logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru na urzędnicze stanowisko pracy starszy specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
6. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
odwołanie naboru
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główna księgowa
8. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
9. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
10. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor Nadzoru w dziale eksploatacji dróg
11. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
referent ds. kadr
13. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor ochrony danych
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
Zastępca Dyrektora
16. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds. administracji
17. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
18. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
radca prawny
19. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
20. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
21. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Główna Księgowa
22. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
23. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Specjalista ds.komunikacji społecznej
24. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
25. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
26. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
27. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
28. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
29. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
30. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
31. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
32. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
33. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
35. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik konkursu- Księgowa/y
36. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent  w Sekcji Świadczeń  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
38. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
39. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu dokumentacji
40. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
41. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
42. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale eksploatacji dróg
43. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
44. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
45. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. księgowości
46. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. płac
48. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
49. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
50. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
51. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
52. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor Nadzoru w dziale eksploatacji dróg
53. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursy - inspektor
54. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Finansowego w wymiarze 1 etatu
55. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
56. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
57. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
58. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
59. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
60. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.sieci i urządzeń informatycznych
61. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Zastępca dyrektora MZD
62. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji

Ilość odwiedzin: 11954
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Hyziak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 10:06:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner