logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. administracyjnych

 

 1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

45 – 761 Opole, ul. Niemodlińska 40

 

 1. Określenie stanowiska:

Samodzielny referent ds. administracyjnych

Wymiar etatu : 1 etat (40 godzin tygodniowo)

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych
 3. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku
 6. Wykształcenie wyższe z 2 letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z 4 letnim stażem pracy.

 

 1.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym.
 2. Znajomość przepisów prawnych dotyczących oświaty
 3. Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 4. Biegła obsługa programów komputerowych:
 • Pakiet Microsoft (Word , Excel etc.)
 • Elektroniczna skrzynka pocztowa
 • Program VULCAN Sekretariat Optivum
 • Znajomość aplikacji SIO
 • System ePUAP
 1. Obsługa urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, skaner, fax.
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia
 4. Aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista
 5. Odporność na stres
 6. Umiejętność negocjacji, komunikatywność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
 1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z obsługą sekretariatu m.in. dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej
  i wychodzącej poczty elektronicznej oraz listowej
 2. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w oparciu o obowiązującą instrukcję kancelaryjną
 3. Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania
 4. Prowadzenie ewidencji osobowej uczniów (księgi uczniów, absolwentów)
 5. Redagowanie pism
 6. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej
  w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych
 7. Wydawanie zaświadczeń i legitymacji uczniom oraz ich ewidencjonowanie
 8. Bieżąca archiwizacja dokumentacji
 9. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku
 1. Miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
  w Opolu, parter
 2. Praca siedząca przy komputerze
 3. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
2018r. poz. 511, 1000, 1076) w miesiącu październik 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List motywacyjny odręcznie podpisany;
 2. Życiorys – CV opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania przy niniejszym ogłoszeniu)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  i uprawnień zawodowych
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. administracyjnych w ZSB Opole”, osobiście w kadrach ZSB (pokój 14a) lub listem poleconym na adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu,
ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole w terminie do dnia 30.11.2018r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Bidowlanych

Violetta Szczepkowska

Ilość odwiedzin: 1362
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Budowlanych
Skrócony opis: samodzielny referent ds. administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Violetta Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 11:33:02
Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 11:33:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 11:41:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner