logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

   

 1. obywatelstwo polskie

  - oświadczenie,

 2. wykształcenie wyższe - techniczne

  - kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów,

 3. co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 lata na stanowisku

  kierowniczym

  - kserokopia świadectwa pracy lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku

  trwania stosunku pracy ( ważność zaświadczenia 1 m-c),

 4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

  - oświadczenie,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  - oświadczenie,

 6. nieposzlakowana opinia

  - oświadczenie

 

 1. Wymagania dodatkowe:

   

 1. wysoka kultura osobista i umiejętność postępowania z ludźmi w podeszłym wieku,

  dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność,

  staranność, komunikatywność, uczciwość,

 2. zdolność podejmowania samodzielnej decyzji,

 3. znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,

 4. umiejętność kierowania zespołem pracowników,

 5. znajomość ustawy prawo budowlane,

 6. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 7. znajomość ustawy o finansach publicznych,

 8. znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 9. znajomość ustawy w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe

 10. znajomość systemu HACCP,

 11. znajimość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej,

 12. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera/Internetu, obsługa poczty elektronicznej

  oraz znajomość pakietu MS Office,

 13. umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontrahentami DPS-u,

 14. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

 15. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

 1. ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu oraz Głównym Księgowym w zakresie

  opracowywania projektu planu finansowego,

 2. kierowanie zespołem podległych pracowników, określenie ich zadań i odpowiedzialności,

 3. organizowanie przetargów na dostawę artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej, leków, robót budowlanych i innych zleceń,

 4. prowadzenie i nadzór nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  poprzez bieżącą współpracę z Komisję Przetargową,

 6. opracowywanie i realizacja planu remontów oraz planów i zadań inwestycyjnych Domu,

 7. dbałość o posiadanie aktualnej wiedzy w zakresie procedur przetargowych i remontowych

 8. zawieranie umów z kontrahentami Domu zgodnie z przepisami,

 9. ponosi odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

 10. dba o aktualną wiedzę w zakresie procedur przetargowych i remontowych,

 11. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, p.poż. , transportowych poprzez nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń,

 12. zabezpieczenie inwentarza DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,

 13. prowadzenie i kontrolowanie prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, sprzętu p.poż., maszyn, dozorowanie Domu oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych i finansowych,

 14. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami bhp i p.poż. ,

 15. udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji,

 16. nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym zapewniającym długotrwałą ich eksploatację,

 17. zapewnienie sprawności urządzeń Domu oraz bezpiecznego stanu budynków poprzez niezwłoczne usuwanie awarii,

 18. nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji gospodarki paliwowo – energetycznej, urządzeń energetycznych, instalacji gazowej, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności alarmowej i sygnalizacyjnej, sprzętu techniczno – gospodarczego i kuchni, pralni,

 19. prowadzenie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników,

 20. zapewnia i dba o przestrzeganie warunków bhp,

 21. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca w DPS dla Kombatantów w Opolu na stanowisku Kierownik Gospodarczy

  w pełnym wymiarze czasu pracy od godz. 7ºº do godz. 15ºº.

 2. Praca przy komputerze z obsługą innych urządzeń.

 3. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

   

 1. dokumenty wymienione powyżej,

 2. życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2016r. Poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016r. Poz 902 z późn. zm.)” i podpisem,

 3. list motywacyjny,

 4. kwestionariusz osobowy

 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objęte naborem:

  - kopia dyplomu szkoły wyższej,

  - kserokopia świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy i zaświadczenie

  o zajmowanym stanowisku,

 6. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,

 7. pozostałe wymagania dodatkowe należy potwierdzić własnoręcznym oświadczeniem.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy Naboru na stanowisko Kierownik Działu Gospodarczego,

w terminie do dnia 02.02.2018r., godzina 12ºº decyduje data faktycznego wpływu do siedziby DPS dla Kombatantów w Opolu.

 

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Analiza złożonej dokumentacji i ustalenie spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

   

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4575495

 

 

 

 

 

Opole, dnia 18 stycznia 2017r

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

dla Kombatantów w Opolu

Halina Antczak

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2828
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: Kierownik Działu Gospodarczego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Pusz
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wer
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Pusz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 12:03:02
Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 12:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-19 12:07:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner