logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
3. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru na urzędnicze stanowisko pracy starszy specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
5. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
odwołanie naboru
6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
7. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor ochrony danych
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
Zastępca Dyrektora
10. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
11. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
13. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Główna Księgowa
14. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
16. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
17. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
18. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik konkursu- Księgowa/y
21. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
22. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent  w Sekcji Świadczeń  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
23. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
24. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. księgowości
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
26. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
27. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
28. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
29. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursy - inspektor
30. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Finansowego w wymiarze 1 etatu
31. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
32. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
33. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
34. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
35. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
36. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Sekcji Żywienia
37. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. kadr
38. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
39. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
40. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
41. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
42. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
43. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej
44. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej
45. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
46. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
47. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
48. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
49. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. zamówień publicznych
50. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Instruktor kulturalno-oświatowy – pomoc biurowa w wymiarze 1 etatu
51. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Dyrektor
52. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - księgowa
53. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
54. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
St. Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
55. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
56. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru
57. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
58. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. rozliczeń
59. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
60. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Zastępca Dyrektora
61. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
Wyniki naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Dziecka na Pasiece"
62. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds.płac
63. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji majątku
64. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego

Ilość odwiedzin: 33117

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner