logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > październik

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-10-03, Remont dachów w budynkach komunalnych w Opolu

» 2011-10-04, Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Opola

» 2011-10-04, Wykonanie pomiarów poziomu hałasu na terenie miasta Opola dla potrzeb opracowania mapy akustycznej w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych zwią

» 2011-10-05, Zimowe oczyszczanie nawierzchni chodników, placów i przystanków na terenie miasta Opola w okresie od 01 listopada do 31 marca w sezonie 2011-2012, 2012-2013

» 2011-10-06, Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola w okresie od 01 listopada do 31 marca w sezonie 2011-2012, 2012-2013

» 2011-10-06, Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej

» 2011-10-12, Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską

» 2011-10-12, INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU ŁĄCZNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

» 2011-10-13, Dostawa i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Rynek-Ratusz

» 2011-10-14, Przebudowa z rozbudową części Szkoły Podstawowej Nr 14 na potrzeby przedszkola specjalnego.

» 2011-10-14, Remont chodnika w ciągu ulicy Gorzołki w Opolu. Etap I: strona lewa od ul. Oświęcimskiej do Popiełuszki

» 2011-10-17, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 26/5a

» 2011-10-18, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.KSIĄŻĄT OPOLSKICH 48-50

» 2011-10-19, PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ

» 2011-10-20, Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Opola.

» 2011-10-20, Przebudowa ulic: Złota ..

» 2011-10-20, Wymiana stolarki okiennej ...

» 2011-10-20, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWKSIEJ 51 ( IV piętro)

» 2011-10-20, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. STRUGA 24 i UL. LUBOSZYCKIEJ

» 2011-10-21, "Zakup, montaż i serwis sprzętu komputerowego dla wirtualnej instytucji kultury" stanowiącego realizację zadania "Tworzenie wirtualnej instytucji kultury" w ramach projektu pn. "Utworzenie Na

» 2011-10-24, Remont nawierzchni jezdni pl. Konstytucji 3 Maja oraz Nysy Łużyckiej na odcinku od posesji 3 do ul. Luboszyckiej

» 2011-10-24, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 90

» 2011-10-25, „DOSTAWA SERWERA, SZAFY SERWEROWEJ ORAZ DYSKU SIECIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2011-10-26, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UZYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL. PODBORNEJ 25, OZIMSKIEJ 44 of.

» 2011-10-26, Budowa zatoki postojowej w ramach przebudowy ulicy Karola Miarki na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Mickiewicza

» 2011-10-27, Dostawa i montaż nowych mebli w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na II piętrze w budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 66 w Opolu”

» 2011-10-27, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 27of.

» 2011-10-27, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.: KRAKOWSKIEJ 9, PLEBISCYTOWEJ

» 2011-10-28, Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

» 2011-10-28, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 - budowa placu zabaw z programu Radosna Szkoła.

» 2011-10-31, Zakup sprzętu komputerowego w tym komputerów, monitorów, drukarek, skanerów oraz oprogramowania

corner   corner