logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstaowa nr 7
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 4
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
         minus Żłobek Nr 4 w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Zespołu Szkół Ekonomicznych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista ds. Płac

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

sekretarz@modn.opole.pl

 

 1. Wymiar etatu  i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 0,5 etatu  
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone  w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. W miesiącu kwietniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

 1. Odpowiedzialność i zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 

Specjalista ds. płac odpowiedzialny będzie za:

  1. sporządzanie list płac pracowników Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
   w Opolu oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń;
  2. sporządzanie list płac dla umów zleceń zawartych w MODN;
  3. prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków
   z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw: o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
  4. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników;
  5. ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy, potrącanie i naliczanie oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków, prowizji – przekazywanie składek od pracownika i od zakładu pracy na rachunek ZUS;
  6. sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych w imieniu obsługiwanych płatników składek;
  7. sporządzanie imiennych raportów miesięcznych ZUS dla ubezpieczonych;
  8. obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  9. sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego zbiorczych deklaracji miesięcznych
   o pobranych zaliczkach podatkowych;
  10. sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego;
  11. sporządzanie sprawozdań GUS, MEN i innych, analiz dotyczących wynagrodzeń pracowniczych (w tym nauczycieli) oraz ich pochodnych;
  12. prowadzenie zakładowego archiwum dotyczącego dokumentacji płac i rozliczonych wynagrodzeń (ZUS, US);
  13. znajomość i realizacja przepisów prawnych w zakresie gospodarowania funduszami osobowymi i świadczeń pracowniczych jednostek oświatowych oraz ich pochodnymi – ustalania, obliczania i rozliczania ustawowych potrąceń oraz wypłacania świadczeń,
   a w szczególności ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych, powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz Kodeksu Pracy i Karta Nauczyciela;
  14. oraz innych wynikających z bieżących potrzeb MODN w Opolu i zleconych przez Dyrektora;
  15. ustalenie i sporządzanie informacji wymaganej przez ZUS (Rp7) dla pracowników aktualnie zatrudnionych, a także zatrudnionych w poprzednich latach, do kapitału początkowego;
  16. sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń, w tym również w sprawach emerytalno – rentowych byłych i czynnych pracowników;
  17. opracowywanie analiz ekonomicznych i statystycznych oraz różnorodnych materiałów dotyczących budżetu – do użytku wewnętrznego;
  18. współpraca z Dyrektorem MODN w Opolu oraz Główną Księgową w zakresie planowania i realizacji budżetu  oraz sporządzania sprawozdań statystycznych;
  19. rozliczanie skutków regulacji płac pracowników pedagogicznych i administracyjnych;
  20. wystawianie faktur VAT (głównie sprzedaż zwolniona);
  21. prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT;
  22. miesięczne rozliczanie VAT;
  23. prowadzenie windykacji należności;
  24. właściwe i rzetelne wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.

 

 1. Wymagania niezbędne: 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub średnie ekonomiczne z udokumentowanym  doświadczeniem zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku, 
 6. minimum 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku specjalisty ds. płac lub innym stanowisku związanym z zakresem wykonywanych czynności zawartym w ogłoszeniu,
 7. znajomość systemów informatycznych (środowisko Windows, WORD i EXCEL, Płatnik), znajomość programu kadrowo-płacowego PROGMAN będzie dodatkowym atutem,
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

 1. Wymagania  dodatkowe

1.umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

2.sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

3.umiejętności pracy w zespole,

4.umiejętności rozwiązywania problemów,

5.umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych,

6.dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie ogłoszeń BIP Urzędu Miasta Opola i strony internetowej MODN w Opolu,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 5. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 6. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska pracy,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnipraw publicznych,
 9. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

       VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 04.06.2018 r.
 2. Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalista ds. Płac
  w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka
  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

 

       VIII.  Inne informacje

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
  z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
  a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola.  
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 13.

 

Ilość odwiedzin: 467
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Skrócony opis: specjalista ds.płac
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 10:41:44
Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 10:41:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 10:46:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner