logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

 

 

 

 1. Adres jednostki: 45-714 Opole ul. Licealna 3
 2. Określenie stanowiska: specjalista  ds. sieci i urządzeń informatycznych   
 3. Wymiar etatu 0, 375 etatu
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • obywatelstwo  polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe lub średnie 
 • doświadczenie zawodowe 4 lata ( wykształcenie wyższe) 5 lat (wykształcenie średnie ) na podobnym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
 1.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość przepisów wymaganych w ramach danego stanowiska, pozwalających na prawidłowe wykonywanie powierzonych zdań;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, Windows Serwer 2003,cms joomla;
 • administrowanie sieciami LAN, VLAN, wifi, WAN;
 • znajomość systemu Windows w wersjach od XP do 8.1.
 1. Predyspozycje i cechy osobowe
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość;
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe;
 • samodzielność w rozwiazywaniu problemów.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • utrzymywanie i zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN )i rozległymi (WAN) instytucji, znajomość os Microtik, Ubiquit Unifi;
 • analiza potrzeb i planowanie rozwoju/ wdrożeń oprogramowania sprzętu;
 • obsługa i kontrola usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego;
 • administrowanie i rozwój stron www opartych na csm joomla;
 • zarzadzanie domeną opartą na MS Serwer 2003;
 • administrowanie oprogramowaniem MS Office, programami do zarzadzania szkołą oprogramowanie ZUS – płatnik, antywirus pakiet Kaspersky;
 • nadzór nad przebiegiem elektronicznej rekrutacji do liceum, funkcjonowaniem E-Puap i BIP szkoły;
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich programów firmy Vulcan wykorzystywanych na stanowiskach administracyjnych w szkole;
 • obsługa monitoringu na terenie obiektów szkoły;
 • tworzenie materiałów graficznych.
 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny;
 • CV;
 •  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo;
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej).
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu  III kondygnacyjnym (z windą),w niepełnym wymiarze  czasu pracy, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu   sierpniu  2018 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów

 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane  dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie  szkoły  lub przesłać  poczta  na adres palcówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu  ul .Licealna   3 45-714 Opole w zamkniętych i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem  kandydata z dopiskiem  „ Nabór na stanowisko  urzędnicze  specjalisty ds. sieci i urządzeń  informatycznych  „W terminie do dnia 21 września  w godz. od  8.00 do  15.00. Za datę złożenia oferty uważa się  datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych  lub wpłyną  po wyżej  określonym terminie - nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełanijący formalne wymagania zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie  internetowej  (www.bip.um.opole.pl), na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu oraz w Biuletynie  http;//zsoiopole.bip.gov.pl/.

Dokumenty kandydatów, którzy  nie uzyskają akceptacji komisji  będą  przechowywane  w dokumentacji  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr I w Opolu  przez okres 3 miesięcy  od momentu  upowszechnienia  informacji  o wynikach  naboru, po tym terminie  dokumenty zostaną zniszczone . 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

        mgr Bernarda Zarzycka 

Ilość odwiedzin: 871
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
Skrócony opis: specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bernarda Zarzycka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 13:32:32
Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 13:32:32
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 13:43:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner