logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DYREKTOR
         minus DYREKTOR
         minus DYREKTOR
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: Inspektor ochrony danych osobowych w Opolu, ul. Armii K
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
Zastępca Dyrektora
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
7. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
10. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Stanowisko Głównego Księgowego
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
konkurs na wolne, nieurzędnicze stanowisko pracy: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etatu
12. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
13. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
15. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
16. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y
19. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Działu Finansowego w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
22. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor
25. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
26. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Z-ca dyrektora
27. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
28. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
29. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.płac
30. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
31. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
32. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.sieci i urządzeń informatycznych
33. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
34. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor w dziale utrzymania zieleni i czystości
35. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
36. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
37. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
38. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Starsza księgowa
39. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds. kadr
41. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
42. DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38; Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 "Iskierka"
43. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddz.Integracyjnymi; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9.
44. DYREKTOR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25.
45. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds.kadr
46. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
47. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac

Ilość odwiedzin: 39380
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:00:40
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 13:01:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner