logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.514.2015 - OBOWIĄZUJĄCE/15 z dnia 2015-10-13
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak” w Opolu

ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.514.2015
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 13 października 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okrąglak” w Opolu

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Uwzględnia się wnioski wniesione do projektu planu wymienione w pozycjach 1-10, 12-17, 21 Załącznika.

2. Uwzględnia się częściowo wnioski wniesione do projektu planu wymienione w pozycjach 11, 18, 19 Załącznika oraz wniosek wniesiony po terminie do projektu planu wymieniony w pozycji 22 Załącznika.

3. Nieuwzględnia się wniosków wniesionych po terminie do projektu planu wymienionych w pozycjach 20, 23 Załącznika.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

 

Załączniki do pobrania: 2015-10-15 11:11:05 - Załącznik do Zarządzenia (128.00 kB)

Ilość odwiedzin: 264
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Werner-Wilk - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Werner-Wilk - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-13 11:08:00
Data udostępnienia informacji: 2015-10-13 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 11:11:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner