logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Ratusz
45-015    Opole
e-mail: usc@um.opole.pl
Urząd czynny jest w godz. :od poniedziałku do środy : 7.30-15.30, czwartek : 7.30-17.00, piątek : 7.30-14.00

Wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów:tel. (+48) 77 45 11 854

                                                   

 
KIEROWNICTWO
 
Joanna Krupok
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: (+48) 77 / 45 11 853
 
Aneta Dudek (rejestracja małżeństw)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 855
  
Agnieszka Tęczar (rejestracja urodzeń)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 54 11 396
 
Małgorzata Łuczka-Strumińska (rejestracja zgonów)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 856
 
Benedykt Feilert (archiwum USC)
Z-ca kierownika USC
tel.: (+48) 77 / 45 11 854
 
  
ZADANIA
 
1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w rejestrze stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
3) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
4) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
5) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszowych.
 
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
Rejestry będące w posiadaniu USC w Opolu:
- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,
- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego :

- odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,

- zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby,

- zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny.

 

 
 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 247269
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Kwiatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Władysława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Władysława Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 2016-07-07 10:21:00
Data udostępnienia informacji: 2016-07-07 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 13:14:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner