logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

 Powierzchnia studium:
14 900 ha
Lp. Procedura sporządzania studium Terminy
I.

Uchwały nr XXXVII/738/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola

26 stycznia
2017 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium

2 lutego
2017 r.

Składanie wniosków do projektu studium do 31 marca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do projektu studium 5 kwietnia
2018 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium od 21 lutego
2018 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu 10 kwietnia
2018 r.

Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu:

Projekt części tekstowej studium (*.pdf)

Projekt części graficznej studium:
1. Uwarunkowania (*.jgp)
2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego (*.jpg)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (*.pdf):
zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3
 

od 17 kwietnia 2018 r. do 17 maja 2018 r.
Dyskusja publiczna 26 kwietnia 2018 r., Rynek - Ratusz, s. 312, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu studium do 7 czerwca 2018 r.
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium
18 czerwca 2018 r.


29 czerwca 2018 r.
V.


Uchwała nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola


 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Opola (część tekstowa)
Uwarunkowania (rys.)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego (rys.)
Rozstrzygnięcie nadzorcze (IN.I.742.12.2018.MK)

5 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 sierpnia 2018 r.

Ilość odwiedzin: 36818
Nazwa dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 13:45:56
Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 13:45:56
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-13 10:12:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner