logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         plus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
3. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru na urzędnicze stanowisko pracy starszy specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
5. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
odwołanie naboru
6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
7. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor ochrony danych
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
Zastępca Dyrektora
10. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
11. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
13. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Główna Księgowa
14. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
16. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
17. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
18. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik konkursu- Księgowa/y
22. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
23. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent  w Sekcji Świadczeń  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
24. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
25. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. księgowości
26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. płac
28. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
29. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
30. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursy - inspektor
32. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Finansowego w wymiarze 1 etatu
33. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
34. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
35. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.sieci i urządzeń informatycznych
36. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
37. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
38. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
39. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac
40. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
41. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
42. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
43. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds. kadr
44. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
45. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Sekcji Żywienia
46. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. kadr
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
starszy księgowy
48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds.kadr
49. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
50. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
51. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.administracyjnych
52. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.kadr
53. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
54. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
55. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
56. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
57. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej
58. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej
59. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
60. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
61. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds.płac i księgowości
62. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
63. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.uczniowskich i administracyjnych
64. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
65. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
66. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
67. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. zamówień publicznych
68. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
69. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
70. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
główny księgowy
71. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.kształcenia ustawicznego
72. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.księgowości
73. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
74. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
75. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds.administracyjnych
76. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.administracji
77. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Instruktor kulturalno-oświatowy – pomoc biurowa w wymiarze 1 etatu
78. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Dyrektor
79. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds. kadr
80. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - księgowa
81. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
82. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
St. Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
83. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
specjalista ds uczniowskich
84. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
85. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
86. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Główny księgowy
87. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
radca prawny
88. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
89. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
90. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru
91. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
92. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. rozliczeń
93. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
94. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Zastępca Dyrektora
95. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
Wyniki naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Dziecka na Pasiece"
96. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
97. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds.płac
98. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji majątku
99. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego

Ilość odwiedzin: 30498
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Hyziak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 10:06:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner