logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ARMII KRAJOWEJ W OPOLU OGŁASZA          NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. kadr

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu

ul. Szarych Szeregów 1

45-284 Opole

Tel. 77 455-93-55

 

 1. Określenie stanowiska służbowego:

 

Specjalista ds. kadr

 

 1. Wymiar etatu:

 

pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne 

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) wykształcenie wyższe lub średnie

 

Kserokopia  dyplomu lub świadectwa

c) wykształcenie średnie –                 wymagany 5-letni staż pracy

wykształcenie wyższe – wymagany 4-letni staż  pracy

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

f) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

g) umiejętność prowadzenia obsługi komputera

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

h) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

i) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku urzędniczym

Oświadczenie

 

 

 

5.   Wymagania dodatkowe 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  znajomość programu Vulcan - Kadry Optivum

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

b)   znajomość przepisów w zakresie prawa pracy w tym przepisów funkcjonujących w oświacie

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

c)   odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

d)   umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagania

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, bieżąca obsługa spraw pracowników,
 2. prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami,
 3. kierowanie pracowników na badania lekarskie,
 4. prowadzenie elektronicznej ewidencji kadrowej pracowników w programie „Kadry Optivum”,
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności, rocznego planu urlopów,
 6. ustalanie uprawnień pracowników do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia,
 7. przygotowywanie dokumentów emerytalnych i rentowych,
 8. przygotowanie i kompletowanie materiałów dotyczących okresowych ocen pracowników samorządowych,
 9. prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 10. sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw kadrowych,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca w biurze w siedzibie szkoły – ul. Szarych Szeregów 1, Opole, I piętro, brak windy,
 2. praca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku,
 3. bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy.

 

       8.   W miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,69 %.

 9. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 9. kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu przy  ul. Szarych Szeregów 1 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz  dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr” w terminie do dnia 03 lipca 2018 r. do godz. 15.00.  Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do PSP nr 29 w Opolu.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu,           ul. Szarych Szeregów 1.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29

im.Armii Krajowej w Opolu

Piotr Sokołowski

 

 

Ilość odwiedzin: 1451
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
Skrócony opis: specjalista ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Sokołowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 14:51:25
Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 14:51:25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 14:54:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner