logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-03-03, Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Opola i jednostek podległych w ramach projektu: Profesjonalna kadra samorządowa Miasta Opola.

» 2011-03-04, ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAZ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. ( dz. nr 3/183) POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.BUDOWLANYCH

» 2011-03-04, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. BUDOWLANYCH

» 2011-03-04, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SKARBU PAŃSTWA NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W OBRĘBIE WÓJTOWEJ WSI

» 2011-03-08, Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego wraz z okablowaniem na zadaniu Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

» 2011-03-09, I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. WAWRZYŃCA ŚWIERZEGO

» 2011-03-10, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUD. NIERUCHOM. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. GOMBROWICZA

» 2011-03-14, Zakup samozasysającej pompy dużej wydajności

» 2011-03-15, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

» 2011-03-16, konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania Wrocławska- Niemodlińska-Nysy Łużyckiej w Opolu

» 2011-03-18, I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. GROSZOWICKIEJ

» 2011-03-18, ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 100a

» 2011-03-23, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej Etap II a

» 2011-03-29, Oczyszczanie chodników, placów, pasów zieleni i rowów przydrożnych w sezonie letnim w okresie 2011 - 2012 na terenie miasta Opola

» 2011-03-30, Publiczne Gimnazjum Nr 8 - remont sali gimnastycznej

» 2011-03-31, Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

corner   corner