logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
         minus Biuro Prasowe
         minus Biuro Urbanistyczne
         minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
         minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Spraw Obywatelskich
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
         minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         minus Wydział Inwestycji Miejskich
         minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
         minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
         minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         minus Wydział Budżetu
         minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         minus Wydział Finansowo-Księgowy
         minus Wydział Transportu
         minus Wydział Inwestycji Miejskich
         minus Wydział Inwestycji Miejskich
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Finansowania Oświaty
         minus Wydział Inwestycji Miejskich
         minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
         minus Wydział Finansowo-Księgowy
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Geodezji i Kartografii
         minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus ARCHIWUM NABORÓW
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
2. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
3. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. ochrony zabytków
4. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds.obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
6. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 4
7. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 5
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
9. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. ochrony zabytków
10. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 5
11. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
12. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych
13. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 3
14. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
15. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
16. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. inżynierii ruchu
17. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
18. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
19. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
20. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. inżynierii ruchu i infrastruktury drogowej
21. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
22. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
23. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowisko ds. nabywania nieruchomości do gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości nr 1
24. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych
25. Wydział Transportu
stanowisko ds. usuwania pojazdów
26. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
27. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
28. Wydział Oświaty
stanowisko ds. sanitarnych
29. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
30. Wydział Finansowania Oświaty
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
31. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
32. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
33. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych
34. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. planowania przestrzennego
35. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. ewidencji ulic i adresów oraz prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków
36. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. inżynierii ruchu i infrastruktury drogowej
37. Wydział Oświaty
stanowisko ds. elektrycznych
38. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów

Ilość odwiedzin: 18889
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 12:52:03
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 12:52:03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 12:53:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner