logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im.Aleksandra Kamińskiego
         minus Przedszkole Publiczne Nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         plus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWe W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im.Aleksandra Kamińskiego
Główny księgowy
3. Przedszkole Publiczne Nr 14
starszy intendent
4. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
5. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
6. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds. kadr
7. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
główny księgowy
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds.kadr
9. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko urzędnicze ds.księgowości
10. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
11. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Informatyk
12. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. kadr
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
główny księgowy
14. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
15. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Kierownik Działu Gospodarczego
16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.księgowości
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
18. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
19. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
20. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko urzędnicze ds.księgowości
21. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
22. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
specjalista ds.płac
23. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główny księgowy
24. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
25. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy referent ds.kadr
27. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
28. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Zastępca dyrektora ds.współpracy z pracodawcami
29. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
30. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
specjalista ds.płac
32. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
33. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
34. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny
35. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
Główny księgowy
36. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
specjalista ds.zasiłków i płac
37. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
księgowa
38. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
39. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
40. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wym
41. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wy
42. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
wyniki naboru - podinspektor
43. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
44. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
45. Młodzieżowy Dom Kultury
referent ds.administracyjnych
46. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
stanowisko ds.ochrony danych osobowych
47. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I
Główny księgowy
48. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
49. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor dział OPM
50. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
51. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY(0,5 ETATU)
52. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
54. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
55. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa/y 0,5 etatu
56. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
57. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starsza(y) księgowa(y)
58. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
59. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
60. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
Główny księgowy
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa(y)(0,5 etatu)
62. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
63. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
spec.ds.księgowości
64. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.organizacji kształcenia
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
66. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
67. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
68. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
69. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny/a księgowy/a
70. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
71. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
73. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.organizacyjno-administracyjnych
74. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu
75. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Kierownik Rejonu Opiekuńczego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze 1 etatu
76. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Inspektor w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze 2 etatów
77. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
78. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
79. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
80. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator merytoryczny w wymiarze 1 etatu
81. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y cały etat
82. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
referent ds.księgowości
83. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
84. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.administracyjno-kadrowych
85. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracji
86. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do Działu Administracyjno -Gospodarczego
87. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień do świadczeń
88. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
89. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń, odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
90. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWe W OPOLU
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
91. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
93. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
94. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
95. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
96. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
97. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.administracyjnych
98. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
99. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
100. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu
101. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
specjalista ds. płac
102. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń
103. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
104. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
105. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
106. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. umów
107. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
108. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Główny specjalista ds.wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej
109. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Główny księgowy
110. Żłobek Nr 4 w Opolu
Specjalista ds. Kadr I Płac
111. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.uczniowskich
112. Zespołu Szkół Ekonomicznych
referent ds.administracji
113. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.sekretariatu
114. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale Zamówień Publicznych
115. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
116. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
117. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
118. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
119. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
120. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
121. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
koordynator projektu
122. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik naboru - Specjalista ds. Budowlanych
123. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE NIE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY w wymiarze 1,0 etatu
124. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY INSTRUKTORZY REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
125. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
126. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
127. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
128. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
129. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr

Ilość odwiedzin: 29106
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 12:09:30
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 12:09:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 12:10:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner