logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > sierpień

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-08-01, Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. majora Hubala 19

» 2011-08-01, Pełnienie funkcji Inżyniera” przy realizacji zadania: „Remont wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej”.

» 2011-08-03, Rozbiórka budynku po byłej przychodni lekarskiej przy ul. Oświęcimskiej 121 w Opolu

» 2011-08-04, Budowa Skate Parku przy ul. Bielskiej w Opolu

» 2011-08-05, III PRZETARGI USTNE NIEOPGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UZYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: KRAKOWSKIEJ 32a, KRAKOWSKIEJ 32

» 2011-08-08, Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 m

» 2011-08-08, Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu – dostawa, montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie serwisu technicznego

» 2011-08-09, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.:WANDY 1, NYSY ŁUŻYCKIEJ 7-7A

» 2011-08-09, Renowacja pomnika "Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego"

» 2011-08-09, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ ZABUDOW. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ 60 ORAZ NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ

» 2011-08-10, Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu - dostawa pomocy dydaktycznych

» 2011-08-10, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: PODBORNEJ 25, OZIMSKIEJ 44OF.

» 2011-08-11, Aktualizacja i modernizacja istniejącej infrastruktury VMware Infrastructure 3.5. oraz środowiska do wykonywania kopii zapasowych złożonego z oprogramowania Symantec Backup Exec, biblioteki taśmo

» 2011-08-11, Utworrzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu - dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego

» 2011-08-12, Prowadzenie szaletów publicznych na terenie miasta Opola

» 2011-08-12, Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu - dostawa i montaż mebli

» 2011-08-12, Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw: przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Opolu, ul. Budowlanych 40, przy Przedszkolu Publicznym Nr 33 Karolinka w Opolu, Filia przy ul. Olimpijskiej 2

» 2011-08-16, KONKURS OFERT NA: ́ WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH́

» 2011-08-18, ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALU UZYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ 9 ( Targowisko Miejskie "Cytrusek")

» 2011-08-18, Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa wału Metalchem miasta Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.

» 2011-08-19, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.: STRUGA 24, LUBOSZYCKIEJ, RYNEK 5 OF.

» 2011-08-19, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. kiosku zlokalizowanego na Targowisku Miejskim "Cytrusek" przy ul. Targowej 9 ( ODWOŁANY)

» 2011-08-23, „DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

» 2011-08-25, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. GARAŻU nr 14 POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. SIENKIEWICZA 20-22

» 2011-08-25, Budowa Skate Parku przy ul. Bielskiej w Opolu

» 2011-08-25, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. KĘPSKIEJ

» 2011-08-26, Wymiana wodomierzy w zasobach mieszkaniowych Gminy Opole - Rejon I / II / III.

» 2011-08-29, Utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola.

» 2011-08-31, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL. PODLESIE 25, WROCŁAWSKIEJ 14

corner   corner