logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im.Aleksandra Kamińskiego
Główny księgowy
3. Przedszkole Publiczne Nr 14
starszy intendent
4. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. księgowości
5. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Specjalista ds. księgowości
6. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds. kadr
7. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
główny księgowy
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
specjalista ds.kadr
9. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko urzędnicze ds.księgowości
10. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
11. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Informatyk
12. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. kadr
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
główny księgowy
14. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
15. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Kierownik Działu Gospodarczego
16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.księgowości
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
18. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
Główny księgowy
19. Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
samodzielny referent ds.kadr
20. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
stanowisko urzędnicze ds.księgowości
21. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
22. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
specjalista ds.płac
23. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główny księgowy
24. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
25. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
starszy referent ds.kadr
27. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
28. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Zastępca dyrektora ds.współpracy z pracodawcami
29. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
30. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
specjalista ds.płac
32. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
33. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
34. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny
35. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
Główny księgowy
36. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im.Gen.Władysława Andersa
specjalista ds.zasiłków i płac
37. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
księgowa
38. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
39. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
40. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wym
41. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy : Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wy
42. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
wyniki naboru - podinspektor
43. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
44. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
45. Młodzieżowy Dom Kultury
referent ds.administracyjnych
46. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
stanowisko ds.ochrony danych osobowych
47. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I
Główny księgowy
48. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
49. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor dział OPM
50. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
samodzielne stanowisko ds. informatyki
51. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWY(0,5 ETATU)
52. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Starszy referent ds. płac
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
54. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
55. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa/y 0,5 etatu
56. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
specjalista ds.płac
57. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starsza(y) księgowa(y)
58. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
59. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
60. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
Główny księgowy
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa(y)(0,5 etatu)
62. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
63. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
spec.ds.księgowości
64. Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
zastępca dyrektora ds.organizacji kształcenia
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
66. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO KADROWYCH (1 etat)
67. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
główny księgowy
68. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
69. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny/a księgowy/a
70. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
71. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
73. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.organizacyjno-administracyjnych
74. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu
75. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Kierownik Rejonu Opiekuńczego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze 1 etatu
76. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Inspektor w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze 2 etatów
77. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
78. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
79. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
80. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator merytoryczny w wymiarze 1 etatu
81. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y cały etat
82. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
referent ds.księgowości
83. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
84. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.administracyjno-kadrowych
85. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds.administracji
86. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do Działu Administracyjno -Gospodarczego
87. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień do świadczeń
88. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
89. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń, odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych oraz ustalania prawa do świadczenia dobry start
90. CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWe W OPOLU
Referent ds. Administracyjno - Księgowych
91. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.księgowości
92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
93. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
94. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
specjalista ds.administracyjnych
95. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
96. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
97. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu
98. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
specjalista ds. płac
99. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń
100. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
101. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
102. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
103. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. umów
104. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
samodzielny referent ds.płac i księgowości
105. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Główny specjalista ds.wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej
106. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Główny księgowy
107. Żłobek Nr 4 w Opolu
Specjalista ds. Kadr I Płac
108. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.uczniowskich
109. Zespołu Szkół Ekonomicznych
referent ds.administracji
110. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
referent ds.sekretariatu
111. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w dziale Zamówień Publicznych
112. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
113. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
114. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
115. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
116. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
koordynator projektu
117. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik naboru - Specjalista ds. Budowlanych
118. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE NIE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY w wymiarze 1,0 etatu
119. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY INSTRUKTORZY REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
120. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
121. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
122. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
123. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej

Ilość odwiedzin: 31566

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner