logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   minus Ochrona krajobrazu
      minus Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2016)
         minus Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2019)
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


    

Uchwała w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

 Powierzchnia: 14 900 ha
Lp. Procedura sporządzania uchwały Terminy
I.

Uchwała nr LVIII/1140/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Opola projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

29 marca
2018 r.

II.

Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o podjęciu przez Radę Miasta Opola uchwały nr LVIII/1140/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.

13 kwietnia
2018 r.

III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwały  
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu 28 marca 2019 r.

Wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu:

Projekt uchwały
Podział miasta na obszary
System Identyfikacji Miejskiej

od 4 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2019 r.
Przyjmowanie uwag do projektu uchwały do 22 maja 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu uchwały 10 czerwca 2019 r.
V.

Uchwała nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Uchwała
Załącznik nr 1 - rysunek
Załącznik nr 2 - System Identyfikacji Miejskiej

27 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2310

5 lipca 2019 r.

Załączniki do pobrania: 2019-04-04 09:31:04 - Podział miasta na obszary (12.06 MB)

Ilość odwiedzin: 2633
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2019)
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 08:04:53
Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 08:04:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-24 10:34:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner