logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu
samodzielny specjalista ds.płac
2. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.finansowo-księgowych
3. Przedszkole Publiczne nr 61
specjalista do spraw kadr
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR
5. Żłobek Nr 4 w Opolu
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o pracę stanowisko na zastępstwo KSIĘGOWY
7. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
8. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
9. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.zakupów
10. Przedszkole Publiczne Nr 33
gł.księgowy
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
główny księgowy
12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o pracy na zastępstwo stanowisko KSIĘGOWY
13. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
główny księgowy
14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Specjalista w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Opole, ul. Plebi
15. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.płac
16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
17. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
18. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu
specjalista ds.kadr
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy INSPEKTOR DS. PŁAC w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
20. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
21. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
Główny księgowy
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Inspektor ds. BHP - 1/4 etatu
23. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
specjalista ds.płac i księgowości
24. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds. płac
25. Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA
Zastępca głównego księgowego.
26. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
27. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych w wymiarze 1 etatu
28. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM
29. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
30. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
pracownik ds.płac i zasiłków
31. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
referent ds.kadr
32. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
33. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
34. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Główny Księgowy
35. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Główny księgowy
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
referent ds.administracyjnych
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
specjalista ds.płac
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Główny księgowy
39. Straż Miejska w Opolu
Inspektor ds. płac w komórce księgowości: 3/4 etatu.
40. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Główny księgowy
41. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
42. Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Stanowisko: KSIĘGOWY/A (1 etat)
43. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
główny księgowy
44. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Główny Księgowy
45. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
specjalista ds. płac i księgowości
46. Przedszkole Publiczne nr 8
starszy intendent
47. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
48. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
referent ds. rozliczeń
49. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
samodzielny referent ds.kadr
50. Przedszkole Publiczne Nr 25
starszy intendent
51. Zespół Szkół w Opolu
specjalista do spraw administracji
52. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
53. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Komendanta.
54. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
55. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Księgowy
56. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
samodzielny referent ds.ekonomicznych - kasjer
57. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
58. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
59. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Starszy referent ds. informatyki
60. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
61. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
62. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Komendanta.
63. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
64. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.płac
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
66. Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
Specjalista ds. administracyjnych
67. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
specjalista ds sieci i urządzeń informatycznych
68. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
Specjalista ds. kadr
69. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Informatyk
70. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
71. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
72. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
73. Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
Inspektor ds. Technicznych
74. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
75. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Samodzielny referent ds. płac
76. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
77. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds. sieci komputerowej i oprogramowania
78. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
79. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
specjalista ds.administracyjnych
80. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
81. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
82. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
83. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Specjalista ds. administracyjnych
84. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik działu gospodarczego
85. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.księgowości
86. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania

Ilość odwiedzin: 103325

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner