logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
         minus Przedszkole Publiczne Nr 25
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 61
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne Nr 33
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Informacja o wynikach naboru - Główny Księgowy
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 8
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Przedszkole Publiczne Nr 25
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 55
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
      minus DRUKI DO POBRANIA
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przedszkole Publiczne Nr 25
starszy intendent
2. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
3. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
4. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
5. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Dyrektor
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
7. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Dyrektor
8. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.finansowo-księgowych
9. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
10. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
11. Przedszkole Publiczne nr 61
spec.ds kadr
12. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień do świadczeń
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej (dwa etaty)
14. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
15. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Dyrektor
16. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.zakupów
17. Przedszkole Publiczne Nr 33
główny księgowy
18. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.płac
19. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
20. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
21. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
22. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Główny księgowy
23. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.płac
24. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
25. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
26. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
27. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
28. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
główny księgowy
29. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu
specjalista ds. kadr
30. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Dyrektor
31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stan
32. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds. płac
33. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
34. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu
główny księgowy
35. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
inspektor ds. BHP
36. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
referent ds.płac
37. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
Specjalista do spraw płac i księgowości
38. Informacja o wynikach naboru - Główny Księgowy
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
39. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
40. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
41. Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA
Zastępca Głównego Księgowego
42. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
podinspektor w dziale Organizacji Promocji i Marketingu
43. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
44. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
starsza księgowa
45. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
główny księgowy
46. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
47. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Główny księgowy
48. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
specjalista ds.płac
49. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
referent ds.kadr
50. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
pracownik ds.płac i zasiłków
51. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych w wymiarze 1 etatu
52. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Opolu
Główny księgowy
53. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
specjalista ds.księgowości
54. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
55. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
56. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
57. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu, księgowy/a w dziale Finansowo-Księgowym
58. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
referent ds.administracyjnych
59. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
60. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
specjalista ds.płac
61. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Główny Księgowy
62. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
samodzielny referent ds.kadr
63. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
64. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
66. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Referent ds. rozliczeń
67. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
68. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
69. Przedszkole Publiczne nr 8
starszy intendent
70. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Dyrektor
71. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
72. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
73. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
główny księgowy
74. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
75. Przedszkole Publiczne Nr 25
starszy intendent
76. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
księgowy
77. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
78. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
stanowisko urzędnicze – informatyk
79. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
80. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
specjalista ds. księgowości
81. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
82. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
główny księgowy
83. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.płac
84. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu
samodzielny referent ds.kadr
85. Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
Specjalista ds. Administracyjnych
86. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
87. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
Dyrektor
88. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Główny księgowy
89. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds.kadr
90. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
91. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
92. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
93. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Informatyk
94. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Inspektor ds. Technicznych
95. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
96. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.sieci komputerowej i oprogramowania
97. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
specjalista ds.administracyjnych
98. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
99. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
100. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
101. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds. płac
102. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
103. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. płac
104. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
105. Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu
Referent ds. Administracyjno- Księgowych
106. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Specjalista ds. Administracyjnych
107. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalanego
108. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
109. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Działu Gospodarczego

Ilość odwiedzin: 39974
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 12:29:25
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 12:29:25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-03 12:30:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner