Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

Plac Wolności 7-8

45-018 Opole


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Iwona Kowalczuk


STRUKTURA WYDZIAŁU:

 

Referat Wymiaru Opłaty

Kierownik Referatu: Adam Stroka

nr tel.: 77 45 11 874

 

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik Referatu: Beata Grzesiak

nr tel.: 77 45 11 890


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ich weryfikacja  oraz ewidencjonowanie deklaracji w systemie informatycznym,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postępowań zwiększających wymiar opłaty dla właścicieli, którzy prowadzili niewłaściwą segregację,
 • obsługa mieszkańców miasta Opola w zakresie rozpatrywania zgłoszeń i udzielania informacji w zakresie spraw prowadzonych przez wydział,
 • pozyskiwanie i ewidencjonowanie zgód właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na objęcie systemem gminnym,
 • prowadzenie ewidencji zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
 • tworzenie zasad systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego związanych z realizowanymi zadaniami wydziału,
 • prowadzenie strony Śmieciopolis i umieszczanie na stronie internetowej obligatoryjnych informacji wymaganych ww. ustawą,
 • nadzorowanie sprawozdawczości podmiotów odbierających odpady komunalne, podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów, podmiotów zbierających odpady komunalne oraz prowadzących instalacje komunalne,
 • nadzorowanie realizacji zadań zmierzających do osiągniecia przez gminę  odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku odpadów w tym ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz kontrolowanie przedsiębiorców wpisanych do rejestru,
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie wydatkowania środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Informacje komórek organizacyjnych https://www.bip.um.opole.pl/umo,25_144

Śmieciopolis https://www.smieciopolis.opole.pl/


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7037
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:38:01
Data udostępnienia informacji: 16.02.2022 14:27:26
Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2022 11:01:50
Rejestr zmian