logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > listopad

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-11-03, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 3/5

» 2011-11-03, Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu

» 2011-11-07, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY RYNEK 3 of.

» 2011-11-10, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.WROCŁAWSKIEJ 40B

» 2011-11-10, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.DAMROTA 1

» 2011-11-10, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 85

» 2011-11-14, Wymiana stolarki okiennej i zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych dla pomieszczeń od strony ul. Ozimskiej w budynkach ......

» 2011-11-14, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV lub okna drewniane w lokalach komunalnych

» 2011-11-15, Utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

» 2011-11-15, II ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.: KRAKOWSKIEJ 32a, KRAKOWSKIEJ 32

» 2011-11-15, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ 60

» 2011-11-16, Usługi w zakresie administrowania gminnymi szaletami publicznymi

» 2011-11-16, Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) - etap I

» 2011-11-16, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ-KĘPSKIEJ

» 2011-11-17, „DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2011-11-18, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO ( KIOSKU HANDLOWEGO) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ 9

» 2011-11-21, Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2012-2013

» 2011-11-21, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 10

» 2011-11-23, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. KWOCZKA

» 2011-11-23, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.:PODLESIE 25, WROCŁAWSKIEJ 14

» 2011-11-23, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL WANDY 1, NYSY ŁUŻYCKIEJ 7-7A

» 2011-11-24, Dostawa komputerów, monitorów, drukarek, serwera, oraz oprogramowania komputerowego.

» 2011-11-28, Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Opola

» 2011-11-29, Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i remontem parkingu znajdującego się na terenie żłobka nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego

» 2011-11-30, Dostawa i montaż sprzętu sportowego (siłowego i cardio) do wyposażenia sali rozgrzewkowej w ramach wyposażenia zadania "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu"

corner   corner