logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-.1088/08
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 28 listopada 2008 r.
 
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu
 
Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Uwzględnia się wnioski wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu, wyszczególnione w pozycji: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 załącznika do zarządzenia.
§ 2.
Uwzględnia się częściowo wnioski wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu, wyszczególnione w pozycji 4, 21.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
 
 
 
Rozdzielnik:
1)       oryginał – Wydział Organizacyjny
2)       kopia – Biuro Urbanistyczne
 
Załącznik – wykaz wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu

Załączniki do pobrania: 2008-12-03 10:39:05 - Załącznik do zarządzenia (108.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1011
Nazwa dokumentu: OR.I-0151-1088/08-CZASOWE
Skrócony opis: w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrocławskiej – Józefa Kokota w Opolu
Podmiot udostępniający: Biuro Urbanistyczne
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Guła
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Guła
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2008-11-28 09:51:00
Data udostępnienia informacji: 2008-11-28 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 10:40:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner