logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2012 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-05-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2012.MŁ-wniosek o wydania dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa sieci gazowej n/c w Opolu - ul. Tysiąclecia

» 2012-05-04, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2012.AB -wniosek o wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publ.: rozbudowa budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul.Dambonia 3 w Opolu

» 2012-05-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2012.AB - wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: wymiana uzbrojenia ciepłowniczego z częściową zmianą jego trasy - ul. Kośnego w Opolu

» 2012-05-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.18.2012.AB - wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Domańskiego w Opolu

» 2012-05-09, Inf. o wszczęciu postępowanie w spr. udzielenia pozw. wodnoprawnego na - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych WCM ścieków przemysłowych

» 2012-05-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2012.DW - wniosek o U LICP dla budowy zasilania elektroenegetycznego pieczarkarni przy ul.Teligi

» 2012-05-09, Obwieszczenie nr UAB.6733.17.2012.DW - decyzja o U LICP dla budowy powiązań kablowych 15 kV - ul.Magazynowa , Budowlanych, Harcerska

» 2012-05-10, wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową bazy paliw płynnych

» 2012-05-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.19.2012.WA - wniosek o wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publ.: budowa łącznika spinającego bud. P.M.W.S.Z i Szpitala Wojewódzkiego , dz 24/5 i 27/7 km.46 obr. Opole

» 2012-05-14, Obwieszczenie o przystapieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu Opole-Wójtowa Wieś

» 2012-05-16, Inf. o wszczęciu postę. w spr. udzielenia pozw. wodnop. na odprow. wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi powiat. nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica na odc. Czarnowąsy- Świe

» 2012-05-18, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2012.DW - zmiana wniosku o U LICP dla budowy zasilania elektroenegetycznego pieczarkarni przy ul.Teligi

» 2012-05-18, upubliczn-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środowisk uwarunk dla przedsięwz. Zmiana sposobu użytkow części hali magaz na malarnię i myjnię w zakładzie GEA TC, ul.Oświęcimska 100B Op

» 2012-05-21, Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na przebudowę warsztatu mechaniki samochodowej w Opolu, ul. Dworska

» 2012-05-21, Inf. o wszczęciu postę. w spr. udzielenia pozw. wodnop. na odprow. wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi powiat. nr 1707 O ul. J. Kani w m. Czarnowąsy

» 2012-05-21, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu celu publicznego dot. UAB.6733.24.2012.WP

» 2012-05-22, Obwieszczenie nr UAB.6733.16.2012.MŁ-w sprawie wydania dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej SN w Opolu-Wójtowa Wieś

» 2012-05-23, Obwieszczenie nr UAB.6733.25.2012.DW - wniosek o U LICP dla przebudowy z rozbudową obiektów szpitala oraz nadbudowa budynku B (oddział Psychiatryczny) - ul.Wodociągowa 4 )

» 2012-05-23, Obwieszczenie nr UAB.6733.3.2012.WA - w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji nr UAB.6733.3.2012.WA z dn. 29.02.2012r.

» 2012-05-28, Inf. o wszczęciu postępo. w spr. udzielenia pozw. wodnopr. na wprowadzenie do urządzeń kan., będących własnością WiK w Opolu, ścieków przemysł. z Zakładu Przetw. Mięsa, ul. Ks. Rudzkiego

» 2012-05-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2012.AB -wniosek o wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publ.: przebudowa i rozbudowa lewego skrzydła Domu studenckiego "Mrowisko"- ul. Katowicka 87 w Opolu

» 2012-05-30, Obwieszczenie nr UAB.6733.19.2012.WA - wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publ.: budowa łącznika spinającego bud. P.M.W.S.Z i Szpitala Wojewódzkiego , dz 24/5 i 27/7 km.46 obr. Opole

» 2012-05-30, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2012.MŁ- wydanie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa sieci gazowej n/c w Opolu - ul. Tysiąclecia

corner   corner