logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      plus Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      minus Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka III" w Opolu
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Symbol planu Granice mpzp Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

C23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu 06 kwietnia
2006 r.
C27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 25 maja
2006 r.
C31   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy wschodniej w rejonie Maliny w Opolu 29 czerwca 2006 r.
C33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu 21 września
2006 r.
C37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi 19 kwietnia
2007 r.
C50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu 28 listopada 2013 r.
C90
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
 
24 marca
2016 r.
C103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C106 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu 28 września
2017 r.
C117
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu
 
6 grudnia 2018 r.
C127
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu
 
28 listopada 2019 r.
C128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu 28 listopada 2019 r.
C129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu 30 grudnia 2019 r.
C134 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
C135 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ  II" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
C136 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski II"   w Opolu 24 września 2020 r.
C137 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu 24 września 2020 r.
C140 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu 29 października 2020 r.
C141 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Partyzancka II" w Opolu 25 marca 2021 r.
C143 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kolonia Gosławicka I" w Opolu 25 marca 2021 r.
C144 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu 25 marca 2021 r.
C145 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Śródmieście VIId" w Opolu
1 lipca 2021 r.
C146 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"ulica Partyzancka III" w Opolu
1 lipca 2021 r.
C147

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Czarnowąsy I" w Opolu

1 lipca 2021 r.
C148

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"Czarnowąsy II" w Opolu

1 lipca 2021 r.
C149
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"ulica Podlesie I" w Opolu
30 września 2021 r.

Ilość odwiedzin: 137583
Nazwa dokumentu: Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-14 11:54:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner