logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > czerwiec > 2017-06-20
Dostawa 28 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 13 autobusów 12 metrowych MAXI oraz 15 autobusów 18-metrowych MEGA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa 28 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym 13 autobusów 12 metrowych MAXI oraz 15 autobusów 18-metrowych MEGA".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.05.2017 r. oraz opublikowane w dniu 11.05.2017 r. Numer ogłoszenia: 2017/S 090-176492.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1

opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2  

wzór umowy

warunki serwisu - załącznik nr 4 do umowy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

instrukcja do wypełnienia oświadczenia JEDZ:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

wykaz dostaw

wykaz urządzeń i narzędzi

zakres udzielonej autoryzacji

informacja o modyfikacji treści SIWZ

informacja o modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia

zmodyfikowane formularze OFERTA PRZETARGOWA

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

odpowiedzi na pytania do SIWZ

odpowiedź na pytanie do SIWZ

modyfikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZ

odpowiedź na pytanie do SIWZ (2)

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2)

odpowiedzi na pytania do SIWZ (2) oraz informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania do SIWZ (3)

odpowiedzi na pytania do SIWZ (4)

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (3)

modyfikacja treści SIWZ (4) oraz informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania do SIWZ (5) oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ (5)

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (4)

odpowiedzi na pytania do SIWZ (6) oraz informacja o nowym terminie składania i otwarcia ofert

zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ilość odwiedzin: 8710
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Brulewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Brulewska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 15:33:05
Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 15:33:05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29 13:55:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner