logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. księgowości

 

 1. Adres jednostki: 45-714 Opole, ul. Licealna 3
 2. wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy  , tj. 40 godzin tygodniowo
 3. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu Office
 • Nieposzlakowana opinia
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe –4 lata (wykształcenie wyższe ) na podobnym stanowisku ;
 • Uczciwość, sumienność, rzetelność i dobra organizacja pracy;
 • Zdolność do analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość  przepisów  zakresu  prawa pracy  , płac  i zasiłków  , ustawy o rachunkowości     i finansach  publicznych  , ustawy  o podatku od towarów  i usług ;
 • Mile widziana  znajomość  obsługi  programu finansowo – księgowego  Vulcan, Płace Optivum, Płatnika  KSAT 2000;
 1. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Księgowanie dokumentów  WRD i ZFŚŚ ;
 • Wystawianie faktur ;
 • Współpraca prze sporządzaniu  aneksów  do arkusza organizacji szkoły ;
 • Współpraca przy sporządzaniu  projektów  i planów  finansowych  ;
 • Rozliczanie podatku VAT;
 • Sporządzanie  i elektroniczne  przekazywanie  deklaracji i informacji  do PFRON;
 1. Warunki pracy na stanowisku: Praca w budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I  , na  II piętrze  (z windą), z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze).
 2. W lipcu  2018  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny;
 • CV – odręcznie  podpisane  przez kandydata  ;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopię świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy;
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska, na które przeprowadza się nabór;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych;
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych);

 

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie szkoły lub przesłać  pocztą  na adres placówki  : Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole , w zamkniętych  i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem kandydata , numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości  w Zespole Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu „ W terminie   do dnia 17 sierpnia  2018 r. w  godz. od  8.00 do 15.00. Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu do szkoły .  Aplikacje ,które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania  zostaną telefonicznie poinformowani o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej  .

 

Informacja  o wynikach  naboru  będzie  umieszczona na stronie internatowej

 (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I      w Opolu, oraz w Biuletynie  http://zsoiopole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod numerem  telefonu   77 474 29 44 w. 800.

 

 

        Dokumenty  kandydatów  , którzy  nie  uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane          w  dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                                            

                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                    Ogólnokształcących Nr I w Opolu

                                                                                                             mgr Zofia Godlewska

 

Ilość odwiedzin: 1207
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
Skrócony opis: specjalista ds.księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Godlewska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 12:18:03
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 12:18:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01 12:28:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner