logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Informatyk
2. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. kadr
3. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
4. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
5. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
6. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Działu Gospodarczego
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Specjalista ds. płac 0,25etatu
8. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
9. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
10. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
11. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
12. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
13. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
14. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
15. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
16. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebis
18. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18 w wymiarze 1,0 etatu
19. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU
20. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor
22. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
23. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiar
24. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy specjalista - koordynator merytoryczny w Klubie Integracji Społecznej
25. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM - KONKURS UNIEWAŻNIONY
27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM
28. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - stanowisko Księgowy 0,5 etatu
29. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Samodzielny referent ds. płac
30. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Urzędnicze stanowisko pracy: Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
31. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
32. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/(Y)(0,5 ETATU)
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds. kadr
34. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o pracę stanowisko MENADŻER SPORTU
35. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
36. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
główny księgowy
37. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracyjnych
38. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - starsza/y księgowa/y
40. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.finansowo-księgowych
41. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
42. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
specjalista do spraw: koordynator projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” / „Společnou přípravou na česko-polský trh prace” - nr projektu Cz.11.2.119/0.0/0.0/16_022/0001159 ws
43. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Główny księgowy
44. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
45. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - Księgowa/y 0,5 etatu
46. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, nieurzędnicze stanowiska pracy: pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu w wymiarze 1,0 etatu
47. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.organizacji kształcenia
48. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
49. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
50. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
unieważnienie naboru
51. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
52. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Rejonu Opiekuńczego w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
53. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
55. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 2,0 etatów
56. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy
57. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)
58. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
referent ds.księgowości
59. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
60. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa - stanowisko ds. płac
62. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień do świadczeń
63. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
64. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń, odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
65. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, NIEURZĘDNICZE stanowiska pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A w wymiarze 1,0 etatu
66. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
67. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
68. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
69. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Referent ds. Administracyjno - Księgowych wymiar etatu - 1,00
70. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
71. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
spec.ds. administracyjnych
72. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
anulowanie ogłoszenia
73. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
74. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
75. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
76. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
77. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
PRACOWNIK SOCJALNY w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
78. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Domu Dziennego Pobytu „Malinka” Filia „Nad Odrą”
79. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)
80. Zespół Szkół Budowlanych
specjalista ds.kadrowo-administracyjnych
81. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
referent ds.płac i księgowości
82. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - PODINSPEKTOR - praca na zastępstwo
83. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
starsza księgowa
84. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.płac
85. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
86. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
87. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
specjalista ds.płac
88. Przedszkole Publiczne nr 4
st.intendent
89. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - PODINSPEKTOR - praca na zastępstwo w dziale Administracyjno-Gospodarczym
90. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
91. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Ogłoszenie o konkursie na nieurzednicze stanowiska pracy instruktor reintegracji zawodowej
92. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
główny księgowy
93. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Główny specjalista ds.wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej
94. Żłobek Nr 4 w Opolu
Specjalista ds. Kadr I Płac
95. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
96. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
97. Zespół Szkół Ekonomicznych
stanowisko ds.administracji
98. Zespołu Szkół Ekonomicznych
stanowisko ds.uczniowskich
99. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds. sekretariatu
100. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku -PODINSPEKTOR- praca na zastępstwo
101. Zespół Szkół Budowlanych
samodzielny referent ds. administracyjnych
102. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
103. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
104. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
105. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
106. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
107. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy Specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
108. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Specjalista ds. Budowlanych
109. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
nieurzędnicze stanowisko pracy INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ w zawodach: - stolarz lub tapicer w wymiarze 1 etatu - specjalista w zakresie remontowych prac wykończeniowych w wymiarze 1 eta
110. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
111. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
112. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
113. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracyjnych

Ilość odwiedzin: 97033

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner