38:02
Budowa oświetlenia na ul. Luboszyckiej od ul. Chabrów do ul. Lipowej oraz ul. Harcerskiej (do terenu PKP) ul. Działkowej i ul. Kępskiej (do terenu PKP) w Opolu. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:37:35
"Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. H. Sienkiewicza)" w zakresie remontu placu dolnego przed schodami łączącymi Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:35:57
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Koraszewskiego i ul. Zamkowej w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:35:07
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:34:46
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:34:31
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-14 14:34:31
Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Opola w zakresie wykonania ortofotomapy oraz skaningu laserowego i zdjęć ukośnych dla Opola wraz z obrzeżem Joanna Szurgut 2018-06-14 14:34:14
Budowa oświetlenia na ul. Jagiellonów w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:33:37
Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka linii napowietrznej 15kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma" (IM/2015/05) Joanna Szurgut 2018-06-14 14:33:36
Modernizacja maszynowni Sztucznego Lodowiska - TOROPOL Joanna Szurgut 2018-06-14 14:32:56
Organizacja koncertów „HIP – HOP Opole 2015” i „ROCK Opole 2015”, „Kwitnącej muzycznie Strefy Widza” oraz „Kwitnącej kawiarenki” jako wydarzeń okołofestiwalowych w ramach projek Joanna Szurgut 2018-06-14 14:31:51
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek w zakresie "Przebudowy sieci teleinformatycznej na pierwszym i Joanna Szurgut 2018-06-14 14:31:29
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:31:05
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:31:03
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:30:51
Przebudowa i budowa ukłądu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:30:36
Koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnetrznych na terenie miasta Opola. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:30:05
ZSzOI - Przebudowa boiska trawiastego Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:30:01
Modernizacja instalacji elektrycznej pomp wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:29:25
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową Joanna Szurgut 2018-06-14 14:29:09
Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:29:04
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu w zakresie odcinka ul. Kwoczka od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana w Opolu od km 0+000 do 0+113. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:28:50
Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab) Joanna Szurgut 2018-06-14 14:28:42
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Joanna Szurgut 2018-06-14 14:28:19
Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:28:15
Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:27:47
Odbudowa budynku odchowlani dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab) Joanna Szurgut 2018-06-14 14:26:49
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:26:15
Dostawa oraz montaż ekspozycji stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:25:44
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:24:24
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:24:07
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu serwerowego oraz jego konfiguracja wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz sprzedaż licencji i dostarczenie oprogramowania serwerowego Joanna Szurgut 2018-06-14 14:23:40
Budowa oświetlenia skweru na ul. Parandowskiego w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:23:31
Świadczenie usług pocztowych oraz usług dodanych Joanna Szurgut 2018-06-14 14:23:18
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:23:13
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego Joanna Szurgut 2018-06-14 14:22:55
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola, Ochotniczych Straży Pożarnych: Bierkowice, Grudzice, Szc Joanna Szurgut 2018-06-14 14:22:38
Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów publicznych w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:22:24
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Katowickiej i ul. K. Miarki na odcinku od ul. Katowicekiej do ul. Mickiewicza w Opolu Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:22:04
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:21:57
Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej Joanna Szurgut 2018-06-14 14:21:29
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:20:23
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:19:59
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:19:40
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zuzuytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:18:52
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-06-14 14:18:45
Usługi polegające na bieżącym utrzymaniu i prowadzeniu szaletów publicznych Joanna Szurgut 2018-06-14 14:18:24
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w latach 2015 - 2016 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:17:43
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2015 - 2016 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:17:18
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Bierkowice, Półwieś, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Groszowice, Malina, Grotowice, Nowa Wieś Królewska na terenie mi Joanna Szurgut 2018-06-14 14:17:00
Zakup energii elektrycznej dla Placówek Oświatowych Joanna Szurgut 2018-06-14 14:16:42
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Wróblin, Zakrzów, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Grudzice i Opole na terenie miasta Opola w latachn 2015-2016 Joanna Szurgut 2018-06-14 14:16:16
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:15:35
Mechaniczne oczyszczanie jezdni - zamiatanie, zmywanie jezdni (w sezonie letnim), pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w latach 2015-2016. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:15:02
Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:14:37
Dostawa papieru ksero, papieru do plotera oraz artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:11:50
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:11:29
Pełna obsługa eksploatacyjna urządzeń powielających. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:10:03
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu do Pracowni mechatroniki samochodowej Joanna Szurgut 2018-06-14 14:09:05
Zakup mebli i wyposażenia użytkowo-technologicznego obiektu Centyrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:08:35
Zakup mebli i wyposażenia użytkowo-technologicznego obiektu Centyrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:08:26
Sztuczne lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:08:21
Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów reklamowych promujących Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jako regionalny produkt turystyczny oraz komplementarnie powiązanych z nim Joanna Szurgut 2018-06-14 14:08:12
Przeprowadzenie dwóch kampanii promocyjnych pn. "Pociąg do Opola - I etap" i "Pociąg do Opola - II etap" Joanna Szurgut 2018-06-14 14:07:28
Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo - Kongresowego do ul. Północnej - Bis Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:07:10
Przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie w zakładzie specjalistycznym odpadów pochodzących z tych urz Joanna Szurgut 2018-06-14 14:07:10
Wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia ulicznego w Opolu składającego się z 4340 punktów świetlnych stan Joanna Szurgut 2018-06-14 14:06:53
Rewitalizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Dambonia - etap I Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:06:51
Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni "Wodna Nuta" w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 14:06:18
Przebudowa istniejącego mieszkania w budynku wielorodzinnym na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej dla zadania budżetowego pn. „Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby pl Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:06:14
MDK - wykonanie remontu elewacji budynku głównego Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:06:01
Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" w Opolu przy ul. Licealnej 18 Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:05:13
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie mia Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:04:48
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz ploterów do Urzędu Miasta Opola i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:04:37
Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III Joanna Szurgut 2018-06-14 14:04:05
Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Zakładowej 2 w Opolu w zakresie robót rozbiórkowych, budowalnych i instalacyjnych Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:04:00
Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III Joanna Szurgut 2018-06-14 14:03:35
Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Zakładowej 2 w Opolu w zakresie robót rozbiórkowych, budowalnych i instalacyjnych Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:02:42
Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej Magdalena Brulewska 2018-06-14 14:01:24
Zakup mebli i wyposażenia użytkowo-technologicznego obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Joanna Szurgut 2018-06-14 14:00:28
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 14:00:06
Opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA) Joanna Szurgut 2018-06-14 13:59:53
Utrzymanie ścieżek pieszo - rowerowych położonych poza pasem drogowym na terenie miasta Opola i Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego Joanna Szurgut 2018-06-14 13:58:57
„Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu” – w zakresie robót związanych z termomodernizacją budynku głównego. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:58:50
Naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie gminy . Joanna Szurgut 2018-06-14 13:58:36
Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w ramach zadania "Bezpieczny transport w Opolu" Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:57:54
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 13:57:43
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz Ochotniczych Straży Pożarnych: Bierkowice, Grudzice, Joanna Szurgut 2018-06-14 13:57:10
Wykonanie czynności eksploatacyjnych , konserwacyjnych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia ulicznego w Opolu składającego się z 4340 punktów świetlnych stano Joanna Szurgut 2018-06-14 13:55:45
Zakup i dostawa sprzętu wraz z montażem, próbnym uruchomieniem i instruktażem personelu w Zespole Placówek Oświatowych w ramach zadania pn.: Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kszt Joanna Szurgut 2018-06-14 13:55:26
Przełożenie linii 15 kV przy ul. Tarnopolskiej Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:53:01
Przebudowa stacji transformatorowej na placu Daszyńskiego Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:52:50
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:52:04
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:50:53
Remont pomieszczeń w Żłobku nr 9 wraz z wymiana instalacji. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:50:26
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:50:12
Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:50:00
Remont pomieszczeń w Żłobku nr 9 wraz z wymiana instalacji. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:49:32
Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:48:53
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Alei Przyjaźni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Małej w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:48:15
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:47:52
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:47:24
Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:46:36
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznch na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie mias Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:46:13
Przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych złożonego z biblioteki taśmowej i oprogramowania Symantec Backup Exec wraz z dodaniem Katarzyna Bil 2018-06-14 13:42:12
Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:41:50
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Kwoczka Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:41:47
Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym Katarzyna Bil 2018-06-14 13:41:10
Przebudowę i budowę układu komunikacyjnegoni infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dworskiej. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:40:58
Przebudowa i remont części piwnic oraz przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i wodnej w budynku usługowo-biurowym przy Placu Wolności 7-8 w Opolu Katarzyna Bil 2018-06-14 13:40:48
Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie dostawa i uruchomienie spr Katarzyna Bil 2018-06-14 13:40:30
Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. AlojzegoSmolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie instalacji teletechnicznej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:40:09
Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:39:51
Remont pomieszczeń w Żlobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji Katarzyna Bil 2018-06-14 13:39:37
Wykonanie izolacji pionowej ścian oraz wzmocnienie słupów i ścian północnego skrzydła Ratusza Katarzyna Bil 2018-06-14 13:38:52
Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek w zakresie: Przebudowa sieci teleinformatycznej na pierwszym i Katarzyna Bil 2018-06-14 13:38:23
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 414 ul. prószkowskiej w Opolu Katarzyna Bil 2018-06-14 13:37:12
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozb8udowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem Katarzyna Bil 2018-06-14 13:36:13
Budowa mieszkań komunalnych Katarzyna Bil 2018-06-14 13:35:20
Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – etap I. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:34:30
Budowa kącika edukacyjno – terapeutycznego „Kolorowy zawrót głowy” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, Budowa „Kolorowego Centrum Rekreacji” o Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:34:01
Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:33:57
Przebudowa ulic: Leśnej, Tysiąclecia, Jesiennej, Suchoborskiej, Obrońców Pokoju, Środkowej, Poprzecznej, Jeżynowej Jastrzębiej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - etap II Katarzyna Bil 2018-06-14 13:33:31
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:33:17
Opracowanie Koncepcji programowo - przestrzennej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA) Katarzyna Bil 2018-06-14 13:33:00
Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola Katarzyna Bil 2018-06-14 13:32:44
Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:32:30
Ochrona osób i mienia oraz monitoring systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w obiektach Urzędu Miasta Opola. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:32:13
Zakup i dostawa sprzętu wraz z montażem, próbnym uruchomieniem i instruktażem personelu w Zespole Placówek Oświatowych w ramach zadania pn.: Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w Centrum Ksz Katarzyna Bil 2018-06-14 13:31:50
Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu Katarzyna Bil 2018-06-14 13:31:29
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:31:10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - remont podłogi sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:31:05
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:31:04
Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej w zakresie oświetlenia drogowego w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:30:40
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opoola w latach 2014 - 2015, a w tym: oczyszczanie chodników, placów miejskich - usuwanie znieczyszczeń z poboczy, pasów zieleni a także rowów przydr Katarzyna Bil 2018-06-14 13:30:32
Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) - etap II Katarzyna Bil 2018-06-14 13:30:22
Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:29:25
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:28:21
Przebudowa boiska znajdującego się na dz. 38/2 ob. Grotowice przy ul. Złotej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:28:14
Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie - w zakresie robót instalacyjnych wr Katarzyna Bil 2018-06-14 13:27:52
PG Nr 5 - wymiana instalacji C.O. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:27:14
Przebudowa Małego Rynku Katarzyna Bil 2018-06-14 13:27:01
Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu. Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:26:59
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:26:28
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:25:58
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:25:31
Bieżące utrzymanie drzewostanu przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 13:25:11
Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt - ekspozycja płazów (żab) Katarzyna Bil 2018-06-14 13:25:05
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-06-14 13:25:05
Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej oraz przebudowa instalacji wody zimnej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 Katarzyna Bil 2018-06-14 13:24:48
Tranasport osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 13:24:48
Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie wykonanie, dostaw Katarzyna Bil 2018-06-14 13:24:34
Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:24:17
Pełna obsługa eksploatacyjna urządzeń powielających marki Ricoh i Nashuatec Joanna Szurgut 2018-06-14 13:24:15
Opracownie dokumentacji wraz z realizacją w zakresie modernizacji (remontu) plaż przy basenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni "Akwarium" w Opolu prz Katarzyna Bil 2018-06-14 13:24:05
Budowa mieszkań komunalnych Joanna Szurgut 2018-06-14 13:23:58
Dostawa i rozruch fabrycznie nowej samojezdnej maszyny do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30 m x 60 m do Hali Lodowiska TOROPOL przy ul. Barlickiego 13 w Opolu. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:23:50
Budowa oświetlenia ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu Katarzyna Bil 2018-06-14 13:23:35
Zakup mebli i wyposażenia użytkowo-technologicznego obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu Joanna Szurgut 2018-06-14 13:23:31
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego Katarzyna Bil 2018-06-14 13:23:14
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego Katarzyna Bil 2018-06-14 13:23:04
Przebudowa Małego Rynku Katarzyna Bil 2018-06-14 13:22:49
Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teartu Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie w zakresie instalacji teletechnicznej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:22:24
Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia Katarzyna Bil 2018-06-14 13:22:07
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2014-2015. Joanna Szurgut 2018-06-14 13:21:39
Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 wraz z montażem podnośnika dźwigowego. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:21:09
Dostawa i rozruch fabrycznie nowej samojezdnej maszyny do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30 m x 60 m do Hali Lodowiska "TOROPOL" przy ul. Barlickiego 13 w Opolu. Katarzyna Bil 2018-06-14 13:20:56
Zespół Szkół Budowlanych - remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:20:39
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem Katarzyna Bil 2018-06-14 13:20:25
Utrzymanie oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 13:19:48
Remont nawierzchni obwodnicy pólnocnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej Katarzyna Bil 2018-06-14 13:19:33
Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki - etap I - wymiana stolarki okiennej Joanna Szurgut 2018-06-14 13:17:54
Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej oraz przebudowa instalacji wody zimnej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 Joanna Szurgut 2018-06-14 13:16:22
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa) Joanna Szurgut 2018-06-14 13:02:18
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Grudzickiej 48 w Opolu. Działak nr 259/3, km 6, obręb Kolonia Gosławicka Joanna Szurgut 2018-06-14 13:01:43
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola Joanna Szurgut 2018-06-14 12:59:51
Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w latach 2016-2017 Joanna Szurgut 2018-06-14 12:54:11
Utrzymanie i remont nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2016-2017 Joanna Szurgut 2018-06-14 12:54:02
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-14 12:49:00
Ogłoszenie o przetargu Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja SP. Z O.O. Leszek Budyłowski 2018-06-14 12:22:50
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2018-06-14 11:39:59
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-14 10:10:45
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-14 10:07:45
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-14 10:06:59
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-14 09:45:09
2018 Natalia Bugańska 2018-06-13 15:19:01
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-06-13 14:37:08
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-13 13:36:41
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-13 11:48:29
Lista wniosków złożonych Budżetu Obywatelskiego na 2019 Paweł Sadło 2018-06-13 09:34:40
„Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 oraz w Ratuszu w Opolu” w zakresie: „Przebudowa sieci teleinformatycznej n Agnieszka Galka 2018-06-12 14:17:51
2018 Natalia Bugańska 2018-06-12 13:53:57
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-06-12 13:52:55
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia: przebudowa jazu Groszowice wraz z przepławką dla ryb i elementami infrastrukturalnymi, realizowanego Małgorzata Knap 2018-06-12 13:24:22
2018 Natalia Bugańska 2018-06-12 13:09:02
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-06-12 12:34:40
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-06-12 08:28:11
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-12 08:07:54
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-11 15:25:57
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-06-11 14:25:39
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-06-11 14:07:55
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-06-11 14:07:05
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-11 12:59:12
PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki Joanna Szurgut 2018-06-11 12:51:18
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-06-11 12:22:39
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-11 11:36:14
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2018/20 Joanna Szurgut 2018-06-11 09:36:26
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-11 09:05:25
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-11 08:22:28
Wydział Finansowo-Księgowy Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-08 15:13:04
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-08 14:58:51
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-08 14:56:07
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-08 14:55:11
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Patrycja Remisz 2018-06-08 13:31:26
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-08 13:23:20
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-08 11:37:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-08 11:34:43
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-06-08 11:27:53
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2018-06-08 11:21:07
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2018-06-08 11:02:58
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2018-06-08 10:58:47
Wydział Spraw Obywatelskich Izabela Chorzewska 2018-06-08 10:49:12
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-08 10:26:00
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-08 10:11:21
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-08 10:01:24
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-08 08:51:28
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-06-08 08:19:59
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:19:48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:17:18
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:15:20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:13:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:10:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:08:03
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:05:18
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 08:02:14
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-08 07:59:30
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-06-07 16:58:41
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 16:49:13
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-06-07 15:56:48
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO Katarzyna Bil 2018-06-07 15:47:57
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-06-07 15:32:45
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-07 15:04:15
Rada Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:53:53
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:51:48
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:35:36
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:32:55
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:30:46
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 14:25:18
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 12:56:40
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-06-07 12:33:30
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-07 11:31:31
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-06-07 09:30:34
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-06-07 08:48:16
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-06-07 08:46:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-06 15:47:14
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-06-06 13:58:23
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-06 13:49:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-06 13:42:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-06 13:40:50
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-06 12:57:39
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-06 12:38:06
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-06 12:33:45
Druk plakatów i ulotek promujących umowę z PR Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2018-06-06 12:21:24
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-06-06 11:22:23
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 10:46:13
2018 Natalia Bugańska 2018-06-06 10:03:51
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-06-06 10:02:44
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-06 09:28:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-06-06 09:26:39
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n na terenie części działek nr: 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6, 2688/7, 2688/ Justyna Janson-Sobolewska 2018-06-06 09:22:14
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu Justyna Janson-Sobolewska 2018-06-06 09:21:30
Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu Justyna Janson-Sobolewska 2018-06-06 09:19:48
Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n, na terenie części działek nr: 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6, 2688/7, 2688/8, k. Justyna Janson-Sobolewska 2018-06-06 09:18:30
Obwieszczenie w spr. wydania dec. ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu Justyna Janson-Sobolewska 2018-06-06 09:17:53
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Jan bieniuszewicz 2018-06-06 08:57:23
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:26:00
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych pr Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:25:41
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:25:20
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:24:51
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:24:24
Założenie i pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:24:04
Dokumentacja przyszłościowa – ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:23:28
Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko w zakresie: Część 1. Wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko – etap Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:22:39
Przebudowa skrzyżowania ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:22:12
Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:21:32
„Nadzór inwestorski nad wykonaniem nasadzeń na Wyspie Bolko” - II i III etap Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:20:21
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:19:21
Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola – opracowanie dokumentacji. Opracowanie koncepcji całego układu drogowego i dokumentacji projektowej budowy I odcink Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:18:29
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:18:12
Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:16:08
Remont chodników Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:15:50
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:15:36
Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:15:10
Remont i budowa chodników – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:15:00
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2017-2019 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:14:37
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) – opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:13:27
Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:13:10
Dokumentacja przyszłościowa: Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:12:53
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-06 08:09:39
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-06-05 15:31:53
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-06-05 15:19:23
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-05 15:09:49
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-06-05 15:08:02
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-05 14:22:51
Wydział Spraw Obywatelskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-05 14:21:00
Biuro Ochrony Danych Agnieszka Skwarczyńska 2018-06-05 14:20:30
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2018-06-05 13:12:44
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-05 11:42:22
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-06-05 11:28:02
Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Paweł Sadło 2018-06-05 11:08:04
Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sławice, Wrzoski, Karczów. Marcin Maziarek 2018-06-05 11:05:23
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-06-05 10:59:32
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-06-05 10:33:45
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-06-05 10:09:54
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2018-06-05 09:57:28
Aktualności Emilia Twardowska 2018-06-05 08:14:45
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-06-04 12:22:04
PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki Joanna Szurgut 2018-06-04 12:18:45
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-04 09:16:30
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-04 08:51:23
Wydział Inwestycji Miejskich Katarzyna Flis-Baranek 2018-06-04 08:49:27
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-04 08:29:21
2018 Natalia Bugańska 2018-06-01 12:24:18
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-01 10:55:07
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-06-01 10:28:33
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-06-01 08:59:35
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-06-01 07:51:57
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Kamilla Wieczorek 2018-05-30 15:20:37
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-05-30 15:11:36
PSP nr 10 - modernizacja kompleksu szatni i stołówki Joanna Szurgut 2018-05-30 15:11:01
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-05-30 15:07:34
2018 Natalia Bugańska 2018-05-30 13:17:15
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-05-30 12:35:14
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-05-30 11:55:03
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-05-30 11:10:54
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-05-30 10:32:23
Wydział Geodezji i Kartografii Małgorzata Tarkowska 2018-05-30 10:15:33
Regulamin Organizacyjny Joanna Malinowska 2018-05-30 08:59:41
2018 Natalia Bugańska 2018-05-30 07:54:14
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-05-29 15:14:45
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-05-29 15:13:07
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 14:16:07
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-05-29 14:09:41
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza Katarzyna Bil 2018-05-29 12:07:22
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 11:57:29
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-29 10:54:07
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-29 10:53:41
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:31:46
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:31:06
2018 Natalia Bugańska 2018-05-29 09:22:49
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:21:19
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:12:25
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:11:26
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:10:25
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:08:45
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:07:04
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:05:30
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:04:04
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-29 09:00:24
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-29 07:38:56
2018 Natalia Bugańska 2018-05-28 15:07:32
Budowa szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole Joanna Szurgut 2018-05-28 12:40:55
2018 Natalia Bugańska 2018-05-28 12:11:24
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-28 10:37:04
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-05-28 10:12:55
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-28 10:12:37
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-28 07:33:58
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-25 14:06:06
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-25 14:01:23
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-25 13:59:13
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-25 13:21:32
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-05-25 13:19:14
Obowiązek informacyjny Magdalena Mazurek 2018-05-25 13:08:09
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-25 13:02:36
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-25 12:56:32
Żłobki Grzegorz Filipkowski 2018-05-25 12:48:45
Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Filipkowski 2018-05-25 12:43:56
Druk plakatów i ulotek promujących umowę z PR Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Jan bieniuszewicz 2018-05-25 12:01:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie infrastruktury niskoemisyjnego transpo Urszula Wichłacz 2018-05-25 11:54:33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 11:30:26
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 11:26:22
Zawiadomienie Adam Kordek 2018-05-25 11:05:10
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2018-05-25 10:16:16
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2018-05-25 10:14:45
Informacja o petycjach Joanna Kaleta 2018-05-25 10:13:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 08:24:36
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 08:08:25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 08:06:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r Piotr Peer 2018-05-25 08:06:10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-25 08:00:49
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-25 07:32:22
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-25 07:24:58
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-25 07:24:35
Komisarz i urzędnicy wyborczy Joanna Kaleta 2018-05-24 13:41:56
Komisarz i urzędnicy wyborczy Joanna Kaleta 2018-05-24 13:41:07
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 13:37:51
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 13:36:33
Komisarz i urzędnicy wyborczy Joanna Kaleta 2018-05-24 13:35:30
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 12:41:15
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-05-24 12:33:57
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 12:29:05
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-24 12:14:53
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-24 12:07:27
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-05-24 11:56:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c, w rejonie ul. Sławickiej w Opolu Danuta Wacławczyk 2018-05-24 10:34:57
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie części działek nr 525/42, 407/42, 392/42, 85, 600/64, 602/64, k.m. 3, obręb Chmiel Danuta Wacławczyk 2018-05-24 10:34:15
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n, w rejonie ul. Wyspiańskiego w Opolu Danuta Wacławczyk 2018-05-24 10:33:44
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 08:44:26
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-24 07:59:48
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-05-23 13:39:32
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-23 13:16:05
Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-23 12:47:22
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-05-23 12:45:03
Wydział Prawny Agnieszka Skwarczyńska 2018-05-23 12:35:15
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-05-23 11:32:17
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-05-23 11:29:43
2018 Natalia Bugańska 2018-05-23 10:18:02
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-23 07:45:53
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona) Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-23 07:34:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-05-22 15:01:55
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-22 14:51:47
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-05-22 14:49:16
Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zepołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastrukturą Agnieszka Cisicka 2018-05-22 14:31:55
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-22 12:18:20
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-22 11:48:22
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-22 11:48:04
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-22 11:47:57
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-22 11:47:48
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-22 11:47:21
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-22 11:46:48
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-22 11:31:59
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-22 08:42:31
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza Katarzyna Bil 2018-05-21 13:51:56
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-05-21 11:11:38
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-21 09:50:01
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-18 13:43:15
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 13:42:57
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 13:02:59
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 12:13:16
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 12:12:54
2018 Natalia Bugańska 2018-05-18 11:50:40
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-18 10:15:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-18 10:08:52
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-18 07:58:07
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-17 14:13:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:56:56
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:56:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU Dariusz Dzierżak 2018-05-17 12:50:28
Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencjami wieczystymi w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej na potrzeby projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty (...)" Kamilla Wieczorek 2018-05-17 12:02:50
Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-17 10:39:57
Obwieszczenie PMO UAB.6740.327.2018.UW o wszczęciu postepowania w sprawie o ZRID dla inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka Anna Bednorz 2018-05-17 09:48:50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2018-05-16 15:27:09
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Sylwia Lechowicz 2018-05-16 15:23:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:51:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:48:33
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:47:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:45:55
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:43:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:40:46
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:39:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:38:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:37:09
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-05-16 14:36:00
Obwieszczenie PMO w sprawie miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniu indy Damian Duda 2018-05-16 14:25:39
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Tarkowska 2018-05-16 14:00:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-16 11:37:47
Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu Ewelina Linek 2018-05-16 11:31:21
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:57:13
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:55:15
Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:54:25
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-16 09:50:09
Urząd Stanu Cywilnego Władysława Kwiatkowska 2018-05-15 13:14:01
Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Agnieszka Galka 2018-05-15 13:01:19
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Maćków 2018-05-15 12:35:14
Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 12:22:13
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 12:21:54
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 11:46:28
2018 Natalia Bugańska 2018-05-15 10:56:31
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-15 09:14:20
Wydział Spraw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-05-14 13:10:27
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-05-14 12:01:25
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-05-14 10:34:03
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2018/20 Joanna Szurgut 2018-05-14 09:16:27
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:59:10
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:57:03
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:55:23
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:53:45
DYREKTOR Małgorzata Rodzeń 2018-05-14 08:52:08
Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa sieci - linii kablowej elektroenergetycznej n/n, na terenie działek nr: 2665/2, 2665/12, 2688/3, 2688/5, 2688/6, 2688/7, Justyna Janson-Sobolewska 2018-05-11 14:34:32
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-11 12:35:08
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-11 11:38:49
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-11 10:49:31
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-05-11 09:48:24
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 16:09:47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 15:41:30
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-05-10 15:02:35
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-05-10 14:58:12
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 14:58:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 14:34:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:27:55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:20:01
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 13:12:24
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 12:15:04
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 12:13:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 11:55:47
2018 Natalia Bugańska 2018-05-10 10:03:15
Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole – Wrzoski Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:58:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu Emilia Twardowska 2018-05-10 09:44:49
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:28:02
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-10 09:25:30
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. GÓRNEJ (DZ. NR 637/6 Z KM 11, OBRĘB GOSŁAWICE) Joanna Kubacka 2018-05-10 08:36:35
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. GÓRNEJ (DZ. NR 637/6 Z KM 11, OBRĘB GOSŁAWICE Joanna Kubacka 2018-05-10 08:08:58
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania i zapoznania się z materiałem dot. zezwolenia na usunięcie 9 drzew przy ul. Ozimskiej 62-68,-Kani 3BC Marzena Kasprzak 2018-05-09 13:17:16
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-05-09 12:26:42
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-05-09 11:56:26
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-09 10:54:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-05-09 10:26:25
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-05-09 10:08:10
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-05-09 10:06:00
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-09 09:33:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-05-09 09:32:28
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-05-09 09:32:10
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-05-09 09:28:04
obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończenia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Małgorzata Knap 2018-05-09 08:08:28
Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku Beata Baraniewicz 2018-05-08 14:43:09
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-05-08 14:18:08
Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Agnieszka Galka 2018-05-08 12:50:43
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-08 12:16:53
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-05-08 12:13:33
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-08 11:27:39
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-05-08 11:18:08
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-08 10:34:43
Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-08 09:34:09
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-05-07 14:57:52
Wydział Budżetu Joanna Parobecka 2018-05-07 14:55:34
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-05-07 14:42:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:42:25
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:41:33
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-05-07 13:39:02
2018 Natalia Bugańska 2018-05-07 13:16:12
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-05-07 12:08:10
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-07 11:37:32
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-07 10:16:17
w sprawie przydzielenia dodatkowych zadań do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola obowiązujących na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Joanna Kaleta 2018-05-07 09:43:55
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Leszek Budyłowski 2018-05-07 08:40:34
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Leszek Budyłowski 2018-05-07 08:39:09
2018 Natalia Bugańska 2018-05-04 13:53:25
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-04 11:30:40
Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2018-05-04 08:38:29
Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych Przemysław Parkitny 2018-05-04 08:32:30
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-04 08:22:31
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodliń Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-05-02 09:01:45
Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej Beata Baraniewicz 2018-04-30 15:04:48
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:42:18
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:32:49
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-30 14:30:18
2018 Natalia Bugańska 2018-04-30 13:42:06
Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie Magdalena Brulewska 2018-04-30 11:33:36
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-30 10:48:17
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-30 07:48:34
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-27 12:23:20
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:47:27
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:45:24
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:43:35
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:41:17
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:39:30
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-27 10:37:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-27 10:02:04
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-04-27 08:47:41
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-27 08:39:01
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-27 08:12:31
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-04-26 12:53:29
Centrum Dialogu Obywatelskiego Joanna Parobecka 2018-04-26 11:30:22
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Joanna Parobecka 2018-04-26 11:23:45
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:49:40
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:18:44
Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 10:06:10
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Magdalena Brulewska 2018-04-26 10:05:24
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-26 09:54:16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-26 09:51:32
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-26 09:02:30
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-26 08:32:03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Patrycja Remisz 2018-04-26 08:11:41
Centrum Usług Wspólnych w Opolu Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 2018-04-25 18:26:32
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:48:41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-25 14:44:18
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:42:16
Statut Miasta Opola Beata Kowalczyk 2018-04-25 14:37:27
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-25 12:17:02
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-25 10:40:50
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Zofia Duda-Bezara 2018-04-25 10:16:45
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-25 08:03:26
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-24 14:32:13
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-04-24 13:40:27
Rejestr instytucji kultury Marta Piątkowska 2018-04-24 13:35:10
Wydział Sparw Obywatelskich Małgorzata Tarkowska 2018-04-24 12:41:31
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-04-24 12:37:05
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:17:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:16:15
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:15:11
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-24 11:14:08
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-24 10:53:49
Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Maria Dutkiewicz 2018-04-24 10:48:04
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-24 10:07:54
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-24 09:44:14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-24 09:42:55
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-24 08:03:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-24 07:57:30
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-24 07:45:55
2018 Natalia Bugańska 2018-04-23 15:27:22
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-23 15:03:24
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-04-23 12:40:57
Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie Magdalena Brulewska 2018-04-23 11:56:41
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 11:56:02
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 11:22:07
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-23 10:52:49
Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 10:47:25
Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania „Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-23 10:41:39
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:35:54
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:32:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-23 10:24:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Katarzyna Bil 2018-04-23 09:39:10
Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Agnieszka Galka 2018-04-23 09:34:37
Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Agnieszka Galka 2018-04-23 08:17:02
Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-04-21 14:39:39
Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia Anna Kwiatkowska-Kazimierska 2018-04-21 14:14:46
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-04-21 12:34:14
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Maćków 2018-04-21 12:19:48
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-21 10:14:36
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-20 13:55:18
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Jolanta Początko 2018-04-20 12:53:48
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia Magdalena Brulewska 2018-04-20 12:26:04
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 12:07:47
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 12:02:33
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:58:56
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:55:23
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WOJCIECHA DRZYMAŁY 5 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:48:37
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 23 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:48:06
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Joanna Kubacka 2018-04-20 11:36:01
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Violetta Moskwa 2018-04-20 11:05:18
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-20 09:44:28
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-20 09:09:07
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 23 Joanna Kubacka 2018-04-20 08:32:19
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25 Joanna Kubacka 2018-04-20 08:28:09
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-19 14:39:23
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-19 14:27:38
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:34:51
Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:33:40
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 11:16:30
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020 Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 10:45:18
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-19 10:01:48
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-18 14:30:47
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-18 14:22:10
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-04-18 14:18:16
Wydział Finansowo-Księgowy Jolanta Początko 2018-04-18 14:16:09
Wydział Inwestycji Miejskich Jolanta Początko 2018-04-18 14:13:51
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Jolanta Początko 2018-04-18 14:09:13
Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola Agnieszka Galka 2018-04-18 13:41:26
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-18 13:26:23
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-18 12:55:57
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-18 12:53:28
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza Joanna Szurgut 2018-04-18 12:46:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 1 Maja 147-149A na Marzena Kasprzak 2018-04-18 12:35:48
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-18 12:18:43
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa studni głębinowej nr 2zbis, na ujęciu wody w Opolu-Brzeziu przy Małgorzata Knap 2018-04-18 11:29:16
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 11:09:58
Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 10:02:00
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 09:53:06
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-04-18 09:31:30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Anita Śrutwa 2018-04-18 09:24:01
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-04-18 09:07:35
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-18 08:34:31
Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-18 07:13:51
Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-17 15:02:14
2018 Natalia Bugańska 2018-04-17 14:58:05
Dostawa i wdrożenie Systemu wraz z urządzeniami służącego elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług w ramach projektów: "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mob Katarzyna Bil 2018-04-17 14:47:01
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-17 13:41:52
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-17 13:36:31
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-17 13:35:54
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 12:39:06
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 12:38:18
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-17 11:50:04
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Magdalena Brulewska 2018-04-17 11:32:49
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-04-17 11:32:34
Okręgi Wyborcze Joanna Kaleta 2018-04-17 11:18:32
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 10:19:48
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 09:47:43
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 09:32:27
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:42:48
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:40:12
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:37:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-04-17 08:37:05
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:34:42
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:31:09
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:20:14
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 08:09:10
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-17 07:58:20
Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku Beata Baraniewicz 2018-04-16 15:45:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-16 14:18:47
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Joanna Szurgut 2018-04-16 14:01:04
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Joanna Szurgut 2018-04-16 13:33:35
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-04-16 13:14:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 000 zł Joanna Szurgut 2018-04-16 12:59:57
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 12:01:58
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:52:05
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:45:03
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-16 11:07:58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola (2010) Emilia Twardowska 2018-04-16 10:52:29
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 36B Joanna Kubacka 2018-04-16 10:43:21
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 6-6A POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KROPIDŁY 1 Joanna Kubacka 2018-04-16 10:37:18
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 10:27:58
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 10:25:13
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:56:49
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:40:08
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-16 09:34:27
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:24:21
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-16 09:12:11
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 09:07:32
Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2016) Emilia Twardowska 2018-04-16 08:46:49
Ochrona krajobrazu Emilia Twardowska 2018-04-16 07:56:28
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Ewelina Linek 2018-04-13 15:58:33
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-13 13:31:54
2018 Natalia Bugańska 2018-04-13 13:23:18
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-13 11:59:26
Oferta pozakonkursowa Paweł Sadło 2018-04-13 09:36:40
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-12 13:16:38
Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok) Grzegorz Filipkowski 2018-04-12 08:59:33
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:12:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:10:51
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 08:07:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:58:47
Założenie oraz pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-12 07:56:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:48:45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:42:19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-12 07:36:23
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-04-11 14:46:12
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-04-11 14:05:17
2018r. Marcin Lontkowski 2018-04-11 11:19:42
2018r. Marcin Lontkowski 2018-04-11 11:18:11
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:10:40
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:09:59
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-11 09:08:49
2018 Natalia Bugańska 2018-04-10 14:35:01
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Violetta Moskwa 2018-04-10 13:25:01
Dostawa 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 20 szt. autobusów 12-metrowych MAXI oraz 3 szt. autobusów 10-metrowych MIDI Violetta Moskwa 2018-04-10 13:19:24
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-10 12:01:36
Dostawa sprzętu elektronicznego do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektów pn.: „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO (...) Kamilla Wieczorek 2018-04-10 11:39:49
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-10 07:21:40
Wydana DECYZJA_2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie jednostanow kabiny lakierniczo-suszarniczej w części warsztatowej domu jednorodz, przy ul. Prostej 1c w Opolu Beata Śliwińska 2018-04-09 15:23:35
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018) Emilia Twardowska 2018-04-09 13:49:00
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2017) Emilia Twardowska 2018-04-09 13:45:13
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-04-09 12:18:24
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 11:39:25
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-04-09 11:36:59
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:07:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:06:46
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-09 11:04:05
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek oświatowych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:59:53
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek oświatowych Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:57:08
Oświadczenia majątkowe dyrektorów przedszkoli Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:46:52
Oświadczenia majątkowe za 2007 r. Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:43:54
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:40:57
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:35:06
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:31:10
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:25:45
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:21:27
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:15:12
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:10:57
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 10:02:34
Przedszkola Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 09:57:45
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-09 09:33:17
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-09 06:31:39
Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 15:04:42
Szkoły Podstawowe Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 14:56:38
Gimnazja Grzegorz Filipkowski 2018-04-06 14:53:40
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:39:30
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:38:29
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:36:23
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:33:44
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:28:54
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-06 12:25:20
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:20:35
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Katarzyna Bil 2018-04-06 12:19:38
Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi". Zofia Duda-Bezara 2018-04-06 12:14:41
Rada Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-06 12:13:02
Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”. Zofia Duda-Bezara 2018-04-06 12:10:32
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:08:41
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:06:29
Komisje Rady Miasta Beata Kowalczyk 2018-04-06 12:04:50
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 12:04:42
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:58:35
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:57:10
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:56:03
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:54:15
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:52:38
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Izabela Kutyła 2018-04-06 11:51:19
Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 11:49:51
Założenie oraz pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 10:40:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 10:31:55
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola Joanna Kaleta 2018-04-06 10:06:11
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 10:02:43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-06 09:57:37
Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-06 09:51:35
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-05 16:32:26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej i Północnej w Opolu Emilia Twardowska 2018-04-05 16:28:36
Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-04-05 15:57:33
2018 Natalia Bugańska 2018-04-05 13:53:13
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-04-05 13:24:00
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:45:24
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:39:32
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:38:02
Biuro Prasowe Katarzyna Flis-Baranek 2018-04-04 14:36:33
Wydział Oświaty Jolanta Początko 2018-04-04 13:03:05
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 10:43:17
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Patrycja Remisz 2018-04-04 09:46:46
Rejestry aktów prawa miejscowego Joanna Kaleta 2018-04-04 08:37:40
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym - opracowanie dokum Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 08:20:47
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-04-04 08:20:10
2018 Natalia Bugańska 2018-04-03 14:55:04
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Sagan 2018-04-03 14:38:57
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Lontkowski 2018-04-03 13:47:03
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Z Katarzyna Bil 2018-04-03 13:22:18
Obwieszczenie w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa budynku szatni UKS Rodło, na terenie części dz. nr 247/8 przy ul. Szarotki 1a w Opolu Sandra Jagielska 2018-04-03 12:00:16
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:48:14
Informacja o stanie mienia miasta Opola Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:33:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Maria Dutkiewicz 2018-04-03 10:24:31
obwieszczenie o ustaleniach z oględzin drzew i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie Aneta Witsanko 2018-04-03 09:39:13
Aktualności Emilia Twardowska 2018-04-03 07:48:20
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-30 12:40:56
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-03-30 12:31:25
Biuro Rady Miasta Małgorzata Tarkowska 2018-03-30 12:28:43
Korkurs w dziedzinie wspierania i upowszechnianai kultrury fizycznej Beata Baraniewicz 2018-03-30 11:33:36
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-30 11:25:55
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-30 11:24:02
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-03-30 10:56:38
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia drogowego Joanna Szurgut 2018-03-30 10:47:24
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-30 09:23:35
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-03-29 14:00:11
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi Małgorzata Maćków 2018-03-29 13:20:21
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Patrycja Remisz 2018-03-29 12:55:19
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego w ramach rewitalizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Dambonia Magdalena Brulewska 2018-03-29 12:15:32
2018 r. Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 10:50:06
konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości Karolina Balcer 2018-03-29 10:46:35
2017 r. Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 10:46:16
Zakup drzew Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-29 10:21:23
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym - opracowanie dokum Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-29 09:53:53
Pracownicy Urzędu Miasta Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 09:29:26
Wyniki konkursu Agnieszka Nowacka 2018-03-29 09:16:43
Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych Grzegorz Filipkowski 2018-03-29 09:12:18
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:53:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:47:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:46:16
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:45:05
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:43:08
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:41:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:40:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:38:10
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:35:00
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:33:11
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:22:57
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:21:38
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:20:17
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:18:23
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:15:37
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:12:45
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:11:27
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:10:01
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-29 08:08:07
Przebudowa placów miejskich w Opolu w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana Kamilla Wieczorek 2018-03-28 12:57:01
Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach Joanna Szurgut 2018-03-28 12:21:55
Młodzieżowy Dom Kultury - rewitalizacja integracyjnego placu zabaw Kamilla Wieczorek 2018-03-28 12:03:16
Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP nr 14 Joanna Szurgut 2018-03-28 10:40:50
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola Katarzyna Bil 2018-03-28 10:34:24
Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola Jan bieniuszewicz 2018-03-28 10:15:59
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:49:15
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:47:26
Miejski Zarząd Dróg w Opolu Jolanta Sowada 2018-03-28 09:46:19
Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Katarzyna Bil 2018-03-28 09:35:23
Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych Witold Kwinto 2018-03-28 09:16:10
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:23:16
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:22:52
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:21:35
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:21:03
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:20:15
Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Z Robert Mazurkiewicz - Biczuk 2018-03-28 08:18:59
Deczyja o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu na terenie działki nr 381/7, obręb Zakrzów, gmina Opole, województwo opole Agnieszka Cisicka 2018-03-27 14:19:35
konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości Karolina Balcer 2018-03-27 13:22:20
Regulamin Organizacyjny Joanna Kaleta 2018-03-27 12:10:26
Dotacje jednoroczne 2018 Beata Baraniewicz 2018-03-26 15:33:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:17:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Niedurnego 3-15 Damian Duda 2018-03-26 15:07:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:02:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 15:00:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:56:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:53:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:49:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:46:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:43:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:39:11
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:33:07
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu Emilia Twardowska 2018-03-26 14:2