logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.430.2014 - CZASOWE/14 z dnia 2014-09-02
w sprawie zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.430.2014
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

    Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), - postanawiam:

 § 1

Zaopiniować pozytywnie, przedłożony przez dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, projekt regulaminu organizacyjnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Kawałko

Z-ca Prezydenta Miasta

Załączniki do pobrania: 2014-09-09 09:06:04 - Załącznik do Zarządzenia (92.00 kB)
2014-09-09 09:07:15 - Załącznik do Regulaminu (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 226
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Michniewicz-Rybarz - Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Michniewicz-Rybarz - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-09-02 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 09:07:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner