logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

liczba kandydatów do wyłonienia - 1 

1.   Wymagania niezbędne 

 

Wymagania niezbędne

 

Wymagane dokumenty

 • obywatelstwo polskie

Oświadczenie

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 • brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 • nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 • wykształcenie średnie /wyższe o kierunku informatycznym

Kserokopia świadectwa/dyplomu

 • staż pracy: wymagane doświadczenie zawodowe 3 lata

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office 2013 oraz systemów Windows Serwer 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 10

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Bardzo dobra znajomość MS Exchange 2013

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Bardzo dobra znajomość Active Directory i GPO

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Umiejętności diagnozy i naprawy usterek sprzętu i oprogramowania

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Znajomość zagadnień związanych z obsługą sprzętu Audio-Video (projektory, mikrofony, nagłośnienie estradowe, stoły mikserskie analogowe i cyfrowe)

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 

 

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Znajomość urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych firm CISCO, Fortinet, Mikrotik, HP, IBM, Ubiquiti.

zapis w liście motywacyjnym

 • Tworzenie grafiki w oparciu o rozwiązania Adobe lub Corel

zapis w liście motywacyjnym

 • Znajomość technik wirtualizacji opierających się o rozwiązania Vmware lub Hyper-V

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Znajomość technik tworzenia stron www

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji w sposób prosty dla użytkownika oraz chęć samokształcenia i rozwoju

zapis w liście motywacyjnym

 • Umiejętność optymalizacji stron pod kątem SEO.

zapis w liście motywacyjnym

 • Znajomość funkcjonowania jednostek budżetowych

zapis w liście motywacyjnym

 • Dobra znajomość MS SQL Server 2012 lub nowszy

zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Umiejętność tworzenia zapytań SQL

zapisy w liście motywacyjnym

 • Znajomość oprogramowania Zabbix

zapisy w liście motywacyjnym

 • Znajomość urządzeń do monitoringu CCTV i NVR

zapisy w liście motywacyjnym

3.  Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:

 1. Administracja siecią LAN, WLAN i WAN infrastruktura i software.
 2. Administracja serwerami baz danych, aplikacji, multimediów, poczty, www, plików
  i monitoringu opartych na systemie Windows Server 2012.
 3. Administracja usługą Active Directory, WSUS.
 4. Ewidencja sprzętu oraz licencji na oprogramowanie.
 5. Zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieci LAN.
 6. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
 7. Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i okablowania w siedzibie firmy.
 8. Diagnoza i usuwania awarii oprogramowania lub sprzętu (ewentualnie kontakt z firmami zewnętrznymi w celu ich naprawy).
 9. Kontakt z dostawcami oprogramowania i sprzętu.
 10. Backup i aktualizacja oprogramowania.
 11. Zarządzanie komputerami, drukarkami i wsparcie dla użytkowników.
 12. Administrowanie kontami e-mail, wstępna administracja stroną www i bip.
 13. Użytkowanie systemu Audio-Video.
 14. Tworzenie dokumentacji związanej z pracą na stanowisku informatyka.
 15. Zgłaszanie rozwiązań oraz opracowywanie projektów mających na celu usprawnienie pracy własnej jak i pozostałych użytkowników.
 16. Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.
 17. Tworzenie grafiki (grafika na stronę www, projektowanie ulotek, plakatów, banerów itp.)
 18. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CWK.
 19. Obsługa informatyczna klienta zewnętrznego w trakcie imprez organizowanych w ramach działalności CWK.
 20. Usprawnianie systemów oraz oprogramowania wykorzystywanego w  Centrum Wystawienniczo Kongresowym
 21. Prowadzenie szkoleń dla pracowników CWK z zakresu bezpieczeństwa IT.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO W OPOLU przy ul. Wrocławskiej 158, I  piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat według grafiku, z przewagą wysiłku umysłowego.

Obiekt Centrum  Wystawienniczo-Kongresowego przy ul. Wrocławskiej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientem.

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu: 

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,00%.

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@cwkopole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

c) list motywacyjny,

d) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl)

e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego ul. Wrocławska 158 (45-835 Opole) z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: Informatyk”  w terminie do dnia  31.08.2018 r. do godz 15.00 Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej CWK w Opolu oraz na tablicy w siedzibie CWK.

         

   06.08.2018 r                                                                                   

                                                                                                           Dyrektor Centrum

Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu

                                                                                                              Patryk Stasiak

Ilość odwiedzin: 1244
Nazwa dokumentu: CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Skrócony opis: Informatyk w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)
Podmiot udostępniający: CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W OPOLU
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Linek
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Linek
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Linek
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 16:01:45
Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 16:01:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 16:06:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner