logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Lp. Ogłoszenia Terminy
1.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście Ia” w Opolu

15 maja 2020r.
(składanie wniosków
do 12 czerwca 2020 r.)

2. kontynuacja: Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp  "Gosławice VII" w Opolu do publicznego wglądu
- projekt mpzp "Gosławice VII" w Opolu
Wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

kontynuacja wyłożenia
od 25 maja 2020 r.
do 9 czerwca 2020r.

3. kontynuacja: Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp  "Śródmieście IIa" w Opolu do publicznego wglądu
- projekt mpzp "Śródmieście IIa" w Opolu
Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń
oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu
kontynuacja wyłożenia
od 25 maja 2020 r.
do 9 czerwca 2020r.
4.

kontynuacja: Obwieszczenie o odwołaniu zawieszenia wyłożenia i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu
- projekt mpzp "Chmielowice I" w Opolu
Wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

kontynuacja wyłożenia
od 9 czerwca 2020r.
do 9 lipca 2020 r.
5.

kontynuacja: Obwieszczenie o odwołaniu zawieszenia wyłożenia i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice II” w Opolu
- projekt mpzp "Chmielowice II" w Opolu
Wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

kontynuacja wyłożenia
od 9 czerwca 2020r
do 9 lipca 2020r.
6. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu 5 czerwca 2020 r.
(składanie wniosków do 30 czerwca 2020 r.)

Załączniki do pobrania: 2020-02-21 08:23:02 - Uwaga do mpzp (23.50 kB)
2020-02-21 08:31:02 - Wniosek do mpzp (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 19871
Nazwa dokumentu: Aktualności
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-05 08:05:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner