logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > czerwiec

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-06-01, Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - założenie oraz pielęgnacja kwietników, obsady murków, mis i donic na terenie miasta Opola

» 2011-06-01, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NAODDANIE W 3 -LETNIĄ DZIERŻAWĘ NIERUCHOM.GRUNT. POLOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ZAJĄCZKA

» 2011-06-02, „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH" dla SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” w OPOLU

» 2011-06-02, Aktualizacja i modernizacja istniejącej infrastruktury VM ware Infrastructure 3.5 oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych złożonego z oprogramowania Symantec Backup Exec, biblioteki oraz s

» 2011-06-03, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ( NA OKRES 40 LAT) NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. LIPOWEJ

» 2011-06-03, PSP nr 11-remont podłóg i tynków w pomieszczeniach szkolnych

» 2011-06-06, Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Opola

» 2011-06-06, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2

» 2011-06-08, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W 3-LETNIĄ DZIERŻAWĘ NIER. GRUNT. POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA

» 2011-06-09, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: ORLĄT LWOWSKICH 22-24, G. ZAPOLSKIEJ 47-43, LUBOSZYCKIEJ

» 2011-06-10, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL: RYNEK 5-6, KRAKOWSKIEJ 9, PLEBISCYTOWEJ 25

» 2011-06-10, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: PASIECZNEJ 6a, LICEALNEJ 5, DAMBONIA 10, BUDOWLANYCH

» 2011-06-13, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL SIENKIEWICZA 20-22, 1 MAJA 21of., 1 MAJA 105, KOŚNEGO 19-29

» 2011-06-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: PODBORNEJ 25, REYMONTA 8a/A, OZIMSKIEJ 44 of.

» 2011-06-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY PLACU KOPERNIKA

» 2011-06-15, Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta Opola w okresie od 01.07.2011 - 30.06.2012

» 2011-06-16, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: ORKANA, TOPOLOWEJ, PISANKOWEJ

» 2011-06-16, Remont pomieszczeń 112, 113, 117, 209, 315, 316, 317, 318, 324, 325 w budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu

» 2011-06-17, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 15-17 ( po PTTK)

» 2011-06-17, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIECZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULU.: WANDY 1, NYSY ŁUZYCKIEJ 7-7A

» 2011-06-17, Budowa Al. Solidarności w Opolu - etap I i II

» 2011-06-20, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry w zakresie : zakup i montaż sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji - ur

» 2011-06-22, DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNE

» 2011-06-22, ODWOŁANIE II PRZETARGU USTNEGO IEOGRANICZONAEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ 1a

» 2011-06-29, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV lub okna drewniane w mieszkaniach komunalnych

» 2011-06-30, Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową

» 2011-06-30, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALI UZYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: KRAKOWSKIEJ 32a, KRAKOWSKIEJ 32

» 2011-06-30, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. LOKALI UZYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.:REYMONTA 27of., LUBOSZYCKIEJ 1a

corner   corner