logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds. płac
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds. kadr
3. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
4. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Informatyk
5. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. kadr
6. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
7. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
8. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
główny księgowy
10. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Działu Gospodarczego
11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Specjalista ds. płac 0,25etatu
12. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko ds.księgowości
13. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
14. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
15. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
16. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko ds.księgowości
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
18. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
19. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
20. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy referent ds.kadr
22. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU (1 etat- umowa na zastępstwo)
23. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
24. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
25. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
26. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.współpracy z pracodawcami
27. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
28. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
29. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
30. Młodzieżowy Dom Kultury
referent ds.administracyjnych
31. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
32. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
33. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebis
34. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18 w wymiarze 1,0 etatu
35. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
SPECJALISTA DS. WYNAJMU I MARKETINGU
36. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
księgowa
37. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
38. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor
39. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
40. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
główny księgowy
42. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
stanowisko ds.ochrony danych osobowych
43. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiar
44. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy specjalista - koordynator merytoryczny w Klubie Integracji Społecznej
45. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
46. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM - KONKURS UNIEWAŻNIONY
47. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
48. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Podinspektor w dziale OPM
49. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Główny księgowy
50. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - stanowisko Księgowy 0,5 etatu
51. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Samodzielny referent ds. płac
52. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Urzędnicze stanowisko pracy: Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
53. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
54. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/(Y)(0,5 ETATU)
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds. kadr
56. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o pracę stanowisko MENADŻER SPORTU
57. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
58. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
główny księgowy
59. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracyjnych
60. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania świadczeń
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - starsza/y księgowa/y
62. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
stanowisko ds.finansowo-księgowych
63. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
64. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
specjalista do spraw: koordynator projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” / „Společnou přípravou na česko-polský trh prace” - nr projektu Cz.11.2.119/0.0/0.0/16_022/0001159 ws
65. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Główny księgowy
66. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
67. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - Księgowa/y 0,5 etatu
68. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, nieurzędnicze stanowiska pracy: pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu w wymiarze 1,0 etatu
69. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.organizacji kształcenia
70. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
71. Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
72. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
unieważnienie naboru
73. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
74. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Rejonu Opiekuńczego w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
75. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
76. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
77. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 2,0 etatów
78. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy
79. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)
80. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
referent ds.księgowości
81. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
82. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
83. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa - stanowisko ds. płac
84. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień do świadczeń
85. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
86. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń, odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
87. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Nabór na wolne, NIEURZĘDNICZE stanowiska pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A w wymiarze 1,0 etatu
88. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
89. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
90. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
91. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Referent ds. Administracyjno - Księgowych wymiar etatu - 1,00
92. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
93. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
spec.ds. administracyjnych
94. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
anulowanie ogłoszenia
95. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
96. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
97. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
98. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
99. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
PRACOWNIK SOCJALNY w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej w Opolu w Centrum RE-Start przy ul. Sienkiewicza 29
100. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Domu Dziennego Pobytu „Malinka” Filia „Nad Odrą”
101. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)
102. Zespół Szkół Budowlanych
specjalista ds.kadrowo-administracyjnych
103. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
referent ds.płac i księgowości
104. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - PODINSPEKTOR - praca na zastępstwo
105. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
starsza księgowa
106. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.płac
107. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
108. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
109. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
specjalista ds.płac
110. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
111. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych

Ilość odwiedzin: 70972
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 11:57:48
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 11:57:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 11:58:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner