logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2012 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-08-01, Upublicznienie wniosku o wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach na realizacjię przeds.polegajacego na budowie stacji paliw płynnych u zbiegu ulic Wrocławskiej i Domańskeigo w Opolu

» 2012-08-03, Wydanie DECYZJI o środowisk.uwarunk. dla przedsięwz. pn. Przebudowa przyłącza gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 PN 6,3MPa do stacji redukcyjno-pomiarowej, zlokalizowanego przy ul. Wygonowej w

» 2012-08-06, Inf. o wszczęciu postępo. w spr. udzielenia pozw. wodnopr. na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór i odprowadzanie wód podziemnych - Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 53

» 2012-08-10, Inf. o wszczęciu postępo. w spr. udzielenia pozw. wodnopr. na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych do ziemi oraz do rowu RK-4 z terenu posesji przy ul. Wiejskiej 33 w Opolu

» 2012-08-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: "Punkt skupu złomu", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Kępskiej 2

» 2012-08-16, Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na przebudowę części hali produkcyjnej na malarnię elementów metalowych w Opolu, ul. Oświęcimska 100B

» 2012-08-16, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. budowy stacji paliw w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu

» 2012-08-17, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2012-08-17, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2012-08-23, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2012-08-23, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu

» 2012-08-24, Zawiadomienie STRON postępowania o jego wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących tj. RDOŚ i PPIS; dot. przedsięwzięcia pn Punkt skupu zlomu przy ul.Ozimskiej 85 w Opolu

» 2012-08-27, Inf. o wszczęciu postępo. w spr. udzielenia pozw. wodnopr. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej 1703 O ul Opolska m. Kępa do Swobnicy oraz wykonanie urządzeń wodnych

» 2012-08-30, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

corner   corner