logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4

IM. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W OPOLU

 

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWA

1. Adres Jednostki:

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego

ul. Hallera 4

45-867 Opole

 

2. Określenie stanowiska:  księgowa

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe.
 3. Staż pracy na stanowisku: 2 lata – wykształcenie średnie, 1 rok – wykształcenie wyższe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość przepisów z zakresu  prawa pracy, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel.
 4. Mile widziana znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płace Optivum,  Płatnik oraz finansowo – księgowym Vulcan (Księgowość Optivum, Faktury Optivum).
 5. Dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Sporządzanie list płac i list zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników szkoły na podstawie dokumentów źródłowych,
 2. Kompletowanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń oraz do zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków wypłacanych z ZUS,
 5. Sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych dot. wynagrodzeń,
 6. Współpraca ze specjalistą ds. kadr w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych,
 7. Bieżące rozliczanie składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych i pozostałych obciążeń,
 8. Wykonywanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu w zakresie wynagrodzeń,
 9. Współpraca przy sporządzaniu projektów i planów finansowych,
 10. Współpraca przy sporządzaniu aneksów do arkusza organizacji szkoły,
 11. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 12. Prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 13. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej ( SIO ) w części dotyczącej płac.
 14. Sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji i informacji do PFRON,
 15. Dekretacja i księgowanie dokumentów z WRDJ.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 1. Miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu – praca siedząca.
 2. Praca przy komputerze.
 3. Pokój administracji na parterze budynku.
 4. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

    W Zespole Szkól Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 1,47.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić :

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny odręcznie podpisany.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 11. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 12. Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych.
 13. Podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r. poz. 922).

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego, ul. Hallera 4, 45-867 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 26.04.2018 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl http://zsz4.opole.bip.gov.pl/, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4745359, 77/4745360

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkól Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu

im. Bronisława Koraszewskiego

mgr inż. Bożena Czapska - Czoch

Ilość odwiedzin: 602
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych nr 4
Skrócony opis: księgowa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Czapska-Czoch
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 14:57:37
Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 14:57:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 15:01:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner