logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   plus Szkoły podstawowe
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu

A.     Według ustawy z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 8.10.2001 r.]

1. Art. 6 ust. 1 p. 2

1. status prawny

            Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – mieście na prawach powiatu, został utworzony z mocy ustawy z dn. 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872) – art. 40

2. organizacja

            Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym

3. przedmiot działalności i kompetencje

określone są w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego

d) organem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – mieście na prawach powiatu. Funkcję tę sprawuje mgr inż. Jerzy Miller. Kompetencje określone są w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego.

2. Art. 6 ust. 1 p. 3

c) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie i wydaje decyzje w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane i ustawy towarzyszące.

f) w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego prowadzone są rejestry:

 • prowadzonych spraw,
 • wydanych decyzji,
 • wydanych dzienników budów,
 • dokonanych kontroli,
 • katastrof budowlanych.

Dokumenty są do wglądu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego w ustalonym czasie pracy inspektoratu.

B. Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dn. 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

§8 ust. 1 – strona główna

 1. logo – wg wzoru rządowego lub miejskiego
 2. jak Urząd Miasta Opola
 3. jak Urząd Miasta Opola
 4. menu podmiotowe – jak UM i adres URL
 5. menu przedmiotowe
  • oględziny dla pozyskania dowodów,
  • kontrole interwencyjne,
  • kontrole planowe,
  • reagowanie kryzysowe
 6. jak Urząd Miasta Opola
 7. jak Urząd Miasta Opola
 8. jak Urząd Miasta Opola

Ilość odwiedzin: 27861
Nazwa dokumentu: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 16:56:03
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 16:56:03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 17:02:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner