logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu

OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko  urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Adres jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego              

ul. Wiejska 77, 45-240  Opole, tel. 774556893

2.Określenie stanowiska służbowego:  Główny Księgowy

3. Wymiar etatu: 0,40 etatu tj. 16 godzin tygodniowo

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie               lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 –letnią praktykę w księgowości           lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości.            
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy.
 2. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS,  programie Vulcan – Księgowość - Optivum, Ksat.
 3. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustaw   o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 4. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela.
 5. Znajomość rozliczeń finansowych.
 6. Wysokie zdolności analityczne, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres.
 7. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.

6. Zakres zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
 4. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 7. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę.
 8. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
 9. Prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego.
 10. Znajomość ustawy o podatku VAT dla jednostek samorządowych oraz rozliczanie.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

7.   Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy : PSP nr 25  w Opolu, ul. Wiejska 77– praca siedząca.
 2. Praca przy komputerze.
 3. Pokój administracji na I kondygnacji.
 4. Praca  do godz. 16.00, samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku.

7.Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

8.Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny odręcznie podpisany.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 11. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 12. Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych.
 13. Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu                o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r. poz. 922).

9.Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25            im. gen. Władysława Sikorskiego Opolu 7, ul. Wiejska 77 w zamkniętej kopercie  z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego .”  w terminie do dnia 02.02.2018 rdo godz. 1500.Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu . Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani          o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej.

      10.Informacja o wyniku wstępnej selekcji będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

           Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774556893

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji    PSP nr 25 w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25

 im. gen. Władysława Sikorskiego Opolu

 

  mgr Walentyna Lachowicz

Ilość odwiedzin: 644
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Skrócony opis: główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Walentyna Lachowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 08:29:55
Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:29:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 08:33:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner