logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Lp. Ogłoszenia Terminy
Wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu
1. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Grudzice I" w Opolu

Projekt mpzp "Grudzice I" w Opolu
6 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków do dnia 26 kwietnia 2021 r.
2. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Kolonia Gosławicka I" w Opolu

Projekt mpzp "Kolonia Gosławicka I" w Opolu
6 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków do dnia 26 kwietnia 2021 r.
3. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "ulica Partyzancka II" w Opolu

Projekt mpzp "ulica Partyzancka II" w Opolu
2 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków do dnia 23 kwietnia 2021 r.
4. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

Projekt mpzp "Wójtowa Wieś IV" w Opolu
2 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków do dnia 23 kwietnia 2021 r.
5. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp "Śródmieście Ia" do publicznego wglądu

Projekt mpzp "Śródmieście Ia" w Opolu
9 marca 2021 r.

wyłożenie od 16 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
6. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp "Okrąglak I" w Opolu do publicznego wglądu

Projekt mpzp "Okrąglak I" w Opolu

2 marca 2021 r.

wyłożenie
od 9 marca 2021 r. do 30 marca 2021 r.

Załączniki do pobrania: 2020-02-21 08:23:02 - Uwaga do mpzp (23.50 kB)
2020-02-21 08:31:02 - Wniosek do mpzp (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 30315
Nazwa dokumentu: Aktualności
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 08:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-06 08:29:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner