logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU

45-073 Opole ul. Torowa 7

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE W WYMIARZE 1 ETATU:

Zastępca dyrektora ds. współpracy z pracodawcami.

Planowane zatrudnienie na czas określony od 03.04.2018 r. – 31.08.2018 r.

1.

  

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe techniczne, mgr inż.

Kserokopia dyplomu lub świadectwa

f) staż pracy minimum 2 lata w administracji publicznej i co najmniej 5 lat w gospodarce rynkowej, doświadczenie pracy w oświacie publicznej 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) ogólnotechniczna znajomość zagadnień  z zakresu funkcjonowania i obsługi urządzeń z obszaru elektryki lub mechaniki, z preferencją dla obszaru wyuczonego 

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość rynku pracy Opola i regionu

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

b) znajomość uczelni miasta Opola w zakresie kierunków i współpracy z przemysłem

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

c)  znajomość zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

d)znajomość zagadnień związanych z organizacją kształcenia zawodowego na terenie Opola i regionu

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

e)przekrojowa znajomość technik i technologii stosowanych w przemyśle

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

f) znajomość instytucji zajmujących się kierowaniem absolwentów na rynek pracy

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

g)umiejętność pracy w zespole, samodzielnego rozwiązywania problemów

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h)bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pracy w środowisku Windows, z typowymi aplikacjami tj. Word,Excel,Outlook

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

i) umiejętności analityczne

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

j) łatwość nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów partnerskich

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

  

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Cel główny stanowiska: monitorowanie, analizowanie i wnioskowanie dostosowania kierunków edukacyjnych szkolnictwa zawodowego  i pracowni CKP, w oparciu o szeroką analizę potrzeb rynku pracy oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie.

Zadania szczegółowe:

 1. Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami.
 2. Gromadzenie i analiza informacji zawodowej w kontekście:
  1. edukacji (dane o szkołach, warunkach kształcenia, programach i możliwościach dalszego kształcenia)
  2. zawodu (opis zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, narzędzia i środki pracy, wymagania psychofizyczne stawiane kandydatom do zawodu, szanse zatrudnienia, zawody pokrewne)
  3. rynku pracy (dane o zatrudnieniu i bezrobociu, informacja o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, wymagania pracodawców względem osób ubiegających się o zatrudnienie)
  4. monitorowanie kształcenia praktycznego w CKP w kontekście oczekiwań szkolnictwa zawodowego i rynku pracy.
 3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kierowaniem absolwentów na rynek pracy, tj. PUP, WUP, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i uczelniami wyższymi.
 4. Promowanie współpracy ponadpodstawowych szkół zawodowych i CKP z przedstawicielami pracodawców, partnerami społecznymi i wyższymi uczelniami.
 5. Promowanie i informowanie o  szkolnictwie zawodowym wśród młodzieży gimnazjalnej.
 6. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie możliwości uruchomienia staży zawodowych dla nauczycieli lub zajęć studyjnych, realizacji form pozaszkolnych i doposażenia pracowni.
 7. Udział w pracach zespołów przedmiotowych celem pośredniczenia pomiędzy nauczycielami i pracodawcami.
 8. Samokontrola w zakresie realizacji zadań na swoim stanowisku pracy.
 9. Współpraca z innymi stanowiskami i komórkami równorzędnymi w zakresie realizacji bieżących zadań ZPO.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, we współpracy z Radą Pedagogiczną ZPO.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa w budynku C ZPO przy ul. Torowej 7, I piętro bez windy, w wymiarze 1 etatu. Praca siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego, kontaktów z instytucjami zewnętrznymi, odporności na stres, dyspozycyjności, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych oraz obsługą klienta.

 W lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 6%.

5.     Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej;
 2. życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.)” i podpisem;
 3. list motywacyjny;
 4. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do zatrudnienia

d) dokument potwierdzający niepełnosprawność. *(Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy)

Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek B, pokój 103 w dziale kadr, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. współpracy z pracodawcami,   w terminie do dnia 19 marca 2018 r. Decyduje data faktycznego wpływu do ZPO. Bliższych informacji na temat oferty udzielą kadry ZPO: tel. 774231675 wew. 25 lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl

 

            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej ZPO oraz na stronie www.zpo.opole.pl.

 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Opolu

Urszula Kowalczyk

 

Ilość odwiedzin: 873
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Skrócony opis: zastępca dyrektora ds.współpracy z pracodawcami
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 13:25:57
Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 13:25:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 13:29:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner