logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 Na wolne stanowisko  urzędnicze – GŁOWNY KSIĘGOWY

 

 1. Adres jednostki:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 7 im. Jakuba Kani  w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122  Opole

tel. (077) 4232325

 

2.Określenie stanowiska służbowego: 

Główny księgowy

 

Wymiar etatu :0,50 etatu tj.20 godzin tygodniowo

 

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

 •  obywatelstwo polskie
 •  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym   stanowisku  tj. wykształcenie średnie lub wyższe
 •  Wykształcenie :spełnienie jednego z warunków :  a) ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające studia magisterskie ,  b) ukończona szkoła średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości lub posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • staż pracy : co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku pkt.a , co najmniej 6 –letnia praktyka w księgowości w przypadku pkt.b.
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

4.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) , znajomość komputerowych programów finansowych
 • znajomość z zakresu prawa ( w tym: ustawy o pracownikach samorządowych ), ubezpieczeń społecznych , prawa podatkowego
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionych obowiązków
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej i obowiązujących zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych
 • znajomość planu kont , klasyfikacji , księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej
 • wysokie zdolności analityczne , obowiązkowość , rzetelność , bardzo dobra organizacja pracy , odporność na stres w wysokie zdolności organizacyjne
 • umiejętność pisemnego formułowania ustaleń , wniosków , uwag i opinii oraz pism

5.Zakres zadań na danym stanowisku

 • kierowanie i organizowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej
 • prowadzenie rachunkowości PSP nr 7
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych , w szczególności : zasad prowadzenia rachunkowości w tym : zakładowego planu kont , instrukcji inwentaryzacyjnej , instrukcji w sprawie dochodzenia dochodów budżetowych jednostki, gromadzenia , przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych
 • nadzór nad przeprowadzeniem  i rozliczeniem inwentaryzacji wszystkich aktywów PSP nr 7 , szczególnie składników majątkowych
 • przygotowywanie wniosków zakupowych wraz z opisem przedmiotu zamówienia , w tym wymagających przeprowadzenia  postępowania przetargowego według obowiązujących przepisów
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości  umów zawieranych przez PSP nr 7
 • rozliczanie podatku VAT
 • nadzór i kontrola list płac , rachunków za prace zlecone , naliczeń powodujących zobowiązania wobec ZUS, Urzędów Skarbowych i innych instytucji,
 • prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez  Dyrektora Szkoły

6.Warunki pracy na danym stanowisku

 • miejsce pracy : Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 7 w Opolu – praca siedząca
 • praca przy komputerze
 • praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku

 

 

7.Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

8.Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych –Dz. U  z 2016 r , poz. 922),
  • list motywacyjny odręcznie podpisany,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
  • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania  ww. stanowiska,
  • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie o niekaralności.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dot. kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 ust.3 )

9.Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani  w Opolu przy ul. Budowlanych 40  w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego .”  w terminie do dnia 16 marca 2018 r.  do godz. 1500.Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu . Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty , które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej.

10.Informacja o wyniku wstępnej selekcji będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu  zastrzega sobie prawo zmiany daty rozmowy kwalifikacyjnej na wniosek zainteresowanych kandydatów.

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani  w Opolu

ul. Budowlanych 40 45-122  Opole telefon 0774232325.

mgr Barbara Lewandowicz-Witkowska

 

 

Dyrektor

Publicznej szkoły Podstawowej nr 7 w Opolu

Barbara Lewandowicz-Witkowska

 

Ilość odwiedzin: 486
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Skrócony opis: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Lewandowicz-Witkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 14:22:48
Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 14:22:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 14:26:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner