logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > wrzesień

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-09-01, Budowa drogi pożarowej wraz z infrastrukturą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu - Ośrodka Readaptacji Społecznej SZANSA w Opolu, ul. Małopolska 20 A.

» 2011-09-05, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BIERKOWICKIEJ

» 2011-09-07, Pełnienie funkcji Inżyniera” przy realizacji zadania:Remont wiaduktu w ciągu Obw. Płn.

» 2011-09-08, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH 22-24

» 2011-09-08, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH SKARBU PAŃSTWA POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. WSCHODNIEJ

» 2011-09-08, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 NW. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. UL.: RYNEK 5-6, KRAKOWSKIEJ 9, PLEBISCYTOWEJ 25

» 2011-09-08, Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa wału Metalchem miasta Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.

» 2011-09-09, Remont wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej

» 2011-09-12, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL.KRESOWEJ

» 2011-09-12, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.WSCHODNIEJ

» 2011-09-13, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.PISANKOWEJ

» 2011-09-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALU UZYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ 9 ( na TARGOWISKU MIEJSKIM "CYTRUSEK")

» 2011-09-15, Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu – etap I (ekran akustyczny na murze oporowym).

» 2011-09-15, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL 1 Maja 21of.

» 2011-09-16, Zakup sprzętu komputerowego w tym komputerów, monitorów, drukarek, skanerów oraz oprogramowania

» 2011-09-20, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 10

» 2011-09-20, Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne

» 2011-09-20, I ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL.: KRAKOWSKIEJ 32a, KRAKOWSKIEJ 32

» 2011-09-20, „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2011-09-23, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.ANNY RUTKIEWICZ

» 2011-09-26, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. UL.: DALEKIEJ i LIMANOWSKIEGO

» 2011-09-26, I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W OPOLU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2

» 2011-09-27, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEZAB. NIERUCH. GRUNT. POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. LIPOWEJ

» 2011-09-28, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. WANDY 1 i NYSY ŁUŻYCKIEJ 7-7A

» 2011-09-28, Remont chodników na ul. Dambonia, Lelewela,Zwycięstwa I etap

» 2011-09-28, Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego

» 2011-09-28, I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. 11 LISTOPADA 3

» 2011-09-29, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.WROCŁAWSKIEJ ( naprzeciw CH Karolinka)

» 2011-09-30, PRZETARG ŁĄCZNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

» 2011-09-30, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 NW. LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL. PODLESIE 25, WROCŁAWSKIEJ 14

» 2011-09-30, Przebudowa terenu zieleni przy placu J. Piłsudskiego w Opolu.

» 2011-09-30, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1m.kw. GARAŻU POŁOZONEGO W OPOLU - RYNEK 3OF.

corner   corner